پلنر چیست؟


همان دفتر برنامه ریزی است که می توانید برنامه های خود را در آن یادداشت کنید. سیستم پلنر ، برنامه ریزی پله پله ست. برنامه ی سال رو خورد می کنید به برنامه ی ماه. برنامه ی ماه رو خورد میکنید به برنامه ی هفته و برنامه ی هفته رو بین روزهاتون تقسیم میکنید. برای همچین چیزی اول باید هدف اصلی یک سال را مشخص کنید. پلنرها با توجه به کار و برنامه ریزی های شما ممکن است به دسته های مختلفی تقسیم شوند.

باید با توجه به کاری که انجام می دهید پلنر مورد نظرتون را انتخاب کنید.

از جمله پلنرهای پرکاربرد:

پلنر تحصیلی

پلنر هفتگی

پلنر روزانه

 پلنر سفر و ...سالنامه 98

تقویم رومیزی

سالنامه 98

سالنامه سلامت 98

تقویم رومیزی

سررسید زیر دستی

سالنامه سلامت 98

سالنامه صادرات و واردات گمرک

سررسید زیر دستی

سالنامه شرق 93

سالنامه صادرات و واردات گمرک

سررسید قطع رقعی

سالنامه شرق 93

لوگو سالنامه

سررسید قطع رقعی

قیمت سررسید 98

لوگو سالنامه

سفارش سررسید 1398

قیمت سررسید 98

سالنامه آماری آذربایجان غربی 98

سفارش سررسید 1398

قیمت سالنامه

سالنامه آماری آذربایجان غربی 98

سررسید نفیس

قیمت سالنامه

سر رسید جلد نرم

سررسید نفیس

فروش سررسید 98

سر رسید جلد نرم

سررسید حواله پدیده

فروش سررسید 98

سررسید گل نرگس

سررسید حواله پدیده

سالنامه بازرگانی خارجی جمهوری اسلامی

سررسید گل نرگس

10 نکته ضروری برای طراحی و چاپ تقویم و سررسید

سالنامه بازرگانی خارجی جمهوری اسلامی

سالنامه و هدایای تبلیغاتی

10 نکته ضروری برای طراحی و چاپ تقویم و سررسید

سالنامه ي كوردى

سالنامه و هدایای تبلیغاتی

سالنامه آماری صنعت بیمه

سالنامه ي كوردى

سررسید دانش آموزی

سالنامه آماری صنعت بیمه

روانشناسی رنگ بنفش

سررسید دانش آموزی

سالنامه هواشناسی

روانشناسی رنگ بنفش

سالنامه صالحین

سالنامه هواشناسی

سالنامه دارویی کشور

سالنامه صالحین

تقویم و سررسید سال 1398

سالنامه دارویی کشور

عید نوروز

تقویم و سررسید سال 1398

دفتریادداشت تبلیغاتی

عید نوروز