طرح سالنامه

طراحی به دانش ایجاد یک طرح از تصویری ذهنی، خیالی یا واقعی گفته می‌شود. طراحی در معنای تخصصی، مفاهیم و کاربردهای متنوعی را دربر می‌گیرد، از این رو مانند واژهٔ هنر با یک تعریف مشخص نمی‌توان تمام جنبه‌های آن را بیان کرد.

از آنجا که سررسید ( سالنامه ) به عنوان یک محصول تبلیغاتی بسیار موثر میتواند مورد استفاده قرار گیرید ، شرکت ها و سازمان های مختلف همه ساله از این موقعیت استفاده کرده و با طراحی سررسید به صورت اختصاصی از وجود یک محصول تبلیغاتی موثر بهره میبرند .سالنامه

سالنامه شهدای گمنام

سالنامه

سررسیدهای فانتزی

سالنامه شهدای گمنام

سررسید 98

سررسیدهای فانتزی

دفتریادداشت تبلیغاتی

سررسید 98

سررسید برنامه ریزی

دفتریادداشت تبلیغاتی

سر رسید لوکس

سررسید برنامه ریزی

سررسید رقعی

سر رسید لوکس

ثبت نام سررسید نظام مهندسی

سررسید رقعی

سالنامه 92

ثبت نام سررسید نظام مهندسی

سررسید ضمانت نامه

سالنامه 92

سالنامه سال 1398

سررسید ضمانت نامه

سالنامه عثمانيه

سالنامه سال 1398

سررسید قیمت

سالنامه عثمانيه

سررسید دیجیتال فارسی

سررسید قیمت

فایل آماده تقویم رومیزی

سررسید دیجیتال فارسی

سالنامه ایران

فایل آماده تقویم رومیزی

طرح صفحات سررسید

سالنامه ایران

سررسید اختصاصی چیست؟

طرح صفحات سررسید

سررسید بدهی

سررسید اختصاصی چیست؟

سالنامه لشگر ده سید الشهدا

سررسید بدهی

اندازه سررسید اروپایی

سالنامه لشگر ده سید الشهدا

ست مدیریتی

اندازه سررسید اروپایی

سالنامه آماری

ست مدیریتی

سالنامه 1398

سالنامه آماری

سالنامه 1393

سالنامه 1398

سالنامه ژوبین

سالنامه 1393

سررسید رقعی

سالنامه ژوبین

سالنامه میلادی

سررسید رقعی

دفتر یادداشت اختصاصی - دفترچه یادداشت اختصاصی

سالنامه میلادی