لیبل اسکرچ

کارت اسکرچ جهت الصاق اطلاعات برروی کالا مورد استفاده قرار می گیرد. نحوه تولید لیبل اسکرچ مانند تولید کارت اسکرچ بوده و فقط جنس مصرفی کاغذ پشت چسب دار می‏ باشد . لیبل ها هم به صورت رول و هم به صورت شیت قابل تولید هستند. همچنین شما می توانید از لیبل های آماده که دارای کد و اسکرچ هستند استفاده نمایید. مجموعه پارت یکی از مجهزترین مجموعـه های تولیـد کارت و لیبـل اسکرچ می‏ باشد که سالانه بیش از 200 میلیون کارت ولیبل اسکرچ تولید می‏ کند.

در زیر می توانید لیبل های آماده و برخی لیبل های دیگر تولیدی را مشاهده نمایید.
سررسید حقوقی

اندازه سررسید اروپایی

سررسید حقوقی

ارگانایزر

اندازه سررسید اروپایی

تقویم و سررسید سال 1398

ارگانایزر

سالنامه قرانی

تقویم و سررسید سال 1398

ثبت نام سررسید نظام مهندسی

سالنامه قرانی

سالنامه حیوانات

ثبت نام سررسید نظام مهندسی

سالنامه شهدای گمنام

سالنامه حیوانات

سررسید حسابداری

سالنامه شهدای گمنام

سالنامه خورشیدی

سررسید حسابداری

خرید سالنامه 1394

سالنامه خورشیدی

قیمت چاپ سررسید 1397

خرید سالنامه 1394

سالنامه شرق 93

قیمت چاپ سررسید 1397

لت گلاسه سر رسید

سالنامه شرق 93

سالنامه آماری لرستان

لت گلاسه سر رسید

سالنامه حجامت سال 1394

سالنامه آماری لرستان

سررسید سال 98

سالنامه حجامت سال 1394

سالنامه عبری

سررسید سال 98

قیمت سررسید 95

سالنامه عبری

سررسید 98 اصفهان

قیمت سررسید 95

سالنامه 1364

سررسید 98 اصفهان

سالنامه 7سین قرانی

سالنامه 1364

سررسید 98 قیمت

سالنامه 7سین قرانی

سررسيد و تقويم

سررسید 98 قیمت

جلد سررسید

سررسيد و تقويم

ار گانایزر

جلد سررسید

سررسید جلد چرم یا چرمی

ار گانایزر

سررسید مشهد

سررسید جلد چرم یا چرمی

سالنامه کوردی

سررسید مشهد

سررسید گالینگور

سالنامه کوردی