پلنر تحصیلی چیست؟

پلنرهای تحصیلی برای برنامه ریزی تحصیلی دانش آموزان، دانشجویان و کنکوری ها مناسب است. لیست درس ها، برنامه ریزی روزانه، ساعات مطالعه روزانه ، پروژه ها و در آخر برنامه هفتگی، میانگین ساعات خواب و … از جمله عناوین این دفترها می باشند . اگر هر روز برنامه درسی تون رو ثبت می کنید، می توانید از این پلنرها استفاده کنید.

در پلنرهای تحصیلی بخشی نیز برای دبیران و یا والدین در نظر گرفته میشود تا روند پیشرفت دانش آموز  و یا درصد موفقیتش را در به پایان رساندن یا عدم تمام کردن برنامه های مشخص شده در پِلن نشان دهند.
سالنامه آماری وزارت بهداشت

قیمت سر رسید

سالنامه آماری وزارت بهداشت

سررسید 1398

قیمت سر رسید

روانشناسی رنگ آبی

سررسید 1398

پلنر تحصیلی چیست؟

روانشناسی رنگ آبی

سررسید جلد چرم یا چرمی

پلنر تحصیلی چیست؟

جلد سررسید

سررسید جلد چرم یا چرمی

سالنامه سلامت برای اندروید

جلد سررسید

سالنامه آماری سال 65

سالنامه سلامت برای اندروید

تفاوت سالنامه و سررسید

سالنامه آماری سال 65

قیمت سر رسید

تفاوت سالنامه و سررسید

سالنامه آماری آموزش و پرورش

قیمت سر رسید

سالنامه غدیر

سالنامه آماری آموزش و پرورش

سالنامه چىست

سالنامه غدیر

سالنامه صادرات و واردات

سالنامه چىست

روانشناسی رنگ خاکستری

سالنامه صادرات و واردات

قطع های سر رسید

روانشناسی رنگ خاکستری

صحافی سررسید اروپایی

قطع های سر رسید

تقویم رومیزی فانتزی

صحافی سررسید اروپایی

سالنامه یعنی چه

تقویم رومیزی فانتزی

سالنامه 1393

سالنامه یعنی چه

سالنامه ی آماری ایران

سالنامه 1393

سالنامه آماری گمرک

سالنامه ی آماری ایران

صحافی سالنامه

سالنامه آماری گمرک

قیمت چاپ سر رسید 1397

صحافی سالنامه

سررسید شیعه

قیمت چاپ سر رسید 1397

سالنامه چینی

سررسید شیعه

سررسید اروپایی

سالنامه چینی

ابعاد سررسید وزیری

سررسید اروپایی

سررسید زیبا

ابعاد سررسید وزیری