سررسید به انگلیسی

برای سررسید و یا سالنامه به انگلیسی شاید نتوان ترجمه دقیقی ارائه داد که هم مفهوم آنچه باشد که شما از کلمه فارسی آن برداشت می کنید. بسیاری از افراد برای جستجوی لاتین کلمه سررسید دچار مشکل شده و بعد از جستجوهای فراوان به این نتیجه می رسند که از کلمه ای که بیشتر برای سررسید عرف و رایج است، استفاده نمایند.

Calendar

کلمه Calendar در ایران در بسیاری از موارد در ترجمه سررسید و یا سالنامه استفاده می شود که در اصل صحیح نبوده و مفهوم و معنای اصلی آن تقویم می باشد.

Calendar به مفهوم سیستم سازماندهی شده روزها برای فعالیت های اجتماعی، مذهبی، اقتصادی و یا سایر اهداف است. این کار توسط نامگذاری بر روی دوره های زمانی انجام می شود، مانند روز، هفته، ماه و یا سال.

Calendar می تواند به صورتی دیجیتالی، دست نوشته و یا چاپی باشد که شاید بتوان از این قسمت ترجمه Calendar به عنوان سررسید و یا سالنامه استفاده کرد. اما تحقیقات و جستجوهای ما کلمه Diary را مناسب تر و هم معناتر با مفهوم سررسید و سالنامه پیدا کرده و با جست و جوی این کلمه به نتایج مناسب تری خواهید رسید.

Diary به معنای ضبط کننده وقایع و کارها بر مبنای تاریخ است. به هر حال استفاده از هر دو کلمه به عنوان معادل انگلیسی سررسید امکان پذیر بوده و می توانید از هر دو استفاده نمایید. البته به این نکته هم توجه داشته باشید Diary به معنای دفترچه خاطرات نیز بسیار به کار می رود.روانشناسی رنگ طلایی

سالنامه صهبا 98

روانشناسی رنگ طلایی

سررسید رقعی اروپایی

سالنامه صهبا 98

سررسید تیرداد

سررسید رقعی اروپایی

سررسید خانه عمران

سررسید تیرداد

سالنامه رسمی ایران

سررسید خانه عمران

چاپ سالنامه

سالنامه رسمی ایران

سالنامه زرتشتي

چاپ سالنامه

سالنامه 2019

سالنامه زرتشتي

سررسید غزال

سالنامه 2019

سالنامه 1398

سررسید غزال

سالنامه صادرات و واردات

سالنامه 1398

قیمت سالنامه 1398

سالنامه صادرات و واردات

سالنامه آماری آموزش و پرورش

قیمت سالنامه 1398

سالنامه 98

سالنامه آماری آموزش و پرورش

سررسید و سالنامه

سالنامه 98

دفتر یادداشت سیمی دخترانه – دفتر سیمی دخترانه

سررسید و سالنامه

سررسید تنها

دفتر یادداشت سیمی دخترانه – دفتر سیمی دخترانه

چاپ سالنامه 1397

سررسید تنها

سررسید خشکبیجار

چاپ سالنامه 1397

اندازه سررسید رقعی

سررسید خشکبیجار

تجهیزات ما

اندازه سررسید رقعی

سررسید ارزان

تجهیزات ما

نکات مهم در سفارش سر رسید

سررسید ارزان

اندازه سررسید اروپایی

نکات مهم در سفارش سر رسید

تقویم و سالنامه 1398

اندازه سررسید اروپایی

قیمت چاپ سررسید 1397

تقویم و سالنامه 1398

سالنامه آماری طالقان

قیمت چاپ سررسید 1397

سررسید لایه باز 94

سالنامه آماری طالقان

سررسید تبلیغاتی 95

سررسید لایه باز 94