سررسید

 سررسید

سررسید یا به عبارت صحیح تر سالنامه دفتر یا کتابی است دست نویس یا چاپ شده که در مورد رویدادهای اتفاق افتاده در یک سال اطلاعاتی می دهد . سررسید یا سالنامه ها ممکن است موضوعات مختلفی از جمله اقتصادی ، سیاسی یا اجتماعی را پوشش دهندو یا تنها به یـک موضـوع بپـردازند . سالنامه می تواند شامل فـهرست منـاسبت هایی باشـد کـه بنـا به تصمیماتی اتخاذ شده اندتا یاد و خاطره حوادث،اتفاقات یا انسان هایی نام آور را زنده نگه دارند.

 سالنامه های متفاوتی درسال های اخیر به چاپ رسیده اند که از میان آنها سررسید العبد ،   سررسـید جامه مهندسـان مشاور، سررسـید حرفه هنرمند ،سررسید حسابداری، سررسید خادم ملت ، سررسید دانش آموزی،سررسید دستیار مهندس ، سررسید زرتشت ، سررسید سبک زندگی ، سررسید شیعه ، عکس سررسید قرآنی  و ... را میتوان نام برد


پخش عمده سررسید

سالنامه 1364

پخش عمده سررسید

سالنامه سلامت 4

سالنامه 1364

چاپ سررسید 97

سالنامه سلامت 4

قیمت چاپ سالنامه

چاپ سررسید 97

ست سررسید مدیریتی

قیمت چاپ سالنامه

سالنامه هخامنشی

ست سررسید مدیریتی

سررسید حسابداری

سالنامه هخامنشی

سالنامه طرح مبنا

سررسید حسابداری

سالنامه ژوبین

سالنامه طرح مبنا

سالنامه سال 81

سالنامه ژوبین

سالنامه 94 دانلود

سالنامه سال 81

سالنامه صهبا 94

سالنامه 94 دانلود

سالنامه ثبت احوال

سالنامه صهبا 94

سررسید قطع اروپایی

سالنامه ثبت احوال

سررسید چرم

سررسید قطع اروپایی

وام سررسیدی

سررسید چرم

سررسید قطع وزیری

وام سررسیدی

طراحی سالنامه

سررسید قطع وزیری

تقویم رومیزی

طراحی سالنامه

سالنامه خورشیدی

تقویم رومیزی

سررسید ی

سالنامه خورشیدی

سالنامه هواشناسی ایران

سررسید ی

The year 2019-2020 in a Glance سال 2020-2019 میلادی در یک نگاه

سالنامه هواشناسی ایران

سررسید قطع رقعی

The year 2019-2020 in a Glance سال 2020-2019 میلادی در یک نگاه

سالنامه نوروزی روزنامه اعتماد

سررسید قطع رقعی

سالنامه اماری ایران

سالنامه نوروزی روزنامه اعتماد

سالنامه اختصاصی 97

سالنامه اماری ایران

سالنامه آماری آذربایجان غربی 91

سالنامه اختصاصی 97

مراحل تولید سررسید

سالنامه آماری آذربایجان غربی 91