هدایای تبلیغاتی پزشکی

گروه تبلیغاتی پارت هدایایی ویژه، مناسب پزشکی و سلامت ارائه دهد.ما با در نظر گرفتن معیارهای ویژه این هدایا را به شما تقدیم می کنیم.

لیست قیمت هدایای تبلیغاتی پـزشکی

ردیف نام محصول کد محصول قیمت فروش (به ریال)
1 هدایای تبلیغاتی پزشکی pt- 1 1,782,000
2 هدایای تبلیغاتی پزشکی pt- 2 2,112,000
3 هدایای تبلیغاتی پزشکی pt- 3 216,000
4 هدایای تبلیغاتی پزشکی pt- 4 216,000
5 هدایای تبلیغاتی پزشکی pt- 5 288,000
6 هدایای تبلیغاتی پزشکی pt- 6 2,244,000
7 هدایای تبلیغاتی پزشکی pt- 7 1,848,000
8 هدایای تبلیغاتی پزشکی pt- 8 1,452,000
9 هدایای تبلیغاتی پزشکی pt- 9 1,584,000
10 هدایای تبلیغاتی پزشکی pt- 10 3,894,000
11 هدایای تبلیغاتی پزشکی pt- 11 897,000
12 هدایای تبلیغاتی پزشکی pt- 12 1,650,000
13 هدایای تبلیغاتی پزشکی pt- 13 1,035,000
14 هدایای تبلیغاتی پزشکی pt- 14 1,584,000
15 هدایای تبلیغاتی پزشکی pt- 15 2,178,000
16 هدایای تبلیغاتی پزشکی pt- 16 2,442,000
17 هدایای تبلیغاتی پزشکی pt- 17 2,574,000
18 هدایای تبلیغاتی پزشکی pt- 18 1,848,000
19 هدایای تبلیغاتی پزشکی pt- 19 2,442,000
20 هدایای تبلیغاتی پزشکی pt- 20 759,000
21 هدایای تبلیغاتی پزشکی pt- 21 1,485,000
22 هدایای تبلیغاتی پزشکی pt- 22 3,168,000


سررسید چرمی

سررسید فنری

سررسید چرمی

سالنامه دیواری

سررسید فنری

نکاتی در مورد تقویم دیواری

سالنامه دیواری

سر رسید ارزان

نکاتی در مورد تقویم دیواری

سر رسید جلد نرم

سر رسید ارزان

سالنامه و سررسید

سر رسید جلد نرم

سررسید مدیریتی

سالنامه و سررسید

صحافی سالنامه

سررسید مدیریتی

سالنامه آماری آذربایجان غربی 1398

صحافی سالنامه

سررسید اروپایی 95

سالنامه آماری آذربایجان غربی 1398

سالنامه شاهنشاهی

سررسید اروپایی 95

قیمت سررسید 1397

سالنامه شاهنشاهی

سررسید عکس

قیمت سررسید 1397

جلد سررسید لایه باز

سررسید عکس

لت های داخلی سررسید

جلد سررسید لایه باز

ست سررسید 98

لت های داخلی سررسید

دفتر یادداشت چوبی – دفترچه یادداشت چوبی

ست سررسید 98

سررسید 98 قیمت

دفتر یادداشت چوبی – دفترچه یادداشت چوبی

سررسید رقعی

سررسید 98 قیمت

قیمت چاپ سررسید

سررسید رقعی

سررسید سال 96

قیمت چاپ سررسید

سالنامه آماری

سررسید سال 96

سررسید رحلی

سالنامه آماری

سالنامه لشگر عاشورا

سررسید رحلی

سررسید اروپایی 96

سالنامه لشگر عاشورا

سررسید حصیری

سررسید اروپایی 96

articles-calendar-97/مقالات

سررسید حصیری

سالنامه و تقویم

articles-calendar-97/مقالات

سررسید و تقویم 95

سالنامه و تقویم