لیوان کاغذی دو جداره

لیوان کاغذی دوجداره از دو لایه تشکیل شده است که لایه اول ساده و لایه دوم به صورت کرکره ای بوده که بر روی لایه اول قرار می گیرد.حالت کرکره ای باعث ایجاد هوا مابین دو لایه شده و این امر باعث می شود گرما دیرتر به دست منتقل گردد.همچنین این لایه باعث افزایش مقاومت لیوان می گردد.

قیمت عمومی قیمت اختصاصی تیراژ شرح کالا
سایز 220 سوپر کاپ
520 590 1000 لیوان دو جداره 220 سوپر
520 590 2000 لیوان دو جداره 220 سوپر
520 580 3000 لیوان دو جداره 220 سوپر
520 580 4000 لیوان دو جداره 220 سوپر
500 520 5000 لیوان دو جداره 220 سوپر
470 510 10000 لیوان دو جداره 220 سوپر
سایز 360 سوپر کاپ
510 595 1000 لیوان دو جداره 360 سوپر
510 595 2000 لیوان دو جداره 360 سوپر
510 585 3000 لیوان دو جداره 360 سوپر
510 585 4000 لیوان دو جداره 360 سوپر
470 525 5000 لیوان دو جداره 360 سوپر
445 500 10000 لیوان دو جداره 360 سوپر
سایز 220 ساده
300 370 1000 لیوان دو جداره 220 سی سی
300 370 2000 لیوان دو جداره 220 سی سی
300 360 3000 لیوان دو جداره 220 سی سی
300 320 4000 لیوان دو جداره 220 سی سی
290 300 5000 لیوان دو جداره 220 سی سی
270 280 10000 لیوان دو جداره 220 سی سی
سایز 360 ساده
310 370 1000 لیوان دو جداره 360 سی سی
310 370 2000 لیوان دو جداره 360 سی سی
310 360 3000 لیوان دو جداره 360 سی سی
310 350 4000 لیوان دو جداره 360 سی سی
300 330 5000 لیوان دو جداره 360 سی سی
280 310 10000 لیوان دو جداره 360 سی سی
سایز 220 کنگره
330 490 1000 لیوان دو جداره 220 کنگره
330 490 2000 لیوان دو جداره220 کنگره
330 480 3000 لیوان دو جداره220 کنگره
330 480 4000 لیوان دو جداره 220 کنگره
310 430 5000 لیوان دو جداره 220 کنگره
290 400 10000 لیوان دو جداره220 کنگره
سایز 360 کنگره
350 510 1000 لیوان دو جداره 360 کنگره
350 510 2000 لیوان دو جداره 360 کنگره
350 500 3000 لیوان دو جداره 360 کنگره
350 500 4000 لیوان دو جداره 360 کنگره
340 450 5000 لیوان دو جداره 360 کنگره
330 410 10000 لیوان دو جداره 360 کنگره

سالنامه شمسی 1398

سررسید سال 96

سالنامه شمسی 1398

سررسید پرداخت بیمه عمر سامان

سررسید سال 96

سررسید سیمی

سررسید پرداخت بیمه عمر سامان

سالنامه آماری آذربایجان غربی 1389

سررسید سیمی

چاپ سالنامه 98

سالنامه آماری آذربایجان غربی 1389

سالنامه سلامت 5

چاپ سالنامه 98

سفارش سالنامه 1398

سالنامه سلامت 5

چاپ سر رسید

سفارش سالنامه 1398

سالنامه گاد 5

چاپ سر رسید

چاپ سررسید اختصاصی

سالنامه گاد 5

خرید سالنامه

چاپ سررسید اختصاصی

سررسید اختصاصی چیست؟

خرید سالنامه

سررسید انگلیسی

سررسید اختصاصی چیست؟

قیمت سررسید

سررسید انگلیسی

سالنامه به انگلیسی

قیمت سررسید

سالنامه عشق

سالنامه به انگلیسی

سالنامه عثمانيه

سالنامه عشق

سالنامه میلادی

سالنامه عثمانيه

سالنامه آماری کشور 1395

سالنامه میلادی

5 نکته برای طراحی تقویم

سالنامه آماری کشور 1395

سالنامه 1395

5 نکته برای طراحی تقویم

سالنامه سال 1398

سالنامه 1395

سررسید برای اندروید

سالنامه سال 1398

چاپ سالنامه اختصاصی 98

سررسید برای اندروید

نکاتی در مورد تقویم رومیزی

چاپ سالنامه اختصاصی 98

روانشناسی رنگ قرمز

نکاتی در مورد تقویم رومیزی

سررسید رقعی 94

روانشناسی رنگ قرمز

چاپ سالنامه 95

سررسید رقعی 94

سررسید پزشکی

چاپ سالنامه 95