پوستر


فرم پوستر یکرو 45*60 – تحویل 2 روزکاری

جنس کار
تیراژ
قیمت
تحریر ۸۰ گرم
یکرو1000
604.000
تحریر ۸۰ گرم
یکرو 2000
766.000
گلاسه ۱۳۵ گرم
یکرو1000
645.000
گلاسه ۱۳۵ گرم
یکرو2000
888.000


فرم پوستر یکرو 70*50 – تحویل2 روزکاری

جنس کار
تیراژ
قیمت
تحریر ۸۰ گرم
یکرو 1000
611.000
تحریر ۸۰ گرم
یکرو 2000
814.000
گلاسه ۱۳۵ گرم
یکرو 1000
726.000
گلاسه ۱۳۵ گرم
یکرو 2000
1.023.00


فرم پوستر یکرو 90*60 - تحویل 2 روز کاری
جنس کار
تیراژ
قیمت
تحریر80 گرم
یکرو 1000
1.192.000
تحریر80 گرم
یکرو 2000
1.522.000
گلاسه 135 گرم
یکرو 1000
1.279.000
گلاسه 135 گرم
یکرو 2000
1.765.000


فرم پوستر 70*100 - تحویل 2 روز کاری
جنس کار
تیراژ
قیمت
تحریر 80گرم
یکرو1000
1.205.000
تحریر 80 گرم
یکرو2000
1.617.000
گلاسه 135 گرم
یکرو1000
1.455.000
گلاسه 135 گرم
یکرو2000
2.062.000فرم پوستر B3  - تحویل  4  روز کاری

جنس کار
تیراژ
قیمت
تحریر 80 گرم
یکرو1000
328.000
تحریر 80 گرم
یکرو2000
422.000
گلاسه 135 گرم
یکرو1000
368.000
گلاسه 135 گرم
یکرو2000
550.000فرم پوستر A3 - تحویل 3 روز کاری 

جنس کار

تیراژ

قیمت

تحریر 80 گرم
یکرو1000
307.000
دورو1000
483.000
تحریر 80 گرم
یکرو2000
388.000
دورو2000
564.000
گلاسه 135 گرم
یکرو1000
361.000
دورو1000
537.000
گلاسه 135 گرم
یکرو2000
483.000
دورو2000
672.000اطلاعات صفحات داخلی سررسید

سالنامه سلامت 4

اطلاعات صفحات داخلی سررسید

انتخاب بین تقویم دیواری، تقویم رومیزی و تقویم جیبی

سالنامه سلامت 4

سر رسید جلد نرم

انتخاب بین تقویم دیواری، تقویم رومیزی و تقویم جیبی

مراحل تولید سررسید

سر رسید جلد نرم

سررسید سال 1398

مراحل تولید سررسید

سررسید و ارگانایزر نفیس

سررسید سال 1398

سررسید لیست قیمت

سررسید و ارگانایزر نفیس

سالنامه آماری سال 65

سررسید لیست قیمت

سالنامه 1385

سالنامه آماری سال 65

سالنامه مدیران

سالنامه 1385

چاپ سررسید

سالنامه مدیران

سالنامه جامع اقتصاد ایران

چاپ سررسید

سال 1400 در یک نگاه

سالنامه جامع اقتصاد ایران

سالنامه ی كوردی

سال 1400 در یک نگاه

سر رسیدهای 98

سالنامه ی كوردی

سالنامه لایه باز

سر رسیدهای 98

سررسید فانتزی

سالنامه لایه باز

انواع قطع سررسید

سررسید فانتزی

سفارش سالنامه 98

انواع قطع سررسید

دانلود فایل صفحات داخلی سررسید 98

سفارش سالنامه 98

سال 1400 سال کدام حیوان است؟

دانلود فایل صفحات داخلی سررسید 98

سالنامه ژوبین

سال 1400 سال کدام حیوان است؟

وام سررسیدی

سالنامه ژوبین

سالنامه چیست

وام سررسیدی

سررسید 98 اصفهان

سالنامه چیست

تقویم رومیزی

سررسید 98 اصفهان

سالنامه هخامنشی

تقویم رومیزی

سالنامه آماری

سالنامه هخامنشی

سالنامه صنعت بیمه 1398

سالنامه آماری