کاسه کاغذی

کاسه تک جداره در ابعاد و سایز های گوناگون با توجه به تیراژ قابل تولید است.این نوع کاسه ها جهت بستنی،انواع کوکی هاو… مورد استفاده می باشند.

حجم/تیراژ5000عدد10000عدد20000عدد35000عددطرح عمومی
500 سی سی455400355325325نکات طراحی تقویم رومیزی و دیواری

سررسید 98 قیمت

نکات طراحی تقویم رومیزی و دیواری

نحوه سفارش سررسید

سررسید 98 قیمت

تاریخچه صحافی

نحوه سفارش سررسید

سررسید جیبی

تاریخچه صحافی

سررسید های 95

سررسید جیبی

سالنامه عثمانيه

سررسید های 95

سررسید لاکچری

سالنامه عثمانيه

طرح سالنامه

سررسید لاکچری

سررسید لوکس

طرح سالنامه

سالنامه خرید

سررسید لوکس

قیمت چاپ سالنامه 1397

سالنامه خرید

قیمت چاپ سررسید 97

قیمت چاپ سالنامه 1397

سالنامه ي كوردى

قیمت چاپ سررسید 97

سررسید رومیزی

سالنامه ي كوردى

5 نکته برای طراحی تقویم

سررسید رومیزی

ارگانایزر

5 نکته برای طراحی تقویم

سالنامه دیواری

ارگانایزر

سالنامه روزنامه ایران

سالنامه دیواری

ست مدیریتی ارگانایزر

سالنامه روزنامه ایران

سالنامه حجامت 1396

ست مدیریتی ارگانایزر

سالنامه صادرات و واردات

سالنامه حجامت 1396

سررسید یک هشتم

سالنامه صادرات و واردات

آستر بدرقه چیست؟

سررسید یک هشتم

سررسید گذشته

آستر بدرقه چیست؟

قیمت چاپ سر رسید

سررسید گذشته

سالنامه ی کوردی

قیمت چاپ سر رسید

سالنامه شیعه

سالنامه ی کوردی

سررسید اروپایی

سالنامه شیعه

سررسید و هدایای تبلیغاتی

سررسید اروپایی