هدایای تبلیغاتی پزشکی

گروه تبلیغاتی پارت هدایایی ویژه، مناسب پزشکی و سلامت ارائه دهد.ما با در نظر گرفتن معیارهای ویژه این هدایا را به شما تقدیم می کنیم.

لیست قیمت هدایای تبلیغاتی پـزشکی

ردیف نام محصول کد محصول قیمت فروش (به ریال)
1 هدایای تبلیغاتی پزشکی pt- 1 1,782,000
2 هدایای تبلیغاتی پزشکی pt- 2 2,112,000
3 هدایای تبلیغاتی پزشکی pt- 3 216,000
4 هدایای تبلیغاتی پزشکی pt- 4 216,000
5 هدایای تبلیغاتی پزشکی pt- 5 288,000
6 هدایای تبلیغاتی پزشکی pt- 6 2,244,000
7 هدایای تبلیغاتی پزشکی pt- 7 1,848,000
8 هدایای تبلیغاتی پزشکی pt- 8 1,452,000
9 هدایای تبلیغاتی پزشکی pt- 9 1,584,000
10 هدایای تبلیغاتی پزشکی pt- 10 3,894,000
11 هدایای تبلیغاتی پزشکی pt- 11 897,000
12 هدایای تبلیغاتی پزشکی pt- 12 1,650,000
13 هدایای تبلیغاتی پزشکی pt- 13 1,035,000
14 هدایای تبلیغاتی پزشکی pt- 14 1,584,000
15 هدایای تبلیغاتی پزشکی pt- 15 2,178,000
16 هدایای تبلیغاتی پزشکی pt- 16 2,442,000
17 هدایای تبلیغاتی پزشکی pt- 17 2,574,000
18 هدایای تبلیغاتی پزشکی pt- 18 1,848,000
19 هدایای تبلیغاتی پزشکی pt- 19 2,442,000
20 هدایای تبلیغاتی پزشکی pt- 20 759,000
21 هدایای تبلیغاتی پزشکی pt- 21 1,485,000
22 هدایای تبلیغاتی پزشکی pt- 22 3,168,000


سرسید اختصاصی

صحافی سررسید 97

سرسید اختصاصی

سررسید پلنر

صحافی سررسید 97

سررسید جلد چرم یا چرمی

سررسید پلنر

articles-calendar-97/مقالات

سررسید جلد چرم یا چرمی

سررسید های نفیس

articles-calendar-97/مقالات

سالنامه لشگر عاشورا

سررسید های نفیس

دانلود تقویم سال 98

سالنامه لشگر عاشورا

سالنامه 1398

دانلود تقویم سال 98

سررسید شیک

سالنامه 1398

سالنامه ورزشی

سررسید شیک

سالنامه زرتشتی

سالنامه ورزشی

سررسید انگلیسی

سالنامه زرتشتی

سالنامه 98

سررسید انگلیسی

سررسید خرید

سالنامه 98

سالنامه فرهیختگان

سررسید خرید

سالنامه کتیبه عشق

سالنامه فرهیختگان

تعطیلات رسمی سال 1399

سالنامه کتیبه عشق

سالنامه حجامت سال 1394

تعطیلات رسمی سال 1399

صحافی سررسید و مزایا و معایب آن

سالنامه حجامت سال 1394

سالنامه فارسی به انگلیسی

صحافی سررسید و مزایا و معایب آن

عید نوروز

سالنامه فارسی به انگلیسی

چاپ امنیتی(چاپ اسکناس)

عید نوروز

سالنامه هخامنشی

چاپ امنیتی(چاپ اسکناس)

سررسید کتیبه عشق 94

سالنامه هخامنشی

سالنامه ي كوردى

سررسید کتیبه عشق 94

سالنامه 1398 افغانستان

سالنامه ي كوردى

سررسید 97

سالنامه 1398 افغانستان

پلنر تحصیلی چیست؟

سررسید 97

سررسید رقعی اروپایی

پلنر تحصیلی چیست؟