نکاتی در مورد دوخت جلد


دوخت دور جلد در تولید سررسیدتوسط تولید کننده ها بیشتر برای زیبایی ظاهرانجام می شود در صورتی که برای  عمو‏م مردم این ذهنیت بیشتر وجود داردکه باعث استحکام کار می شود و کیفیت بهتری دارد.

لذا باید توجه داشته باشید دوخت تأثیر چندانی در استحکام سررسیدندارد و صرفأ جهت زیبایی انجام می شود . همچنین دوخت بذای تمامی جنس ها قابل انجام نیستو در برخی جنس ها مانند گالینگور باعث خرابی و معیوب شدن کار می شود در زیر می توانید بعضی از نمونه ها را مشاهده کنید .
سررسید اروپایی 94

سررسید گذشته وام

سررسید اروپایی 94

سالنامه روزنامه شرق

سررسید گذشته وام

سالنامه شمسی

سالنامه روزنامه شرق

سفارش سررسید 97

سالنامه شمسی

قیمت چاپ سر رسید 97

سفارش سررسید 97

خرید سالنامه زرتشتی

قیمت چاپ سر رسید 97

سالنامه آماری استان لرستان

خرید سالنامه زرتشتی

سالنامه دستیار مهندس

سالنامه آماری استان لرستان

سررسید خانه عمران

سالنامه دستیار مهندس

سالنامه جیبی مثلث طرح کلاسیک

سررسید خانه عمران

سالنامه 88

سالنامه جیبی مثلث طرح کلاسیک

سالنامه سلامت 98

سالنامه 88

ست کادویی سررسید

سالنامه سلامت 98

سالنامه آماری

ست کادویی سررسید

سررسید وزیری 95

سالنامه آماری

سالنامه شیعه

سررسید وزیری 95

جلد سررسید

سالنامه شیعه

سالنامه 93 دانلود

جلد سررسید

صحافی سررسید 97

سالنامه 93 دانلود

انواع صحافی سررسید

صحافی سررسید 97

سررسيد وزيري دورنگ

انواع صحافی سررسید

دانلود سالنامه 2574 شاهنشاهی

سررسيد وزيري دورنگ

صحافی سررسید

دانلود سالنامه 2574 شاهنشاهی

سالنامه صادرات و واردات

صحافی سررسید

سررسید و تقویم 95

سالنامه صادرات و واردات

سالنامه سلامت

سررسید و تقویم 95

سالنامه های قدیمی

سالنامه سلامت

سررسید شیعه

سالنامه های قدیمی

سررسید 1398

سررسید شیعه