لیوان کاغذی دو جداره

لیوان کاغذی دوجداره از دو لایه تشکیل شده است که لایه اول ساده و لایه دوم به صورت کرکره ای بوده که بر روی لایه اول قرار می گیرد.حالت کرکره ای باعث ایجاد هوا مابین دو لایه شده و این امر باعث می شود گرما دیرتر به دست منتقل گردد.همچنین این لایه باعث افزایش مقاومت لیوان می گردد.

قیمت عمومی قیمت اختصاصی تیراژ شرح کالا
سایز 220 سوپر کاپ
520 590 1000 لیوان دو جداره 220 سوپر
520 590 2000 لیوان دو جداره 220 سوپر
520 580 3000 لیوان دو جداره 220 سوپر
520 580 4000 لیوان دو جداره 220 سوپر
500 520 5000 لیوان دو جداره 220 سوپر
470 510 10000 لیوان دو جداره 220 سوپر
سایز 360 سوپر کاپ
510 595 1000 لیوان دو جداره 360 سوپر
510 595 2000 لیوان دو جداره 360 سوپر
510 585 3000 لیوان دو جداره 360 سوپر
510 585 4000 لیوان دو جداره 360 سوپر
470 525 5000 لیوان دو جداره 360 سوپر
445 500 10000 لیوان دو جداره 360 سوپر
سایز 220 ساده
300 370 1000 لیوان دو جداره 220 سی سی
300 370 2000 لیوان دو جداره 220 سی سی
300 360 3000 لیوان دو جداره 220 سی سی
300 320 4000 لیوان دو جداره 220 سی سی
290 300 5000 لیوان دو جداره 220 سی سی
270 280 10000 لیوان دو جداره 220 سی سی
سایز 360 ساده
310 370 1000 لیوان دو جداره 360 سی سی
310 370 2000 لیوان دو جداره 360 سی سی
310 360 3000 لیوان دو جداره 360 سی سی
310 350 4000 لیوان دو جداره 360 سی سی
300 330 5000 لیوان دو جداره 360 سی سی
280 310 10000 لیوان دو جداره 360 سی سی
سایز 220 کنگره
330 490 1000 لیوان دو جداره 220 کنگره
330 490 2000 لیوان دو جداره220 کنگره
330 480 3000 لیوان دو جداره220 کنگره
330 480 4000 لیوان دو جداره 220 کنگره
310 430 5000 لیوان دو جداره 220 کنگره
290 400 10000 لیوان دو جداره220 کنگره
سایز 360 کنگره
350 510 1000 لیوان دو جداره 360 کنگره
350 510 2000 لیوان دو جداره 360 کنگره
350 500 3000 لیوان دو جداره 360 کنگره
350 500 4000 لیوان دو جداره 360 کنگره
340 450 5000 لیوان دو جداره 360 کنگره
330 410 10000 لیوان دو جداره 360 کنگره


چاپ سررسید تهران

سررسید طراحی

چاپ سررسید تهران

سر رسید مهندسی

سررسید طراحی

سالنامه بي قانون

سر رسید مهندسی

سررسید وزیری جلد سلفون

سالنامه بي قانون

سالنامه حجامت 95

سررسید وزیری جلد سلفون

سررسید قطع اروپایی

سالنامه حجامت 95

مراحل تولید سررسید

سررسید قطع اروپایی

سالنامه و چاپ

مراحل تولید سررسید

سالنامه 92

سالنامه و چاپ

سالنامه زرتشتی 1393

سالنامه 92

سالنامه آماری کشور 1394

سالنامه زرتشتی 1393

سررسید 95 ارزان

سالنامه آماری کشور 1394

سالنامه فارسي

سررسید 95 ارزان

سررسید چاپ

سالنامه فارسي

سررسید حقوقی

سررسید چاپ

سررسيد جهان نما

سررسید حقوقی

سررسيد سال 1394

سررسيد جهان نما

سررسید حافظ

سررسيد سال 1394

سالنامه حجامت 94

سررسید حافظ

سررسید وزیری 95

سالنامه حجامت 94

فروش سررسید

سررسید وزیری 95

طرح سررسید 94

فروش سررسید

سالنامه ی چینی

طرح سررسید 94

سالنامه رسمی ایران

سالنامه ی چینی

سالنامه مرکز آمار ایران

سالنامه رسمی ایران

سالنامه ی سلامت

سالنامه مرکز آمار ایران

سررسید سال 95

سالنامه ی سلامت

سالنامه آماری استان لرستان

سررسید سال 95

سالنامه چىست

سالنامه آماری استان لرستان