سررسید اختصاصی

سررسید اختصاصی 

سررسید اختصاصی سررسیدی است که بنا به درخواست شما از لحاظ مختلف برای مجموعه شما تولید می‏شود. شما میتوانید جلد اختصاصی داشته باشید طراحی و نوع چیدمان صفحات

خودرا تعیین نمایید.رنگ روبان و آستربدرقه و جنس آنها را تعیین کنید. نوع جلدسازی را مشخص کنید وبه طورکل تمام موارد سررسید را به درخواست خود انتخاب نمایید.

البته باید این نکته را مورد توجه قراردهید که تولید سررسید اختصاصی برای اینکه به صرفه باشد باید حداقل 1000 عدد تیراژ داشته باشد هر چند این تیراژ کم بوده و قیمت واحد بالایی برای شما دربر خواهد داشت .

 واحد سالنامه پارت با تولید سالانه بیش از 150000 عدد سررسید اختصاصی در کنار شماست


سررسید زیر دستی

سررسید قطع وزیری

سررسید زیر دستی

سررسید های فانتزی

سررسید قطع وزیری

سالنامه زرتشتی 1393

سررسید های فانتزی

سررسيد شيراز

سالنامه زرتشتی 1393

سررسید خرید

سررسيد شيراز

سالنامه صهبا 98

سررسید خرید

سررسید 98ارزان

سالنامه صهبا 98

سالنامه آماری 85

سررسید 98ارزان

سررسید تبریز

سالنامه آماری 85

سالنامه قرانی

سررسید تبریز

صحافی سررسید و مزایا و معایب آن

سالنامه قرانی

قیمت سالنامه 1398

صحافی سررسید و مزایا و معایب آن

سالنامه هواشناسی کل کشور

قیمت سالنامه 1398

سالنامه سال 1398

سالنامه هواشناسی کل کشور

سررسید به انگلیسی

سالنامه سال 1398

سررسید چوبی

سررسید به انگلیسی

سالنامه زرتشتیان

سررسید چوبی

سالنامه سلامت 98

سالنامه زرتشتیان

سالنامه ی آماری استان کرمان

سالنامه سلامت 98

سررسید فرمبندی

سالنامه ی آماری استان کرمان

سرسید

سررسید فرمبندی

سالنامه

سرسید

چاپ تقویم رومیزی

سالنامه

سالنامه چیست

چاپ تقویم رومیزی

سالنامه 91

سالنامه چیست

سررسید حصیری

سالنامه 91

سر رسیدهای 98

سررسید حصیری

سالنامه قمری 94

سر رسیدهای 98

قیمت چاپ سر رسید 97

سالنامه قمری 94