نحوه شکل گیری تقویم


نحوه شکل گیری تقویم ، واحد پایه محاسبات در تقویم یک روز است. روزها از نیمه شب تا نیمه شب محاسبه می گردد اما همیشه اینطور نبوده، به طور مثال ستاره شناسان از حدود قرن ۲ میلادی ۱۹۵۲ شمار روزها را از ظهر تا ظهر محاسبه می کردند.

در تمدن های پیشین و در میان مردم اولیه که ارتباط بین شهرها و تمدن ها کمتر بود، روش های مختلفی برای محاسبه روز وجود داشت. یونیان از غروب تا غروب، هندوها و مصریان از سپیده دم و رومی ها از نیمه شب، روز را محاسبه می کردند.

هفته

زمانی که روزها محاسبه شدند، حال وظیفه بعدی جمع آوری تعداد روزها و تعیین گروه ها می باشد. در تمدن های مختلف رویدادهای مهم را در یک دوره برگزار می  کردند. به طور مثال آشوری ها در فواصل پنج روزه، مصری ها ده روزه، بابلی ها هفت روزه و …. .

تعیین هفته بر اساس هفت روز مطابق اعتقادات بابلی ها و رومی ها (احتمالا مربوط به هفت سیاره می شود) بود که در تمام جهان نیز پذیرفته شد.

ماه

برای تعیین ماه نیز از چرخه کامل ماه استفاده می کنند که مدت آن ۵/۲۹ روز به طول می انجامد. این دوره نیز بسیار نزدیک به دوره اکثر مراسم های مذهبی در قوم های مختلف، عید پاک، چرخه رفتاری برخی موجودات دریایی و … بود. به همین دلیل سریعا به رسمیت شناخته شد.

برخلاف ماه که پدیده ای قمری است، تعیین فصل یک پدیده خورشیدی است و فصول در نقاط مختلف جهان متفاوت است. به طور مثال در کشورهای گرمسیری دوره های باران و خشکسالی وجود دارد اما ممکن است در نقاط دیگر جهان اینگونه نباشد.

با توجه به این موارد تعداد فصول را به چهار فصل، تعداد روزها به ۳۶۵ روز و تعداد ماه ها را به ۱۲ ماه تقسیم کردند.
سایز سررسید رقعی

سالنامه ثبت احوال

سایز سررسید رقعی

سررسید زیر دستی

سالنامه ثبت احوال

سررسید حواله های پدیده شاندیز

سررسید زیر دستی

نکاتی در مورد دوخت جلد

سررسید حواله های پدیده شاندیز

قیمت سررسید 98

نکاتی در مورد دوخت جلد

سالنامه تخصصی روابط عمومی

قیمت سررسید 98

سالنامه حجامت 94

سالنامه تخصصی روابط عمومی

سررسید فنری

سالنامه حجامت 94

سالنامه صنعت بیمه 1398

سررسید فنری

سررسید دیجیتالی

سالنامه صنعت بیمه 1398

سالنامه زرتشتیان

سررسید دیجیتالی

سررسید تنها

سالنامه زرتشتیان

سالنامه صادرات واردات

سررسید تنها

سالنامه من

سالنامه صادرات واردات

قصه ما ب سررسید

سالنامه من

چاپ سررسید اختصاصی 97

قصه ما ب سررسید

سررسید حواله پدیده

چاپ سررسید اختصاصی 97

طراحی سالنامه

سررسید حواله پدیده

سالنامه و اطلاعات حقوقی ایران

طراحی سالنامه

سالنامه طبری

سالنامه و اطلاعات حقوقی ایران

سررسید فرمبندی

سالنامه طبری

انواع قطع سررسید

سررسید فرمبندی

دفتر یادداشت سیمی دخترانه – دفتر سیمی دخترانه

انواع قطع سررسید

سررسید گذشته وام

دفتر یادداشت سیمی دخترانه – دفتر سیمی دخترانه

سررسید رومیزی

سررسید گذشته وام

سررسید در ایندیزاین

سررسید رومیزی

دانلود سالنامه 2574 شاهنشاهی

سررسید در ایندیزاین

جشنواره 2 سالانه انیمیشن

دانلود سالنامه 2574 شاهنشاهی

سررسید 1/8

جشنواره 2 سالانه انیمیشن