کاسه کاغذی

کاسه تک جداره در ابعاد و سایز های گوناگون با توجه به تیراژ قابل تولید است.این نوع کاسه ها جهت بستنی،انواع کوکی هاو… مورد استفاده می باشند.

حجم/تیراژ5000عدد10000عدد20000عدد35000عددطرح عمومی
500 سی سی455400355325325سالنامه های قدیمی

سود در سررسید یعنی چه

سالنامه های قدیمی

سررسید دستیار مهندسی

سود در سررسید یعنی چه

سررسید موفقیت

سررسید دستیار مهندسی

سالنامه جیبی مثلث طرح کلاسیک

سررسید موفقیت

سالنامه سلامت

سالنامه جیبی مثلث طرح کلاسیک

سالنامه 1393 هجری شمسی

سالنامه سلامت

سالنامه اختصاصی 1398

سالنامه 1393 هجری شمسی

سالنامه آماری گمرک ایران

سالنامه اختصاصی 1398

سررسید به انگلیسی

سالنامه آماری گمرک ایران

سالنامه روزنامه شرق

سررسید به انگلیسی

سالنامه شهدای گمنام

سالنامه روزنامه شرق

سررسید رقعی اروپایی

سالنامه شهدای گمنام

نحوه شکل گیری تقویم

سررسید رقعی اروپایی

روانشناسی رنگ خاکستری

نحوه شکل گیری تقویم

سررسید حصیری

روانشناسی رنگ خاکستری

دفتر یادداشت چوبی – دفترچه یادداشت چوبی

سررسید حصیری

وام سررسیدی

دفتر یادداشت چوبی – دفترچه یادداشت چوبی

روی جلد سررسید

وام سررسیدی

سررسید و تقویم

روی جلد سررسید

10 روش برای ایجاد یک تاثیر خوب در برخورد اولیه

سررسید و تقویم

سررسید وزیری چیست

10 روش برای ایجاد یک تاثیر خوب در برخورد اولیه

سررسید وریزی چیست؟

سررسید وزیری چیست

سالنامه چىست

سررسید وریزی چیست؟

سالنامه زیبا

سالنامه چىست

دفتریادداشت سیمی

سالنامه زیبا

سالنامه ی حجامت

دفتریادداشت سیمی

سالنامه گنجینه ماندگار

سالنامه ی حجامت

سالنامه 1393

سالنامه گنجینه ماندگار

سالنامه 1385

سالنامه 1393