لیبل اسکرچ

کارت اسکرچ جهت الصاق اطلاعات برروی کالا مورد استفاده قرار می گیرد. نحوه تولید لیبل اسکرچ مانند تولید کارت اسکرچ بوده و فقط جنس مصرفی کاغذ پشت چسب دار می‏ باشد . لیبل ها هم به صورت رول و هم به صورت شیت قابل تولید هستند. همچنین شما می توانید از لیبل های آماده که دارای کد و اسکرچ هستند استفاده نمایید. مجموعه پارت یکی از مجهزترین مجموعـه های تولیـد کارت و لیبـل اسکرچ می‏ باشد که سالانه بیش از 200 میلیون کارت ولیبل اسکرچ تولید می‏ کند.

در زیر می توانید لیبل های آماده و برخی لیبل های دیگر تولیدی را مشاهده نمایید.
سررسید فارسی اندروید

سالنامه ی كوردی

سررسید فارسی اندروید

قیمت سررسید رقعی

سالنامه ی كوردی

سالنامه آماری سال 75

قیمت سررسید رقعی

نکات طراحی تقویم رومیزی و دیواری

سالنامه آماری سال 75

سررسید طراحی

نکات طراحی تقویم رومیزی و دیواری

لحظه تحویل سال 1398

سررسید طراحی

خرید سررسید 97

لحظه تحویل سال 1398

دانلودها و مقالات

خرید سررسید 97

سررسید پالتویی

دانلودها و مقالات

سررسید لیست قیمت

سررسید پالتویی

سالنامه عبری

سررسید لیست قیمت

سالنامه سال 98

سالنامه عبری

سررسید رقعی 95

سالنامه سال 98

سالنامه سال 98

سررسید رقعی 95

قیمت سررسید 98

سالنامه سال 98

سالنامه حجامت 94

قیمت سررسید 98

سررسید گذشته

سالنامه حجامت 94

سفارش سالنامه 1398

سررسید گذشته

سررسید سال 1394

سفارش سالنامه 1398

سالنامه 85

سررسید سال 1394

فروش سررسید 98

سالنامه 85

سررسید 1398

فروش سررسید 98

سالنامه سال 98

سررسید 1398

اطلاعات صفحات داخلی سررسید

سالنامه سال 98

سررسید تبلیغاتی

اطلاعات صفحات داخلی سررسید

سررسید هفتگی

سررسید تبلیغاتی

کاور سررسید رقعی

سررسید هفتگی

ابعاد سررسید رقعی

کاور سررسید رقعی

سررسید لوکس

ابعاد سررسید رقعی