کاسه کاغذی

کاسه تک جداره در ابعاد و سایز های گوناگون با توجه به تیراژ قابل تولید است.این نوع کاسه ها جهت بستنی،انواع کوکی هاو… مورد استفاده می باشند.

حجم/تیراژ5000عدد10000عدد20000عدد35000عددطرح عمومی
500 سی سی455400355325325


چاپ سالنامه اختصاصی 98

سفارش سررسید 97

چاپ سالنامه اختصاصی 98

سالنامه 97

سفارش سررسید 97

سررسید چرم

سالنامه 97

ابعاد سررسید رقعی

سررسید چرم

سالنامه های قدیمی

ابعاد سررسید رقعی

وام سررسید گذشته

سالنامه های قدیمی

چاپ تقویم

وام سررسید گذشته

سررسید حافظ 94

چاپ تقویم

قیمت سالنامه 98

سررسید حافظ 94

پخش عمده سررسید

قیمت سالنامه 98

سالنامه شهدای گمنام

پخش عمده سررسید

سررسید 1399

سالنامه شهدای گمنام

پلنر هفتگی

سررسید 1399

ابعاد سررسید اروپایی

پلنر هفتگی

سررسید خاص

ابعاد سررسید اروپایی

سررسید یادداشت پانیذ

سررسید خاص

ویدیو سررسیدها

سررسید یادداشت پانیذ

لت سررسید

ویدیو سررسیدها

سالنامه پارس

لت سررسید

سالنامه اماری

سالنامه پارس

جداول سالنامه اماری

سالنامه اماری

روبان سررسید

جداول سالنامه اماری

سررسید غزال

روبان سررسید

چاپ سررسید

سررسید غزال

قیمت ست سررسید

چاپ سررسید

سررسیدهای فانتزی

قیمت ست سررسید

سررسید مدل اروپایی

سررسیدهای فانتزی

سالنامه شیعه

سررسید مدل اروپایی

سالنامه آماری ثبت احوال

سالنامه شیعه