سررسید انگلیسی


برای سررسید و یا سالنامه به انگلیسی شاید نتوان ترجمه دقیقی ارائه داد که هم مفهوم آنچه باشد که شما از کلمه فارسی آن برداشت می کنید. بسیاری از افراد برای جستجوی لاتین کلمه سررسید دچار مشکل شده و بعد از جستجوهای فراوان به این نتیجه می رسند که از کلمه ای که بیشتر برای سررسید عرف و رایج است، استفاده نمایند.


Calendar

کلمه Calendar در ایران در بسیاری از موارد در ترجمه سررسید و یا سالنامه استفاده می شود که در اصل صحیح نبوده و مفهوم و معنای اصلی آن تقویم می باشد.

Calendar به مفهوم سیستم سازماندهی شده روزها برای فعالیت های اجتماعی، مذهبی، اقتصادی و یا سایر اهداف است. این کار توسط نامگذاری بر روی دوره های زمانی انجام می شود، مانند روز، هفته، ماه و یا سال.

Calendar می تواند به صورتی دیجیتالی، دست نوشته و یا چاپی باشد که شاید بتوان از این قسمت ترجمه Calendar به عنوان سررسید و یا سالنامه استفاده کرد. اما تحقیقات و جستجوهای ما کلمه Diary را مناسب تر و هم معناتر با مفهوم سررسید و سالنامه پیدا کرده و با جست و جوی این کلمه به نتایج مناسب تری خواهید رسید.

Diary به معنای ضبط کننده وقایع و کارها بر مبنای تاریخ است. به هر حال استفاده از هر دو کلمه به عنوان معادل انگلیسی سررسید امکان پذیر بوده و می توانید از هر دو استفاده نمایید. البته به این نکته هم توجه داشته باشید Diary به معنای دفترچه خاطرات نیز بسیار به کار می رود.

کلمه دیگری که برای سررسید به انگلیسی استفاده می شود Notebook Calendar می باشد. در واقع این کلمه به معنای ترکیبی از یااداشت و تقویم است، دقیقا همان کاربری که سررسیدها دارند. با جست و جوی  این کلمه می توانید مواردی مشابه سررسید را بیابید.


سایز سررسید رقعی

سررسید طلاکوب

سایز سررسید رقعی

سالنامه 95

سررسید طلاکوب

سالنامه شیلات ایران

سالنامه 95

سالنامه و اطلاعات حقوقی ایران

سالنامه شیلات ایران

چاپ سالنامه

سالنامه و اطلاعات حقوقی ایران

طرح سررسید وزیری

چاپ سالنامه

سالنامه کشاورزی

طرح سررسید وزیری

سررسید سال 98

سالنامه کشاورزی

سالنامه عصر روح الله

سررسید سال 98

سالنامه عثمانيه

سالنامه عصر روح الله

سررسید گل نرگس

سالنامه عثمانيه

سفارش سالنامه 1398

سررسید گل نرگس

سررسید فرمبندی

سفارش سالنامه 1398

نکاتی در مورد تقویم دیواری

سررسید فرمبندی

سرسید 97

نکاتی در مورد تقویم دیواری

سالنامه 1395

سرسید 97

خرید سررسید 1398

سالنامه 1395

سررسید پرداخت بیمه عمر سامان

خرید سررسید 1398

سررسید نظام مهندسی تهران

سررسید پرداخت بیمه عمر سامان

سالنامه ی آماری

سررسید نظام مهندسی تهران

قیمت سالنامه العبد

سالنامه ی آماری

سرسید اختصاصی

قیمت سالنامه العبد

سالنامه آماری صنعت بیمه

سرسید اختصاصی

سالنامه خورشیدی

سالنامه آماری صنعت بیمه

سررسید اروپایی

سالنامه خورشیدی

کاور سررسید رقعی

سررسید اروپایی

سالنامه آماری سازمان ثبت احوال

کاور سررسید رقعی

سالنامه هلال غم

سالنامه آماری سازمان ثبت احوال

سررسید لاکچری

سالنامه هلال غم