پاکت، لیبل سی دی، فولدر A4
فرم پاکت کتان و تحریر 80 گرم - تحویل 7 روز کاری

قیمت

توضیحات

تیراژ

جنس کار

962.000

پاکت کیسه ای A3 یکرو

1000

پاکت A3 کتان 120 گرم

962.000

پاکت کیفی A3 یکرو

1000

پاکت A3 کتان 120 گرم

888.000

پاکت کیسه ای A3  یکرو

1000

پاکت A3 تحریر 120 گرم

517.000

پاکت A4 یکرو

1000
پاکت کتان 120 گرم
283.000

پاکت A5 یکرو

1000
222.000

پاکت نامه یکرو

1000

888.000

پاکت کیفی A3  یکرو

1000

پاکت A3 تحریر 120 گرم

397.000

پاکت A4 یکرو

1000

پاکت تحریر 80 گرم

215.000

پاکت A5 یکرو

1000

169.000

پاکت نامه یکرو

1000

564.000

پاکت A4   یکرو

2000

313.000

پاکت A5  یکرو

2000

245.000

پاکت نامه ملخی یکرو

2000

1.039..000

پاکت A4   یکرو

5000

571.000

پاکت A5  یکرو

5000

442.000

پاکت نامه ملخی یکرو

5000فرم  پاکت گلاسه 135 گرم - تحویل 7 روز کاری

قیمت

توضیحات

تیراژ

جنس کار

420.000

پاکت A4 یکرو

1000

پاکت گلاسه 135 گرم

235.000

پاکت A5 یکرو

1000

193.000

پاکت نامه یکرو

1000

661.000

پاکت A4   یکرو

2000

351.000

پاکت A5  یکرو

2000

325.000

پاکت نامه ملخی یکرو

2000

1.313.000

پاکت A4   یکرو

5000

737.000

پاکت A5  یکرو

5000

564.000

پاکت نامه ملخی یکرو

5000پاکت تحریر 100 گرم - تحویل 7 روز کاری

جنس کار
تیراژ
توضیحات 
قیمت
پاکت تحریر 100 گرم
1000
پاکت A4  یکرو
405.000
1000
پاکت A5  یکرو
224.000
1000
پاکت نامه ملخی
216.000
1000
سربرگ A4
145.000
1000
سربرگ A5 یکرو
75.000فولدر A4 دورو 300 گرم – تحویل ۷ روزکاری

سایز
تیراژ
توضیحات
قیمت
فولدر A4
1000
با روکش براق
1.360.000
فولدر A4
1000
با روکش مات
1.360.000پاکت و لیبل سی دی– تحویل 13 روزکاری

سایز
تیراژ
توضیحات
قیمت
پاکت سی دی
1000
-
267.000
لیبل سی دی
1000
ابعاد 13*13
181.000
سالنامه ی حجامت

سررسید و تقویم 95

سالنامه ی حجامت

سالنامه شمسی 1398

سررسید و تقویم 95

سالنامه ایران

سالنامه شمسی 1398

سالنامه 98

سالنامه ایران

سالنامه آماری سازمان ثبت احوال

سالنامه 98

سررسید اروپایی

سالنامه آماری سازمان ثبت احوال

سالنامه سلامت 4

سررسید اروپایی

خرید سالنامه 98

سالنامه سلامت 4

سالنامه 1395

خرید سالنامه 98

وام سررسیدی

سالنامه 1395

صحافی سررسید اروپایی

وام سررسیدی

چاپ سررسید 98

صحافی سررسید اروپایی

لت داخلی سررسید

چاپ سررسید 98

سالنامه حجامت 95

لت داخلی سررسید

سایز سررسید رقعی

سالنامه حجامت 95

سررسید یک هشتم

سایز سررسید رقعی

سررسید قطع رقعی

سررسید یک هشتم

سررسید حرفه هنرمند

سررسید قطع رقعی

سالنامه ی كوردی

سررسید حرفه هنرمند

سررسید طلاکوب

سالنامه ی كوردی

سر رسیدهای 98

سررسید طلاکوب

ست مدیریتی ارگانایزر

سر رسیدهای 98

سررسید جمعه جدا

ست مدیریتی ارگانایزر

سالنامه حجامت 1394

سررسید جمعه جدا

چاپ سالنامه 95

سالنامه حجامت 1394

سررسید خانه عمران

چاپ سالنامه 95

سررسید 98ارزان

سررسید خانه عمران

سررسید طرح اروپایی

سررسید 98ارزان

سررسید فارسی اندروید

سررسید طرح اروپایی