کاسه کاغذی

کاسه تک جداره در ابعاد و سایز های گوناگون با توجه به تیراژ قابل تولید است.این نوع کاسه ها جهت بستنی،انواع کوکی هاو… مورد استفاده می باشند.

حجم/تیراژ5000عدد10000عدد20000عدد35000عددطرح عمومی
500 سی سی455400355325325سالنامه مدیران

سالنامه شیلات ایران

سالنامه مدیران

سالنامه 84

سالنامه شیلات ایران

ست کادویی سررسید

سالنامه 84

قیمت سررسید 1397

ست کادویی سررسید

لت داخلی سررسید

قیمت سررسید 1397

سالنامه ژوبین

لت داخلی سررسید

اندازه سررسید وزیری

سالنامه ژوبین

سالنامه خانه عمران

اندازه سررسید وزیری

طراحی صفحات داخلی سررسید

سالنامه خانه عمران

سررسید چیست

طراحی صفحات داخلی سررسید

سالنامه آماری آذربایجان غربی 1392

سررسید چیست

سررسید وزیری

سالنامه آماری آذربایجان غربی 1392

سالنامه کردی

سررسید وزیری

سالنامه آماری سال 75

سالنامه کردی

سررسید موفقیت

سالنامه آماری سال 75

نمونه لت سررسید

سررسید موفقیت

خرید سالنامه 95

نمونه لت سررسید

سالنامه زرتشتي

خرید سالنامه 95

سررسید کوچک

سالنامه زرتشتي

سررسید طراحی

سررسید کوچک

سررسید تبلیغاتی 95

سررسید طراحی

سالنامه آماری لرستان

سررسید تبلیغاتی 95

قیمت سر رسید

سالنامه آماری لرستان

قیمت ست سررسید

قیمت سر رسید

سررسید گذشته

قیمت ست سررسید

سالنامه اعتماد

سررسید گذشته

سررسید خیلی سبز

سالنامه اعتماد

سررسید وریزی چیست؟

سررسید خیلی سبز

سالنامه 85

سررسید وریزی چیست؟