هدایای تبلیغاتی پزشکی

گروه تبلیغاتی پارت هدایایی ویژه، مناسب پزشکی و سلامت ارائه دهد.ما با در نظر گرفتن معیارهای ویژه این هدایا را به شما تقدیم می کنیم.

لیست قیمت هدایای تبلیغاتی پـزشکی

ردیف نام محصول کد محصول قیمت فروش (به ریال)
1 هدایای تبلیغاتی پزشکی pt- 1 1,782,000
2 هدایای تبلیغاتی پزشکی pt- 2 2,112,000
3 هدایای تبلیغاتی پزشکی pt- 3 216,000
4 هدایای تبلیغاتی پزشکی pt- 4 216,000
5 هدایای تبلیغاتی پزشکی pt- 5 288,000
6 هدایای تبلیغاتی پزشکی pt- 6 2,244,000
7 هدایای تبلیغاتی پزشکی pt- 7 1,848,000
8 هدایای تبلیغاتی پزشکی pt- 8 1,452,000
9 هدایای تبلیغاتی پزشکی pt- 9 1,584,000
10 هدایای تبلیغاتی پزشکی pt- 10 3,894,000
11 هدایای تبلیغاتی پزشکی pt- 11 897,000
12 هدایای تبلیغاتی پزشکی pt- 12 1,650,000
13 هدایای تبلیغاتی پزشکی pt- 13 1,035,000
14 هدایای تبلیغاتی پزشکی pt- 14 1,584,000
15 هدایای تبلیغاتی پزشکی pt- 15 2,178,000
16 هدایای تبلیغاتی پزشکی pt- 16 2,442,000
17 هدایای تبلیغاتی پزشکی pt- 17 2,574,000
18 هدایای تبلیغاتی پزشکی pt- 18 1,848,000
19 هدایای تبلیغاتی پزشکی pt- 19 2,442,000
20 هدایای تبلیغاتی پزشکی pt- 20 759,000
21 هدایای تبلیغاتی پزشکی pt- 21 1,485,000
22 هدایای تبلیغاتی پزشکی pt- 22 3,168,000


طراحی سالنامه

سررسید 99

طراحی سالنامه

سررسید 1399

سررسید 99

چاپ سررسید اختصاصی 97

سررسید 1399

سالنامه ی آماری ایران

چاپ سررسید اختصاصی 97

سررسید انگلیسی

سالنامه ی آماری ایران

سالنامه قرانی

سررسید انگلیسی

نمونه لت سررسید

سالنامه قرانی

چاپ سررسید اروپایی

نمونه لت سررسید

پلنر چیست؟

چاپ سررسید اروپایی

سالنامه پالتویی

پلنر چیست؟

سررسيد وزيري دورنگ

سالنامه پالتویی

سالنامه چیست

سررسيد وزيري دورنگ

چاپ سالنامه در تهران

سالنامه چیست

خرید سالنامه

چاپ سالنامه در تهران

سررسید هفت سین قرآنی

خرید سالنامه

خرید سالنامه نفیس

سررسید هفت سین قرآنی

صحافی سررسید و مزایا و معایب آن

خرید سالنامه نفیس

سالنامه و تقویم رومیزی

صحافی سررسید و مزایا و معایب آن

سود در سررسید یکساله

سالنامه و تقویم رومیزی

چاپ سررسید 98

سود در سررسید یکساله

سررسید مدیریتی

چاپ سررسید 98

سررسید قطع اروپایی

سررسید مدیریتی

سررسید تبریز

سررسید قطع اروپایی

سر رسید 97

سررسید تبریز

چاپ امنیتی(چاپ اسکناس)

سر رسید 97

لت سررسید

چاپ امنیتی(چاپ اسکناس)

سفارش سالنامه

لت سررسید

سررسید و تقویم 95

سفارش سالنامه

سررسید گذشته وام

سررسید و تقویم 95