کاسه کاغذی

کاسه تک جداره در ابعاد و سایز های گوناگون با توجه به تیراژ قابل تولید است.این نوع کاسه ها جهت بستنی،انواع کوکی هاو… مورد استفاده می باشند.

حجم/تیراژ5000عدد10000عدد20000عدد35000عددطرح عمومی
500 سی سی455400355325325سالنامه خورشیدی

سالنامه سال 85

سالنامه خورشیدی

سررسید کتیبه عشق 94

سالنامه سال 85

سررسید غزال

سررسید کتیبه عشق 94

سالنامه سال 81

سررسید غزال

سالنامه 84

سالنامه سال 81

خرید سالنامه

سالنامه 84

قیمت چاپ سالنامه 1397

خرید سالنامه

سالنامه ارزان

قیمت چاپ سالنامه 1397

سالنامه 85

سالنامه ارزان

سررسید حسابدار سبز

سالنامه 85

وام سررسیدی

سررسید حسابدار سبز

ست سررسید مدیریتی

وام سررسیدی

قیمت چاپ سررسید 1397

ست سررسید مدیریتی

سررسید فانتزی

قیمت چاپ سررسید 1397

تاریخچه صحافی

سررسید فانتزی

خرید سالنامه 95

تاریخچه صحافی

سالنامه اختصاصی

خرید سالنامه 95

سررسید وزیری

سالنامه اختصاصی

سالنامه 86

سررسید وزیری

سر رسیدمدیریتی

سالنامه 86

سالنامه دیواری

سر رسیدمدیریتی

سررسید گل نرگس

سالنامه دیواری

سر رسید ارزان

سررسید گل نرگس

سررسید سایز اروپایی

سر رسید ارزان

قیمت سر رسید

سررسید سایز اروپایی

سررسيد و تقويم

قیمت سر رسید

سالنامه قمری

سررسيد و تقويم

خرید سررسید 1397

سالنامه قمری

قیمت چاپ سررسید 97

خرید سررسید 1397