لیوان کاغذی دو جداره

لیوان کاغذی دوجداره از دو لایه تشکیل شده است که لایه اول ساده و لایه دوم به صورت کرکره ای بوده که بر روی لایه اول قرار می گیرد.حالت کرکره ای باعث ایجاد هوا مابین دو لایه شده و این امر باعث می شود گرما دیرتر به دست منتقل گردد.همچنین این لایه باعث افزایش مقاومت لیوان می گردد.

قیمت عمومی قیمت اختصاصی تیراژ شرح کالا
سایز 220 سوپر کاپ
520 590 1000 لیوان دو جداره 220 سوپر
520 590 2000 لیوان دو جداره 220 سوپر
520 580 3000 لیوان دو جداره 220 سوپر
520 580 4000 لیوان دو جداره 220 سوپر
500 520 5000 لیوان دو جداره 220 سوپر
470 510 10000 لیوان دو جداره 220 سوپر
سایز 360 سوپر کاپ
510 595 1000 لیوان دو جداره 360 سوپر
510 595 2000 لیوان دو جداره 360 سوپر
510 585 3000 لیوان دو جداره 360 سوپر
510 585 4000 لیوان دو جداره 360 سوپر
470 525 5000 لیوان دو جداره 360 سوپر
445 500 10000 لیوان دو جداره 360 سوپر
سایز 220 ساده
300 370 1000 لیوان دو جداره 220 سی سی
300 370 2000 لیوان دو جداره 220 سی سی
300 360 3000 لیوان دو جداره 220 سی سی
300 320 4000 لیوان دو جداره 220 سی سی
290 300 5000 لیوان دو جداره 220 سی سی
270 280 10000 لیوان دو جداره 220 سی سی
سایز 360 ساده
310 370 1000 لیوان دو جداره 360 سی سی
310 370 2000 لیوان دو جداره 360 سی سی
310 360 3000 لیوان دو جداره 360 سی سی
310 350 4000 لیوان دو جداره 360 سی سی
300 330 5000 لیوان دو جداره 360 سی سی
280 310 10000 لیوان دو جداره 360 سی سی
سایز 220 کنگره
330 490 1000 لیوان دو جداره 220 کنگره
330 490 2000 لیوان دو جداره220 کنگره
330 480 3000 لیوان دو جداره220 کنگره
330 480 4000 لیوان دو جداره 220 کنگره
310 430 5000 لیوان دو جداره 220 کنگره
290 400 10000 لیوان دو جداره220 کنگره
سایز 360 کنگره
350 510 1000 لیوان دو جداره 360 کنگره
350 510 2000 لیوان دو جداره 360 کنگره
350 500 3000 لیوان دو جداره 360 کنگره
350 500 4000 لیوان دو جداره 360 کنگره
340 450 5000 لیوان دو جداره 360 کنگره
330 410 10000 لیوان دو جداره 360 کنگره


خرید سررسید 97

پلنر هفتگی

خرید سررسید 97

سالنامه مدیریتی

پلنر هفتگی

روانشناسی رنگ زرد

سالنامه مدیریتی

روانشناسی رنگ قرمز

روانشناسی رنگ زرد

دفترچه یادداشت فانتزی

روانشناسی رنگ قرمز

نکاتی در مورد دوخت جلد

دفترچه یادداشت فانتزی

چاپ سررسید 98

نکاتی در مورد دوخت جلد

سالنامه عشق

چاپ سررسید 98

سود در سررسید یعنی چه

سالنامه عشق

سررسيد وزيري دورنگ

سود در سررسید یعنی چه

فروش سررسید 98

سررسيد وزيري دورنگ

سالنامه حیوانات

فروش سررسید 98

کتاب سررسید 63

سالنامه حیوانات

قیمت سالنامه 98

کتاب سررسید 63

پلنر تحصیلی چیست؟

قیمت سالنامه 98

ست سررسید مدیریتی

پلنر تحصیلی چیست؟

سررسید زرتشتی

ست سررسید مدیریتی

قیمت سررسید 95

سررسید زرتشتی

سررسید قطع اروپایی

قیمت سررسید 95

سررسید پرداخت بیمه عمر سامان

سررسید قطع اروپایی

سایز سررسید وزیری

سررسید پرداخت بیمه عمر سامان

صحافی سررسید 97

سایز سررسید وزیری

سالنامه کردی

صحافی سررسید 97

قطع سررسید

سالنامه کردی

سالنامه العبد

قطع سررسید

سالنامه بي قانون

سالنامه العبد

سررسید فانتزی

سالنامه بي قانون

سالنامه کوردی

سررسید فانتزی

سررسید و تقویم  98

سالنامه کوردی