هدایای تبلیغاتی پزشکی

گروه تبلیغاتی پارت هدایایی ویژه، مناسب پزشکی و سلامت ارائه دهد.ما با در نظر گرفتن معیارهای ویژه این هدایا را به شما تقدیم می کنیم.

لیست قیمت هدایای تبلیغاتی پـزشکی

ردیف نام محصول کد محصول قیمت فروش (به ریال)
1 هدایای تبلیغاتی پزشکی pt- 1 1,782,000
2 هدایای تبلیغاتی پزشکی pt- 2 2,112,000
3 هدایای تبلیغاتی پزشکی pt- 3 216,000
4 هدایای تبلیغاتی پزشکی pt- 4 216,000
5 هدایای تبلیغاتی پزشکی pt- 5 288,000
6 هدایای تبلیغاتی پزشکی pt- 6 2,244,000
7 هدایای تبلیغاتی پزشکی pt- 7 1,848,000
8 هدایای تبلیغاتی پزشکی pt- 8 1,452,000
9 هدایای تبلیغاتی پزشکی pt- 9 1,584,000
10 هدایای تبلیغاتی پزشکی pt- 10 3,894,000
11 هدایای تبلیغاتی پزشکی pt- 11 897,000
12 هدایای تبلیغاتی پزشکی pt- 12 1,650,000
13 هدایای تبلیغاتی پزشکی pt- 13 1,035,000
14 هدایای تبلیغاتی پزشکی pt- 14 1,584,000
15 هدایای تبلیغاتی پزشکی pt- 15 2,178,000
16 هدایای تبلیغاتی پزشکی pt- 16 2,442,000
17 هدایای تبلیغاتی پزشکی pt- 17 2,574,000
18 هدایای تبلیغاتی پزشکی pt- 18 1,848,000
19 هدایای تبلیغاتی پزشکی pt- 19 2,442,000
20 هدایای تبلیغاتی پزشکی pt- 20 759,000
21 هدایای تبلیغاتی پزشکی pt- 21 1,485,000
22 هدایای تبلیغاتی پزشکی pt- 22 3,168,000


عید نوروز

سررسید اروپایی

عید نوروز

سالنامه شاهنشاهی

سررسید اروپایی

سرسید اختصاصی

سالنامه شاهنشاهی

سررسید جلد چرمی

سرسید اختصاصی

سالنامه گمرک

سررسید جلد چرمی

سررسید سال 1398

سالنامه گمرک

سالنامه هجری قمری

سررسید سال 1398

سالنامه ژوبین

سالنامه هجری قمری

سررسید لوکس

سالنامه ژوبین

سالنامه 1385

سررسید لوکس

سالنامه استان گیلان

سالنامه 1385

سررسید رومیزی

سالنامه استان گیلان

روانشناسی رنگ خاکستری

سررسید رومیزی

سالنامه سال 1398

روانشناسی رنگ خاکستری

سالنامه سلامت

سالنامه سال 1398

سالنامه بازرگانی خارجی گمرک

سالنامه سلامت

تقویم و سالنامه 1398

سالنامه بازرگانی خارجی گمرک

سالنامه 86

تقویم و سالنامه 1398

سالنامه آماری سال 75

سالنامه 86

سررسید وزیری یک روزه فنری

سالنامه آماری سال 75

سررسید ی

سررسید وزیری یک روزه فنری

سررسید وزیری جلد سلفون

سررسید ی

سال 1399 سال کدام حیوان است؟

سررسید وزیری جلد سلفون

سالنامه هواشناسی ایران

سال 1399 سال کدام حیوان است؟

سالنامه 20

سالنامه هواشناسی ایران

طراحی لت سررسید

سالنامه 20

سر رسید 1398

طراحی لت سررسید

The year 2018 2019 in a Glance سال 2019 2018 میلادی در یک نگاه

سر رسید 1398

قیمت چاپ سالنامه

The year 2018 2019 in a Glance سال 2019 2018 میلادی در یک نگاه