لیوان کاغذی دو جداره

لیوان کاغذی دوجداره از دو لایه تشکیل شده است که لایه اول ساده و لایه دوم به صورت کرکره ای بوده که بر روی لایه اول قرار می گیرد.حالت کرکره ای باعث ایجاد هوا مابین دو لایه شده و این امر باعث می شود گرما دیرتر به دست منتقل گردد.همچنین این لایه باعث افزایش مقاومت لیوان می گردد.

قیمت عمومی قیمت اختصاصی تیراژ شرح کالا
سایز 220 سوپر کاپ
520 590 1000 لیوان دو جداره 220 سوپر
520 590 2000 لیوان دو جداره 220 سوپر
520 580 3000 لیوان دو جداره 220 سوپر
520 580 4000 لیوان دو جداره 220 سوپر
500 520 5000 لیوان دو جداره 220 سوپر
470 510 10000 لیوان دو جداره 220 سوپر
سایز 360 سوپر کاپ
510 595 1000 لیوان دو جداره 360 سوپر
510 595 2000 لیوان دو جداره 360 سوپر
510 585 3000 لیوان دو جداره 360 سوپر
510 585 4000 لیوان دو جداره 360 سوپر
470 525 5000 لیوان دو جداره 360 سوپر
445 500 10000 لیوان دو جداره 360 سوپر
سایز 220 ساده
300 370 1000 لیوان دو جداره 220 سی سی
300 370 2000 لیوان دو جداره 220 سی سی
300 360 3000 لیوان دو جداره 220 سی سی
300 320 4000 لیوان دو جداره 220 سی سی
290 300 5000 لیوان دو جداره 220 سی سی
270 280 10000 لیوان دو جداره 220 سی سی
سایز 360 ساده
310 370 1000 لیوان دو جداره 360 سی سی
310 370 2000 لیوان دو جداره 360 سی سی
310 360 3000 لیوان دو جداره 360 سی سی
310 350 4000 لیوان دو جداره 360 سی سی
300 330 5000 لیوان دو جداره 360 سی سی
280 310 10000 لیوان دو جداره 360 سی سی
سایز 220 کنگره
330 490 1000 لیوان دو جداره 220 کنگره
330 490 2000 لیوان دو جداره220 کنگره
330 480 3000 لیوان دو جداره220 کنگره
330 480 4000 لیوان دو جداره 220 کنگره
310 430 5000 لیوان دو جداره 220 کنگره
290 400 10000 لیوان دو جداره220 کنگره
سایز 360 کنگره
350 510 1000 لیوان دو جداره 360 کنگره
350 510 2000 لیوان دو جداره 360 کنگره
350 500 3000 لیوان دو جداره 360 کنگره
350 500 4000 لیوان دو جداره 360 کنگره
340 450 5000 لیوان دو جداره 360 کنگره
330 410 10000 لیوان دو جداره 360 کنگره


سالنامه دیواری

خرید سر رسید

سالنامه دیواری

قیمت صحافی سررسید

خرید سر رسید

سالنامه زرتشتیان

قیمت صحافی سررسید

سالنامه آماری گمرک

سالنامه زرتشتیان

سالنامه کوهنوردی سیمرغ

سالنامه آماری گمرک

سالنامه سلامت

سالنامه کوهنوردی سیمرغ

سر رسید 1397

سالنامه سلامت

سالنامه پارس

سر رسید 1397

سالنامه شاهنشاهی

سالنامه پارس

سررسید وزیری 95

سالنامه شاهنشاهی

سالنامه لایه باز

سررسید وزیری 95

قیمت ست سررسید

سالنامه لایه باز

سررسید و تقویم  98

قیمت ست سررسید

سررسید فارسی اندروید

سررسید و تقویم  98

سررسید گل نرگس 95

سررسید فارسی اندروید

چاپ سررسید 98

سررسید گل نرگس 95

سررسید سال 99

چاپ سررسید 98

سالنامه صادرات و واردات

سررسید سال 99

سالنامه حجامت 1396

سالنامه صادرات و واردات

خرید دفتریادداشت لوکس

سالنامه حجامت 1396

سالنامه چرم

خرید دفتریادداشت لوکس

سررسید حافظ

سالنامه چرم

روی جلد سررسید

سررسید حافظ

سالنامه یعنی چه

روی جلد سررسید

سالنامه اعتماد

سالنامه یعنی چه

روانشناسی رنگ آبی

سالنامه اعتماد

قیمت سررسید تبلیغاتی

روانشناسی رنگ آبی

سالنامه کتیبه عشق

قیمت سررسید تبلیغاتی

روانشناسی رنگ سبز

سالنامه کتیبه عشق