لیوان کاغذی دو جداره

لیوان کاغذی دوجداره از دو لایه تشکیل شده است که لایه اول ساده و لایه دوم به صورت کرکره ای بوده که بر روی لایه اول قرار می گیرد.حالت کرکره ای باعث ایجاد هوا مابین دو لایه شده و این امر باعث می شود گرما دیرتر به دست منتقل گردد.همچنین این لایه باعث افزایش مقاومت لیوان می گردد.

قیمت عمومی قیمت اختصاصی تیراژ شرح کالا
سایز 220 سوپر کاپ
520 590 1000 لیوان دو جداره 220 سوپر
520 590 2000 لیوان دو جداره 220 سوپر
520 580 3000 لیوان دو جداره 220 سوپر
520 580 4000 لیوان دو جداره 220 سوپر
500 520 5000 لیوان دو جداره 220 سوپر
470 510 10000 لیوان دو جداره 220 سوپر
سایز 360 سوپر کاپ
510 595 1000 لیوان دو جداره 360 سوپر
510 595 2000 لیوان دو جداره 360 سوپر
510 585 3000 لیوان دو جداره 360 سوپر
510 585 4000 لیوان دو جداره 360 سوپر
470 525 5000 لیوان دو جداره 360 سوپر
445 500 10000 لیوان دو جداره 360 سوپر
سایز 220 ساده
300 370 1000 لیوان دو جداره 220 سی سی
300 370 2000 لیوان دو جداره 220 سی سی
300 360 3000 لیوان دو جداره 220 سی سی
300 320 4000 لیوان دو جداره 220 سی سی
290 300 5000 لیوان دو جداره 220 سی سی
270 280 10000 لیوان دو جداره 220 سی سی
سایز 360 ساده
310 370 1000 لیوان دو جداره 360 سی سی
310 370 2000 لیوان دو جداره 360 سی سی
310 360 3000 لیوان دو جداره 360 سی سی
310 350 4000 لیوان دو جداره 360 سی سی
300 330 5000 لیوان دو جداره 360 سی سی
280 310 10000 لیوان دو جداره 360 سی سی
سایز 220 کنگره
330 490 1000 لیوان دو جداره 220 کنگره
330 490 2000 لیوان دو جداره220 کنگره
330 480 3000 لیوان دو جداره220 کنگره
330 480 4000 لیوان دو جداره 220 کنگره
310 430 5000 لیوان دو جداره 220 کنگره
290 400 10000 لیوان دو جداره220 کنگره
سایز 360 کنگره
350 510 1000 لیوان دو جداره 360 کنگره
350 510 2000 لیوان دو جداره 360 کنگره
350 500 3000 لیوان دو جداره 360 کنگره
350 500 4000 لیوان دو جداره 360 کنگره
340 450 5000 لیوان دو جداره 360 کنگره
330 410 10000 لیوان دو جداره 360 کنگره


سررسید ضمانت نامه

سالنامه 2015 میلادی

سررسید ضمانت نامه

چاپ سالنامه 97

سالنامه 2015 میلادی

10 روش برای ایجاد یک تاثیر خوب در برخورد اولیه

چاپ سالنامه 97

سالنامه 1394

10 روش برای ایجاد یک تاثیر خوب در برخورد اولیه

خرید سالنامه 97

سالنامه 1394

سالنامه آماری گمرک

خرید سالنامه 97

جشنواره 2 سالانه انیمیشن

سالنامه آماری گمرک

سالنامه بازرگانی خارجی گمرک

جشنواره 2 سالانه انیمیشن

سررسید و تقویم 97

سالنامه بازرگانی خارجی گمرک

سالنامه 7سین قرانی

سررسید و تقویم 97

سالنامه کشاورزی

سالنامه 7سین قرانی

سالنامه تخصصی روابط عمومی

سالنامه کشاورزی

قیمت سررسید 95

سالنامه تخصصی روابط عمومی

سالنامه

قیمت سررسید 95

سالنامه 20

سالنامه

The year 2018 2019 in a Glance سال 2019 2018 میلادی در یک نگاه

سالنامه 20

سررسید زرتشتی

The year 2018 2019 in a Glance سال 2019 2018 میلادی در یک نگاه

سالنامه زرتشتي

سررسید زرتشتی

سررسید وزیری موفقیت

سالنامه زرتشتي

دانلود سالنامه 2574 شاهنشاهی

سررسید وزیری موفقیت

سالنامه آماری وزارت جهاد کشاورزی

دانلود سالنامه 2574 شاهنشاهی

سالنامه هواشناسی ایران

سالنامه آماری وزارت جهاد کشاورزی

ست اداری سررسید

سالنامه هواشناسی ایران

قیمت سررسید 94

ست اداری سررسید

سالنامه 1395

قیمت سررسید 94

چاپ سرسید

سالنامه 1395

سررسید جمعه جدا

چاپ سرسید

چاپ سالنامه اختصاصی 1397

سررسید جمعه جدا

سررسید نظام مهندسی کرمانشاه

چاپ سالنامه اختصاصی 1397