کاسه کاغذی

کاسه تک جداره در ابعاد و سایز های گوناگون با توجه به تیراژ قابل تولید است.این نوع کاسه ها جهت بستنی،انواع کوکی هاو… مورد استفاده می باشند.

حجم/تیراژ5000عدد10000عدد20000عدد35000عددطرح عمومی
500 سی سی455400355325325


سررسید عمده

نکات طراحی تقویم رومیزی و دیواری

سررسید عمده

ار گانایزر

نکات طراحی تقویم رومیزی و دیواری

سر رسید 97

ار گانایزر

چاپ سالنامه اختصاصی 1397

سر رسید 97

سررسید گل نرگس 95

چاپ سالنامه اختصاصی 1397

روانشناسی رنگ قرمز

سررسید گل نرگس 95

سالنامه نجومی

روانشناسی رنگ قرمز

سررسید وزیری

سالنامه نجومی

انتخاب بین تقویم دیواری، تقویم رومیزی و تقویم جیبی

سررسید وزیری

نرم افزار طراحی سررسید

انتخاب بین تقویم دیواری، تقویم رومیزی و تقویم جیبی

سالنامه حجامت 96

نرم افزار طراحی سررسید

سالنامه قمر در عقرب

سالنامه حجامت 96

سررسید 2 روزه

سالنامه قمر در عقرب

خرید دفتر فانتزی

سررسید 2 روزه

سالنامه طبری

خرید دفتر فانتزی

سررسید وزیری جلد سلفون

سالنامه طبری

جلد سررسید

سررسید وزیری جلد سلفون

اطلاعات صفحات داخلی سررسید

جلد سررسید

سرر سیدهفتگی

اطلاعات صفحات داخلی سررسید

خرید سالنامه 98

سرر سیدهفتگی

سررسید در ایندیزاین

خرید سالنامه 98

چاپ سررسید 98

سررسید در ایندیزاین

سررسید جلد چرمی

چاپ سررسید 98

سررسید وزیری95

سررسید جلد چرمی

سررسید خیلی سبز

سررسید وزیری95

سالنامه چرم

سررسید خیلی سبز

سالنامه باستانی

سالنامه چرم

سررسید قطع اروپایی

سالنامه باستانی

قیمت سررسید

سررسید قطع اروپایی