شاسی MDF و فوم برد

اگر به فکر زیباسازی دکوراسیون منزل و محیط کار با عکس و آرم خودتان هستید،چاپ عکس شما روی MDF را پیشنهاد می کنیم.کیفیت چاپ روی این محصول فوق العاده است و همچنین هزینه چاپ روی این محصول به صرفه می باشد.
نکته قابل توجهی که در مورد چاپ عکس مورد نظر شما برروی تخته شاسی وجود دارد این است که،عکس مورد نظر شما در ابعاد کوچک تخته شاسی به صورت مستقیم برروی تخته شاسی چاپ می شود.اما در ابعاد بزرگ عکس موردنظر شما ابتدا برروی کاغذ مخصوص با کیفیت عالی چاپ شده و بعد با چسب مخصوص برروی تخته شاسی چسبانده می شود.

تعرفه شاسی و فوم برد

نوع جنسضخامتحداقل قیمت به تومان
100*70 شاسیmdf دور مشکی پلات +لمینیت8 میلیمتر68000
100*70 شاسیmdf دور مشکی پلات +لمینیت16میلیمتر70000
90*60شاسیmdf دور مشکی پلات +لمینیت8 میلیمتر55000
90*60شاسیmdf دور مشکی پلات +لمینیت16 میلیمتر59000
70*50شاسیmdf دور مشکی پلات +لمینیت8 میلیمتر33000
70*50شاسیmdf دور مشکی پلات +لمینیت16 میلیمتر35000
40*60شاسیmdf دور مشکی پلات +لمینیت8 میلیمتر27000
40*60شاسیmdf دور مشکی پلات +لمینیت16 میلیمتر30000
40*30 شاسی mdfدورمشکی چاپ +لمینیت8 میلیمتر13000
40*30 شاسی mdfدورمشکی چاپ +لمینیت16 میلیمتر14000
30*20شاسیmdf دور مشکی پلات +لمینیت8 میلیمتر8000
30*20شاسیmdf دور مشکی پلات +لمینیت16 میلیمتر9000
70*100شاسی فوم برد دور سفید پلات +لمینیت8 میلیمتر48000
70*100شاسی فوم برد دور سفید پلات +لمینیت10 میلیمتر63000
90*60شاسی فوم برد دور سفید پلات +لمینیت5 میلیمتر41000
90*60شاسی فوم برد دور سفید پلات +لمینیت10 میلیمتر56000
50*70شاسی فوم برد دور سفید پلات +لمینیت5 میلیمتر24000
50*70شاسی فوم برد دور سفید پلات +لمینیت10 میلیمتر33000
40*60شاسی فوم برد دور سفید پلات +لمینیت5 میلیمتر21000
40*60شاسی فوم برد دور سفید پلات +لمینیت10 میلیمتر28000
30*40شاسی فوم برد دور سفید پلات +لمینیت5 میلیمتر9000
30*40شاسی فوم برد دور سفید پلات +لمینیت10 میلیمتر12000
20*30شاسی فوم برد دور سفید پلات +لمینیت5 میلیمتر5000
20*30شاسی فوم برد دور سفید پلات +لمینیت10 میلیمتر6000


سالنامه 2574

سررسید کوچک

سالنامه 2574

قیمت سالنامه العبد

سررسید کوچک

سالنامه اختصاصی 97

قیمت سالنامه العبد

سررسید رحلی

سالنامه اختصاصی 97

سررسید سال 1395

سررسید رحلی

قیمت چاپ سالنامه

سررسید سال 1395

سالنامه شمسی و میلادی

قیمت چاپ سالنامه

سررسید حسابداری

سالنامه شمسی و میلادی

سالنامه شمسی 1395

سررسید حسابداری

سالنامه 2015

سالنامه شمسی 1395

سررسید 94

سالنامه 2015

سالنامه مدیران

سررسید 94

سالنامه و هدایای تبلیغاتی

سالنامه مدیران

سررسید 95 اصفهان

سالنامه و هدایای تبلیغاتی

سالنامه شمسی

سررسید 95 اصفهان

سررسید میلادی

سالنامه شمسی

سالنامه شهدای گمنام

سررسید میلادی

سر رسیدهای 97

سالنامه شهدای گمنام

سررسید گنجینه آذربایجان

سر رسیدهای 97

سالنامه شرق 94

سررسید گنجینه آذربایجان

چاپ سرسید

سالنامه شرق 94

طراحی سررسید 94

چاپ سرسید

سالنامه 1392

طراحی سررسید 94

سالنامه آماری آذربایجان غربی 1392

سالنامه 1392

سررسید مدل اروپایی

سالنامه آماری آذربایجان غربی 1392

سالنامه رومیزی

سررسید مدل اروپایی

سالنامه آماری سازمان ثبت احوال

سالنامه رومیزی

سررسید چیست

سالنامه آماری سازمان ثبت احوال

سالنامه 71

سررسید چیست