لیوان کاغذی دو جداره

لیوان کاغذی دوجداره از دو لایه تشکیل شده است که لایه اول ساده و لایه دوم به صورت کرکره ای بوده که بر روی لایه اول قرار می گیرد.حالت کرکره ای باعث ایجاد هوا مابین دو لایه شده و این امر باعث می شود گرما دیرتر به دست منتقل گردد.همچنین این لایه باعث افزایش مقاومت لیوان می گردد.

قیمت عمومی قیمت اختصاصی تیراژ شرح کالا
سایز 220 سوپر کاپ
520 590 1000 لیوان دو جداره 220 سوپر
520 590 2000 لیوان دو جداره 220 سوپر
520 580 3000 لیوان دو جداره 220 سوپر
520 580 4000 لیوان دو جداره 220 سوپر
500 520 5000 لیوان دو جداره 220 سوپر
470 510 10000 لیوان دو جداره 220 سوپر
سایز 360 سوپر کاپ
510 595 1000 لیوان دو جداره 360 سوپر
510 595 2000 لیوان دو جداره 360 سوپر
510 585 3000 لیوان دو جداره 360 سوپر
510 585 4000 لیوان دو جداره 360 سوپر
470 525 5000 لیوان دو جداره 360 سوپر
445 500 10000 لیوان دو جداره 360 سوپر
سایز 220 ساده
300 370 1000 لیوان دو جداره 220 سی سی
300 370 2000 لیوان دو جداره 220 سی سی
300 360 3000 لیوان دو جداره 220 سی سی
300 320 4000 لیوان دو جداره 220 سی سی
290 300 5000 لیوان دو جداره 220 سی سی
270 280 10000 لیوان دو جداره 220 سی سی
سایز 360 ساده
310 370 1000 لیوان دو جداره 360 سی سی
310 370 2000 لیوان دو جداره 360 سی سی
310 360 3000 لیوان دو جداره 360 سی سی
310 350 4000 لیوان دو جداره 360 سی سی
300 330 5000 لیوان دو جداره 360 سی سی
280 310 10000 لیوان دو جداره 360 سی سی
سایز 220 کنگره
330 490 1000 لیوان دو جداره 220 کنگره
330 490 2000 لیوان دو جداره220 کنگره
330 480 3000 لیوان دو جداره220 کنگره
330 480 4000 لیوان دو جداره 220 کنگره
310 430 5000 لیوان دو جداره 220 کنگره
290 400 10000 لیوان دو جداره220 کنگره
سایز 360 کنگره
350 510 1000 لیوان دو جداره 360 کنگره
350 510 2000 لیوان دو جداره 360 کنگره
350 500 3000 لیوان دو جداره 360 کنگره
350 500 4000 لیوان دو جداره 360 کنگره
340 450 5000 لیوان دو جداره 360 کنگره
330 410 10000 لیوان دو جداره 360 کنگره

آستر بدرقه چیست؟

سالنامه عشق

آستر بدرقه چیست؟

سالنامه جیبی مثلث طرح کلاسیک

سالنامه عشق

سررسید جامعه مهندسان مشاور

سالنامه جیبی مثلث طرح کلاسیک

قیمت چاپ سر رسید

سررسید جامعه مهندسان مشاور

سالنامه سلامت 4

قیمت چاپ سر رسید

قیمت چاپ سر رسید

سالنامه سلامت 4

طراحی صفحات داخلی سررسید

قیمت چاپ سر رسید

سررسید گذشته وام

طراحی صفحات داخلی سررسید

سررسيد 94

سررسید گذشته وام

سالنامه ی كوردی

سررسيد 94

سالنامه نجومی

سالنامه ی كوردی

سررسيد شيراز

سالنامه نجومی

سالنامه اختصاصی 97

سررسيد شيراز

سالنامه استان گیلان

سالنامه اختصاصی 97

سالنامه عثمانيه

سالنامه استان گیلان

سررسید طراحی

سالنامه عثمانيه

فروش سررسید 94

سررسید طراحی

سررسید تبلیغاتی 94

فروش سررسید 94

سررسید نظام مهندسی تهران

سررسید تبلیغاتی 94

آموزش طراحی سالنامه

سررسید نظام مهندسی تهران

سایز سررسید وزیری

آموزش طراحی سالنامه

قیمت سالنامه العبد

سایز سررسید وزیری

لیست قیمت سر رسید

قیمت سالنامه العبد

سال 1397 در یک نگاه

لیست قیمت سر رسید

طراحی سررسید 94

سال 1397 در یک نگاه

سالنامه آماری آذربایجان غربی 90

طراحی سررسید 94

سالنامه آماری آذربایجان غربی

سالنامه آماری آذربایجان غربی 90

سفارش سر رسید

سالنامه آماری آذربایجان غربی

سالنامه گل نرگس

سفارش سر رسید