نحوه شکل گیری تقویم


نحوه شکل گیری تقویم ، واحد پایه محاسبات در تقویم یک روز است. روزها از نیمه شب تا نیمه شب محاسبه می گردد اما همیشه اینطور نبوده، به طور مثال ستاره شناسان از حدود قرن ۲ میلادی ۱۹۵۲ شمار روزها را از ظهر تا ظهر محاسبه می کردند.

در تمدن های پیشین و در میان مردم اولیه که ارتباط بین شهرها و تمدن ها کمتر بود، روش های مختلفی برای محاسبه روز وجود داشت. یونیان از غروب تا غروب، هندوها و مصریان از سپیده دم و رومی ها از نیمه شب، روز را محاسبه می کردند.

هفته

زمانی که روزها محاسبه شدند، حال وظیفه بعدی جمع آوری تعداد روزها و تعیین گروه ها می باشد. در تمدن های مختلف رویدادهای مهم را در یک دوره برگزار می  کردند. به طور مثال آشوری ها در فواصل پنج روزه، مصری ها ده روزه، بابلی ها هفت روزه و …. .

تعیین هفته بر اساس هفت روز مطابق اعتقادات بابلی ها و رومی ها (احتمالا مربوط به هفت سیاره می شود) بود که در تمام جهان نیز پذیرفته شد.

ماه

برای تعیین ماه نیز از چرخه کامل ماه استفاده می کنند که مدت آن ۵/۲۹ روز به طول می انجامد. این دوره نیز بسیار نزدیک به دوره اکثر مراسم های مذهبی در قوم های مختلف، عید پاک، چرخه رفتاری برخی موجودات دریایی و … بود. به همین دلیل سریعا به رسمیت شناخته شد.

برخلاف ماه که پدیده ای قمری است، تعیین فصل یک پدیده خورشیدی است و فصول در نقاط مختلف جهان متفاوت است. به طور مثال در کشورهای گرمسیری دوره های باران و خشکسالی وجود دارد اما ممکن است در نقاط دیگر جهان اینگونه نباشد.

با توجه به این موارد تعداد فصول را به چهار فصل، تعداد روزها به ۳۶۵ روز و تعداد ماه ها را به ۱۲ ماه تقسیم کردند.سالنامه حجامت 94

سالنامه دارویی کشور

سالنامه حجامت 94

سرسید 97

سالنامه دارویی کشور

سالنامه روزنامه فرهیختگان

سرسید 97

پخش عمده سررسید

سالنامه روزنامه فرهیختگان

تفاوت سالنامه و سررسید

پخش عمده سررسید

سالنامه طرح مبنا

تفاوت سالنامه و سررسید

دانلودها و مقالات

سالنامه طرح مبنا

قیمت چاپ سررسید

دانلودها و مقالات

سالنامه آماری کشور 1395

قیمت چاپ سررسید

سالنامه اماری کشور

سالنامه آماری کشور 1395

سالنامه مدیران

سالنامه اماری کشور

جشنواره 2 سالانه انیمیشن

سالنامه مدیران

سالنامه خرید

جشنواره 2 سالانه انیمیشن

روبان سررسید

سالنامه خرید

سررسید سال 96

روبان سررسید

سالنامه 2019 میلادی

سررسید سال 96

دفتر یادداشت هولوگرامی

سالنامه 2019 میلادی

سالنامه ثبت احوال

دفتر یادداشت هولوگرامی

قیمت چاپ سررسید

سالنامه ثبت احوال

چاپ سالنامه اختصاصی

قیمت چاپ سررسید

سالنامه و تقویم

چاپ سالنامه اختصاصی

سررسید و هدایای تبلیغاتی

سالنامه و تقویم

سررسید حافظ 94

سررسید و هدایای تبلیغاتی

سالنامه آماری سال 75

سررسید حافظ 94

چاپ سالنامه اختصاصی 1397

سالنامه آماری سال 75

نکات مهم در سفارش سر رسید

چاپ سالنامه اختصاصی 1397

سررسید تیرداد

نکات مهم در سفارش سر رسید

سررسید رقعی 94

سررسید تیرداد

سالنامه ناجی کتیبه عشق

سررسید رقعی 94