طرح سالنامه

طراحی به دانش ایجاد یک طرح از تصویری ذهنی، خیالی یا واقعی گفته می‌شود. طراحی در معنای تخصصی، مفاهیم و کاربردهای متنوعی را دربر می‌گیرد، از این رو مانند واژهٔ هنر با یک تعریف مشخص نمی‌توان تمام جنبه‌های آن را بیان کرد.

از آنجا که سررسید ( سالنامه ) به عنوان یک محصول تبلیغاتی بسیار موثر میتواند مورد استفاده قرار گیرید ، شرکت ها و سازمان های مختلف همه ساله از این موقعیت استفاده کرده و با طراحی سررسید به صورت اختصاصی از وجود یک محصول تبلیغاتی موثر بهره میبرند .انواع صحافی سررسید

چاپ سرسید

انواع صحافی سررسید

ابعاد سررسید رقعی

چاپ سرسید

لوگو سالنامه

ابعاد سررسید رقعی

سفارش سالنامه 1398

لوگو سالنامه

تجهیزات ما

سفارش سالنامه 1398

سالنامه گمرک

تجهیزات ما

سالنامه آماری وزارت بهداشت

سالنامه گمرک

سررسید طرح اروپایی

سالنامه آماری وزارت بهداشت

سالنامه آماری قم

سررسید طرح اروپایی

سررسید گل نرگس

سالنامه آماری قم

سالنامه یعنی چه

سررسید گل نرگس

سالنامه سال 1398

سالنامه یعنی چه

نکات مهم در سفارش سر رسید

سالنامه سال 1398

چاپ سالنامه و سررسید

نکات مهم در سفارش سر رسید

سر رسید 1397

چاپ سالنامه و سررسید

جداول سالنامه اماری

سر رسید 1397

سالنامه طرح مبنا

جداول سالنامه اماری

سررسید برای اندروید

سالنامه طرح مبنا

سفارش سر رسید

سررسید برای اندروید

سالنامه بازرگانی خارجی گمرک

سفارش سر رسید

سالنامه آماری 85

سالنامه بازرگانی خارجی گمرک

ابعاد سررسید وزیری

سالنامه آماری 85

سررسید وزیری چیست

ابعاد سررسید وزیری

سالنامه قمری

سررسید وزیری چیست

سررسید سال 98

سالنامه قمری

سررسید چک در اکسل

سررسید سال 98

سررسید دانش آموزی

سررسید چک در اکسل

سررسید وزیری چیست

سررسید دانش آموزی

سررسيد و تقويم

سررسید وزیری چیست