سررسید اختصاصی

سررسید اختصاصی 

سررسید اختصاصی سررسیدی است که بنا به درخواست شما از لحاظ مختلف برای مجموعه شما تولید می‏شود. شما میتوانید جلد اختصاصی داشته باشید طراحی و نوع چیدمان صفحات

خودرا تعیین نمایید.رنگ روبان و آستربدرقه و جنس آنها را تعیین کنید. نوع جلدسازی را مشخص کنید وبه طورکل تمام موارد سررسید را به درخواست خود انتخاب نمایید.

البته باید این نکته را مورد توجه قراردهید که تولید سررسید اختصاصی برای اینکه به صرفه باشد باید حداقل 1000 عدد تیراژ داشته باشد هر چند این تیراژ کم بوده و قیمت واحد بالایی برای شما دربر خواهد داشت .

 واحد سالنامه پارت با تولید سالانه بیش از 150000 عدد سررسید اختصاصی در کنار شماستسررسید قطع اروپایی

سالنامه 86

سررسید قطع اروپایی

سالنامه سال 63

سالنامه 86

سالنامه هجری قمری

سالنامه سال 63

طرح سررسید وزیری

سالنامه هجری قمری

سفارش سررسید 97

طرح سررسید وزیری

سالنامه 1364

سفارش سررسید 97

فروش سررسید 95

سالنامه 1364

چاپ امنیتی(چاپ اسکناس)

فروش سررسید 95

تاریخچه صحافی

چاپ امنیتی(چاپ اسکناس)

سررسید اروپایی

تاریخچه صحافی

سررسید سال 95

سررسید اروپایی

ست سررسید 95

سررسید سال 95

سالنامه 94 اندروید

ست سررسید 95

سالنامه عبری

سالنامه 94 اندروید

سررسید وزیری95

سالنامه عبری

سالنامه بي قانون

سررسید وزیری95

سررسید سال 1394

سالنامه بي قانون

سررسید قطع وزیری

سررسید سال 1394

چاپ سالنامه

سررسید قطع وزیری

سر رسیدمدیریتی

چاپ سالنامه

سررسید طرح اروپایی

سر رسیدمدیریتی

سررسید گذشته وام

سررسید طرح اروپایی

سالنامه یعنی چه

سررسید گذشته وام

سالنامه سال 94

سالنامه یعنی چه

سالنامه ی سلامت

سالنامه سال 94

سالنامه آماری لرستان

سالنامه ی سلامت

سالنامه های قدیمی

سالنامه آماری لرستان

سررسید وزیری 94

سالنامه های قدیمی

سالنامه سلامت نسخه 5

سررسید وزیری 94