پاکت، لیبل سی دی، فولدر A4
فرم پاکت کتان و تحریر 80 گرم - تحویل 7 روز کاری

قیمت

توضیحات

تیراژ

جنس کار

962.000

پاکت کیسه ای A3 یکرو

1000

پاکت A3 کتان 120 گرم

962.000

پاکت کیفی A3 یکرو

1000

پاکت A3 کتان 120 گرم

888.000

پاکت کیسه ای A3  یکرو

1000

پاکت A3 تحریر 120 گرم

517.000

پاکت A4 یکرو

1000
پاکت کتان 120 گرم
283.000

پاکت A5 یکرو

1000
222.000

پاکت نامه یکرو

1000

888.000

پاکت کیفی A3  یکرو

1000

پاکت A3 تحریر 120 گرم

397.000

پاکت A4 یکرو

1000

پاکت تحریر 80 گرم

215.000

پاکت A5 یکرو

1000

169.000

پاکت نامه یکرو

1000

564.000

پاکت A4   یکرو

2000

313.000

پاکت A5  یکرو

2000

245.000

پاکت نامه ملخی یکرو

2000

1.039..000

پاکت A4   یکرو

5000

571.000

پاکت A5  یکرو

5000

442.000

پاکت نامه ملخی یکرو

5000فرم  پاکت گلاسه 135 گرم - تحویل 7 روز کاری

قیمت

توضیحات

تیراژ

جنس کار

420.000

پاکت A4 یکرو

1000

پاکت گلاسه 135 گرم

235.000

پاکت A5 یکرو

1000

193.000

پاکت نامه یکرو

1000

661.000

پاکت A4   یکرو

2000

351.000

پاکت A5  یکرو

2000

325.000

پاکت نامه ملخی یکرو

2000

1.313.000

پاکت A4   یکرو

5000

737.000

پاکت A5  یکرو

5000

564.000

پاکت نامه ملخی یکرو

5000پاکت تحریر 100 گرم - تحویل 7 روز کاری

جنس کار
تیراژ
توضیحات 
قیمت
پاکت تحریر 100 گرم
1000
پاکت A4  یکرو
405.000
1000
پاکت A5  یکرو
224.000
1000
پاکت نامه ملخی
216.000
1000
سربرگ A4
145.000
1000
سربرگ A5 یکرو
75.000فولدر A4 دورو 300 گرم – تحویل ۷ روزکاری

سایز
تیراژ
توضیحات
قیمت
فولدر A4
1000
با روکش براق
1.360.000
فولدر A4
1000
با روکش مات
1.360.000پاکت و لیبل سی دی– تحویل 13 روزکاری

سایز
تیراژ
توضیحات
قیمت
پاکت سی دی
1000
-
267.000
لیبل سی دی
1000
ابعاد 13*13
181.000
سالنامه 84

چاپ سررسید اختصاصی 1397

سالنامه 84

نکات طراحی تقویم رومیزی و دیواری

چاپ سررسید اختصاصی 1397

سررسيد سال 1398

نکات طراحی تقویم رومیزی و دیواری

سررسید چیست

سررسيد سال 1398

تقویم و سالنامه 1398

سررسید چیست

انواع جلد سر رسید

تقویم و سالنامه 1398

سالنامه مدیریتی

انواع جلد سر رسید

سالنامه غدیر

سالنامه مدیریتی

سالنامه 98 دانلود

سالنامه غدیر

سالنامه آماری

سالنامه 98 دانلود

تاریخچه صحافی

سالنامه آماری

لیست قیمت سر رسید

تاریخچه صحافی

سررسید خشکبیجار

لیست قیمت سر رسید

سررسید شیک

سررسید خشکبیجار

سررسید دیجیتالی

سررسید شیک

گالری سررسید

سررسید دیجیتالی

سالنامه حجامت سال 94

گالری سررسید

شاخص‌هاي كيفيت و انواع مقوا در جعبه‌سازي

سالنامه حجامت سال 94

سررسید وزیری

شاخص‌هاي كيفيت و انواع مقوا در جعبه‌سازي

سالنامه قمری 94

سررسید وزیری

قیمت چاپ سر رسید 1397

سالنامه قمری 94

سالنامه ارزان

قیمت چاپ سر رسید 1397

سررسید وزیری 94

سالنامه ارزان

سررسید پالتویی

سررسید وزیری 94

سررسید طرح

سررسید پالتویی

اندازه سررسید رقعی

سررسید طرح

چاپ سالنامه اختصاصی 1397

اندازه سررسید رقعی

قیمت سررسید وزیری

چاپ سالنامه اختصاصی 1397

سالنامه اماری کشور

قیمت سررسید وزیری