کاسه کاغذی

کاسه تک جداره در ابعاد و سایز های گوناگون با توجه به تیراژ قابل تولید است.این نوع کاسه ها جهت بستنی،انواع کوکی هاو… مورد استفاده می باشند.

حجم/تیراژ5000عدد10000عدد20000عدد35000عددطرح عمومی
500 سی سی455400355325325


چاپ تقویم 98

سالنامه زرتشتی 1393

چاپ تقویم 98

سالنامه 20

سالنامه زرتشتی 1393

اندازه سررسید وزیری

سالنامه 20

سالنامه موفقیت 95

اندازه سررسید وزیری

خرید سر رسید

سالنامه موفقیت 95

روی جلد سررسید

خرید سر رسید

سررسید یک روزه

روی جلد سررسید

سالنامه آماری وزارت جهاد کشاورزی

سررسید یک روزه

قیمت سررسید

سالنامه آماری وزارت جهاد کشاورزی

سررسید رقعی

قیمت سررسید

پلنر هفتگی

سررسید رقعی

صحافی سررسید

پلنر هفتگی

سالنامه های قدیمی

صحافی سررسید

سالنامه تبلیغاتی

سالنامه های قدیمی

سررسید کوچک

سالنامه تبلیغاتی

سررسید وزیری یک روزه فنری

سررسید کوچک

سررسید عکس

سررسید وزیری یک روزه فنری

جلد سررسید لایه باز

سررسید عکس

سررسید خرید

جلد سررسید لایه باز

سالنامه 1385

سررسید خرید

سررسید های نفیس

سالنامه 1385

سررسید دستیار مهندسی

سررسید های نفیس

سررسید میلادی

سررسید دستیار مهندسی

سررسید وزیری

سررسید میلادی

سررسید خشتی

سررسید وزیری

سررسید گل نرگس 95

سررسید خشتی

سررسید اختصاصی 1398

سررسید گل نرگس 95

سالنامه شهدای گمنام

سررسید اختصاصی 1398

سررسید و تقویم 95

سالنامه شهدای گمنام