لیوان کاغذی دو جداره

لیوان کاغذی دوجداره از دو لایه تشکیل شده است که لایه اول ساده و لایه دوم به صورت کرکره ای بوده که بر روی لایه اول قرار می گیرد.حالت کرکره ای باعث ایجاد هوا مابین دو لایه شده و این امر باعث می شود گرما دیرتر به دست منتقل گردد.همچنین این لایه باعث افزایش مقاومت لیوان می گردد.

قیمت عمومی قیمت اختصاصی تیراژ شرح کالا
سایز 220 سوپر کاپ
520 590 1000 لیوان دو جداره 220 سوپر
520 590 2000 لیوان دو جداره 220 سوپر
520 580 3000 لیوان دو جداره 220 سوپر
520 580 4000 لیوان دو جداره 220 سوپر
500 520 5000 لیوان دو جداره 220 سوپر
470 510 10000 لیوان دو جداره 220 سوپر
سایز 360 سوپر کاپ
510 595 1000 لیوان دو جداره 360 سوپر
510 595 2000 لیوان دو جداره 360 سوپر
510 585 3000 لیوان دو جداره 360 سوپر
510 585 4000 لیوان دو جداره 360 سوپر
470 525 5000 لیوان دو جداره 360 سوپر
445 500 10000 لیوان دو جداره 360 سوپر
سایز 220 ساده
300 370 1000 لیوان دو جداره 220 سی سی
300 370 2000 لیوان دو جداره 220 سی سی
300 360 3000 لیوان دو جداره 220 سی سی
300 320 4000 لیوان دو جداره 220 سی سی
290 300 5000 لیوان دو جداره 220 سی سی
270 280 10000 لیوان دو جداره 220 سی سی
سایز 360 ساده
310 370 1000 لیوان دو جداره 360 سی سی
310 370 2000 لیوان دو جداره 360 سی سی
310 360 3000 لیوان دو جداره 360 سی سی
310 350 4000 لیوان دو جداره 360 سی سی
300 330 5000 لیوان دو جداره 360 سی سی
280 310 10000 لیوان دو جداره 360 سی سی
سایز 220 کنگره
330 490 1000 لیوان دو جداره 220 کنگره
330 490 2000 لیوان دو جداره220 کنگره
330 480 3000 لیوان دو جداره220 کنگره
330 480 4000 لیوان دو جداره 220 کنگره
310 430 5000 لیوان دو جداره 220 کنگره
290 400 10000 لیوان دو جداره220 کنگره
سایز 360 کنگره
350 510 1000 لیوان دو جداره 360 کنگره
350 510 2000 لیوان دو جداره 360 کنگره
350 500 3000 لیوان دو جداره 360 کنگره
350 500 4000 لیوان دو جداره 360 کنگره
340 450 5000 لیوان دو جداره 360 کنگره
330 410 10000 لیوان دو جداره 360 کنگره


چاپ سررسید اروپایی

سررسید قطع رقعی

چاپ سررسید اروپایی

سالنامه سلامت نسخه 4

سررسید قطع رقعی

سالنامه ثبت احوال

سالنامه سلامت نسخه 4

سالنامه 88

سالنامه ثبت احوال

سررسید هفتگی

سالنامه 88

سررسید چرمی

سررسید هفتگی

سررسید وزیری 94

سررسید چرمی

سررسید خاص

سررسید وزیری 94

سالنامه حجامت 95

سررسید خاص

سررسید خیلی سبز

سالنامه حجامت 95

سالنامه خرید

سررسید خیلی سبز

سررسید 98 ارزان

سالنامه خرید

سررسید لایه باز

سررسید 98 ارزان

سررسید لایه باز 94

سررسید لایه باز

سررسید و تقویم  98

سررسید لایه باز 94

سررسید وریزی چیست؟

سررسید و تقویم  98

سررسید وزیری موفقیت

سررسید وریزی چیست؟

سررسید من

سررسید وزیری موفقیت

سالنامه 92

سررسید من

سالنامه زرتشتی 1394

سالنامه 92

سررسيد سال 1398

سالنامه زرتشتی 1394

سررسید چرم

سررسيد سال 1398

سالنامه صادرات و واردات گمرک

سررسید چرم

سر رسید 97

سالنامه صادرات و واردات گمرک

قیمت چاپ سر رسید 1397

سر رسید 97

سالنامه سال 98

قیمت چاپ سر رسید 1397

سالنامه ورزشی

سالنامه سال 98

سالنامه هفت سین قرانی

سالنامه ورزشی

سررسید تبلیغاتی

سالنامه هفت سین قرانی