لیوان کاغذی دو جداره

لیوان کاغذی دوجداره از دو لایه تشکیل شده است که لایه اول ساده و لایه دوم به صورت کرکره ای بوده که بر روی لایه اول قرار می گیرد.حالت کرکره ای باعث ایجاد هوا مابین دو لایه شده و این امر باعث می شود گرما دیرتر به دست منتقل گردد.همچنین این لایه باعث افزایش مقاومت لیوان می گردد.

قیمت عمومی قیمت اختصاصی تیراژ شرح کالا
سایز 220 سوپر کاپ
520 590 1000 لیوان دو جداره 220 سوپر
520 590 2000 لیوان دو جداره 220 سوپر
520 580 3000 لیوان دو جداره 220 سوپر
520 580 4000 لیوان دو جداره 220 سوپر
500 520 5000 لیوان دو جداره 220 سوپر
470 510 10000 لیوان دو جداره 220 سوپر
سایز 360 سوپر کاپ
510 595 1000 لیوان دو جداره 360 سوپر
510 595 2000 لیوان دو جداره 360 سوپر
510 585 3000 لیوان دو جداره 360 سوپر
510 585 4000 لیوان دو جداره 360 سوپر
470 525 5000 لیوان دو جداره 360 سوپر
445 500 10000 لیوان دو جداره 360 سوپر
سایز 220 ساده
300 370 1000 لیوان دو جداره 220 سی سی
300 370 2000 لیوان دو جداره 220 سی سی
300 360 3000 لیوان دو جداره 220 سی سی
300 320 4000 لیوان دو جداره 220 سی سی
290 300 5000 لیوان دو جداره 220 سی سی
270 280 10000 لیوان دو جداره 220 سی سی
سایز 360 ساده
310 370 1000 لیوان دو جداره 360 سی سی
310 370 2000 لیوان دو جداره 360 سی سی
310 360 3000 لیوان دو جداره 360 سی سی
310 350 4000 لیوان دو جداره 360 سی سی
300 330 5000 لیوان دو جداره 360 سی سی
280 310 10000 لیوان دو جداره 360 سی سی
سایز 220 کنگره
330 490 1000 لیوان دو جداره 220 کنگره
330 490 2000 لیوان دو جداره220 کنگره
330 480 3000 لیوان دو جداره220 کنگره
330 480 4000 لیوان دو جداره 220 کنگره
310 430 5000 لیوان دو جداره 220 کنگره
290 400 10000 لیوان دو جداره220 کنگره
سایز 360 کنگره
350 510 1000 لیوان دو جداره 360 کنگره
350 510 2000 لیوان دو جداره 360 کنگره
350 500 3000 لیوان دو جداره 360 کنگره
350 500 4000 لیوان دو جداره 360 کنگره
340 450 5000 لیوان دو جداره 360 کنگره
330 410 10000 لیوان دو جداره 360 کنگره

سررسید مشهد

سالنامه طبری

سررسید مشهد

سالنامه 1395

سالنامه طبری

سررسید در ایندیزاین

سالنامه 1395

سالنامه لشگر عاشورا

سررسید در ایندیزاین

سررسيد قيمت

سالنامه لشگر عاشورا

سررسید گل نرگس 95

سررسيد قيمت

سالنامه آماری گمرک ایران

سررسید گل نرگس 95

سالنامه ی حجامت

سالنامه آماری گمرک ایران

سررسید وزیری

سالنامه ی حجامت

تقویم رومیزی

سررسید وزیری

سالنامه ی آماری

تقویم رومیزی

سالنامه هواشناسی

سالنامه ی آماری

خرید سالنامه 1394

سالنامه هواشناسی

ست مدیریتی

خرید سالنامه 1394

نحوه شکل گیری تقویم

ست مدیریتی

سالنامه سلامت 98

نحوه شکل گیری تقویم

نرم افزار طراحی سررسید

سالنامه سلامت 98

سررسید های 95

نرم افزار طراحی سررسید

سر رسید مهندسی

سررسید های 95

سالنامه شهدای گمنام

سر رسید مهندسی

سررسید حافظ

سالنامه شهدای گمنام

سالنامه فارسي

سررسید حافظ

سالنامه عبری

سالنامه فارسي

پخش عمده سررسید

سالنامه عبری

سالنامه غدیر

پخش عمده سررسید

سالنامه جیبی مثلث طرح کلاسیک

سالنامه غدیر

چاپ سالنامه اختصاصی

سالنامه جیبی مثلث طرح کلاسیک

سر رسید لوکس

چاپ سالنامه اختصاصی

سالنامه سال 63

سر رسید لوکس