چاپ تقویم 1397

تقویم رومیزی یکی از هدایای تبلیغاتی ست که به طور معمول در پایان سال در کنار سررسید و یا به صورت مستقل توسط شرکت‌ها تهیه و در میان مشتریان و همکاران توزیع می‌گردد. تقویم رومیزی یکی از روش‌های موثر تبلیغاتی است. زیرا که در اغلب ادارات و شرکت‌ها به ندرت میزی را پیدا می‌کنید که یک تقویم رومیزی تبلیغاتی روی آن یافت نشود. استفاده از آن در منازل نیز بسیار معمول است. یکی از محاسن این محصول برای شخص استفاده کننده آن است که بدون نیاز به ورق زدن می‌تواند در یک نگاه کل روزهای ماه را مرور و به برنامه‌ریزی امور بپردازد.

تقویم های رومیزی معمولا در ابعاد A5 تهیه و طراحی می شوند که می توانند تک برگی، چهار برگی و ۱۲ برگی باشند. در تقویم های تک برگی معمولا ۶ ماه از سال در یک روی تقویم و ۶ ماه دیگر در طرف دیگر آن چاپ می شوند.

این نوع تقویم ها دارای پایه ای به شکل منشوری می باشد که از جنس برگه های تقویم و یا مقوای ضخیم تر استفاده می شود.سالنامه سال 1398

سالنامه شمسی

سالنامه سال 1398

سر رسید لوکس

سالنامه شمسی

قیمت چاپ سررسید

سر رسید لوکس

فروش سررسید

قیمت چاپ سررسید

سررسید وزیری جلد سلفون

فروش سررسید

سالنامه سلامت 5

سررسید وزیری جلد سلفون

سالنامه اماری کشور

سالنامه سلامت 5

سالنامه های قدیمی

سالنامه اماری کشور

سالنامه آماری سال 65

سالنامه های قدیمی

قیمت سررسید 98

سالنامه آماری سال 65

سالنامه 85

قیمت سررسید 98

سالنامه

سالنامه 85

سررسید 1399

سالنامه

سررسید جامعه مهندسان مشاور

سررسید 1399

نحوه سفارش سررسید

سررسید جامعه مهندسان مشاور

سالنامه توفیق 1348

نحوه سفارش سررسید

سالنامه 86

سالنامه توفیق 1348

سالنامه 92

سالنامه 86

سالنامه میلادی 2015

سالنامه 92

تقویم و سالنامه 98

سالنامه میلادی 2015

سررسید 98

تقویم و سالنامه 98

تجهیزات ما

سررسید 98

سالنامه آماری سال 75

تجهیزات ما

سالنامه صالحین 94

سالنامه آماری سال 75

سررسید رحلی

سالنامه صالحین 94

فروش سررسید 98

سررسید رحلی

سررسید حافظ 94

فروش سررسید 98

سالنامه جاودانه های ایران

سررسید حافظ 94

سررسید حواله پدیده

سالنامه جاودانه های ایران