پاکت، لیبل سی دی، فولدر A4
فرم پاکت کتان و تحریر 80 گرم - تحویل 7 روز کاری

قیمت

توضیحات

تیراژ

جنس کار

962.000

پاکت کیسه ای A3 یکرو

1000

پاکت A3 کتان 120 گرم

962.000

پاکت کیفی A3 یکرو

1000

پاکت A3 کتان 120 گرم

888.000

پاکت کیسه ای A3  یکرو

1000

پاکت A3 تحریر 120 گرم

517.000

پاکت A4 یکرو

1000
پاکت کتان 120 گرم
283.000

پاکت A5 یکرو

1000
222.000

پاکت نامه یکرو

1000

888.000

پاکت کیفی A3  یکرو

1000

پاکت A3 تحریر 120 گرم

397.000

پاکت A4 یکرو

1000

پاکت تحریر 80 گرم

215.000

پاکت A5 یکرو

1000

169.000

پاکت نامه یکرو

1000

564.000

پاکت A4   یکرو

2000

313.000

پاکت A5  یکرو

2000

245.000

پاکت نامه ملخی یکرو

2000

1.039..000

پاکت A4   یکرو

5000

571.000

پاکت A5  یکرو

5000

442.000

پاکت نامه ملخی یکرو

5000فرم  پاکت گلاسه 135 گرم - تحویل 7 روز کاری

قیمت

توضیحات

تیراژ

جنس کار

420.000

پاکت A4 یکرو

1000

پاکت گلاسه 135 گرم

235.000

پاکت A5 یکرو

1000

193.000

پاکت نامه یکرو

1000

661.000

پاکت A4   یکرو

2000

351.000

پاکت A5  یکرو

2000

325.000

پاکت نامه ملخی یکرو

2000

1.313.000

پاکت A4   یکرو

5000

737.000

پاکت A5  یکرو

5000

564.000

پاکت نامه ملخی یکرو

5000پاکت تحریر 100 گرم - تحویل 7 روز کاری

جنس کار
تیراژ
توضیحات 
قیمت
پاکت تحریر 100 گرم
1000
پاکت A4  یکرو
405.000
1000
پاکت A5  یکرو
224.000
1000
پاکت نامه ملخی
216.000
1000
سربرگ A4
145.000
1000
سربرگ A5 یکرو
75.000فولدر A4 دورو 300 گرم – تحویل ۷ روزکاری

سایز
تیراژ
توضیحات
قیمت
فولدر A4
1000
با روکش براق
1.360.000
فولدر A4
1000
با روکش مات
1.360.000پاکت و لیبل سی دی– تحویل 13 روزکاری

سایز
تیراژ
توضیحات
قیمت
پاکت سی دی
1000
-
267.000
لیبل سی دی
1000
ابعاد 13*13
181.000سالنامه فانتزي

سررسید جمعه جدا

سالنامه فانتزي

روانشناسی رنگ آبی

سررسید جمعه جدا

تقویم چیست؟

روانشناسی رنگ آبی

سررسید حصیری

تقویم چیست؟

سررسید زیبا

سررسید حصیری

سررسید 99

سررسید زیبا

سررسید دانش آموزی

سررسید 99

قیمت سالنامه 1398

سررسید دانش آموزی

ست کادویی سررسید

قیمت سالنامه 1398

نکاتی در مورد دوخت جلد

ست کادویی سررسید

سررسید جی کادر

نکاتی در مورد دوخت جلد

سالنامه مدیریتی

سررسید جی کادر

سررسید و تقویم 94

سالنامه مدیریتی

سررسید من

سررسید و تقویم 94

سررسید گل نرگس

سررسید من

روانشناسی رنگ نارنجی

سررسید گل نرگس

سایز سررسید رقعی

روانشناسی رنگ نارنجی

ست مدیریتی

سایز سررسید رقعی

سررسید و تقویم 95

ست مدیریتی

سررسید عمرنامه

سررسید و تقویم 95

سررسید 97

سررسید عمرنامه

چاپ سررسید اختصاصی

سررسید 97

articles-calendar-97/مقالات

چاپ سررسید اختصاصی

سررسید لوکس

articles-calendar-97/مقالات

سررسید سال 96

سررسید لوکس

ست سررسید 98

سررسید سال 96

سالنامه آماری آذربایجان غربی 98

ست سررسید 98

سالنامه آماری آذربایجان غربی

سالنامه آماری آذربایجان غربی 98

سالنامه سال 98

سالنامه آماری آذربایجان غربی