سر رسید جلد نرم

سررسید ها از لحاظ جلد به دو دسته کلی : جلد نرم  و  جلد سخت تقسیم میشوند .
سررسید جلد نرم سرسیدی است که در آن برای ساخت جلد از مقوا استفاده نشده و از چرم ، ترمو  به طور مستقیم برای جلد استفاده می شود . در تولید سررسید جلد نرم فرآیند جلد سازی به گونه ای دیگر می باشد .
برای تولید جلد نرم پس از انتخاب جلد مورد نظر بر اساس ضخامت جنس توسط قالب و دایکات به شکل جلد درآمده و سپس آماده عملیات داخل جلد ریزی می شود . سررسید جلد نرم از انعطاف بیشتری برخوردار  بوده و مورد توجه برخی سلایق می باشد.
سالنامه سلامت برای اندروید

چاپ سرسید

سالنامه سلامت برای اندروید

چاپ تقویم

چاپ سرسید

سالنامه هواشناسی ایران

چاپ تقویم

سررسید 98

سالنامه هواشناسی ایران

نکاتی در مورد تقویم دیواری

سررسید 98

سررسید کتیبه عشق

نکاتی در مورد تقویم دیواری

The year 2018 2019 in a Glance سال 2019 2018 میلادی در یک نگاه

سررسید کتیبه عشق

سالنامه و اطلاعات حقوقی ایران

The year 2018 2019 in a Glance سال 2019 2018 میلادی در یک نگاه

چاپ سالنامه 1397

سالنامه و اطلاعات حقوقی ایران

طراحی سالنامه

چاپ سالنامه 1397

سررسید حواله پدیده

طراحی سالنامه

ست سررسید 98

سررسید حواله پدیده

سررسید های نفیس

ست سررسید 98

ویدیوهای آموزشی

سررسید های نفیس

سررسید و هدایای تبلیغاتی

ویدیوهای آموزشی

سررسید ارزان

سررسید و هدایای تبلیغاتی

سالنامه شرق 94

سررسید ارزان

سررسید سال 96

سالنامه شرق 94

سررسید اروپایی

سررسید سال 96

خرید سالنامه زرتشتی

سررسید اروپایی

دانلود سالنامه 94

خرید سالنامه زرتشتی

سررسید تبلیغاتی 95

دانلود سالنامه 94

سررسید 98 اصفهان

سررسید تبلیغاتی 95

سالنامه کشور

سررسید 98 اصفهان

سالنامه حجامت سال 1394

سالنامه کشور

فروش سررسید

سالنامه حجامت سال 1394

سالنامه جامع اقتصاد ایران

فروش سررسید

انواع تقویم رومیزی

سالنامه جامع اقتصاد ایران

سالنامه میلادی

انواع تقویم رومیزی