لیوان کاغذی دو جداره

لیوان کاغذی دوجداره از دو لایه تشکیل شده است که لایه اول ساده و لایه دوم به صورت کرکره ای بوده که بر روی لایه اول قرار می گیرد.حالت کرکره ای باعث ایجاد هوا مابین دو لایه شده و این امر باعث می شود گرما دیرتر به دست منتقل گردد.همچنین این لایه باعث افزایش مقاومت لیوان می گردد.

قیمت عمومی قیمت اختصاصی تیراژ شرح کالا
سایز 220 سوپر کاپ
520 590 1000 لیوان دو جداره 220 سوپر
520 590 2000 لیوان دو جداره 220 سوپر
520 580 3000 لیوان دو جداره 220 سوپر
520 580 4000 لیوان دو جداره 220 سوپر
500 520 5000 لیوان دو جداره 220 سوپر
470 510 10000 لیوان دو جداره 220 سوپر
سایز 360 سوپر کاپ
510 595 1000 لیوان دو جداره 360 سوپر
510 595 2000 لیوان دو جداره 360 سوپر
510 585 3000 لیوان دو جداره 360 سوپر
510 585 4000 لیوان دو جداره 360 سوپر
470 525 5000 لیوان دو جداره 360 سوپر
445 500 10000 لیوان دو جداره 360 سوپر
سایز 220 ساده
300 370 1000 لیوان دو جداره 220 سی سی
300 370 2000 لیوان دو جداره 220 سی سی
300 360 3000 لیوان دو جداره 220 سی سی
300 320 4000 لیوان دو جداره 220 سی سی
290 300 5000 لیوان دو جداره 220 سی سی
270 280 10000 لیوان دو جداره 220 سی سی
سایز 360 ساده
310 370 1000 لیوان دو جداره 360 سی سی
310 370 2000 لیوان دو جداره 360 سی سی
310 360 3000 لیوان دو جداره 360 سی سی
310 350 4000 لیوان دو جداره 360 سی سی
300 330 5000 لیوان دو جداره 360 سی سی
280 310 10000 لیوان دو جداره 360 سی سی
سایز 220 کنگره
330 490 1000 لیوان دو جداره 220 کنگره
330 490 2000 لیوان دو جداره220 کنگره
330 480 3000 لیوان دو جداره220 کنگره
330 480 4000 لیوان دو جداره 220 کنگره
310 430 5000 لیوان دو جداره 220 کنگره
290 400 10000 لیوان دو جداره220 کنگره
سایز 360 کنگره
350 510 1000 لیوان دو جداره 360 کنگره
350 510 2000 لیوان دو جداره 360 کنگره
350 500 3000 لیوان دو جداره 360 کنگره
350 500 4000 لیوان دو جداره 360 کنگره
340 450 5000 لیوان دو جداره 360 کنگره
330 410 10000 لیوان دو جداره 360 کنگره


سررسید بدهی

سالنامه ي كوردى

سررسید بدهی

سالنامه آماری کشور 1394

سالنامه ي كوردى

سررسید طراحی

سالنامه آماری کشور 1394

سالنامه قرانی

سررسید طراحی

انواع تقویم رومیزی

سالنامه قرانی

سررسید جامعه مهندسان مشاور

انواع تقویم رومیزی

قطع های سر رسید

سررسید جامعه مهندسان مشاور

سالنامه هواشناسی کل کشور

قطع های سر رسید

سررسید لایه باز

سالنامه هواشناسی کل کشور

سرسید 97

سررسید لایه باز

سررسید وزیری 95

سرسید 97

سررسید گذشته بانک ملت

سررسید وزیری 95

سالنامه 1398

سررسید گذشته بانک ملت

سر رسیدمدیریتی

سالنامه 1398

سالنامه توفیق 1348

سر رسیدمدیریتی

چاپ تقویم

سالنامه توفیق 1348

سالنامه چیست

چاپ تقویم

چاپ سررسید

سالنامه چیست

سالنامه صادرات و واردات

چاپ سررسید

سالنامه آماری لرستان

سالنامه صادرات و واردات

قیمت سررسید

سالنامه آماری لرستان

سررسيد وزيري دورنگ

قیمت سررسید

سررسید و تقویم 95

سررسيد وزيري دورنگ

سالنامه سال 98

سررسید و تقویم 95

سالنامه فارسی 1394

سالنامه سال 98

سررسید حصیری

سالنامه فارسی 1394

سررسید میلادی

سررسید حصیری

The year 2020 2021 in a Glance سال 2021 2020 میلادی در یک نگاه

سررسید میلادی

سررسید تبلیغاتی

The year 2020 2021 in a Glance سال 2021 2020 میلادی در یک نگاه