طرح سالنامه

طراحی به دانش ایجاد یک طرح از تصویری ذهنی، خیالی یا واقعی گفته می‌شود. طراحی در معنای تخصصی، مفاهیم و کاربردهای متنوعی را دربر می‌گیرد، از این رو مانند واژهٔ هنر با یک تعریف مشخص نمی‌توان تمام جنبه‌های آن را بیان کرد.

از آنجا که سررسید ( سالنامه ) به عنوان یک محصول تبلیغاتی بسیار موثر میتواند مورد استفاده قرار گیرید ، شرکت ها و سازمان های مختلف همه ساله از این موقعیت استفاده کرده و با طراحی سررسید به صورت اختصاصی از وجود یک محصول تبلیغاتی موثر بهره میبرند .


روی جلد سررسید

سررسید ارزان 94

روی جلد سررسید

سالنامه سال 69

سررسید ارزان 94

سالنامه 91

سالنامه سال 69

ست سررسید

سالنامه 91

سررسید تبلیغاتی

ست سررسید

نکاتی در مورد تقویم دیواری

سررسید تبلیغاتی

سالنامه شرق 93

نکاتی در مورد تقویم دیواری

سالنامه ی آماری

سالنامه شرق 93

چاپ تقویم 98

سالنامه ی آماری

سررسید و هدایای تبلیغاتی

چاپ تقویم 98

نمونه لت سررسید

سررسید و هدایای تبلیغاتی

سالنامه آماری آذربایجان غربی 1389

نمونه لت سررسید

سالنامه سلامت 4

سالنامه آماری آذربایجان غربی 1389

ویدیو سررسیدها

سالنامه سلامت 4

سر رسید مهندسی

ویدیو سررسیدها

سایز سررسید وزیری

سر رسید مهندسی

سالنامه 58

سایز سررسید وزیری

خرید سالنامه 98

سالنامه 58

سالنامه ایران

خرید سالنامه 98

پلنر چیست؟

سالنامه ایران

سالنامه خراسان رضوی

پلنر چیست؟

سالنامه فرهیختگان

سالنامه خراسان رضوی

چاپ سررسید 98

سالنامه فرهیختگان

سررسید خیلی سبز

چاپ سررسید 98

فایل آماده تقویم رومیزی

سررسید خیلی سبز

سررسید 1399

فایل آماده تقویم رومیزی

سالنامه 98

سررسید 1399

سالنامه 1398

سالنامه 98

سررسید گل نرگس 95

سالنامه 1398