سینی لیوان کاغذی

سینی کاغذی نگهدارنده لیوان جهت انواع لیوان با حجم های متفاوت قابل استفاده بوده و در حالت های مختلف قابل تولید می باشد.

قیمت عمومیقیمت اختصاصیتیراژشرح کالا
سینی لیوان 2 تایی
3607201200سینی لیوان 2 دو تایی 300 گرم
​​​​​​​​
-4805000سینی لیوان 2 دو تایی 300 گرم
سینی های بیرون بر
3807601200سینی لیوان 4 تایی 300 گرم

-5005000سینی لیوان 4 تایی 300 گرمسالنامه صادرات واردات

ست مدیریتی ارگانایزر

سالنامه صادرات واردات

سالنامه تبری

ست مدیریتی ارگانایزر

سررسید لایه باز 94

سالنامه تبری

شاخص‌هاي كيفيت و انواع مقوا در جعبه‌سازي

سررسید لایه باز 94

سررسید 97

شاخص‌هاي كيفيت و انواع مقوا در جعبه‌سازي

سررسید اختصاصی 1397

سررسید 97

قیمت سالنامه 1397

سررسید اختصاصی 1397

سالنامه آماری آذربایجان غربی 1392

قیمت سالنامه 1397

سالنامه سلامت 4

سالنامه آماری آذربایجان غربی 1392

سررسيد سال 1394

سالنامه سلامت 4

سالنامه کوهنوردی سیمرغ

سررسيد سال 1394

سالنامه استان آذربایجان غربی

سالنامه کوهنوردی سیمرغ

لت داخلی سررسید

سالنامه استان آذربایجان غربی

سررسید های نفیس

لت داخلی سررسید

طراحی سررسید با فتوشاپ

سررسید های نفیس

سررسید ارزان 94

طراحی سررسید با فتوشاپ

سالنامه و هدایای تبلیغاتی

سررسید ارزان 94

چاپ سررسید تهران

سالنامه و هدایای تبلیغاتی

چاپ سررسید 1397

چاپ سررسید تهران

سالنامه آماری آذربایجان غربی 1390

چاپ سررسید 1397

سررسید حواله پدیده

سالنامه آماری آذربایجان غربی 1390

سالنامه سال 89

سررسید حواله پدیده

قصه ما ب سررسید

سالنامه سال 89

سررسید گل نرگس 95

قصه ما ب سررسید

سررسید قطع وزیری

سررسید گل نرگس 95

سررسید گنجینه آذربایجان

سررسید قطع وزیری

سررسید رقعی 95

سررسید گنجینه آذربایجان

قیمت سررسید 97

سررسید رقعی 95

سالنامه آماری سال 75

قیمت سررسید 97