لیوان کاغذی دو جداره

لیوان کاغذی دوجداره از دو لایه تشکیل شده است که لایه اول ساده و لایه دوم به صورت کرکره ای بوده که بر روی لایه اول قرار می گیرد.حالت کرکره ای باعث ایجاد هوا مابین دو لایه شده و این امر باعث می شود گرما دیرتر به دست منتقل گردد.همچنین این لایه باعث افزایش مقاومت لیوان می گردد.

قیمت عمومی قیمت اختصاصی تیراژ شرح کالا
سایز 220 سوپر کاپ
520 590 1000 لیوان دو جداره 220 سوپر
520 590 2000 لیوان دو جداره 220 سوپر
520 580 3000 لیوان دو جداره 220 سوپر
520 580 4000 لیوان دو جداره 220 سوپر
500 520 5000 لیوان دو جداره 220 سوپر
470 510 10000 لیوان دو جداره 220 سوپر
سایز 360 سوپر کاپ
510 595 1000 لیوان دو جداره 360 سوپر
510 595 2000 لیوان دو جداره 360 سوپر
510 585 3000 لیوان دو جداره 360 سوپر
510 585 4000 لیوان دو جداره 360 سوپر
470 525 5000 لیوان دو جداره 360 سوپر
445 500 10000 لیوان دو جداره 360 سوپر
سایز 220 ساده
300 370 1000 لیوان دو جداره 220 سی سی
300 370 2000 لیوان دو جداره 220 سی سی
300 360 3000 لیوان دو جداره 220 سی سی
300 320 4000 لیوان دو جداره 220 سی سی
290 300 5000 لیوان دو جداره 220 سی سی
270 280 10000 لیوان دو جداره 220 سی سی
سایز 360 ساده
310 370 1000 لیوان دو جداره 360 سی سی
310 370 2000 لیوان دو جداره 360 سی سی
310 360 3000 لیوان دو جداره 360 سی سی
310 350 4000 لیوان دو جداره 360 سی سی
300 330 5000 لیوان دو جداره 360 سی سی
280 310 10000 لیوان دو جداره 360 سی سی
سایز 220 کنگره
330 490 1000 لیوان دو جداره 220 کنگره
330 490 2000 لیوان دو جداره220 کنگره
330 480 3000 لیوان دو جداره220 کنگره
330 480 4000 لیوان دو جداره 220 کنگره
310 430 5000 لیوان دو جداره 220 کنگره
290 400 10000 لیوان دو جداره220 کنگره
سایز 360 کنگره
350 510 1000 لیوان دو جداره 360 کنگره
350 510 2000 لیوان دو جداره 360 کنگره
350 500 3000 لیوان دو جداره 360 کنگره
350 500 4000 لیوان دو جداره 360 کنگره
340 450 5000 لیوان دو جداره 360 کنگره
330 410 10000 لیوان دو جداره 360 کنگره


سالنامه کشاورزی

سررسید یک روزه

سالنامه کشاورزی

سالنامه به انگلیسی

سررسید یک روزه

جلد سررسید لایه باز

سالنامه به انگلیسی

سررسید رقعی اروپایی

جلد سررسید لایه باز

سررسید گذشته وام

سررسید رقعی اروپایی

چاپ سررسید اختصاصی 97

سررسید گذشته وام

سالنامه 1394

چاپ سررسید اختصاصی 97

سررسید در ایندیزاین

سالنامه 1394

سررسید زیر دستی

سررسید در ایندیزاین

سالنامه آماری آذربایجان غربی 1390

سررسید زیر دستی

سالنامه ی كوردی

سالنامه آماری آذربایجان غربی 1390

سالنامه شرق 94

سالنامه ی كوردی

چاپ سررسید 1397

سالنامه شرق 94

سالنامه 86

چاپ سررسید 1397

سررسید لوکس

سالنامه 86

قیمت چاپ سر رسید

سررسید لوکس

سالنامه اماری کشور

قیمت چاپ سر رسید

سالنامه 20

سالنامه اماری کشور

قیمت چاپ سالنامه

سالنامه 20

اندازه سررسید رقعی

قیمت چاپ سالنامه

لت داخلی سررسید

اندازه سررسید رقعی

جداول سالنامه اماری

لت داخلی سررسید

سفارش سالنامه

جداول سالنامه اماری

سالنامه آماری گمرک ایران

سفارش سالنامه

سالنامه هخامنشی

سالنامه آماری گمرک ایران

سالنامه

سالنامه هخامنشی

سررسید لایه باز

سالنامه

روی جلد سررسید

سررسید لایه باز

سالنامه زردتشتی

روی جلد سررسید