پاکت، لیبل سی دی، فولدر A4
فرم پاکت کتان و تحریر 80 گرم - تحویل 7 روز کاری

قیمت

توضیحات

تیراژ

جنس کار

962.000

پاکت کیسه ای A3 یکرو

1000

پاکت A3 کتان 120 گرم

962.000

پاکت کیفی A3 یکرو

1000

پاکت A3 کتان 120 گرم

888.000

پاکت کیسه ای A3  یکرو

1000

پاکت A3 تحریر 120 گرم

517.000

پاکت A4 یکرو

1000
پاکت کتان 120 گرم
283.000

پاکت A5 یکرو

1000
222.000

پاکت نامه یکرو

1000

888.000

پاکت کیفی A3  یکرو

1000

پاکت A3 تحریر 120 گرم

397.000

پاکت A4 یکرو

1000

پاکت تحریر 80 گرم

215.000

پاکت A5 یکرو

1000

169.000

پاکت نامه یکرو

1000

564.000

پاکت A4   یکرو

2000

313.000

پاکت A5  یکرو

2000

245.000

پاکت نامه ملخی یکرو

2000

1.039..000

پاکت A4   یکرو

5000

571.000

پاکت A5  یکرو

5000

442.000

پاکت نامه ملخی یکرو

5000فرم  پاکت گلاسه 135 گرم - تحویل 7 روز کاری

قیمت

توضیحات

تیراژ

جنس کار

420.000

پاکت A4 یکرو

1000

پاکت گلاسه 135 گرم

235.000

پاکت A5 یکرو

1000

193.000

پاکت نامه یکرو

1000

661.000

پاکت A4   یکرو

2000

351.000

پاکت A5  یکرو

2000

325.000

پاکت نامه ملخی یکرو

2000

1.313.000

پاکت A4   یکرو

5000

737.000

پاکت A5  یکرو

5000

564.000

پاکت نامه ملخی یکرو

5000پاکت تحریر 100 گرم - تحویل 7 روز کاری

جنس کار
تیراژ
توضیحات 
قیمت
پاکت تحریر 100 گرم
1000
پاکت A4  یکرو
405.000
1000
پاکت A5  یکرو
224.000
1000
پاکت نامه ملخی
216.000
1000
سربرگ A4
145.000
1000
سربرگ A5 یکرو
75.000فولدر A4 دورو 300 گرم – تحویل ۷ روزکاری

سایز
تیراژ
توضیحات
قیمت
فولدر A4
1000
با روکش براق
1.360.000
فولدر A4
1000
با روکش مات
1.360.000پاکت و لیبل سی دی– تحویل 13 روزکاری

سایز
تیراژ
توضیحات
قیمت
پاکت سی دی
1000
-
267.000
لیبل سی دی
1000
ابعاد 13*13
181.000
سررسید طرح اروپایی

طرح سررسید لایه باز

سررسید طرح اروپایی

سالنامه بازرگانی خارجی گمرک

طرح سررسید لایه باز

سررسید 2 روزه

سالنامه بازرگانی خارجی گمرک

نکات مهم در سفارش سر رسید

سررسید 2 روزه

چاپ تقویم 98

نکات مهم در سفارش سر رسید

قیمت سالنامه 1397

چاپ تقویم 98

سالنامه آماری کشور 1394

قیمت سالنامه 1397

سالنامه آماری آذربایجان غربی 1389

سالنامه آماری کشور 1394

سالنامه خورشیدی

سالنامه آماری آذربایجان غربی 1389

سالنامه آماری سازمان ثبت احوال

سالنامه خورشیدی

چاپ سررسید 98

سالنامه آماری سازمان ثبت احوال

سررسید گنجینه آذربایجان

چاپ سررسید 98

سررسید تبلیغاتی 94

سررسید گنجینه آذربایجان

قیمت سر رسید

سررسید تبلیغاتی 94

خرید سالنامه زرتشتی

قیمت سر رسید

سالنامه سال 63

خرید سالنامه زرتشتی

طرح سالنامه

سالنامه سال 63

سررسید لیست قیمت

طرح سالنامه

نکات طراحی تقویم رومیزی و دیواری

سررسید لیست قیمت

سررسید اختصاصی

نکات طراحی تقویم رومیزی و دیواری

چاپ تقویم 1397

سررسید اختصاصی

سررسید خیلی سبز

چاپ تقویم 1397

سالنامه 98 دانلود

سررسید خیلی سبز

سود در سررسید یعنی چه

سالنامه 98 دانلود

سررسید غزال

سود در سررسید یعنی چه

سررسید سال 98

سررسید غزال

سالنامه ناجی کتیبه عشق

سررسید سال 98

سالنامه مرکز آمار ایران

سالنامه ناجی کتیبه عشق

سررسید کتیبه عشق

سالنامه مرکز آمار ایران