چاپ تقویم 1397

تقویم رومیزی یکی از هدایای تبلیغاتی ست که به طور معمول در پایان سال در کنار سررسید و یا به صورت مستقل توسط شرکت‌ها تهیه و در میان مشتریان و همکاران توزیع می‌گردد. تقویم رومیزی یکی از روش‌های موثر تبلیغاتی است. زیرا که در اغلب ادارات و شرکت‌ها به ندرت میزی را پیدا می‌کنید که یک تقویم رومیزی تبلیغاتی روی آن یافت نشود. استفاده از آن در منازل نیز بسیار معمول است. یکی از محاسن این محصول برای شخص استفاده کننده آن است که بدون نیاز به ورق زدن می‌تواند در یک نگاه کل روزهای ماه را مرور و به برنامه‌ریزی امور بپردازد.

تقویم های رومیزی معمولا در ابعاد A5 تهیه و طراحی می شوند که می توانند تک برگی، چهار برگی و ۱۲ برگی باشند. در تقویم های تک برگی معمولا ۶ ماه از سال در یک روی تقویم و ۶ ماه دیگر در طرف دیگر آن چاپ می شوند.

این نوع تقویم ها دارای پایه ای به شکل منشوری می باشد که از جنس برگه های تقویم و یا مقوای ضخیم تر استفاده می شود.تقویم رومیزی

سررسید حصیری

تقویم رومیزی

لت گلاسه سر رسید

سررسید حصیری

دانلودها و مقالات

لت گلاسه سر رسید

سالنامه بي قانون

دانلودها و مقالات

سالنامه فارسي

سالنامه بي قانون

سررسید وزیری موفقیت

سالنامه فارسي

سالنامه فارسی

سررسید وزیری موفقیت

تقویم چیست؟

سالنامه فارسی

سالنامه آماری آذربایجان غربی

تقویم چیست؟

چاپ سالنامه 95

سالنامه آماری آذربایجان غربی

سررسید وریزی چیست؟

چاپ سالنامه 95

سالنامه تبری

سررسید وریزی چیست؟

سالنامه ایران

سالنامه تبری

سررسید های نفیس

سالنامه ایران

سررسید های فانتزی

سررسید های نفیس

سالنامه 98

سررسید های فانتزی

سررسید طراحی

سالنامه 98

خرید سالنامه 98

سررسید طراحی

سالنامه سلامت

خرید سالنامه 98

سالنامه هواشناسی ایران

سالنامه سلامت

سررسید دستیار

سالنامه هواشناسی ایران

سررسید ضمانت نامه

سررسید دستیار

سالنامه سال 69

سررسید ضمانت نامه

سود در سررسید یکساله

سالنامه سال 69

سالنامه 88

سود در سررسید یکساله

سالنامه ثبت احوال

سالنامه 88

سررسید طرح

سالنامه ثبت احوال

طراحی سررسید با فتوشاپ

سررسید طرح

قیمت سالنامه 98

طراحی سررسید با فتوشاپ