طرح سالنامه

طراحی به دانش ایجاد یک طرح از تصویری ذهنی، خیالی یا واقعی گفته می‌شود. طراحی در معنای تخصصی، مفاهیم و کاربردهای متنوعی را دربر می‌گیرد، از این رو مانند واژهٔ هنر با یک تعریف مشخص نمی‌توان تمام جنبه‌های آن را بیان کرد.

از آنجا که سررسید ( سالنامه ) به عنوان یک محصول تبلیغاتی بسیار موثر میتواند مورد استفاده قرار گیرید ، شرکت ها و سازمان های مختلف همه ساله از این موقعیت استفاده کرده و با طراحی سررسید به صورت اختصاصی از وجود یک محصول تبلیغاتی موثر بهره میبرند .سالنامه جامع اقتصاد ایران

ست سررسید 98

سالنامه جامع اقتصاد ایران

سالنامه یعنی چه

ست سررسید 98

طرح سررسید 94

سالنامه یعنی چه

قیمت چاپ سررسید

طرح سررسید 94

سررسید 1398

قیمت چاپ سررسید

2 سالانه نگارگری

سررسید 1398

سررسید دیجیتال فارسی

2 سالانه نگارگری

سررسید برای اندروید

سررسید دیجیتال فارسی

سالنامه العبد

سررسید برای اندروید

سالنامه 2019

سالنامه العبد

سر رسید 97

سالنامه 2019

سالنامه زردتشتی

سر رسید 97

فروش سررسید

سالنامه زردتشتی

سالنامه ناجی کتیبه عشق

فروش سررسید

سالنامه 96

سالنامه ناجی کتیبه عشق

سررسید تبلیغاتی

سالنامه 96

قیمت سررسید

سررسید تبلیغاتی

سالنامه ورزشی

قیمت سررسید

خرید سالنامه 98

سالنامه ورزشی

سررسید چرم

خرید سالنامه 98

سررسید یک هشتم

سررسید چرم

سررسید وزیری موفقیت

سررسید یک هشتم

سرر سیدهفتگی

سررسید وزیری موفقیت

سررسید وزیری 95

سرر سیدهفتگی

سرر سید فانتزی

سررسید وزیری 95

چاپ سالنامه

سرر سید فانتزی

خرید سررسید 97

چاپ سالنامه

سالنامه 86

خرید سررسید 97

تقویم کاغذی در عصر دیجیتال

سالنامه 86