کاسه کاغذی

کاسه تک جداره در ابعاد و سایز های گوناگون با توجه به تیراژ قابل تولید است.این نوع کاسه ها جهت بستنی،انواع کوکی هاو… مورد استفاده می باشند.

حجم/تیراژ5000عدد10000عدد20000عدد35000عددطرح عمومی
500 سی سی455400355325325سالنامه سال 56

سالنامه یعنی چه

سالنامه سال 56

سر رسید 97

سالنامه یعنی چه

سررسید هفت سین قرآنی

سر رسید 97

سررسید 95 اصفهان

سررسید هفت سین قرآنی

سر رسیدهای 97

سررسید 95 اصفهان

خرید سالنامه 94

سر رسیدهای 97

سالنامه شرق 93

خرید سالنامه 94

سررسید 1395

سالنامه شرق 93

ست هدیه سررسید

سررسید 1395

سررسید جی کادر

ست هدیه سررسید

سررسید اروپایی 96

سررسید جی کادر

سالنامه ي كوردى

سررسید اروپایی 96

اندازه سررسید اروپایی

سالنامه ي كوردى

سررسید های 95

اندازه سررسید اروپایی

خرید سررسید

سررسید های 95

سالنامه جامع اقتصاد ایران

خرید سررسید

سررسید رومیزی

سالنامه جامع اقتصاد ایران

ست سررسید 95

سررسید رومیزی

جداول سالنامه اماری

ست سررسید 95

سالنامه موفقیت 95

جداول سالنامه اماری

سررسید رقعی اروپایی

سالنامه موفقیت 95

سالنامه سلامت 5

سررسید رقعی اروپایی

سالنامه سال 63

سالنامه سلامت 5

سالنامه عثمانيه

سالنامه سال 63

سررسيد 94

سالنامه عثمانيه

سررسید اختصاصی چیست؟

سررسيد 94

سالنامه قمری

سررسید اختصاصی چیست؟

سرر سید فانتزی

سالنامه قمری

صحافی سررسید 97

سرر سید فانتزی