سر رسید

 سررسید

سررسید یا به عبارت صحیح تر سالنامه دفتر یا کتابی است دست نویس یا چاپ شده که در مورد رویدادهای اتفاق افتاده در یک سال اطلاعاتی می دهد . سررسید یا سالنامه ها ممکن است موضوعات مختلفی از جمله اقتصادی ، سیاسی یا اجتماعی را پوشش دهندو یا تنها به یـک موضـوع بپـردازند . سالنامه می تواند شامل فـهرست منـاسبت هایی باشـد کـه بنـا به تصمیماتی اتخاذ شده اندتا یاد و خاطره حوادث،اتفاقات یا انسان هایی نام آور را زنده نگه دارند.

 سالنامه های متفاوتی درسال های اخیر به چاپ رسیده اند که از میان آنها سررسید العبد ،   سررسـید جامه مهندسـان مشاور، سررسـید حرفه هنرمند ،سررسید حسابداری، سررسید خادم ملت ، سررسید دانش آموزی،سررسید دستیار مهندس ، سررسید زرتشت ، سررسید سبک زندگی ، سررسید شیعه ، عکس سررسید قرآنی  و ... را میتوان نام بردسالنامه حجامت 96

سالنامه باستانی

سالنامه حجامت 96

سالنامه شرق 93

سالنامه باستانی

سالنامه 1393

سالنامه شرق 93

سالنامه زنبورداری(فصلنامه زنبورداري)

سالنامه 1393

سالنامه حجامت 1394

سالنامه زنبورداری(فصلنامه زنبورداري)

سالنامه اختصاصی 1397

سالنامه حجامت 1394

سررسید ایران هنر

سالنامه اختصاصی 1397

سالنامه تبلیغاتی

سررسید ایران هنر

قیمت چاپ سررسید 1397

سالنامه تبلیغاتی

سالنامه بازرگانی خارجی گمرک

قیمت چاپ سررسید 1397

سال 1397 در یک نگاه

سالنامه بازرگانی خارجی گمرک

سالنامه هجری قمری

سال 1397 در یک نگاه

تعطیلات رسمی سال 1397

سالنامه هجری قمری

سالنامه ارزان

تعطیلات رسمی سال 1397

سررسید میلادی

سالنامه ارزان

سالنامه سلامت

سررسید میلادی

سالنامه دارویی کشور

سالنامه سلامت

سالنامه آماری جهاد کشاورزی

سالنامه دارویی کشور

شاخص‌هاي كيفيت و انواع مقوا در جعبه‌سازي

سالنامه آماری جهاد کشاورزی

سررسید گنجینه آذربایجان

شاخص‌هاي كيفيت و انواع مقوا در جعبه‌سازي

سررسید وزیری موفقیت

سررسید گنجینه آذربایجان

سالنامه کردی

سررسید وزیری موفقیت

سررسید حواله پدیده

سالنامه کردی

سالنامه بازرگانی خارجی جمهوری اسلامی

سررسید حواله پدیده

سالنامه سال 56

سالنامه بازرگانی خارجی جمهوری اسلامی

سالنامه کشور

سالنامه سال 56

فروش سررسید 94

سالنامه کشور

سفارش سر رسید

فروش سررسید 94

قصه ما ب سررسید

سفارش سر رسید