طرح سالنامه

طراحی به دانش ایجاد یک طرح از تصویری ذهنی، خیالی یا واقعی گفته می‌شود. طراحی در معنای تخصصی، مفاهیم و کاربردهای متنوعی را دربر می‌گیرد، از این رو مانند واژهٔ هنر با یک تعریف مشخص نمی‌توان تمام جنبه‌های آن را بیان کرد.

از آنجا که سررسید ( سالنامه ) به عنوان یک محصول تبلیغاتی بسیار موثر میتواند مورد استفاده قرار گیرید ، شرکت ها و سازمان های مختلف همه ساله از این موقعیت استفاده کرده و با طراحی سررسید به صورت اختصاصی از وجود یک محصول تبلیغاتی موثر بهره میبرند .جلد سررسید لایه باز

سررسید لاکچری

جلد سررسید لایه باز

سررسید سال 96

سررسید لاکچری

سالنامه 1394

سررسید سال 96

سرسید 1397

سالنامه 1394

قیمت سالنامه تبلیغاتی

سرسید 1397

سالنامه آماری آذربایجان غربی 1389

قیمت سالنامه تبلیغاتی

سررسید وزیری موفقیت

سالنامه آماری آذربایجان غربی 1389

خرید سررسید 97

سررسید وزیری موفقیت

سالنامه شیلات ایران

خرید سررسید 97

سالنامه ی آماری

سالنامه شیلات ایران

سررسید اروپایی 95

سالنامه ی آماری

قیمت چاپ سر رسید 97

سررسید اروپایی 95

قیمت چاپ سر رسید

قیمت چاپ سر رسید 97

سالنامه خرید

قیمت چاپ سر رسید

سررسید ارزان

سالنامه خرید

سالنامه گل نرگس

سررسید ارزان

سررسید کتیبه عشق 94

سالنامه گل نرگس

سالنامه دیواری

سررسید کتیبه عشق 94

چاپ سررسید اختصاصی 97

سالنامه دیواری

سررسید فانتزی

چاپ سررسید اختصاصی 97

سالنامه آماری آذربایجان غربی 98

سررسید فانتزی

سررسید خاص

سالنامه آماری آذربایجان غربی 98

سررسید و تقویم 95

سررسید خاص

سررسید ارزان 94

سررسید و تقویم 95

سالنامه آماری جهاد کشاورزی

سررسید ارزان 94

سالنامه ثبت احوال

سالنامه آماری جهاد کشاورزی

سالنامه فارسی اندروید

سالنامه ثبت احوال

دانلود فایل صفحات داخلی سررسید 98

سالنامه فارسی اندروید

سالنامه چرم

دانلود فایل صفحات داخلی سررسید 98