لیوان کاغذی دو جداره

لیوان کاغذی دوجداره از دو لایه تشکیل شده است که لایه اول ساده و لایه دوم به صورت کرکره ای بوده که بر روی لایه اول قرار می گیرد.حالت کرکره ای باعث ایجاد هوا مابین دو لایه شده و این امر باعث می شود گرما دیرتر به دست منتقل گردد.همچنین این لایه باعث افزایش مقاومت لیوان می گردد.

قیمت عمومی قیمت اختصاصی تیراژ شرح کالا
سایز 220 سوپر کاپ
520 590 1000 لیوان دو جداره 220 سوپر
520 590 2000 لیوان دو جداره 220 سوپر
520 580 3000 لیوان دو جداره 220 سوپر
520 580 4000 لیوان دو جداره 220 سوپر
500 520 5000 لیوان دو جداره 220 سوپر
470 510 10000 لیوان دو جداره 220 سوپر
سایز 360 سوپر کاپ
510 595 1000 لیوان دو جداره 360 سوپر
510 595 2000 لیوان دو جداره 360 سوپر
510 585 3000 لیوان دو جداره 360 سوپر
510 585 4000 لیوان دو جداره 360 سوپر
470 525 5000 لیوان دو جداره 360 سوپر
445 500 10000 لیوان دو جداره 360 سوپر
سایز 220 ساده
300 370 1000 لیوان دو جداره 220 سی سی
300 370 2000 لیوان دو جداره 220 سی سی
300 360 3000 لیوان دو جداره 220 سی سی
300 320 4000 لیوان دو جداره 220 سی سی
290 300 5000 لیوان دو جداره 220 سی سی
270 280 10000 لیوان دو جداره 220 سی سی
سایز 360 ساده
310 370 1000 لیوان دو جداره 360 سی سی
310 370 2000 لیوان دو جداره 360 سی سی
310 360 3000 لیوان دو جداره 360 سی سی
310 350 4000 لیوان دو جداره 360 سی سی
300 330 5000 لیوان دو جداره 360 سی سی
280 310 10000 لیوان دو جداره 360 سی سی
سایز 220 کنگره
330 490 1000 لیوان دو جداره 220 کنگره
330 490 2000 لیوان دو جداره220 کنگره
330 480 3000 لیوان دو جداره220 کنگره
330 480 4000 لیوان دو جداره 220 کنگره
310 430 5000 لیوان دو جداره 220 کنگره
290 400 10000 لیوان دو جداره220 کنگره
سایز 360 کنگره
350 510 1000 لیوان دو جداره 360 کنگره
350 510 2000 لیوان دو جداره 360 کنگره
350 500 3000 لیوان دو جداره 360 کنگره
350 500 4000 لیوان دو جداره 360 کنگره
340 450 5000 لیوان دو جداره 360 کنگره
330 410 10000 لیوان دو جداره 360 کنگره


صحافی سررسید و مزایا و معایب آن

سررسید نفیس

صحافی سررسید و مزایا و معایب آن

آموزش طراحی سالنامه

سررسید نفیس

سالنامه سال 1398

آموزش طراحی سالنامه

سالنامه دیواری

سالنامه سال 1398

سررسید و تقویم 95

سالنامه دیواری

سررسید 98 اصفهان

سررسید و تقویم 95

سررسید حافظ 94

سررسید 98 اصفهان

سررسید یک هشتم

سررسید حافظ 94

طراحی سالنامه

سررسید یک هشتم

سر رسیدهای 98

طراحی سالنامه

سررسید 99

سر رسیدهای 98

وام سررسیدی

سررسید 99

سالنامه حجامت 1395

وام سررسیدی

قیمت سررسید رقعی

سالنامه حجامت 1395

عید نوروز

قیمت سررسید رقعی

سررسید خانه عمران

عید نوروز

بهترین زمان برای سفارش سررسید

سررسید خانه عمران

سالنامه شیعه

بهترین زمان برای سفارش سررسید

سالنامه و چاپ

سالنامه شیعه

سررسید قیمت

سالنامه و چاپ

قیمت چاپ سالنامه

سررسید قیمت

سررسید چوبی

قیمت چاپ سالنامه

لت های داخلی سررسید

سررسید چوبی

سالنامه آماری طالقان

لت های داخلی سررسید

ست مدیریتی

سالنامه آماری طالقان

سالنامه آماری جهاد کشاورزی

ست مدیریتی

چاپ سالنامه 1397

سالنامه آماری جهاد کشاورزی

سالنامه اختصاصی 1398

چاپ سالنامه 1397

سالنامه توفیق 1348

سالنامه اختصاصی 1398