پاکت، لیبل سی دی، فولدر A4
فرم پاکت کتان و تحریر 80 گرم - تحویل 7 روز کاری

قیمت

توضیحات

تیراژ

جنس کار

962.000

پاکت کیسه ای A3 یکرو

1000

پاکت A3 کتان 120 گرم

962.000

پاکت کیفی A3 یکرو

1000

پاکت A3 کتان 120 گرم

888.000

پاکت کیسه ای A3  یکرو

1000

پاکت A3 تحریر 120 گرم

517.000

پاکت A4 یکرو

1000
پاکت کتان 120 گرم
283.000

پاکت A5 یکرو

1000
222.000

پاکت نامه یکرو

1000

888.000

پاکت کیفی A3  یکرو

1000

پاکت A3 تحریر 120 گرم

397.000

پاکت A4 یکرو

1000

پاکت تحریر 80 گرم

215.000

پاکت A5 یکرو

1000

169.000

پاکت نامه یکرو

1000

564.000

پاکت A4   یکرو

2000

313.000

پاکت A5  یکرو

2000

245.000

پاکت نامه ملخی یکرو

2000

1.039..000

پاکت A4   یکرو

5000

571.000

پاکت A5  یکرو

5000

442.000

پاکت نامه ملخی یکرو

5000فرم  پاکت گلاسه 135 گرم - تحویل 7 روز کاری

قیمت

توضیحات

تیراژ

جنس کار

420.000

پاکت A4 یکرو

1000

پاکت گلاسه 135 گرم

235.000

پاکت A5 یکرو

1000

193.000

پاکت نامه یکرو

1000

661.000

پاکت A4   یکرو

2000

351.000

پاکت A5  یکرو

2000

325.000

پاکت نامه ملخی یکرو

2000

1.313.000

پاکت A4   یکرو

5000

737.000

پاکت A5  یکرو

5000

564.000

پاکت نامه ملخی یکرو

5000پاکت تحریر 100 گرم - تحویل 7 روز کاری

جنس کار
تیراژ
توضیحات 
قیمت
پاکت تحریر 100 گرم
1000
پاکت A4  یکرو
405.000
1000
پاکت A5  یکرو
224.000
1000
پاکت نامه ملخی
216.000
1000
سربرگ A4
145.000
1000
سربرگ A5 یکرو
75.000فولدر A4 دورو 300 گرم – تحویل ۷ روزکاری

سایز
تیراژ
توضیحات
قیمت
فولدر A4
1000
با روکش براق
1.360.000
فولدر A4
1000
با روکش مات
1.360.000پاکت و لیبل سی دی– تحویل 13 روزکاری

سایز
تیراژ
توضیحات
قیمت
پاکت سی دی
1000
-
267.000
لیبل سی دی
1000
ابعاد 13*13
181.000
سررسید 1398

سالنامه

سررسید 1398

قیمت سالنامه 1398

سالنامه

قیمت سررسید وزیری

قیمت سالنامه 1398

2 سالانه

قیمت سررسید وزیری

سالنامه ی آماری استان کرمان

2 سالانه

سررسید فارسی اندروید

سالنامه ی آماری استان کرمان

سالنامه عبری

سررسید فارسی اندروید

انواع تقویم رومیزی

سالنامه عبری

سالنامه فانتزي

انواع تقویم رومیزی

سالنامه صادرات و واردات گمرک

سالنامه فانتزي

خرید سالنامه زرتشتی

سالنامه صادرات و واردات گمرک

سالنامه سلامت 4

خرید سالنامه زرتشتی

سررسید 1/8

سالنامه سلامت 4

ست اداری سررسید

سررسید 1/8

ثبت نام سررسید نظام مهندسی

ست اداری سررسید

سررسید 2 روزه

ثبت نام سررسید نظام مهندسی

سالنامه آماری صنعت بیمه

سررسید 2 روزه

سررسید و سالنامه

سالنامه آماری صنعت بیمه

قیمت چاپ سر رسید 1397

سررسید و سالنامه

سفارش سررسید 1398

قیمت چاپ سر رسید 1397

سررسيد و تقويم

سفارش سررسید 1398

لوگو سالنامه

سررسيد و تقويم

سررسید وزیری95

لوگو سالنامه

تقویم کاغذی در عصر دیجیتال

سررسید وزیری95

سالنامه شرق 93

تقویم کاغذی در عصر دیجیتال

سالنامه 1393

سالنامه شرق 93

سررسید خشتی

سالنامه 1393

سالنامه 92

سررسید خشتی

سالنامه 87

سالنامه 92