قیمت سررسید

قیمت سررسید

 آیتم های متفاوتی در محاسبه قیمت فروش و تمام شده سررسید موثر هستند . قیمت تمام شده سررسید توسط تولیدکنندگان با محاسبه آیتم های زیر بدست می‏آید. هزینه جنس جلد، هزینه جلد سازی ، هزینه کاغذ، هزینه چاپ ، هزینه زینک ، هزینه صحافی ، هزینه پلاک (داغی یا لیزر یا چاپ ) ، هزینه کارتن و بسته بندی و برخی هزینه های جانبی که برای شرکت مختلف متفاوت است.


سالنامه زرتشتی 1393

سالنامه آماری 85

سالنامه زرتشتی 1393

سررسید جلد چرمی

سالنامه آماری 85

سررسید دانش آموزی

سررسید جلد چرمی

سررسید گذشته وام

سررسید دانش آموزی

قیمت سررسید

سررسید گذشته وام

سالنامه صادرات و واردات

قیمت سررسید

سررسید پرداخت بیمه عمر سامان

سالنامه صادرات و واردات

سالنامه موفقیت 95

سررسید پرداخت بیمه عمر سامان

گالری سررسید

سالنامه موفقیت 95

سایز سررسید اروپایی

گالری سررسید

سررسید تبلیغاتی 95

سایز سررسید اروپایی

سررسید دیجیتال فارسی

سررسید تبلیغاتی 95

سالنامه کتیبه عشق

سررسید دیجیتال فارسی

سررسید حصیری

سالنامه کتیبه عشق

سالنامه ی آماری

سررسید حصیری

قیمت سر رسید

سالنامه ی آماری

سالنامه اختصاصی

قیمت سر رسید

چاپ سررسید 98

سالنامه اختصاصی

سررسید یک هشتم

چاپ سررسید 98

سالنامه 98

سررسید یک هشتم

سررسید دستیار مهندسی

سالنامه 98

سالنامه اعتماد

سررسید دستیار مهندسی

سررسید 98 ارزان

سالنامه اعتماد

سرر سیدهفتگی

سررسید 98 ارزان

سررسید مذهبی

سرر سیدهفتگی

نحوه شکل گیری تقویم

سررسید مذهبی

سررسید تبلیغاتی

نحوه شکل گیری تقویم

دفتریادداشت تبلیغاتی

سررسید تبلیغاتی

سررسید و هدایای تبلیغاتی

دفتریادداشت تبلیغاتی