پاکت، لیبل سی دی، فولدر A4
فرم پاکت کتان و تحریر 80 گرم - تحویل 7 روز کاری

قیمت

توضیحات

تیراژ

جنس کار

962.000

پاکت کیسه ای A3 یکرو

1000

پاکت A3 کتان 120 گرم

962.000

پاکت کیفی A3 یکرو

1000

پاکت A3 کتان 120 گرم

888.000

پاکت کیسه ای A3  یکرو

1000

پاکت A3 تحریر 120 گرم

517.000

پاکت A4 یکرو

1000
پاکت کتان 120 گرم
283.000

پاکت A5 یکرو

1000
222.000

پاکت نامه یکرو

1000

888.000

پاکت کیفی A3  یکرو

1000

پاکت A3 تحریر 120 گرم

397.000

پاکت A4 یکرو

1000

پاکت تحریر 80 گرم

215.000

پاکت A5 یکرو

1000

169.000

پاکت نامه یکرو

1000

564.000

پاکت A4   یکرو

2000

313.000

پاکت A5  یکرو

2000

245.000

پاکت نامه ملخی یکرو

2000

1.039..000

پاکت A4   یکرو

5000

571.000

پاکت A5  یکرو

5000

442.000

پاکت نامه ملخی یکرو

5000فرم  پاکت گلاسه 135 گرم - تحویل 7 روز کاری

قیمت

توضیحات

تیراژ

جنس کار

420.000

پاکت A4 یکرو

1000

پاکت گلاسه 135 گرم

235.000

پاکت A5 یکرو

1000

193.000

پاکت نامه یکرو

1000

661.000

پاکت A4   یکرو

2000

351.000

پاکت A5  یکرو

2000

325.000

پاکت نامه ملخی یکرو

2000

1.313.000

پاکت A4   یکرو

5000

737.000

پاکت A5  یکرو

5000

564.000

پاکت نامه ملخی یکرو

5000پاکت تحریر 100 گرم - تحویل 7 روز کاری

جنس کار
تیراژ
توضیحات 
قیمت
پاکت تحریر 100 گرم
1000
پاکت A4  یکرو
405.000
1000
پاکت A5  یکرو
224.000
1000
پاکت نامه ملخی
216.000
1000
سربرگ A4
145.000
1000
سربرگ A5 یکرو
75.000فولدر A4 دورو 300 گرم – تحویل ۷ روزکاری

سایز
تیراژ
توضیحات
قیمت
فولدر A4
1000
با روکش براق
1.360.000
فولدر A4
1000
با روکش مات
1.360.000پاکت و لیبل سی دی– تحویل 13 روزکاری

سایز
تیراژ
توضیحات
قیمت
پاکت سی دی
1000
-
267.000
لیبل سی دی
1000
ابعاد 13*13
181.000سررسید قرآنی

سالنامه 95

سررسید قرآنی

سررسید طرح

سالنامه 95

سررسید 1/8

سررسید طرح

سررسید وزیری یک روزه فنری

سررسید 1/8

سررسید به انگلیسی

سررسید وزیری یک روزه فنری

سررسید اختصاصی چیست؟

سررسید به انگلیسی

سررسید فنری

سررسید اختصاصی چیست؟

سررسید و تقویم  98

سررسید فنری

سالنامه استان آذربایجان غربی

سررسید و تقویم  98

سررسید بدهی

سالنامه استان آذربایجان غربی

صحافی سررسید و مزایا و معایب آن

سررسید بدهی

چاپ امنیتی(چاپ اسکناس)

صحافی سررسید و مزایا و معایب آن

آموزش طراحی سالنامه

چاپ امنیتی(چاپ اسکناس)

سالنامه ورزشی

آموزش طراحی سالنامه

سالنامه عشق

سالنامه ورزشی

سالنامه حجامت سال 1394

سالنامه عشق

سایز سررسید رقعی

سالنامه حجامت سال 1394

سالنامه قیمت

سایز سررسید رقعی

ابعاد سررسید وزیری

سالنامه قیمت

سررسید وزیری

ابعاد سررسید وزیری

چاپ سالنامه اختصاصی

سررسید وزیری

سررسید چیست

چاپ سالنامه اختصاصی

سررسید مذهبی

سررسید چیست

سالنامه زرتشتی

سررسید مذهبی

روانشناسی رنگ بنفش

سالنامه زرتشتی

جلد سررسید

روانشناسی رنگ بنفش

سررسید و تقویم 95

جلد سررسید

سررسید پزشکی

سررسید و تقویم 95

سررسید برای اندروید

سررسید پزشکی