لیوان کاغذی دو جداره

لیوان کاغذی دوجداره از دو لایه تشکیل شده است که لایه اول ساده و لایه دوم به صورت کرکره ای بوده که بر روی لایه اول قرار می گیرد.حالت کرکره ای باعث ایجاد هوا مابین دو لایه شده و این امر باعث می شود گرما دیرتر به دست منتقل گردد.همچنین این لایه باعث افزایش مقاومت لیوان می گردد.

قیمت عمومی قیمت اختصاصی تیراژ شرح کالا
سایز 220 سوپر کاپ
520 590 1000 لیوان دو جداره 220 سوپر
520 590 2000 لیوان دو جداره 220 سوپر
520 580 3000 لیوان دو جداره 220 سوپر
520 580 4000 لیوان دو جداره 220 سوپر
500 520 5000 لیوان دو جداره 220 سوپر
470 510 10000 لیوان دو جداره 220 سوپر
سایز 360 سوپر کاپ
510 595 1000 لیوان دو جداره 360 سوپر
510 595 2000 لیوان دو جداره 360 سوپر
510 585 3000 لیوان دو جداره 360 سوپر
510 585 4000 لیوان دو جداره 360 سوپر
470 525 5000 لیوان دو جداره 360 سوپر
445 500 10000 لیوان دو جداره 360 سوپر
سایز 220 ساده
300 370 1000 لیوان دو جداره 220 سی سی
300 370 2000 لیوان دو جداره 220 سی سی
300 360 3000 لیوان دو جداره 220 سی سی
300 320 4000 لیوان دو جداره 220 سی سی
290 300 5000 لیوان دو جداره 220 سی سی
270 280 10000 لیوان دو جداره 220 سی سی
سایز 360 ساده
310 370 1000 لیوان دو جداره 360 سی سی
310 370 2000 لیوان دو جداره 360 سی سی
310 360 3000 لیوان دو جداره 360 سی سی
310 350 4000 لیوان دو جداره 360 سی سی
300 330 5000 لیوان دو جداره 360 سی سی
280 310 10000 لیوان دو جداره 360 سی سی
سایز 220 کنگره
330 490 1000 لیوان دو جداره 220 کنگره
330 490 2000 لیوان دو جداره220 کنگره
330 480 3000 لیوان دو جداره220 کنگره
330 480 4000 لیوان دو جداره 220 کنگره
310 430 5000 لیوان دو جداره 220 کنگره
290 400 10000 لیوان دو جداره220 کنگره
سایز 360 کنگره
350 510 1000 لیوان دو جداره 360 کنگره
350 510 2000 لیوان دو جداره 360 کنگره
350 500 3000 لیوان دو جداره 360 کنگره
350 500 4000 لیوان دو جداره 360 کنگره
340 450 5000 لیوان دو جداره 360 کنگره
330 410 10000 لیوان دو جداره 360 کنگره


سالنامه و تقویم

سررسید زرتشتی

سالنامه و تقویم

سررسید خشتی

سررسید زرتشتی

قیمت سررسید

سررسید خشتی

سررسید دانش آموزی

قیمت سررسید

سالنامه فارسی اندروید

سررسید دانش آموزی

سررسید ی

سالنامه فارسی اندروید

سررسید وزیری یک روزه فنری

سررسید ی

سررسید زیبا

سررسید وزیری یک روزه فنری

سالنامه سال 56

سررسید زیبا

سر رسید ارزان

سالنامه سال 56

سررسید کتیبه عشق 94

سر رسید ارزان

قیمت چاپ سررسید

سررسید کتیبه عشق 94

سالنامه 97

قیمت چاپ سررسید

سررسید لایه باز 94

سالنامه 97

سررسید های نفیس

سررسید لایه باز 94

سررسید پالتویی

سررسید های نفیس

نکاتی در مورد دوخت جلد

سررسید پالتویی

سررسید غزال

نکاتی در مورد دوخت جلد

قیمت چاپ سر رسید

سررسید غزال

سالنامه آماری جهاد کشاورزی

قیمت چاپ سر رسید

سررسید کتیبه عشق

سالنامه آماری جهاد کشاورزی

ارگانایزر

سررسید کتیبه عشق

سالنامه آماری سال 75

ارگانایزر

سررسید خیلی سبز

سالنامه آماری سال 75

سررسید بدهی

سررسید خیلی سبز

ست سررسید 98

سررسید بدهی

articles-calendar-97/مقالات

ست سررسید 98

سررسید

articles-calendar-97/مقالات

سرسید 1397

سررسید