سر رسید جلد نرم

سررسید ها از لحاظ جلد به دو دسته کلی : جلد نرم  و  جلد سخت تقسیم میشوند .
سررسید جلد نرم سرسیدی است که در آن برای ساخت جلد از مقوا استفاده نشده و از چرم ، ترمو  به طور مستقیم برای جلد استفاده می شود . در تولید سررسید جلد نرم فرآیند جلد سازی به گونه ای دیگر می باشد .
برای تولید جلد نرم پس از انتخاب جلد مورد نظر بر اساس ضخامت جنس توسط قالب و دایکات به شکل جلد درآمده و سپس آماده عملیات داخل جلد ریزی می شود . سررسید جلد نرم از انعطاف بیشتری برخوردار  بوده و مورد توجه برخی سلایق می باشد.
The year 2018 2019 in a Glance سال 2019 2018 میلادی در یک نگاه

سالنامه زیبا

The year 2018 2019 in a Glance سال 2019 2018 میلادی در یک نگاه

سالنامه آماری صنعت بیمه

سالنامه زیبا

خرید سررسید 97

سالنامه آماری صنعت بیمه

نکاتی در مورد دوخت جلد

خرید سررسید 97

سالنامه کوردی

نکاتی در مورد دوخت جلد

سالنامه آماری قم

سالنامه کوردی

سالنامه 89

سالنامه آماری قم

پخش عمده سررسید

سالنامه 89

سالنامه گاد 5

پخش عمده سررسید

سالنامه ارزان

سالنامه گاد 5

سررسید قطع اروپایی

سالنامه ارزان

قیمت سررسید تبلیغاتی

سررسید قطع اروپایی

سالنامه قمری

قیمت سررسید تبلیغاتی

جلد سالنامه

سالنامه قمری

سررسید و سالنامه

جلد سالنامه

تقویم رومیزی

سررسید و سالنامه

سالنامه تبری

تقویم رومیزی

چاپ سالنامه اختصاصی 1397

سالنامه تبری

سررسید گنجینه آذربایجان

چاپ سالنامه اختصاصی 1397

قیمت چاپ سر رسید

سررسید گنجینه آذربایجان

سالنامه زرتشتی

قیمت چاپ سر رسید

سالنامه اختصاصی 1398

سالنامه زرتشتی

سالنامه بازرگانی خارجی جمهوری اسلامی

سالنامه اختصاصی 1398

ارگانایزر

سالنامه بازرگانی خارجی جمهوری اسلامی

سررسید 98 اصفهان

ارگانایزر

سررسید لایه باز 95

سررسید 98 اصفهان

خرید سالنامه 1397

سررسید لایه باز 95

سالنامه زنبورداری(فصلنامه زنبورداري)

خرید سالنامه 1397

نکات طراحی تقویم رومیزی و دیواری

سالنامه زنبورداری(فصلنامه زنبورداري)