سررسید شیک

شیک بودن سررسید می تواند به مفهوم تفاوت در نوع طراحی و چیدمان صفحات داخلی بوده و یا نوع صحافی، جلدسازی خاص و متفاوت تری داشته باشد. سیاست های کاری هر مجموعه تولیدکننده سررسید، برای تولید انواع سررسید متفاوت است و بسته به سیاست کاری می تواند مدل های گوناگونی را شامل شود. واحد سالنامه پارت تولیدات خود را بر اساس اکثریت تقاضا برنامه ریزی می کند و سعی دارد با تغییرات جزیی سررسیدهایی خاص و متفاوت به مشتریان ارائه نماید. سیاست مجموعه پارت بر اساس ارائه بهترین قیمت فروش برای تولیدات متنوع می باشد و سعی دارد تا با کمترین اختلاف قیمت سررسیدهای متفاوتی به مشتریان ارائه نماید.


سالنامه گمرک

سررسید و هدایای تبلیغاتی

سالنامه گمرک

سررسید قطع رقعی

سررسید و هدایای تبلیغاتی

قیمت سالنامه 1397

سررسید قطع رقعی

سالنامه فارسی به انگلیسی

قیمت سالنامه 1397

سررسید وریزی چیست؟

سالنامه فارسی به انگلیسی

سالنامه 96

سررسید وریزی چیست؟

سالنامه زرتشتی 1394

سالنامه 96

سررسید مدیریتی

سالنامه زرتشتی 1394

سررسید لاکچری

سررسید مدیریتی

سالنامه صنعت بیمه

سررسید لاکچری

سالنامه چیست

سالنامه صنعت بیمه

سالنامه آماری استان لرستان

سالنامه چیست

قیمت چاپ سر رسید 1397

سالنامه آماری استان لرستان

سالنامه میلادی 2015

قیمت چاپ سر رسید 1397

سالنامه شیلات ایران

سالنامه میلادی 2015

سررسید وزیری چیست

سالنامه شیلات ایران

انواع جلد سر رسید

سررسید وزیری چیست

سررسید زیر دستی

انواع جلد سر رسید

سررسید قطع وزیری

سررسید زیر دستی

سررسید وزیری

سررسید قطع وزیری

سررسید سال 98

سررسید وزیری

سررسید برای اندروید

سررسید سال 98

سررسید حسابداری

سررسید برای اندروید

قصه ما ب سررسید

سررسید حسابداری

روی جلد سررسید

قصه ما ب سررسید

سالنامه ی كوردی

روی جلد سررسید

سررسید شیعه

سالنامه ی كوردی

سالنامه بازرگانی خارجی جمهوری اسلامی

سررسید شیعه

سالنامه تبلیغاتی

سالنامه بازرگانی خارجی جمهوری اسلامی