هدایای تبلیغاتی پزشکی

گروه تبلیغاتی پارت هدایایی ویژه، مناسب پزشکی و سلامت ارائه دهد.ما با در نظر گرفتن معیارهای ویژه این هدایا را به شما تقدیم می کنیم.

لیست قیمت هدایای تبلیغاتی پـزشکی

ردیف نام محصول کد محصول قیمت فروش (به ریال)
1 هدایای تبلیغاتی پزشکی pt- 1 1,782,000
2 هدایای تبلیغاتی پزشکی pt- 2 2,112,000
3 هدایای تبلیغاتی پزشکی pt- 3 216,000
4 هدایای تبلیغاتی پزشکی pt- 4 216,000
5 هدایای تبلیغاتی پزشکی pt- 5 288,000
6 هدایای تبلیغاتی پزشکی pt- 6 2,244,000
7 هدایای تبلیغاتی پزشکی pt- 7 1,848,000
8 هدایای تبلیغاتی پزشکی pt- 8 1,452,000
9 هدایای تبلیغاتی پزشکی pt- 9 1,584,000
10 هدایای تبلیغاتی پزشکی pt- 10 3,894,000
11 هدایای تبلیغاتی پزشکی pt- 11 897,000
12 هدایای تبلیغاتی پزشکی pt- 12 1,650,000
13 هدایای تبلیغاتی پزشکی pt- 13 1,035,000
14 هدایای تبلیغاتی پزشکی pt- 14 1,584,000
15 هدایای تبلیغاتی پزشکی pt- 15 2,178,000
16 هدایای تبلیغاتی پزشکی pt- 16 2,442,000
17 هدایای تبلیغاتی پزشکی pt- 17 2,574,000
18 هدایای تبلیغاتی پزشکی pt- 18 1,848,000
19 هدایای تبلیغاتی پزشکی pt- 19 2,442,000
20 هدایای تبلیغاتی پزشکی pt- 20 759,000
21 هدایای تبلیغاتی پزشکی pt- 21 1,485,000
22 هدایای تبلیغاتی پزشکی pt- 22 3,168,000

سالنامه دیواری

10 روش برای ایجاد یک تاثیر خوب در برخورد اولیه

سالنامه دیواری

سررسید چاپ اول

10 روش برای ایجاد یک تاثیر خوب در برخورد اولیه

سررسید حسابداری

سررسید چاپ اول

سررسید اختصاصی

سررسید حسابداری

سالنامه ورزشی

سررسید اختصاصی

سررسید 1399

سالنامه ورزشی

چاپ سررسید اختصاصی 97

سررسید 1399

آموزش طراحی سالنامه

چاپ سررسید اختصاصی 97

کتاب سررسید 63

آموزش طراحی سالنامه

سررسید طرح اروپایی

کتاب سررسید 63

سالنامه و هدایای تبلیغاتی

سررسید طرح اروپایی

سررسید گل نرگس 95

سالنامه و هدایای تبلیغاتی

سررسید لاکچری

سررسید گل نرگس 95

قیمت چاپ سررسید

سررسید لاکچری

سالنامه 1398

قیمت چاپ سررسید

سررسید گذشته بانک ملت

سالنامه 1398

سررسید وریزی چیست؟

سررسید گذشته بانک ملت

2 سالانه

سررسید وریزی چیست؟

سررسید فارسی اندروید

2 سالانه

دفتر یادداشت سیمی دخترانه – دفتر سیمی دخترانه

سررسید فارسی اندروید

سررسید کتیبه عشق 94

دفتر یادداشت سیمی دخترانه – دفتر سیمی دخترانه

سررسید خاص

سررسید کتیبه عشق 94

سالنامه 98

سررسید خاص

ست مدیریتی ارگانایزر

سالنامه 98

سالنامه ی چینی

ست مدیریتی ارگانایزر

فایل آماده تقویم رومیزی

سالنامه ی چینی

سالنامه و تقویم رومیزی

فایل آماده تقویم رومیزی

قیمت سر رسید

سالنامه و تقویم رومیزی

خرید دفتریادداشت لوکس

قیمت سر رسید