انواع صحافی سررسید


صحافی دوخت و چسب یا ته دوخت :
در این نوع صحافی پس از چاپ فرم های سر رسید فرم ها در دسته های 8،16، یا 32 تا شده سپس توسط دستگاه ،ترتیب کن و یا به صورت دستی ترتیب می شوند سپس فرم های توسط دستگاه دوخت به همدیگر دوخته شده و جهت ثبات و استحکام بیشتر چسب کشی میشوند تا جهت مرحله اخر وتو جلد ریزی آماده شوند.

صحافی فنر یا دوبل :
در این نوع صحافی بعد از تا شدن, ترتیب شدن فرم ها، و برگه ها برش خورده داخل فنر می شوند . این نوع صحافی از مقاومت کمتری نسبت به صحافی دوخت برخوردار است اما به دلیل راحتی باز و بسته شدن و امکان جداسازی برگه ها مورد توجه برخی از صاحبان مشاغل قرار میگیرد .

صحافی قفل کلاسوری:

در این نوع صحافی مراحل مانند سر رسید سیمی بوده با این تفاوت که کاغذ ها بر طبق قفل مورد استفاده پانچ شده و در جلد ساخته شده قرار می گیرند .

صحافی چسب گرم:
این نوع صحافی مانند صحافی کتاب بوده و فرم ها بعد از ترتیب شدن چسب کشی می شوند یکی از معایب بزرگ این نوع صحافی عدم باز شدن راحت سر رسید است که عمدتا تولید کنندگان را از تولید سر رسید با این نوع صحافی بر حضر می دارد .

صحافی منگنه:
این نوع صحافی بیشتر برای سر رسید ها کم برگ مورد استفاده قرار گرفته و برگه ها بعد از تا و ترتیب شدن توسط جلد و منگنه به هم متصل می شوند .قطع های سر رسید

سررسید تبلیغاتی 95

قطع های سر رسید

سالنامه و سررسید

سررسید تبلیغاتی 95

سررسید و ارگانایزر نفیس

سالنامه و سررسید

نمونه صفحات سررسید

سررسید و ارگانایزر نفیس

چاپ سررسید اروپایی

نمونه صفحات سررسید

سالنامه 1394

چاپ سررسید اروپایی

سررسید 98

سالنامه 1394

سالنامه چیست

سررسید 98

سالنامه مرکز آمار ایران

سالنامه چیست

سالنامه استان گیلان

سالنامه مرکز آمار ایران

سالنامه ارزان

سالنامه استان گیلان

سالنامه بیمه مرکزی

سالنامه ارزان

سررسید لوکس

سالنامه بیمه مرکزی

وام سررسیدی

سررسید لوکس

سررسید اختصاصی

وام سررسیدی

قیمت سالنامه 1397

سررسید اختصاصی

چاپ سالنامه و سررسید

قیمت سالنامه 1397

سررسید قطع رقعی

چاپ سالنامه و سررسید

سالنامه قمری

سررسید قطع رقعی

فرم بندی سررسید

سالنامه قمری

قیمت سررسید 98

فرم بندی سررسید

سالنامه نودوچهار

قیمت سررسید 98

سررسید یک هشتم

سالنامه نودوچهار

سالنامه سال 98

سررسید یک هشتم

ار گانایزر

سالنامه سال 98

طراحی صفحات داخلی سررسید

ار گانایزر

قیمت سررسید تبلیغاتی

طراحی صفحات داخلی سررسید

سررسید بدهی

قیمت سررسید تبلیغاتی

5 نکته برای طراحی تقویم

سررسید بدهی