سینی لیوان کاغذی

سینی کاغذی نگهدارنده لیوان جهت انواع لیوان با حجم های متفاوت قابل استفاده بوده و در حالت های مختلف قابل تولید می باشد.

قیمت عمومیقیمت اختصاصیتیراژشرح کالا
سینی لیوان 2 تایی
3607201200سینی لیوان 2 دو تایی 300 گرم
​​​​​​​​
-4805000سینی لیوان 2 دو تایی 300 گرم
سینی های بیرون بر
3807601200سینی لیوان 4 تایی 300 گرم

-5005000سینی لیوان 4 تایی 300 گرمسالنامه صادرات و واردات گمرک

لت سررسید

سالنامه صادرات و واردات گمرک

سالنامه آماری

لت سررسید

تقویم و سالنامه 1398

سالنامه آماری

سالنامه و سررسید

تقویم و سالنامه 1398

سررسید های فانتزی

سالنامه و سررسید

سررسید رقعی

سررسید های فانتزی

سالنامه چرمی

سررسید رقعی

سالنامه تخصصی روابط عمومی

سالنامه چرمی

قیمت سررسید تبلیغاتی

سالنامه تخصصی روابط عمومی

پخش عمده سررسید

قیمت سررسید تبلیغاتی

سالنامه 1395

پخش عمده سررسید

سایز سررسید رقعی

سالنامه 1395

سررسید وزیری95

سایز سررسید رقعی

جشنواره 2 سالانه انیمیشن

سررسید وزیری95

فرم بندی سررسید

جشنواره 2 سالانه انیمیشن

سررسید حواله های پدیده شاندیز

فرم بندی سررسید

چاپ سالنامه

سررسید حواله های پدیده شاندیز

سالنامه چيني

چاپ سالنامه

سالنامه استان گیلان

سالنامه چيني

سررسید مشهد

سالنامه استان گیلان

سالنامه من

سررسید مشهد

قیمت سالنامه 98

سالنامه من

قیمت چاپ سر رسید

قیمت سالنامه 98

سالنامه صنعت بیمه 1398

قیمت چاپ سر رسید

سالنامه استان آذربایجان غربی

سالنامه صنعت بیمه 1398

سالنامه حجامت سال 1394

سالنامه استان آذربایجان غربی

سالنامه و تقویم رومیزی

سالنامه حجامت سال 1394

سررسید برنامه ریزی

سالنامه و تقویم رومیزی

سررسید کوچک

سررسید برنامه ریزی