پوستر


فرم پوستر یکرو 45*60 – تحویل 2 روزکاری

جنس کار
تیراژ
قیمت
تحریر ۸۰ گرم
یکرو1000
604.000
تحریر ۸۰ گرم
یکرو 2000
766.000
گلاسه ۱۳۵ گرم
یکرو1000
645.000
گلاسه ۱۳۵ گرم
یکرو2000
888.000


فرم پوستر یکرو 70*50 – تحویل2 روزکاری

جنس کار
تیراژ
قیمت
تحریر ۸۰ گرم
یکرو 1000
611.000
تحریر ۸۰ گرم
یکرو 2000
814.000
گلاسه ۱۳۵ گرم
یکرو 1000
726.000
گلاسه ۱۳۵ گرم
یکرو 2000
1.023.00


فرم پوستر یکرو 90*60 - تحویل 2 روز کاری
جنس کار
تیراژ
قیمت
تحریر80 گرم
یکرو 1000
1.192.000
تحریر80 گرم
یکرو 2000
1.522.000
گلاسه 135 گرم
یکرو 1000
1.279.000
گلاسه 135 گرم
یکرو 2000
1.765.000


فرم پوستر 70*100 - تحویل 2 روز کاری
جنس کار
تیراژ
قیمت
تحریر 80گرم
یکرو1000
1.205.000
تحریر 80 گرم
یکرو2000
1.617.000
گلاسه 135 گرم
یکرو1000
1.455.000
گلاسه 135 گرم
یکرو2000
2.062.000فرم پوستر B3  - تحویل  4  روز کاری

جنس کار
تیراژ
قیمت
تحریر 80 گرم
یکرو1000
328.000
تحریر 80 گرم
یکرو2000
422.000
گلاسه 135 گرم
یکرو1000
368.000
گلاسه 135 گرم
یکرو2000
550.000فرم پوستر A3 - تحویل 3 روز کاری 

جنس کار

تیراژ

قیمت

تحریر 80 گرم
یکرو1000
307.000
دورو1000
483.000
تحریر 80 گرم
یکرو2000
388.000
دورو2000
564.000
گلاسه 135 گرم
یکرو1000
361.000
دورو1000
537.000
گلاسه 135 گرم
یکرو2000
483.000
دورو2000
672.000سررسید پالتویی

سررسید حصیری

سررسید پالتویی

سررسید 98 قیمت

سررسید حصیری

سالنامه هواشناسی

سررسید 98 قیمت

ابعاد سررسید وزیری

سالنامه هواشناسی

خرید سالنامه 98

ابعاد سررسید وزیری

سالنامه

خرید سالنامه 98

سررسید وریزی چیست؟

سالنامه

سررسید فنری

سررسید وریزی چیست؟

انواع جلد سر رسید

سررسید فنری

سالنامه لشگر ده سید الشهدا

انواع جلد سر رسید

سالنامه زردتشتی

سالنامه لشگر ده سید الشهدا

سررسید میلادی

سالنامه زردتشتی

سالنامه زرتشتي

سررسید میلادی

نرم افزار طراحی سررسید

سالنامه زرتشتي

تقویم و سالنامه چیست ؟

نرم افزار طراحی سررسید

قیمت سالنامه

تقویم و سالنامه چیست ؟

10 روش برای ایجاد یک تاثیر خوب در برخورد اولیه

قیمت سالنامه

ست مدیریتی

10 روش برای ایجاد یک تاثیر خوب در برخورد اولیه

روانشناسی رنگ بنفش

ست مدیریتی

آموزش طراحی سالنامه

روانشناسی رنگ بنفش

اندازه سررسید اروپایی

آموزش طراحی سالنامه

سالنامه ی كوردی

اندازه سررسید اروپایی

سررسید ارزان 94

سالنامه ی كوردی

سالنامه من

سررسید ارزان 94

سررسید 1399

سالنامه من

2 سالانه نگارگری

سررسید 1399

مراحل تولید سررسید

2 سالانه نگارگری

تجهیزات ما

مراحل تولید سررسید

فروش سررسید 98

تجهیزات ما