سر رسید جلد نرم

سررسید ها از لحاظ جلد به دو دسته کلی : جلد نرم  و  جلد سخت تقسیم میشوند .
سررسید جلد نرم سرسیدی است که در آن برای ساخت جلد از مقوا استفاده نشده و از چرم ، ترمو  به طور مستقیم برای جلد استفاده می شود . در تولید سررسید جلد نرم فرآیند جلد سازی به گونه ای دیگر می باشد .
برای تولید جلد نرم پس از انتخاب جلد مورد نظر بر اساس ضخامت جنس توسط قالب و دایکات به شکل جلد درآمده و سپس آماده عملیات داخل جلد ریزی می شود . سررسید جلد نرم از انعطاف بیشتری برخوردار  بوده و مورد توجه برخی سلایق می باشد.
قیمت سررسید 95

کاور سررسید رقعی

قیمت سررسید 95

سررسید طرح اروپایی

کاور سررسید رقعی

قطع های سر رسید

سررسید طرح اروپایی

سررسید وزیری جلد سلفون

قطع های سر رسید

سالنامه 1398

سررسید وزیری جلد سلفون

جلد سالنامه

سالنامه 1398

تقویم رومیزی فانتزی

جلد سالنامه

سررسید و تقویم

تقویم رومیزی فانتزی

سالنامه آماری وزارت جهاد کشاورزی

سررسید و تقویم

سالنامه آماری صنعت بیمه

سالنامه آماری وزارت جهاد کشاورزی

سالنامه قمری 94

سالنامه آماری صنعت بیمه

سالنامه جاودانه های ایران

سالنامه قمری 94

سالنامه جیبی مثلث طرح کلاسیک

سالنامه جاودانه های ایران

سالنامه فارسی به انگلیسی

سالنامه جیبی مثلث طرح کلاسیک

سالنامه 98

سالنامه فارسی به انگلیسی

سالنامه جامع اقتصاد ایران

سالنامه 98

سررسید طراحی

سالنامه جامع اقتصاد ایران

روانشناسی رنگ بنفش

سررسید طراحی

سررسید سال 98

روانشناسی رنگ بنفش

سالنامه رسمی ایران

سررسید سال 98

سالنامه مرکز آمار ایران

سالنامه رسمی ایران

سالنامه ثبت احوال

سالنامه مرکز آمار ایران

سالنامه آماری آذربایجان غربی 1389

سالنامه ثبت احوال

سررسید 98

سالنامه آماری آذربایجان غربی 1389

سالنامه حجامت 1394

سررسید 98

سالنامه گمرک

سالنامه حجامت 1394

پلنر تحصیلی چیست؟

سالنامه گمرک

سررسید مدیریتی

پلنر تحصیلی چیست؟

سررسید میلادی

سررسید مدیریتی