نحوه شکل گیری تقویم


نحوه شکل گیری تقویم ، واحد پایه محاسبات در تقویم یک روز است. روزها از نیمه شب تا نیمه شب محاسبه می گردد اما همیشه اینطور نبوده، به طور مثال ستاره شناسان از حدود قرن ۲ میلادی ۱۹۵۲ شمار روزها را از ظهر تا ظهر محاسبه می کردند.

در تمدن های پیشین و در میان مردم اولیه که ارتباط بین شهرها و تمدن ها کمتر بود، روش های مختلفی برای محاسبه روز وجود داشت. یونیان از غروب تا غروب، هندوها و مصریان از سپیده دم و رومی ها از نیمه شب، روز را محاسبه می کردند.

هفته

زمانی که روزها محاسبه شدند، حال وظیفه بعدی جمع آوری تعداد روزها و تعیین گروه ها می باشد. در تمدن های مختلف رویدادهای مهم را در یک دوره برگزار می  کردند. به طور مثال آشوری ها در فواصل پنج روزه، مصری ها ده روزه، بابلی ها هفت روزه و …. .

تعیین هفته بر اساس هفت روز مطابق اعتقادات بابلی ها و رومی ها (احتمالا مربوط به هفت سیاره می شود) بود که در تمام جهان نیز پذیرفته شد.

ماه

برای تعیین ماه نیز از چرخه کامل ماه استفاده می کنند که مدت آن ۵/۲۹ روز به طول می انجامد. این دوره نیز بسیار نزدیک به دوره اکثر مراسم های مذهبی در قوم های مختلف، عید پاک، چرخه رفتاری برخی موجودات دریایی و … بود. به همین دلیل سریعا به رسمیت شناخته شد.

برخلاف ماه که پدیده ای قمری است، تعیین فصل یک پدیده خورشیدی است و فصول در نقاط مختلف جهان متفاوت است. به طور مثال در کشورهای گرمسیری دوره های باران و خشکسالی وجود دارد اما ممکن است در نقاط دیگر جهان اینگونه نباشد.

با توجه به این موارد تعداد فصول را به چهار فصل، تعداد روزها به ۳۶۵ روز و تعداد ماه ها را به ۱۲ ماه تقسیم کردند.
ست اداری سررسید

2 سالانه

ست اداری سررسید

ست سررسید

2 سالانه

ابعاد سررسید وزیری

ست سررسید

سررسید پالتویی

ابعاد سررسید وزیری

سالنامه کوهنوردی سیمرغ

سررسید پالتویی

ست سررسید 98

سالنامه کوهنوردی سیمرغ

سالنامه 98

ست سررسید 98

سالنامه 2574

سالنامه 98

سررسید حسابداری

سالنامه 2574

قیمت سررسید 98

سررسید حسابداری

سالنامه آماری طالقان

قیمت سررسید 98

سررسید لاکچری

سالنامه آماری طالقان

چاپ سالنامه

سررسید لاکچری

قیمت چاپ سالنامه 1397

چاپ سالنامه

سالنامه شمسی 1398

قیمت چاپ سالنامه 1397

جشنواره 2 سالانه انیمیشن

سالنامه شمسی 1398

سررسید 98 اصفهان

جشنواره 2 سالانه انیمیشن

ست سررسید 98

سررسید 98 اصفهان

سالنامه قمری

ست سررسید 98

سالنامه رسمی ایران

سالنامه قمری

ست مدیریتی

سالنامه رسمی ایران

سالنامه ژوبین

ست مدیریتی

چاپ سرسید

سالنامه ژوبین

سر رسید جلد نرم

چاپ سرسید

سررسید و تقویم 94

سر رسید جلد نرم

سالنامه زردتشتی

سررسید و تقویم 94

سررسید خشتی

سالنامه زردتشتی

سررسید سال 1398

سررسید خشتی

سالنامه ی سلامت

سررسید سال 1398