کاسه کاغذی

کاسه تک جداره در ابعاد و سایز های گوناگون با توجه به تیراژ قابل تولید است.این نوع کاسه ها جهت بستنی،انواع کوکی هاو… مورد استفاده می باشند.

حجم/تیراژ5000عدد10000عدد20000عدد35000عددطرح عمومی
500 سی سی455400355325325


سالنامه شرق 94

سالنامه چیست

سالنامه شرق 94

سررسید وزیری

سالنامه چیست

سالنامه و تقویم رومیزی

سررسید وزیری

سالنامه 92

سالنامه و تقویم رومیزی

سررسید من

سالنامه 92

سالنامه خورشیدی

سررسید من

سررسید 98

سالنامه خورشیدی

سالنامه بیمه

سررسید 98

سالنامه صالحین 94

سالنامه بیمه

سررسید سال 98

سالنامه صالحین 94

سررسید ارزان 94

سررسید سال 98

چاپ تقویم

سررسید ارزان 94

قصه ما ب سررسید

چاپ تقویم

انواع قطع سررسید

قصه ما ب سررسید

سفارش سررسید 1398

انواع قطع سررسید

ست سررسید

سفارش سررسید 1398

سالنامه هفت سین قرانی

ست سررسید

سالنامه سال 1398

سالنامه هفت سین قرانی

اطلاعات صفحات داخلی سررسید

سالنامه سال 1398

سالنامه عشق

اطلاعات صفحات داخلی سررسید

سالنامه 98

سالنامه عشق

قیمت سر رسید

سالنامه 98

سالنامه العبد

قیمت سر رسید

سالنامه

سالنامه العبد

قیمت سررسید 98

سالنامه

چاپ سالنامه 98

قیمت سررسید 98

سالنامه 98

چاپ سالنامه 98

سالنامه بازرگانی خارجی گمرک

سالنامه 98

سررسید سایز اروپایی

سالنامه بازرگانی خارجی گمرک