سینی لیوان کاغذی

سینی کاغذی نگهدارنده لیوان جهت انواع لیوان با حجم های متفاوت قابل استفاده بوده و در حالت های مختلف قابل تولید می باشد.

قیمت عمومیقیمت اختصاصیتیراژشرح کالا
سینی لیوان 2 تایی
3607201200سینی لیوان 2 دو تایی 300 گرم
​​​​​​​​
-4805000سینی لیوان 2 دو تایی 300 گرم
سینی های بیرون بر
3807601200سینی لیوان 4 تایی 300 گرم

-5005000سینی لیوان 4 تایی 300 گرم


سالنامه 1398 افغانستان

دانلودها و مقالات

سالنامه 1398 افغانستان

سالنامه صنعت بیمه

دانلودها و مقالات

خرید دفتر فانتزی

سالنامه صنعت بیمه

تجهیزات ما

خرید دفتر فانتزی

سررسید گذشته وام

تجهیزات ما

فرم بندی سررسید

سررسید گذشته وام

سر رسید ارزان

فرم بندی سررسید

صحافی سررسید و مزایا و معایب آن

سر رسید ارزان

سالنامه 1398

صحافی سررسید و مزایا و معایب آن

سالنامه فارسی

سالنامه 1398

قیمت چاپ سر رسید 1397

سالنامه فارسی

سررسید 98

قیمت چاپ سر رسید 1397

سررسید 98

سررسید 98

سالنامه گمرک

سررسید 98

ست مدیریتی

سالنامه گمرک

سرسید 97

ست مدیریتی

سالنامه

سرسید 97

سالنامه آماری آذربایجان غربی 1398

سالنامه

ویدیوهای آموزشی

سالنامه آماری آذربایجان غربی 1398

سررسید گذشته

ویدیوهای آموزشی

سررسید 98 ارزان

سررسید گذشته

سررسید مذهبی

سررسید 98 ارزان

سالنامه ی آماری استان کرمان

سررسید مذهبی

سایز سررسید اروپایی

سالنامه ی آماری استان کرمان

روی جلد سررسید

سایز سررسید اروپایی

سررسید سال 99

روی جلد سررسید

سررسید رحلی

سررسید سال 99

طراحی سالنامه

سررسید رحلی

طرح سالنامه

طراحی سالنامه