سررسید اختصاصی

سررسید اختصاصی 

سررسید اختصاصی سررسیدی است که بنا به درخواست شما از لحاظ مختلف برای مجموعه شما تولید می‏شود. شما میتوانید جلد اختصاصی داشته باشید طراحی و نوع چیدمان صفحات

خودرا تعیین نمایید.رنگ روبان و آستربدرقه و جنس آنها را تعیین کنید. نوع جلدسازی را مشخص کنید وبه طورکل تمام موارد سررسید را به درخواست خود انتخاب نمایید.

البته باید این نکته را مورد توجه قراردهید که تولید سررسید اختصاصی برای اینکه به صرفه باشد باید حداقل 1000 عدد تیراژ داشته باشد هر چند این تیراژ کم بوده و قیمت واحد بالایی برای شما دربر خواهد داشت .

 واحد سالنامه پارت با تولید سالانه بیش از 150000 عدد سررسید اختصاصی در کنار شماست


سررسید رقعی

سررسید فانتزی 95

سررسید رقعی

سررسید 1398

سررسید فانتزی 95

چاپ سالنامه اختصاصی 97

سررسید 1398

قیمت چاپ سالنامه 1397

چاپ سالنامه اختصاصی 97

سر رسید 1397

قیمت چاپ سالنامه 1397

سالنامه کوهنوردی سیمرغ

سر رسید 1397

سالنامه موفقیت 95

سالنامه کوهنوردی سیمرغ

سررسید گذشته بانک ملت

سالنامه موفقیت 95

سرر سید فانتزی

سررسید گذشته بانک ملت

سالنامه 93 دانلود

سرر سید فانتزی

سررسید و تقویم 94

سالنامه 93 دانلود

سالنامه آماری

سررسید و تقویم 94

سالنامه 71

سالنامه آماری

سالنامه عبری

سالنامه 71

سررسید حافظ 94

سالنامه عبری

سررسید قطع اروپایی

سررسید حافظ 94

سالنامه آماری لرستان

سررسید قطع اروپایی

سررسید 2 روزه

سالنامه آماری لرستان

چاپ سالنامه 95

سررسید 2 روزه

سالنامه ی چینی

چاپ سالنامه 95

سالنامه سال 94

سالنامه ی چینی

طرح سررسید وزیری

سالنامه سال 94

سررسید وزیری95

طرح سررسید وزیری

نمونه صفحات سررسید

سررسید وزیری95

سررسید لاکچری

نمونه صفحات سررسید

سر رسید جلد نرم

سررسید لاکچری

طراحی صفحات داخلی سررسید

سر رسید جلد نرم

سالنامه خانه عمران

طراحی صفحات داخلی سررسید

سالنامه لشگر عاشورا

سالنامه خانه عمران