لیوان کاغذی دو جداره

لیوان کاغذی دوجداره از دو لایه تشکیل شده است که لایه اول ساده و لایه دوم به صورت کرکره ای بوده که بر روی لایه اول قرار می گیرد.حالت کرکره ای باعث ایجاد هوا مابین دو لایه شده و این امر باعث می شود گرما دیرتر به دست منتقل گردد.همچنین این لایه باعث افزایش مقاومت لیوان می گردد.

قیمت عمومی قیمت اختصاصی تیراژ شرح کالا
سایز 220 سوپر کاپ
520 590 1000 لیوان دو جداره 220 سوپر
520 590 2000 لیوان دو جداره 220 سوپر
520 580 3000 لیوان دو جداره 220 سوپر
520 580 4000 لیوان دو جداره 220 سوپر
500 520 5000 لیوان دو جداره 220 سوپر
470 510 10000 لیوان دو جداره 220 سوپر
سایز 360 سوپر کاپ
510 595 1000 لیوان دو جداره 360 سوپر
510 595 2000 لیوان دو جداره 360 سوپر
510 585 3000 لیوان دو جداره 360 سوپر
510 585 4000 لیوان دو جداره 360 سوپر
470 525 5000 لیوان دو جداره 360 سوپر
445 500 10000 لیوان دو جداره 360 سوپر
سایز 220 ساده
300 370 1000 لیوان دو جداره 220 سی سی
300 370 2000 لیوان دو جداره 220 سی سی
300 360 3000 لیوان دو جداره 220 سی سی
300 320 4000 لیوان دو جداره 220 سی سی
290 300 5000 لیوان دو جداره 220 سی سی
270 280 10000 لیوان دو جداره 220 سی سی
سایز 360 ساده
310 370 1000 لیوان دو جداره 360 سی سی
310 370 2000 لیوان دو جداره 360 سی سی
310 360 3000 لیوان دو جداره 360 سی سی
310 350 4000 لیوان دو جداره 360 سی سی
300 330 5000 لیوان دو جداره 360 سی سی
280 310 10000 لیوان دو جداره 360 سی سی
سایز 220 کنگره
330 490 1000 لیوان دو جداره 220 کنگره
330 490 2000 لیوان دو جداره220 کنگره
330 480 3000 لیوان دو جداره220 کنگره
330 480 4000 لیوان دو جداره 220 کنگره
310 430 5000 لیوان دو جداره 220 کنگره
290 400 10000 لیوان دو جداره220 کنگره
سایز 360 کنگره
350 510 1000 لیوان دو جداره 360 کنگره
350 510 2000 لیوان دو جداره 360 کنگره
350 500 3000 لیوان دو جداره 360 کنگره
350 500 4000 لیوان دو جداره 360 کنگره
340 450 5000 لیوان دو جداره 360 کنگره
330 410 10000 لیوان دو جداره 360 کنگره


سررسید تیرداد

ست سررسید 98

سررسید تیرداد

سالنامه ی چینی

ست سررسید 98

سررسید تبلیغاتی

سالنامه ی چینی

سالنامه سلامت 98

سررسید تبلیغاتی

سالنامه ژوبین

سالنامه سلامت 98

سررسید قیمت

سالنامه ژوبین

سالنامه شهدای گمنام

سررسید قیمت

سالنامه 98

سالنامه شهدای گمنام

ویدیو سررسیدها

سالنامه 98

سالنامه هجری قمری

ویدیو سررسیدها

سالنامه عصر روح الله

سالنامه هجری قمری

وام سررسید گذشته

سالنامه عصر روح الله

سالنامه آماری آذربایجان غربی

وام سررسید گذشته

سررسید طراحی

سالنامه آماری آذربایجان غربی

سالنامه گاد 5

سررسید طراحی

ست هدیه سررسید

سالنامه گاد 5

سررسید چاپ

ست هدیه سررسید

سالنامه گمرک

سررسید چاپ

چاپ سررسید اختصاصی 1397

سالنامه گمرک

سررسید گالینگور

چاپ سررسید اختصاصی 1397

ابعاد سررسید اروپایی

سررسید گالینگور

2 سالانه

ابعاد سررسید اروپایی

سررسید تبلیغاتی 95

2 سالانه

تقویم و سالنامه 98

سررسید تبلیغاتی 95

سالنامه سلامت نسخه 5

تقویم و سالنامه 98

سالنامه صنعت بیمه

سالنامه سلامت نسخه 5

سر رسیدهای 98

سالنامه صنعت بیمه

سالنامه 2019

سر رسیدهای 98

سرر سیدهفتگی

سالنامه 2019