لیبل اسکرچ

کارت اسکرچ جهت الصاق اطلاعات برروی کالا مورد استفاده قرار می گیرد. نحوه تولید لیبل اسکرچ مانند تولید کارت اسکرچ بوده و فقط جنس مصرفی کاغذ پشت چسب دار می‏ باشد . لیبل ها هم به صورت رول و هم به صورت شیت قابل تولید هستند. همچنین شما می توانید از لیبل های آماده که دارای کد و اسکرچ هستند استفاده نمایید. مجموعه پارت یکی از مجهزترین مجموعـه های تولیـد کارت و لیبـل اسکرچ می‏ باشد که سالانه بیش از 200 میلیون کارت ولیبل اسکرچ تولید می‏ کند.

در زیر می توانید لیبل های آماده و برخی لیبل های دیگر تولیدی را مشاهده نمایید.
سفارش سالنامه

خرید سررسید

سفارش سالنامه

فروش سررسید

خرید سررسید

سررسید بدهی

فروش سررسید

سررسید 98

سررسید بدهی

سررسید چوبی

سررسید 98

سررسید طرح

سررسید چوبی

سال 1400 سال کدام حیوان است؟

سررسید طرح

سالنامه قمر در عقرب

سال 1400 سال کدام حیوان است؟

گالری سررسید

سالنامه قمر در عقرب

سررسید حصیری

گالری سررسید

سررسید پلنر

سررسید حصیری

سالنامه فارسي

سررسید پلنر

سررسید قطع اروپایی

سالنامه فارسي

سررسید شیک

سررسید قطع اروپایی

سود در سررسید یعنی چه

سررسید شیک

سررسید تبلیغاتی 95

سود در سررسید یعنی چه

سررسید حواله پدیده

سررسید تبلیغاتی 95

روانشناسی رنگ سبز

سررسید حواله پدیده

سالنامه آماری استان لرستان

روانشناسی رنگ سبز

سالنامه های قدیمی

سالنامه آماری استان لرستان

سررسید پرداخت بیمه سامان

سالنامه های قدیمی

سالنامه سلامت نسخه 4

سررسید پرداخت بیمه سامان

سالنامه غدیر

سالنامه سلامت نسخه 4

سالنامه زنبورداری(فصلنامه زنبورداري)

سالنامه غدیر

سررسید سیمی

سالنامه زنبورداری(فصلنامه زنبورداري)

سالنامه به سوی ظهور

سررسید سیمی

سررسید کوچک

سالنامه به سوی ظهور

سررسید پالتویی

سررسید کوچک

سر رسید ارزان

سررسید پالتویی