کاسه کاغذی

کاسه تک جداره در ابعاد و سایز های گوناگون با توجه به تیراژ قابل تولید است.این نوع کاسه ها جهت بستنی،انواع کوکی هاو… مورد استفاده می باشند.

حجم/تیراژ5000عدد10000عدد20000عدد35000عددطرح عمومی
500 سی سی455400355325325


خرید سالنامه 97

سایز سررسید وزیری

خرید سالنامه 97

سررسید فانتزی

سایز سررسید وزیری

سررسید موفقیت

سررسید فانتزی

سالنامه 1395

سررسید موفقیت

سالنامه حجامت 1395

سالنامه 1395

قیمت سررسید تبلیغاتی

سالنامه حجامت 1395

سر رسید 1397

قیمت سررسید تبلیغاتی

چاپ سالنامه اختصاصی 98

سر رسید 1397

سالنامه هلال غم میبد

چاپ سالنامه اختصاصی 98

سرر سیدهفتگی

سالنامه هلال غم میبد

سررسید جلد چرم یا چرمی

سرر سیدهفتگی

سالنامه آماری سال 65

سررسید جلد چرم یا چرمی

سالنامه زیبا

سالنامه آماری سال 65

سالنامه عشق

سالنامه زیبا

سالنامه زرتشتي

سالنامه عشق

سررسید خشتی

سالنامه زرتشتي

سالنامه 84

سررسید خشتی

سالنامه سلامت 5

سالنامه 84

خرید سالنامه 1394

سالنامه سلامت 5

سالنامه حجامت 1396

خرید سالنامه 1394

سررسید گل نرگس 95

سالنامه حجامت 1396

سالنامه صالحین

سررسید گل نرگس 95

سالنامه و چاپ

سالنامه صالحین

سررسید میلادی

سالنامه و چاپ

سررسید گل نرگس

سررسید میلادی

سالنامه استان لرستان

سررسید گل نرگس

سالنامه طبری

سالنامه استان لرستان

تقویم رومیزی

سالنامه طبری

سررسید انگلیسی

تقویم رومیزی