سررسید خشتی


سررسید خشتی به قطع سررسید اطلاق می شود. قطع به اندازه درازا و پهنای کتاب می گویند. از قدیمی ترین نوع قطع های کتاب، قطع خشتی است که به صورت مربع می باشد. سایز متدوال در این نوع سررسید ۱۹×۱۹ و یا ۲۳×۲۳ می باشد. سر رسید خشتی نسبت به سایر سررسیدها به دلیل سایز، گرانتر بوده و کمتر مورد استقبال قرار می گیرد. برای چاپ سررسید خشتی در هر فرم چاپی ۱۲ صفحه جا می شود. در صورتی که برای سررسیدهای اروپایی، وزیری و رقعی ۱۶ صفحه در فرم جا شده و برای قطع پالتویی نیز ۳۲ صفحه جا می شود.

سر رسید خشتی در مجموعه پارت به صورت عمومی تولید نمی شود و بنا به درخواست مشتری به صورت اختصاصی قابل انجام می باشد.
سالنامه شرق 93

سالنامه حجامت 1396

سالنامه شرق 93

قیمت سررسید 98

سالنامه حجامت 1396

سررسید یک روزه

قیمت سررسید 98

انواع قطع سررسید

سررسید یک روزه

سالنامه 88

انواع قطع سررسید

روانشناسی رنگ آبی

سالنامه 88

سررسید تیرداد

روانشناسی رنگ آبی

سالنامه زرتشتی

سررسید تیرداد

اطلاعات صفحات داخلی سررسید

سالنامه زرتشتی

سررسید قرآنی

اطلاعات صفحات داخلی سررسید

سررسید برنامه ریزی

سررسید قرآنی

قصه ما ب سررسید

سررسید برنامه ریزی

سر رسیدهای 98

قصه ما ب سررسید

سررسید من

سر رسیدهای 98

سالنامه نوروزی روزنامه اعتماد

سررسید من

ساخت دفترچه یادداشت چرمی

سالنامه نوروزی روزنامه اعتماد

سررسید زیر دستی

ساخت دفترچه یادداشت چرمی

فایل آماده تقویم رومیزی

سررسید زیر دستی

سالنامه زنبورداری(فصلنامه زنبورداري)

فایل آماده تقویم رومیزی

نکاتی در مورد تقویم دیواری

سالنامه زنبورداری(فصلنامه زنبورداري)

سررسيد شيراز

نکاتی در مورد تقویم دیواری

تعطیلات رسمی سال 1399

سررسيد شيراز

ست سررسید مدیریتی

تعطیلات رسمی سال 1399

سالنامه میلادی 2015

ست سررسید مدیریتی

سالنامه فارسي

سالنامه میلادی 2015

سررسید ارزان

سالنامه فارسي

سالنامه و هدایای تبلیغاتی

سررسید ارزان

سال 1399 در یک نگاه

سالنامه و هدایای تبلیغاتی

سررسید 98

سال 1399 در یک نگاه