سررسید اختصاصی

سررسید اختصاصی سررسیدی است که بنا به درخواست شما از لحاظ مختلف برای مجموعه شما تولید می‏شود. شما میتوانید جلد اختصاصی داشته باشید طراحی و نوع چیدمان صفحات

خودرا تعیین نمایید.رنگ روبان و آستربدرقه و جنس آنها را تعیین کنید. نوع جلدسازی را مشخص کنید وبه طورکل تمام موارد سررسید را به درخواست خود انتخاب نمایید.

البته باید این نکته را مورد توجه قراردهید که تولید سررسید اختصاصی برای اینکه به صرفه باشد باید حداقل 1000 عدد تیراژ داشته باشد هر چند این تیراژ کم بوده و قیمت واحد بالایی برای شما دربر خواهد داشت .

واحد سالنامه پارت با تولید سالانه بیش از 150000 عدد سررسید اختصاصی در کنار شماست.سررسید پرداخت بیمه عمر سامان

سررسید هفتگی

سررسید پرداخت بیمه عمر سامان

سالنامه 2019

سررسید هفتگی

سررسید موفقیت

سالنامه 2019

وام سررسید گذشته

سررسید موفقیت

سررسید طرح

وام سررسید گذشته

سالنامه ی كوردی

سررسید طرح

سالنامه آماری دانشگاه علوم پزشکی

سالنامه ی كوردی

سالنامه هواشناسی کشور

سالنامه آماری دانشگاه علوم پزشکی

سالنامه زرتشتیان

سالنامه هواشناسی کشور

سالنامه روزنامه فرهیختگان

سالنامه زرتشتیان

بهترین زمان برای سفارش سررسید

سالنامه روزنامه فرهیختگان

سررسید کتیبه عشق

بهترین زمان برای سفارش سررسید

سالنامه دارویی کشور

سررسید کتیبه عشق

سررسید پرداخت بیمه سامان

سالنامه دارویی کشور

سالنامه به سوی ظهور

سررسید پرداخت بیمه سامان

سررسید رقعی 94

سالنامه به سوی ظهور

سالنامه شمسی و میلادی

سررسید رقعی 94

چاپ سالنامه 95

سالنامه شمسی و میلادی

سررسید برنامه ریزی

چاپ سالنامه 95

فرم بندی سررسید

سررسید برنامه ریزی

سررسید های 95

فرم بندی سررسید

قصه ما ب سررسید

سررسید های 95

سررسید جیبی

قصه ما ب سررسید

ست مدیریتی ارگانایزر

سررسید جیبی

سررسید چیست

ست مدیریتی ارگانایزر

سررسید گل نرگس

سررسید چیست

چاپ سررسید تهران

سررسید گل نرگس

قیمت چاپ سر رسید

چاپ سررسید تهران

سررسید لوکس

قیمت چاپ سر رسید