نکاتی در مورد دوخت جلد

نکاتی در مورد دوخت جلد

نکاتی در مورد دوخت جلد

دوخت دور جلد در تولید سررسیدتوسط تولید کننده ها بیشتر برای زیبایی ظاهرانجام می شود در صورتی که برای  عمو‏م مردم این ذهنیت بیشتر وجود داردکه باعث استحکام کار می شود و کیفیت بهتری دارد.

لذا باید توجه داشته باشید دوخت تأثیر چندانی در استحکام سررسیدندارد و صرفأ جهت زیبایی انجام می شود . همچنین دوخت بذای تمامی جنس ها قابل انجام نیستو در برخی جنس ها مانند گالینگور باعث خرابی و معیوب شدن کار می شود در زیر می توانید بعضی از نمونه ها را مشاهده کنید .


سررسید و ارگانایزر نفیس

اندازه سررسید رقعی

سررسید و ارگانایزر نفیس

سالنامه 1396

اندازه سررسید رقعی

سررسید و تقویم 97

سالنامه 1396

سالنامه روزنامه ایران

سررسید و تقویم 97

قیمت چاپ سر رسید

سالنامه روزنامه ایران

سررسید وزیری موفقیت

قیمت چاپ سر رسید

چاپ سررسید اختصاصی 1397

سررسید وزیری موفقیت

سالنامه آماری ثبت احوال

چاپ سررسید اختصاصی 1397

سالنامه بیمه

سالنامه آماری ثبت احوال

سررسید قطع رقعی

سالنامه بیمه

سالنامه حجامت 96

سررسید قطع رقعی

قیمت سالنامه تبلیغاتی

سالنامه حجامت 96

سالنامه آماری گمرک ایران

قیمت سالنامه تبلیغاتی

سررسید من

سالنامه آماری گمرک ایران

سفارش سر رسید

سررسید من

سررسید وزیری

سفارش سر رسید

سررسید مدل اروپایی

سررسید وزیری

سررسید و هدایای تبلیغاتی

سررسید مدل اروپایی

قطع سررسید

سررسید و هدایای تبلیغاتی

سالنامه و هدایای تبلیغاتی

قطع سررسید

سررسید تنها

سالنامه و هدایای تبلیغاتی

ست هدیه سررسید

سررسید تنها

جداول سالنامه اماری

ست هدیه سررسید

سالنامه ی آماری استان کرمان

جداول سالنامه اماری

سالنامه 89

سالنامه ی آماری استان کرمان

سالنامه آماری جهاد کشاورزی

سالنامه 89

سایز سررسید وزیری

سالنامه آماری جهاد کشاورزی

سررسید رقعی اروپایی

سایز سررسید وزیری

سالنامه صالحین 94

سررسید رقعی اروپایی