سر رسید جلد نرم

سررسید ها از لحاظ جلد به دو دسته کلی : جلد نرم  و  جلد سخت تقسیم میشوند .
سررسید جلد نرم سرسیدی است که در آن برای ساخت جلد از مقوا استفاده نشده و از چرم ، ترمو  به طور مستقیم برای جلد استفاده می شود . در تولید سررسید جلد نرم فرآیند جلد سازی به گونه ای دیگر می باشد .
برای تولید جلد نرم پس از انتخاب جلد مورد نظر بر اساس ضخامت جنس توسط قالب و دایکات به شکل جلد درآمده و سپس آماده عملیات داخل جلد ریزی می شود . سررسید جلد نرم از انعطاف بیشتری برخوردار  بوده و مورد توجه برخی سلایق می باشد.
چاپ سالنامه اختصاصی 98

سالنامه آماری استان گیلان

چاپ سالنامه اختصاصی 98

سالنامه نجومی

سالنامه آماری استان گیلان

قطع های سر رسید

سالنامه نجومی

سررسید جی کادر

قطع های سر رسید

فروش سررسید 98

سررسید جی کادر

چاپ سالنامه

فروش سررسید 98

سررسید عمرنامه

چاپ سالنامه

ست سررسید 98

سررسید عمرنامه

سررسید ضمانت نامه

ست سررسید 98

سالنامه اختصاصی

سررسید ضمانت نامه

سالنامه شیعه

سالنامه اختصاصی

سالنامه ی کوردی

سالنامه شیعه

انواع جلد سر رسید

سالنامه ی کوردی

سررسید وریزی چیست؟

انواع جلد سر رسید

سررسید حقوقی

سررسید وریزی چیست؟

سالنامه آماری آذربایجان غربی 1398

سررسید حقوقی

اندازه سررسید اروپایی

سالنامه آماری آذربایجان غربی 1398

سایز سررسید رقعی

اندازه سررسید اروپایی

سالنامه هفت سین قرانی

سایز سررسید رقعی

سالنامه 89

سالنامه هفت سین قرانی

سالنامه استان گیلان

سالنامه 89

انواع صحافی سررسید

سالنامه استان گیلان

سالنامه

انواع صحافی سررسید

سالنامه حجامت سال 94

سالنامه

سالنامه بیمه مرکزی

سالنامه حجامت سال 94

سالنامه 95

سالنامه بیمه مرکزی

سالنامه هلال غم

سالنامه 95

سالنامه آماری قم

سالنامه هلال غم

فایل آماده تقویم رومیزی

سالنامه آماری قم