سررسید

 سررسید

سررسید یا به عبارت صحیح تر سالنامه دفتر یا کتابی است دست نویس یا چاپ شده که در مورد رویدادهای اتفاق افتاده در یک سال اطلاعاتی می دهد . سررسید یا سالنامه ها ممکن است موضوعات مختلفی از جمله اقتصادی ، سیاسی یا اجتماعی را پوشش دهندو یا تنها به یـک موضـوع بپـردازند . سالنامه می تواند شامل فـهرست منـاسبت هایی باشـد کـه بنـا به تصمیماتی اتخاذ شده اندتا یاد و خاطره حوادث،اتفاقات یا انسان هایی نام آور را زنده نگه دارند.

 سالنامه های متفاوتی درسال های اخیر به چاپ رسیده اند که از میان آنها سررسید العبد ،   سررسـید جامه مهندسـان مشاور، سررسـید حرفه هنرمند ،سررسید حسابداری، سررسید خادم ملت ، سررسید دانش آموزی،سررسید دستیار مهندس ، سررسید زرتشت ، سررسید سبک زندگی ، سررسید شیعه ، عکس سررسید قرآنی  و ... را میتوان نام بردسالنامه 98

سررسید مذهبی

سالنامه 98

قیمت سررسید تبلیغاتی

سررسید مذهبی

قیمت چاپ سررسید 97

قیمت سررسید تبلیغاتی

سررسید سال 1398

قیمت چاپ سررسید 97

سالنامه روزنامه فرهیختگان

سررسید سال 1398

روانشناسی رنگ بنفش

سالنامه روزنامه فرهیختگان

سالنامه 2019 میلادی

روانشناسی رنگ بنفش

سالنامه دیواری

سالنامه 2019 میلادی

سالنامه سلامت برای اندروید

سالنامه دیواری

سالنامه شرق 94

سالنامه سلامت برای اندروید

سررسید میلادی

سالنامه شرق 94

سررسید فلش دار

سررسید میلادی

سالنامه میلادی 2015

سررسید فلش دار

خرید سالنامه نفیس

سالنامه میلادی 2015

تقویم چیست؟

خرید سالنامه نفیس

سررسيد شيراز

تقویم چیست؟

سالنامه تبلیغاتی

سررسيد شيراز

انواع تقویم رومیزی

سالنامه تبلیغاتی

روانشناسی رنگ زرد

انواع تقویم رومیزی

سایز سررسید وزیری

روانشناسی رنگ زرد

قیمت سررسید 1397

سایز سررسید وزیری

سالنامه گل نرگس

قیمت سررسید 1397

انواع قطع سررسید

سالنامه گل نرگس

سالنامه خراسان رضوی

انواع قطع سررسید

سالنامه 92

سالنامه خراسان رضوی

سررسید هفت سین قرآنی

سالنامه 92

سررسید لایه باز

سررسید هفت سین قرآنی

سالنامه قیمت

سررسید لایه باز

سررسید لوکس

سالنامه قیمت