طرح سالنامه

طراحی به دانش ایجاد یک طرح از تصویری ذهنی، خیالی یا واقعی گفته می‌شود. طراحی در معنای تخصصی، مفاهیم و کاربردهای متنوعی را دربر می‌گیرد، از این رو مانند واژهٔ هنر با یک تعریف مشخص نمی‌توان تمام جنبه‌های آن را بیان کرد.

از آنجا که سررسید ( سالنامه ) به عنوان یک محصول تبلیغاتی بسیار موثر میتواند مورد استفاده قرار گیرید ، شرکت ها و سازمان های مختلف همه ساله از این موقعیت استفاده کرده و با طراحی سررسید به صورت اختصاصی از وجود یک محصول تبلیغاتی موثر بهره میبرند .


سالنامه دستیار مهندس

سررسید سال 96

سالنامه دستیار مهندس

سررسید جمعه جدا

سررسید سال 96

سالنامه حمل و نقل

سررسید جمعه جدا

خرید سررسید

سالنامه حمل و نقل

سررسید فانتزی

خرید سررسید

سالنامه 2019 میلادی

سررسید فانتزی

articles-calendar-97/مقالات

سالنامه 2019 میلادی

سالنامه 1393 هجری شمسی

articles-calendar-97/مقالات

سالنامه آماری گمرک ایران

سالنامه 1393 هجری شمسی

سالنامه تبری

سالنامه آماری گمرک ایران

سالنامه هخامنشی

سالنامه تبری

سررسید حقوقی

سالنامه هخامنشی

سررسید میلادی

سررسید حقوقی

سررسید چیست ؟

سررسید میلادی

10 روش برای ایجاد یک تاثیر خوب در برخورد اولیه

سررسید چیست ؟

سالنامه 91

10 روش برای ایجاد یک تاثیر خوب در برخورد اولیه

سررسید طراحی

سالنامه 91

سالنامه ی آماری

سررسید طراحی

سررسید خیلی سبز

سالنامه ی آماری

سالنامه فارسی 1394

سررسید خیلی سبز

خرید سر رسید

سالنامه فارسی 1394

ست مدیریتی با سررسید لوکس

خرید سر رسید

سررسید برای اندروید

ست مدیریتی با سررسید لوکس

قیمت چاپ سررسید 97

سررسید برای اندروید

سالنامه فارسی

قیمت چاپ سررسید 97

سالنامه سلامت

سالنامه فارسی

سالنامه قرانی

سالنامه سلامت

سالنامه بیمه مرکزی

سالنامه قرانی

سالنامه آماری جهاد کشاورزی

سالنامه بیمه مرکزی