سررسید انگلیسی


برای سررسید و یا سالنامه به انگلیسی شاید نتوان ترجمه دقیقی ارائه داد که هم مفهوم آنچه باشد که شما از کلمه فارسی آن برداشت می کنید. بسیاری از افراد برای جستجوی لاتین کلمه سررسید دچار مشکل شده و بعد از جستجوهای فراوان به این نتیجه می رسند که از کلمه ای که بیشتر برای سررسید عرف و رایج است، استفاده نمایند.


Calendar

کلمه Calendar در ایران در بسیاری از موارد در ترجمه سررسید و یا سالنامه استفاده می شود که در اصل صحیح نبوده و مفهوم و معنای اصلی آن تقویم می باشد.

Calendar به مفهوم سیستم سازماندهی شده روزها برای فعالیت های اجتماعی، مذهبی، اقتصادی و یا سایر اهداف است. این کار توسط نامگذاری بر روی دوره های زمانی انجام می شود، مانند روز، هفته، ماه و یا سال.

Calendar می تواند به صورتی دیجیتالی، دست نوشته و یا چاپی باشد که شاید بتوان از این قسمت ترجمه Calendar به عنوان سررسید و یا سالنامه استفاده کرد. اما تحقیقات و جستجوهای ما کلمه Diary را مناسب تر و هم معناتر با مفهوم سررسید و سالنامه پیدا کرده و با جست و جوی این کلمه به نتایج مناسب تری خواهید رسید.

Diary به معنای ضبط کننده وقایع و کارها بر مبنای تاریخ است. به هر حال استفاده از هر دو کلمه به عنوان معادل انگلیسی سررسید امکان پذیر بوده و می توانید از هر دو استفاده نمایید. البته به این نکته هم توجه داشته باشید Diary به معنای دفترچه خاطرات نیز بسیار به کار می رود.


قیمت سررسید 1397

سالنامه ی کوردی

قیمت سررسید 1397

چاپ سررسید اختصاصی 1397

سالنامه ی کوردی

سررسید جیبی

چاپ سررسید اختصاصی 1397

سالنامه و سررسید

سررسید جیبی

قیمت سررسید وزیری

سالنامه و سررسید

سالنامه حجامت 1396

قیمت سررسید وزیری

سررسید سایز اروپایی

سالنامه حجامت 1396

سررسید چوبی

سررسید سایز اروپایی

سالنامه صادرات و واردات گمرک

سررسید چوبی

سالنامه میلادی 2015

سالنامه صادرات و واردات گمرک

سررسید پرداخت بیمه سامان

سالنامه میلادی 2015

سررسید خاص

سررسید پرداخت بیمه سامان

سالنامه فارسی 1394

سررسید خاص

سررسید های 95

سالنامه فارسی 1394

قیمت سر رسید

سررسید های 95

خرید سر رسید

قیمت سر رسید

سررسید و تقویم 95

خرید سر رسید

سالنامه اختصاصی 1398

سررسید و تقویم 95

سررسید اروپایی 96

سالنامه اختصاصی 1398

طرح صفحات سررسید

سررسید اروپایی 96

اندازه سررسید اروپایی

طرح صفحات سررسید

سررسید حواله پدیده

اندازه سررسید اروپایی

سالنامه آماری آذربایجان غربی 1389

سررسید حواله پدیده

جلد سررسید

سالنامه آماری آذربایجان غربی 1389

سررسید 98 قیمت

جلد سررسید

سالنامه ي كوردى

سررسید 98 قیمت

سر رسید ارزان

سالنامه ي كوردى

سالنامه 89

سر رسید ارزان

سالنامه 87

سالنامه 89