سر رسید جلد نرم

سررسید ها از لحاظ جلد به دو دسته کلی : جلد نرم  و  جلد سخت تقسیم میشوند .
سررسید جلد نرم سرسیدی است که در آن برای ساخت جلد از مقوا استفاده نشده و از چرم ، ترمو  به طور مستقیم برای جلد استفاده می شود . در تولید سررسید جلد نرم فرآیند جلد سازی به گونه ای دیگر می باشد .
برای تولید جلد نرم پس از انتخاب جلد مورد نظر بر اساس ضخامت جنس توسط قالب و دایکات به شکل جلد درآمده و سپس آماده عملیات داخل جلد ریزی می شود . سررسید جلد نرم از انعطاف بیشتری برخوردار  بوده و مورد توجه برخی سلایق می باشد.
سالنامه آماری دانشگاه علوم پزشکی

چاپ سالنامه و سررسید

سالنامه آماری دانشگاه علوم پزشکی

قیمت چاپ سالنامه

چاپ سالنامه و سررسید

ست اداری سررسید

قیمت چاپ سالنامه

سررسید عمده

ست اداری سررسید

انواع تقویم رومیزی

سررسید عمده

سالنامه هواشناسی

انواع تقویم رومیزی

ست سررسید 98

سالنامه هواشناسی

دفتر یادداشت اختصاصی - دفترچه یادداشت اختصاصی

ست سررسید 98

سررسيد و تقويم

دفتر یادداشت اختصاصی - دفترچه یادداشت اختصاصی

سر رسید لوکس

سررسيد و تقويم

سالنامه استان لرستان

سر رسید لوکس

سالنامه استان گیلان

سالنامه استان لرستان

سالنامه باستانی

سالنامه استان گیلان

سالنامه ی حجامت

سالنامه باستانی

سر رسید 1398

سالنامه ی حجامت

سررسید رقعی اروپایی

سر رسید 1398

طراحی سررسید 98

سررسید رقعی اروپایی

لت گذاری سررسید

طراحی سررسید 98

سالنامه آماری وزارت بهداشت

لت گذاری سررسید

قیمت سررسید 99

سالنامه آماری وزارت بهداشت

سررسید لیست قیمت

قیمت سررسید 99

سالنامه اعتماد

سررسید لیست قیمت

سررسید عکس

سالنامه اعتماد

سالنامه حجامت 95

سررسید عکس

سررسید دستیار مهندسی

سالنامه حجامت 95

سررسید پلنر

سررسید دستیار مهندسی

قیمت سالنامه 98

سررسید پلنر

سر رسید 1397

قیمت سالنامه 98

سالنامه 98

سر رسید 1397