پاکت، لیبل سی دی، فولدر A4
فرم پاکت کتان و تحریر 80 گرم - تحویل 7 روز کاری

قیمت

توضیحات

تیراژ

جنس کار

962.000

پاکت کیسه ای A3 یکرو

1000

پاکت A3 کتان 120 گرم

962.000

پاکت کیفی A3 یکرو

1000

پاکت A3 کتان 120 گرم

888.000

پاکت کیسه ای A3  یکرو

1000

پاکت A3 تحریر 120 گرم

517.000

پاکت A4 یکرو

1000
پاکت کتان 120 گرم
283.000

پاکت A5 یکرو

1000
222.000

پاکت نامه یکرو

1000

888.000

پاکت کیفی A3  یکرو

1000

پاکت A3 تحریر 120 گرم

397.000

پاکت A4 یکرو

1000

پاکت تحریر 80 گرم

215.000

پاکت A5 یکرو

1000

169.000

پاکت نامه یکرو

1000

564.000

پاکت A4   یکرو

2000

313.000

پاکت A5  یکرو

2000

245.000

پاکت نامه ملخی یکرو

2000

1.039..000

پاکت A4   یکرو

5000

571.000

پاکت A5  یکرو

5000

442.000

پاکت نامه ملخی یکرو

5000فرم  پاکت گلاسه 135 گرم - تحویل 7 روز کاری

قیمت

توضیحات

تیراژ

جنس کار

420.000

پاکت A4 یکرو

1000

پاکت گلاسه 135 گرم

235.000

پاکت A5 یکرو

1000

193.000

پاکت نامه یکرو

1000

661.000

پاکت A4   یکرو

2000

351.000

پاکت A5  یکرو

2000

325.000

پاکت نامه ملخی یکرو

2000

1.313.000

پاکت A4   یکرو

5000

737.000

پاکت A5  یکرو

5000

564.000

پاکت نامه ملخی یکرو

5000پاکت تحریر 100 گرم - تحویل 7 روز کاری

جنس کار
تیراژ
توضیحات 
قیمت
پاکت تحریر 100 گرم
1000
پاکت A4  یکرو
405.000
1000
پاکت A5  یکرو
224.000
1000
پاکت نامه ملخی
216.000
1000
سربرگ A4
145.000
1000
سربرگ A5 یکرو
75.000فولدر A4 دورو 300 گرم – تحویل ۷ روزکاری

سایز
تیراژ
توضیحات
قیمت
فولدر A4
1000
با روکش براق
1.360.000
فولدر A4
1000
با روکش مات
1.360.000پاکت و لیبل سی دی– تحویل 13 روزکاری

سایز
تیراژ
توضیحات
قیمت
پاکت سی دی
1000
-
267.000
لیبل سی دی
1000
ابعاد 13*13
181.000
سالنامه 1393

سالنامه نودوچهار

سالنامه 1393

چاپ سررسید اروپایی

سالنامه نودوچهار

سر رسید 1397

چاپ سررسید اروپایی

سررسید خشتی

سر رسید 1397

سالنامه ناجی کتیبه عشق

سررسید خشتی

سررسید 98

سالنامه ناجی کتیبه عشق

سالنامه عبری

سررسید 98

لت گلاسه سر رسید

سالنامه عبری

سررسید های فانتزی

لت گلاسه سر رسید

سالنامه زرتشتی

سررسید های فانتزی

قیمت سالنامه 1397

سالنامه زرتشتی

سررسید اروپایی 95

قیمت سالنامه 1397

سررسید اختصاصی 1398

سررسید اروپایی 95

سررسید کتیبه عشق 94

سررسید اختصاصی 1398

چاپ سالنامه 95

سررسید کتیبه عشق 94

سررسید العبد

چاپ سالنامه 95

سالنامه گنجینه ماندگار

سررسید العبد

سالنامه قمری 94

سالنامه گنجینه ماندگار

ارگانایزر

سالنامه قمری 94

سررسید ارزان

ارگانایزر

سررسید 98

سررسید ارزان

سررسید بدهی

سررسید 98

سرسید 97

سررسید بدهی

سررسید وزیری

سرسید 97

سالنامه حمل و نقل

سررسید وزیری

سالنامه شیعه

سالنامه حمل و نقل

طراحی سررسید با فتوشاپ

سالنامه شیعه

قیمت سالنامه 1398

طراحی سررسید با فتوشاپ

سالنامه طرح مبنا

قیمت سالنامه 1398