لیوان کاغذی دو جداره

لیوان کاغذی دوجداره از دو لایه تشکیل شده است که لایه اول ساده و لایه دوم به صورت کرکره ای بوده که بر روی لایه اول قرار می گیرد.حالت کرکره ای باعث ایجاد هوا مابین دو لایه شده و این امر باعث می شود گرما دیرتر به دست منتقل گردد.همچنین این لایه باعث افزایش مقاومت لیوان می گردد.

قیمت عمومی قیمت اختصاصی تیراژ شرح کالا
سایز 220 سوپر کاپ
520 590 1000 لیوان دو جداره 220 سوپر
520 590 2000 لیوان دو جداره 220 سوپر
520 580 3000 لیوان دو جداره 220 سوپر
520 580 4000 لیوان دو جداره 220 سوپر
500 520 5000 لیوان دو جداره 220 سوپر
470 510 10000 لیوان دو جداره 220 سوپر
سایز 360 سوپر کاپ
510 595 1000 لیوان دو جداره 360 سوپر
510 595 2000 لیوان دو جداره 360 سوپر
510 585 3000 لیوان دو جداره 360 سوپر
510 585 4000 لیوان دو جداره 360 سوپر
470 525 5000 لیوان دو جداره 360 سوپر
445 500 10000 لیوان دو جداره 360 سوپر
سایز 220 ساده
300 370 1000 لیوان دو جداره 220 سی سی
300 370 2000 لیوان دو جداره 220 سی سی
300 360 3000 لیوان دو جداره 220 سی سی
300 320 4000 لیوان دو جداره 220 سی سی
290 300 5000 لیوان دو جداره 220 سی سی
270 280 10000 لیوان دو جداره 220 سی سی
سایز 360 ساده
310 370 1000 لیوان دو جداره 360 سی سی
310 370 2000 لیوان دو جداره 360 سی سی
310 360 3000 لیوان دو جداره 360 سی سی
310 350 4000 لیوان دو جداره 360 سی سی
300 330 5000 لیوان دو جداره 360 سی سی
280 310 10000 لیوان دو جداره 360 سی سی
سایز 220 کنگره
330 490 1000 لیوان دو جداره 220 کنگره
330 490 2000 لیوان دو جداره220 کنگره
330 480 3000 لیوان دو جداره220 کنگره
330 480 4000 لیوان دو جداره 220 کنگره
310 430 5000 لیوان دو جداره 220 کنگره
290 400 10000 لیوان دو جداره220 کنگره
سایز 360 کنگره
350 510 1000 لیوان دو جداره 360 کنگره
350 510 2000 لیوان دو جداره 360 کنگره
350 500 3000 لیوان دو جداره 360 کنگره
350 500 4000 لیوان دو جداره 360 کنگره
340 450 5000 لیوان دو جداره 360 کنگره
330 410 10000 لیوان دو جداره 360 کنگره

سررسید تبلیغاتی 95

سر رسید 97

سررسید تبلیغاتی 95

سالنامه کشور

سر رسید 97

سررسید ضمانت نامه

سالنامه کشور

سررسید ارزان

سررسید ضمانت نامه

سالنامه صادرات واردات

سررسید ارزان

سالنامه گمرک

سالنامه صادرات واردات

ست مدیریتی

سالنامه گمرک

سالنامه سلامت

ست مدیریتی

ست سررسید

سالنامه سلامت

خرید سالنامه نفیس

ست سررسید

سالنامه بي قانون

خرید سالنامه نفیس

خرید سالنامه

سالنامه بي قانون

سررسید لاکچری

خرید سالنامه

سالنامه گنجینه ماندگار

سررسید لاکچری

سررسید رقعی 94

سالنامه گنجینه ماندگار

قیمت چاپ سالنامه 1397

سررسید رقعی 94

سالنامه حیوانات

قیمت چاپ سالنامه 1397

ابعاد سررسید وزیری

سالنامه حیوانات

سالنامه 94

ابعاد سررسید وزیری

سالنامه سلامت نسخه 5

سالنامه 94

سالنامه قمر در عقرب

سالنامه سلامت نسخه 5

سررسید چیست

سالنامه قمر در عقرب

سررسید اروپایی 95

سررسید چیست

سررسید هفتگی

سررسید اروپایی 95

فروش سررسید 95

سررسید هفتگی

ست اداری سررسید

فروش سررسید 95

سررسيد شيراز

ست اداری سررسید

طرح صفحات سررسید

سررسيد شيراز

سالنامه چینی

طرح صفحات سررسید