سررسید زیر دستی

سررسید زیر دستی 

سررسید زیردستی سررسیدی است برای استفاده روی میز کار که در طرح ها و مدل های مختلفی طراحی و تولید میشود .اکثرأ این سررسید ها دارای یک فریم چرمی، فلزی، مقوایی یا چوبی بوده که برگه های سررسید داخل فریم قرار می‏گیرد .سایز این برگه ها اکثرأ درحدود 45*30 می باشد.
چاپ سالنامه

اندازه سررسید وزیری

چاپ سالنامه

چاپ سررسید اروپایی

اندازه سررسید وزیری

مراحل صحافی

چاپ سررسید اروپایی

سالنامه زرتشتی 1393

مراحل صحافی

سالنامه هواشناسی

سالنامه زرتشتی 1393

سالنامه و چاپ

سالنامه هواشناسی

سالنامه کوردی

سالنامه و چاپ

پلنر چیست؟

سالنامه کوردی

سالنامه فانتزي

پلنر چیست؟

سررسید 1399

سالنامه فانتزي

دفتر یادداشت اختصاصی - دفترچه یادداشت اختصاصی

سررسید 1399

طراحی صفحات داخلی سررسید

دفتر یادداشت اختصاصی - دفترچه یادداشت اختصاصی

سالنامه صنعت بیمه 1398

طراحی صفحات داخلی سررسید

سررسید نظام مهندسی کرمانشاه

سالنامه صنعت بیمه 1398

سررسيد قيمت

سررسید نظام مهندسی کرمانشاه

سر رسید مهندسی

سررسيد قيمت

سررسید 98

سر رسید مهندسی

سررسید برنامه ریزی

سررسید 98

روانشناسی رنگ قرمز

سررسید برنامه ریزی

سالنامه لشگر ده سید الشهدا

روانشناسی رنگ قرمز

دفتر یادداشت سیمی دخترانه – دفتر سیمی دخترانه

سالنامه لشگر ده سید الشهدا

سالنامه صادرات واردات

دفتر یادداشت سیمی دخترانه – دفتر سیمی دخترانه

سررسید گل نرگس

سالنامه صادرات واردات

The year 2020 2021 in a Glance سال 2021 2020 میلادی در یک نگاه

سررسید گل نرگس

سالنامه چینی

The year 2020 2021 in a Glance سال 2021 2020 میلادی در یک نگاه

سالنامه 1398

سالنامه چینی

طراحی سالنامه

سالنامه 1398

چاپ سر رسید اختصاصی

طراحی سالنامه

سالنامه غدیر

چاپ سر رسید اختصاصی