سررسید به انگلیسی

برای سررسید و یا سالنامه به انگلیسی شاید نتوان ترجمه دقیقی ارائه داد که هم مفهوم آنچه باشد که شما از کلمه فارسی آن برداشت می کنید. بسیاری از افراد برای جستجوی لاتین کلمه سررسید دچار مشکل شده و بعد از جستجوهای فراوان به این نتیجه می رسند که از کلمه ای که بیشتر برای سررسید عرف و رایج است، استفاده نمایند.

Calendar

کلمه Calendar در ایران در بسیاری از موارد در ترجمه سررسید و یا سالنامه استفاده می شود که در اصل صحیح نبوده و مفهوم و معنای اصلی آن تقویم می باشد.

Calendar به مفهوم سیستم سازماندهی شده روزها برای فعالیت های اجتماعی، مذهبی، اقتصادی و یا سایر اهداف است. این کار توسط نامگذاری بر روی دوره های زمانی انجام می شود، مانند روز، هفته، ماه و یا سال.

Calendar می تواند به صورتی دیجیتالی، دست نوشته و یا چاپی باشد که شاید بتوان از این قسمت ترجمه Calendar به عنوان سررسید و یا سالنامه استفاده کرد. اما تحقیقات و جستجوهای ما کلمه Diary را مناسب تر و هم معناتر با مفهوم سررسید و سالنامه پیدا کرده و با جست و جوی این کلمه به نتایج مناسب تری خواهید رسید.

Diary به معنای ضبط کننده وقایع و کارها بر مبنای تاریخ است. به هر حال استفاده از هر دو کلمه به عنوان معادل انگلیسی سررسید امکان پذیر بوده و می توانید از هر دو استفاده نمایید. البته به این نکته هم توجه داشته باشید Diary به معنای دفترچه خاطرات نیز بسیار به کار می رود.سالنامه گل نرگس

سررسید حرفه هنرمند

سالنامه گل نرگس

خرید سالنامه 98

سررسید حرفه هنرمند

سالنامه ی آماری استان کرمان

خرید سالنامه 98

سالنامه ی کوردی

سالنامه ی آماری استان کرمان

سرر سیدهفتگی

سالنامه ی کوردی

سالنامه هجری قمری

سرر سیدهفتگی

سالنامه ي كوردى

سالنامه هجری قمری

سالنامه اختصاصی 98

سالنامه ي كوردى

سر رسید 1398

سالنامه اختصاصی 98

نمونه صفحات سررسید

سر رسید 1398

سالنامه 1398

نمونه صفحات سررسید

سالنامه صادرات و واردات

سالنامه 1398

سایز سررسید اروپایی

سالنامه صادرات و واردات

سررسید 98

سایز سررسید اروپایی

سالنامه عثمانيه

سررسید 98

سالنامه هلال غم میبد

سالنامه عثمانيه

روانشناسی رنگ نارنجی

سالنامه هلال غم میبد

چاپ تقویم

روانشناسی رنگ نارنجی

سالنامه زرتشتي

چاپ تقویم

نرم افزار طراحی سررسید

سالنامه زرتشتي

سالنامه استان گیلان

نرم افزار طراحی سررسید

سرر سید فانتزی

سالنامه استان گیلان

سفارش سررسید

سرر سید فانتزی

سالنامه العبد

سفارش سررسید

سررسید 1399

سالنامه العبد

سالنامه 1395

سررسید 1399

وام سررسیدی

سالنامه 1395

سررسید میلادی

وام سررسیدی

سالنامه حجامت 96

سررسید میلادی