پلنر تحصیلی چیست؟

پلنرهای تحصیلی برای برنامه ریزی تحصیلی دانش آموزان، دانشجویان و کنکوری ها مناسب است. لیست درس ها، برنامه ریزی روزانه، ساعات مطالعه روزانه ، پروژه ها و در آخر برنامه هفتگی، میانگین ساعات خواب و … از جمله عناوین این دفترها می باشند . اگر هر روز برنامه درسی تون رو ثبت می کنید، می توانید از این پلنرها استفاده کنید.

در پلنرهای تحصیلی بخشی نیز برای دبیران و یا والدین در نظر گرفته میشود تا روند پیشرفت دانش آموز  و یا درصد موفقیتش را در به پایان رساندن یا عدم تمام کردن برنامه های مشخص شده در پِلن نشان دهند.سررسید فانتزی

سررسید وزیری یک روزه فنری

سررسید فانتزی

جلد سررسید لایه باز

سررسید وزیری یک روزه فنری

دفتر سفر

جلد سررسید لایه باز

سررسید سال 99

دفتر سفر

سالنامه فارسی

سررسید سال 99

چاپ سررسید اروپایی

سالنامه فارسی

چاپ سالنامه

چاپ سررسید اروپایی

articles-calendar-97/مقالات

چاپ سالنامه

سالنامه ي كوردى

articles-calendar-97/مقالات

خرید دفتر فانتزی

سالنامه ي كوردى

سالنامه اختصاصی 1398

خرید دفتر فانتزی

سررسید لایه باز

سالنامه اختصاصی 1398

سررسید من

سررسید لایه باز

سالنامه من

سررسید من

سررسید شیک

سالنامه من

سررسید وزیری 95

سررسید شیک

سالنامه سلامت 4

سررسید وزیری 95

روانشناسی رنگ نارنجی

سالنامه سلامت 4

پلنر هفتگی

روانشناسی رنگ نارنجی

قیمت چاپ سر رسید 1397

پلنر هفتگی

سررسید حقوقی

قیمت چاپ سر رسید 1397

سررسید رومیزی

سررسید حقوقی

سررسید حافظ 94

سررسید رومیزی

سررسید وزیری جلد سلفون

سررسید حافظ 94

سالنامه 91

سررسید وزیری جلد سلفون

سر رسید

سالنامه 91

سررسید جمعه جدا

سر رسید

سالنامه آماری کشور 1395

سررسید جمعه جدا

پلنر روزانه

سالنامه آماری کشور 1395