شاسی MDF و فوم برد

اگر به فکر زیباسازی دکوراسیون منزل و محیط کار با عکس و آرم خودتان هستید،چاپ عکس شما روی MDF را پیشنهاد می کنیم.کیفیت چاپ روی این محصول فوق العاده است و همچنین هزینه چاپ روی این محصول به صرفه می باشد.
نکته قابل توجهی که در مورد چاپ عکس مورد نظر شما برروی تخته شاسی وجود دارد این است که،عکس مورد نظر شما در ابعاد کوچک تخته شاسی به صورت مستقیم برروی تخته شاسی چاپ می شود.اما در ابعاد بزرگ عکس موردنظر شما ابتدا برروی کاغذ مخصوص با کیفیت عالی چاپ شده و بعد با چسب مخصوص برروی تخته شاسی چسبانده می شود.

تعرفه شاسی و فوم برد

نوع جنسضخامتحداقل قیمت به تومان
100*70 شاسیmdf دور مشکی پلات +لمینیت8 میلیمتر68000
100*70 شاسیmdf دور مشکی پلات +لمینیت16میلیمتر70000
90*60شاسیmdf دور مشکی پلات +لمینیت8 میلیمتر55000
90*60شاسیmdf دور مشکی پلات +لمینیت16 میلیمتر59000
70*50شاسیmdf دور مشکی پلات +لمینیت8 میلیمتر33000
70*50شاسیmdf دور مشکی پلات +لمینیت16 میلیمتر35000
40*60شاسیmdf دور مشکی پلات +لمینیت8 میلیمتر27000
40*60شاسیmdf دور مشکی پلات +لمینیت16 میلیمتر30000
40*30 شاسی mdfدورمشکی چاپ +لمینیت8 میلیمتر13000
40*30 شاسی mdfدورمشکی چاپ +لمینیت16 میلیمتر14000
30*20شاسیmdf دور مشکی پلات +لمینیت8 میلیمتر8000
30*20شاسیmdf دور مشکی پلات +لمینیت16 میلیمتر9000
70*100شاسی فوم برد دور سفید پلات +لمینیت8 میلیمتر48000
70*100شاسی فوم برد دور سفید پلات +لمینیت10 میلیمتر63000
90*60شاسی فوم برد دور سفید پلات +لمینیت5 میلیمتر41000
90*60شاسی فوم برد دور سفید پلات +لمینیت10 میلیمتر56000
50*70شاسی فوم برد دور سفید پلات +لمینیت5 میلیمتر24000
50*70شاسی فوم برد دور سفید پلات +لمینیت10 میلیمتر33000
40*60شاسی فوم برد دور سفید پلات +لمینیت5 میلیمتر21000
40*60شاسی فوم برد دور سفید پلات +لمینیت10 میلیمتر28000
30*40شاسی فوم برد دور سفید پلات +لمینیت5 میلیمتر9000
30*40شاسی فوم برد دور سفید پلات +لمینیت10 میلیمتر12000
20*30شاسی فوم برد دور سفید پلات +لمینیت5 میلیمتر5000
20*30شاسی فوم برد دور سفید پلات +لمینیت10 میلیمتر6000


سالنامه زرتشتي

سالنامه 58

سالنامه زرتشتي

سررسید فلش دار

سالنامه 58

قیمت سالنامه

سررسید فلش دار

سررسید کوچک

قیمت سالنامه

سالنامه غدیر

سررسید کوچک

سالنامه سلامت 4

سالنامه غدیر

چاپ سالنامه

سالنامه سلامت 4

سالنامه بیمه

چاپ سالنامه

سالنامه خراسان رضوی

سالنامه بیمه

روانشناسی رنگ سبز

سالنامه خراسان رضوی

سالنامه هواشناسی

روانشناسی رنگ سبز

سالنامه ایران

سالنامه هواشناسی

سررسید های فانتزی

سالنامه ایران

قیمت سررسید رقعی

سررسید های فانتزی

سالنامه 1393

قیمت سررسید رقعی

سفارش سررسید 97

سالنامه 1393

سررسید ضمانت نامه

سفارش سررسید 97

چاپ سالنامه 95

سررسید ضمانت نامه

سالنامه به انگلیسی

چاپ سالنامه 95

ست سررسید 98

سالنامه به انگلیسی

سالنامه زرتشتی 1394

ست سررسید 98

آستر بدرقه چیست؟

سالنامه زرتشتی 1394

تقویم و سررسید سال 1398

آستر بدرقه چیست؟

سررسید مذهبی

تقویم و سررسید سال 1398

سالنامه قیمت

سررسید مذهبی

چاپ سر رسید

سالنامه قیمت

سالنامه سال 98

چاپ سر رسید

طرح سررسید وزیری

سالنامه سال 98

لوگو سالنامه

طرح سررسید وزیری