لیوان کاغذی دو جداره

لیوان کاغذی دوجداره از دو لایه تشکیل شده است که لایه اول ساده و لایه دوم به صورت کرکره ای بوده که بر روی لایه اول قرار می گیرد.حالت کرکره ای باعث ایجاد هوا مابین دو لایه شده و این امر باعث می شود گرما دیرتر به دست منتقل گردد.همچنین این لایه باعث افزایش مقاومت لیوان می گردد.

قیمت عمومی قیمت اختصاصی تیراژ شرح کالا
سایز 220 سوپر کاپ
520 590 1000 لیوان دو جداره 220 سوپر
520 590 2000 لیوان دو جداره 220 سوپر
520 580 3000 لیوان دو جداره 220 سوپر
520 580 4000 لیوان دو جداره 220 سوپر
500 520 5000 لیوان دو جداره 220 سوپر
470 510 10000 لیوان دو جداره 220 سوپر
سایز 360 سوپر کاپ
510 595 1000 لیوان دو جداره 360 سوپر
510 595 2000 لیوان دو جداره 360 سوپر
510 585 3000 لیوان دو جداره 360 سوپر
510 585 4000 لیوان دو جداره 360 سوپر
470 525 5000 لیوان دو جداره 360 سوپر
445 500 10000 لیوان دو جداره 360 سوپر
سایز 220 ساده
300 370 1000 لیوان دو جداره 220 سی سی
300 370 2000 لیوان دو جداره 220 سی سی
300 360 3000 لیوان دو جداره 220 سی سی
300 320 4000 لیوان دو جداره 220 سی سی
290 300 5000 لیوان دو جداره 220 سی سی
270 280 10000 لیوان دو جداره 220 سی سی
سایز 360 ساده
310 370 1000 لیوان دو جداره 360 سی سی
310 370 2000 لیوان دو جداره 360 سی سی
310 360 3000 لیوان دو جداره 360 سی سی
310 350 4000 لیوان دو جداره 360 سی سی
300 330 5000 لیوان دو جداره 360 سی سی
280 310 10000 لیوان دو جداره 360 سی سی
سایز 220 کنگره
330 490 1000 لیوان دو جداره 220 کنگره
330 490 2000 لیوان دو جداره220 کنگره
330 480 3000 لیوان دو جداره220 کنگره
330 480 4000 لیوان دو جداره 220 کنگره
310 430 5000 لیوان دو جداره 220 کنگره
290 400 10000 لیوان دو جداره220 کنگره
سایز 360 کنگره
350 510 1000 لیوان دو جداره 360 کنگره
350 510 2000 لیوان دو جداره 360 کنگره
350 500 3000 لیوان دو جداره 360 کنگره
350 500 4000 لیوان دو جداره 360 کنگره
340 450 5000 لیوان دو جداره 360 کنگره
330 410 10000 لیوان دو جداره 360 کنگره

دانلود سالنامه 94

سررسید حافظ

دانلود سالنامه 94

روانشناسی رنگ بنفش

سررسید حافظ

سررسید چیست

روانشناسی رنگ بنفش

سالنامه دارویی کشور

سررسید چیست

سالنامه و هدایای تبلیغاتی

سالنامه دارویی کشور

سررسید ضمانت نامه

سالنامه و هدایای تبلیغاتی

سررسید رقعی 95

سررسید ضمانت نامه

سالنامه بیمه مرکزی

سررسید رقعی 95

سالنامه آماری آذربایجان غربی 98

سالنامه بیمه مرکزی

سررسیدهای فانتزی

سالنامه آماری آذربایجان غربی 98

انتخاب بین تقویم دیواری، تقویم رومیزی و تقویم جیبی

سررسیدهای فانتزی

چاپ سالنامه اختصاصی

انتخاب بین تقویم دیواری، تقویم رومیزی و تقویم جیبی

روانشناسی رنگ آبی

چاپ سالنامه اختصاصی

طراحی سررسید 98

روانشناسی رنگ آبی

سررسید لایه باز

طراحی سررسید 98

سررسید گنجینه آذربایجان

سررسید لایه باز

قیمت چاپ سالنامه

سررسید گنجینه آذربایجان

سالنامه 92

قیمت چاپ سالنامه

سالنامه اختصاصی 98

سالنامه 92

تقویم و سررسید سال 1398

سالنامه اختصاصی 98

سررسيد قيمت

تقویم و سررسید سال 1398

سالنامه سال 1398

سررسيد قيمت

جداول سالنامه اماری

سالنامه سال 1398

سررسید و تقویم  98

جداول سالنامه اماری

خرید دفتریادداشت لوکس

سررسید و تقویم  98

سالنامه 84

خرید دفتریادداشت لوکس

قیمت صحافی سررسید

سالنامه 84

سالنامه سال 69

قیمت صحافی سررسید

سالنامه هواشناسی ایران

سالنامه سال 69