لیوان کاغذی دو جداره

لیوان کاغذی دوجداره از دو لایه تشکیل شده است که لایه اول ساده و لایه دوم به صورت کرکره ای بوده که بر روی لایه اول قرار می گیرد.حالت کرکره ای باعث ایجاد هوا مابین دو لایه شده و این امر باعث می شود گرما دیرتر به دست منتقل گردد.همچنین این لایه باعث افزایش مقاومت لیوان می گردد.

قیمت عمومی قیمت اختصاصی تیراژ شرح کالا
سایز 220 سوپر کاپ
520 590 1000 لیوان دو جداره 220 سوپر
520 590 2000 لیوان دو جداره 220 سوپر
520 580 3000 لیوان دو جداره 220 سوپر
520 580 4000 لیوان دو جداره 220 سوپر
500 520 5000 لیوان دو جداره 220 سوپر
470 510 10000 لیوان دو جداره 220 سوپر
سایز 360 سوپر کاپ
510 595 1000 لیوان دو جداره 360 سوپر
510 595 2000 لیوان دو جداره 360 سوپر
510 585 3000 لیوان دو جداره 360 سوپر
510 585 4000 لیوان دو جداره 360 سوپر
470 525 5000 لیوان دو جداره 360 سوپر
445 500 10000 لیوان دو جداره 360 سوپر
سایز 220 ساده
300 370 1000 لیوان دو جداره 220 سی سی
300 370 2000 لیوان دو جداره 220 سی سی
300 360 3000 لیوان دو جداره 220 سی سی
300 320 4000 لیوان دو جداره 220 سی سی
290 300 5000 لیوان دو جداره 220 سی سی
270 280 10000 لیوان دو جداره 220 سی سی
سایز 360 ساده
310 370 1000 لیوان دو جداره 360 سی سی
310 370 2000 لیوان دو جداره 360 سی سی
310 360 3000 لیوان دو جداره 360 سی سی
310 350 4000 لیوان دو جداره 360 سی سی
300 330 5000 لیوان دو جداره 360 سی سی
280 310 10000 لیوان دو جداره 360 سی سی
سایز 220 کنگره
330 490 1000 لیوان دو جداره 220 کنگره
330 490 2000 لیوان دو جداره220 کنگره
330 480 3000 لیوان دو جداره220 کنگره
330 480 4000 لیوان دو جداره 220 کنگره
310 430 5000 لیوان دو جداره 220 کنگره
290 400 10000 لیوان دو جداره220 کنگره
سایز 360 کنگره
350 510 1000 لیوان دو جداره 360 کنگره
350 510 2000 لیوان دو جداره 360 کنگره
350 500 3000 لیوان دو جداره 360 کنگره
350 500 4000 لیوان دو جداره 360 کنگره
340 450 5000 لیوان دو جداره 360 کنگره
330 410 10000 لیوان دو جداره 360 کنگره

دفتر یادداشت سیمی دخترانه – دفتر سیمی دخترانه

جلد سررسید لایه باز

دفتر یادداشت سیمی دخترانه – دفتر سیمی دخترانه

ست کادویی سررسید

جلد سررسید لایه باز

سالنامه و هدایای تبلیغاتی

ست کادویی سررسید

سالنامه روزنامه فرهیختگان

سالنامه و هدایای تبلیغاتی

ویدیوهای آموزشی

سالنامه روزنامه فرهیختگان

سررسید 1398

ویدیوهای آموزشی

سالنامه سلامت نسخه 4

سررسید 1398

خرید سالنامه العبد 98

سالنامه سلامت نسخه 4

سررسید جمعه جدا

خرید سالنامه العبد 98

سالنامه نودوچهار

سررسید جمعه جدا

سالنامه 1398 افغانستان

سالنامه نودوچهار

سررسيد خادم ملت

سالنامه 1398 افغانستان

سالنامه عثمانيه

سررسيد خادم ملت

انتخاب بین تقویم دیواری، تقویم رومیزی و تقویم جیبی

سالنامه عثمانيه

خرید سررسید 1398

انتخاب بین تقویم دیواری، تقویم رومیزی و تقویم جیبی

سالنامه آماری

خرید سررسید 1398

پلنر چیست؟

سالنامه آماری

ارگانایزر

پلنر چیست؟

سررسيد وزيري دورنگ

ارگانایزر

قیمت سالنامه 1398

سررسيد وزيري دورنگ

سالنامه کتیبه عشق

قیمت سالنامه 1398

سالنامه آماری کشور 1394

سالنامه کتیبه عشق

سالنامه فارسی به انگلیسی

سالنامه آماری کشور 1394

فروش سررسید 98

سالنامه فارسی به انگلیسی

سالنامه آماری لرستان

فروش سررسید 98

سررسید جامعه مهندسان مشاور

سالنامه آماری لرستان

سالنامه آماری سازمان ثبت احوال

سررسید جامعه مهندسان مشاور

سررسید و سالنامه

سالنامه آماری سازمان ثبت احوال

خرید سررسید 97

سررسید و سالنامه