سررسید خشتی


سررسید خشتی به قطع سررسید اطلاق می شود.( قطع به اندازه درازا و پهنای کتاب می گویند.)

از قدیمی ترین نوع قطع های کتاب، قطع خشتی است که به صورت مربع می باشد. سایز متدوال در این نوع سررسید ۱۹×۱۹ و یا ۲۳×۲۳ می باشد. سر رسید خشتی نسبت به سایر سررسیدها به دلیل سایز، گرانتر بوده و کمتر مورد استقبال قرار می گیرد. برای چاپ سررسید خشتی در هر فرم چاپی ۱۲ صفحه جا می شود. در صورتی که برای سررسیدهای اروپایی، وزیری و رقعی ۱۶ صفحه در فرم جا شده و برای قطع پالتویی نیز ۳۲ صفحه جا می شود و در سفارش سررسیدهای خشتی ما پرتی کاغذ خواهیم داشت.

سررسیدهای خشتی به دلیل فرم خاصی که دارند در مجموعه سررسیدهای فانتزی قرار می گیرند و برای مجموعه هایی که دارای مصولات با تم فانتزی هستند یا خود مجموعه و یا شرکت دارای تم فانتزی است بسیار مناسب می باشد.

سر رسید خشتی در مجموعه پارت به صورت عمومی تولید نمی شود و بنا به درخواست مشتری به صورت اختصاصی قابل انجام می باشد.قصه ما ب سررسید

دفتر سفر

قصه ما ب سررسید

سررسید برای اندروید

دفتر سفر

چاپ سالنامه 1397

سررسید برای اندروید

سررسید اروپایی

چاپ سالنامه 1397

چاپ سررسید تهران

سررسید اروپایی

سررسید مذهبی

چاپ سررسید تهران

سالنامه موفقیت 95

سررسید مذهبی

سررسید و تقویم

سالنامه موفقیت 95

سررسید حقوقی

سررسید و تقویم

چاپ سالنامه 95

سررسید حقوقی

سر رسید 1397

چاپ سالنامه 95

قیمت سر رسید

سر رسید 1397

سالنامه اماری کشور

قیمت سر رسید

سالنامه فارسی به انگلیسی

سالنامه اماری کشور

سررسید نفیس

سالنامه فارسی به انگلیسی

سالنامه طرح مبنا

سررسید نفیس

سررسید رقعی 95

سالنامه طرح مبنا

سالنامه زرتشتي

سررسید رقعی 95

سررسید 97

سالنامه زرتشتي

سررسید طرح اروپایی

سررسید 97

سررسید حواله های پدیده شاندیز

سررسید طرح اروپایی

سالنامه آماری استان لرستان

سررسید حواله های پدیده شاندیز

روانشناسی رنگ خاکستری

سالنامه آماری استان لرستان

سررسید بدهی

روانشناسی رنگ خاکستری

سررسید 1399

سررسید بدهی

سالنامه آماری آذربایجان غربی 1389

سررسید 1399

سررسید 1399

سالنامه آماری آذربایجان غربی 1389

سر رسید جلد نرم

سررسید 1399

سالنامه اعتماد

سر رسید جلد نرم