لیوان کاغذی دو جداره

لیوان کاغذی دوجداره از دو لایه تشکیل شده است که لایه اول ساده و لایه دوم به صورت کرکره ای بوده که بر روی لایه اول قرار می گیرد.حالت کرکره ای باعث ایجاد هوا مابین دو لایه شده و این امر باعث می شود گرما دیرتر به دست منتقل گردد.همچنین این لایه باعث افزایش مقاومت لیوان می گردد.

قیمت عمومی قیمت اختصاصی تیراژ شرح کالا
سایز 220 سوپر کاپ
520 590 1000 لیوان دو جداره 220 سوپر
520 590 2000 لیوان دو جداره 220 سوپر
520 580 3000 لیوان دو جداره 220 سوپر
520 580 4000 لیوان دو جداره 220 سوپر
500 520 5000 لیوان دو جداره 220 سوپر
470 510 10000 لیوان دو جداره 220 سوپر
سایز 360 سوپر کاپ
510 595 1000 لیوان دو جداره 360 سوپر
510 595 2000 لیوان دو جداره 360 سوپر
510 585 3000 لیوان دو جداره 360 سوپر
510 585 4000 لیوان دو جداره 360 سوپر
470 525 5000 لیوان دو جداره 360 سوپر
445 500 10000 لیوان دو جداره 360 سوپر
سایز 220 ساده
300 370 1000 لیوان دو جداره 220 سی سی
300 370 2000 لیوان دو جداره 220 سی سی
300 360 3000 لیوان دو جداره 220 سی سی
300 320 4000 لیوان دو جداره 220 سی سی
290 300 5000 لیوان دو جداره 220 سی سی
270 280 10000 لیوان دو جداره 220 سی سی
سایز 360 ساده
310 370 1000 لیوان دو جداره 360 سی سی
310 370 2000 لیوان دو جداره 360 سی سی
310 360 3000 لیوان دو جداره 360 سی سی
310 350 4000 لیوان دو جداره 360 سی سی
300 330 5000 لیوان دو جداره 360 سی سی
280 310 10000 لیوان دو جداره 360 سی سی
سایز 220 کنگره
330 490 1000 لیوان دو جداره 220 کنگره
330 490 2000 لیوان دو جداره220 کنگره
330 480 3000 لیوان دو جداره220 کنگره
330 480 4000 لیوان دو جداره 220 کنگره
310 430 5000 لیوان دو جداره 220 کنگره
290 400 10000 لیوان دو جداره220 کنگره
سایز 360 کنگره
350 510 1000 لیوان دو جداره 360 کنگره
350 510 2000 لیوان دو جداره 360 کنگره
350 500 3000 لیوان دو جداره 360 کنگره
350 500 4000 لیوان دو جداره 360 کنگره
340 450 5000 لیوان دو جداره 360 کنگره
330 410 10000 لیوان دو جداره 360 کنگره


خرید سالنامه 95

سررسید 1394

خرید سالنامه 95

سالنامه دستیار مهندس

سررسید 1394

صحافی سالنامه

سالنامه دستیار مهندس

سالنامه های قدیمی

صحافی سالنامه

سالنامه استان آذربایجان غربی

سالنامه های قدیمی

قصه ما ب سررسید

سالنامه استان آذربایجان غربی

لت گلاسه سر رسید

قصه ما ب سررسید

سفارش سر رسید

لت گلاسه سر رسید

طرح سررسید لایه باز

سفارش سر رسید

قیمت ست سررسید

طرح سررسید لایه باز

سالنامه هلال غم

قیمت ست سررسید

فروش سررسید 94

سالنامه هلال غم

سررسید حصیری

فروش سررسید 94

سررسید میلادی

سررسید حصیری

سر رسیدهای 97

سررسید میلادی

سررسید وزیری موفقیت

سر رسیدهای 97

سالنامه به انگلیسی

سررسید وزیری موفقیت

سالنامه 1395

سالنامه به انگلیسی

سالنامه گمرک

سالنامه 1395

سررسید وریزی چیست؟

سالنامه گمرک

لوگو سالنامه

سررسید وریزی چیست؟

سالنامه سلامت 94

لوگو سالنامه

سالنامه صالحین 94

سالنامه سلامت 94

سررسید سال 95

سالنامه صالحین 94

سررسید رومیزی

سررسید سال 95

چاپ سر رسید

سررسید رومیزی

سالنامه اماری کشور

چاپ سر رسید

سالنامه سال 63

سالنامه اماری کشور

سالنامه 20

سالنامه سال 63