نحوه شکل گیری تقویم


نحوه شکل گیری تقویم ، واحد پایه محاسبات در تقویم یک روز است. روزها از نیمه شب تا نیمه شب محاسبه می گردد اما همیشه اینطور نبوده، به طور مثال ستاره شناسان از حدود قرن ۲ میلادی ۱۹۵۲ شمار روزها را از ظهر تا ظهر محاسبه می کردند.

در تمدن های پیشین و در میان مردم اولیه که ارتباط بین شهرها و تمدن ها کمتر بود، روش های مختلفی برای محاسبه روز وجود داشت. یونیان از غروب تا غروب، هندوها و مصریان از سپیده دم و رومی ها از نیمه شب، روز را محاسبه می کردند.

هفته

زمانی که روزها محاسبه شدند، حال وظیفه بعدی جمع آوری تعداد روزها و تعیین گروه ها می باشد. در تمدن های مختلف رویدادهای مهم را در یک دوره برگزار می  کردند. به طور مثال آشوری ها در فواصل پنج روزه، مصری ها ده روزه، بابلی ها هفت روزه و …. .

تعیین هفته بر اساس هفت روز مطابق اعتقادات بابلی ها و رومی ها (احتمالا مربوط به هفت سیاره می شود) بود که در تمام جهان نیز پذیرفته شد.

ماه

برای تعیین ماه نیز از چرخه کامل ماه استفاده می کنند که مدت آن ۵/۲۹ روز به طول می انجامد. این دوره نیز بسیار نزدیک به دوره اکثر مراسم های مذهبی در قوم های مختلف، عید پاک، چرخه رفتاری برخی موجودات دریایی و … بود. به همین دلیل سریعا به رسمیت شناخته شد.

برخلاف ماه که پدیده ای قمری است، تعیین فصل یک پدیده خورشیدی است و فصول در نقاط مختلف جهان متفاوت است. به طور مثال در کشورهای گرمسیری دوره های باران و خشکسالی وجود دارد اما ممکن است در نقاط دیگر جهان اینگونه نباشد.

با توجه به این موارد تعداد فصول را به چهار فصل، تعداد روزها به ۳۶۵ روز و تعداد ماه ها را به ۱۲ ماه تقسیم کردند.
سررسید زرتشتی

سررسید برنامه ریزی

سررسید زرتشتی

سالنامه 84

سررسید برنامه ریزی

سالنامه تبلیغاتی

سالنامه 84

سالنامه روزنامه فرهیختگان

سالنامه تبلیغاتی

طرح سررسید وزیری

سالنامه روزنامه فرهیختگان

سالنامه عصر روح الله

طرح سررسید وزیری

سالنامه حیوانات

سالنامه عصر روح الله

سررسید نظام مهندسی کرمانشاه

سالنامه حیوانات

سالنامه کشور

سررسید نظام مهندسی کرمانشاه

سالنامه قمری

سالنامه کشور

سالنامه دیواری

سالنامه قمری

سررسید سال 96

سالنامه دیواری

روانشناسی رنگ آبی

سررسید سال 96

سررسید وزیری چیست

روانشناسی رنگ آبی

سال 1399 در یک نگاه

سررسید وزیری چیست

سالنامه زنبورداری(فصلنامه زنبورداري)

سال 1399 در یک نگاه

سررسید گذشته وام

سالنامه زنبورداری(فصلنامه زنبورداري)

سالنامه مدیران

سررسید گذشته وام

سالنامه آماری کشور 1394

سالنامه مدیران

سررسید عمرنامه

سالنامه آماری کشور 1394

سررسید ضمانت نامه

سررسید عمرنامه

سالنامه سال 1398

سررسید ضمانت نامه

سر رسید 97

سالنامه سال 1398

قیمت سر رسید

سر رسید 97

خرید سالنامه 98

قیمت سر رسید

تقویم و سالنامه چیست ؟

خرید سالنامه 98

سر رسید لوکس

تقویم و سالنامه چیست ؟

سالنامه هواشناسی ایران

سر رسید لوکس

سالنامه 85

سالنامه هواشناسی ایران