سینی لیوان کاغذی

سینی کاغذی نگهدارنده لیوان جهت انواع لیوان با حجم های متفاوت قابل استفاده بوده و در حالت های مختلف قابل تولید می باشد.

قیمت عمومیقیمت اختصاصیتیراژشرح کالا
سینی لیوان 2 تایی
3607201200سینی لیوان 2 دو تایی 300 گرم
​​​​​​​​
-4805000سینی لیوان 2 دو تایی 300 گرم
سینی های بیرون بر
3807601200سینی لیوان 4 تایی 300 گرم

-5005000سینی لیوان 4 تایی 300 گرم



چاپ سالنامه

سررسید برنامه ریزی

چاپ سالنامه

سالنامه 2019

سررسید برنامه ریزی

سالنامه سلامت 4

سالنامه 2019

ست اداری سررسید

سالنامه سلامت 4

دانلود تقویم سال 98

ست اداری سررسید

سر رسیدمدیریتی

دانلود تقویم سال 98

سررسید دیجیتال فارسی

سر رسیدمدیریتی

سالنامه جیبی مثلث طرح کلاسیک

سررسید دیجیتال فارسی

سالنامه میلادی 2015

سالنامه جیبی مثلث طرح کلاسیک

سالنامه 1398

سالنامه میلادی 2015

چاپ سررسید

سالنامه 1398

سررسید قیمت

چاپ سررسید

سررسید وزیری

سررسید قیمت

چاپ تقویم 98

سررسید وزیری

سالنامه صادرات و واردات

چاپ تقویم 98

سالنامه به سوی ظهور

سالنامه صادرات و واردات

پخش عمده سررسید

سالنامه به سوی ظهور

سررسید سال 99

پخش عمده سررسید

سالنامه 1393 هجری شمسی

سررسید سال 99

سالنامه ی چینی

سالنامه 1393 هجری شمسی

سالنامه حجامت 96

سالنامه ی چینی

سررسيد سال 1398

سالنامه حجامت 96

سررسید فارسی اندروید

سررسيد سال 1398

سالنامه سلامت نسخه 4

سررسید فارسی اندروید

صحافی سررسید اروپایی

سالنامه سلامت نسخه 4

سالنامه 2574

صحافی سررسید اروپایی

سررسید چرمی

سالنامه 2574

قیمت سالنامه

سررسید چرمی

سررسید 98

قیمت سالنامه