سررسید

 سررسید

سررسید یا به عبارت صحیح تر سالنامه دفتر یا کتابی است دست نویس یا چاپ شده که در مورد رویدادهای اتفاق افتاده در یک سال اطلاعاتی می دهد . سررسید یا سالنامه ها ممکن است موضوعات مختلفی از جمله اقتصادی ، سیاسی یا اجتماعی را پوشش دهندو یا تنها به یـک موضـوع بپـردازند . سالنامه می تواند شامل فـهرست منـاسبت هایی باشـد کـه بنـا به تصمیماتی اتخاذ شده اندتا یاد و خاطره حوادث،اتفاقات یا انسان هایی نام آور را زنده نگه دارند.

 سالنامه های متفاوتی درسال های اخیر به چاپ رسیده اند که از میان آنها سررسید العبد ،   سررسـید جامه مهندسـان مشاور، سررسـید حرفه هنرمند ،سررسید حسابداری، سررسید خادم ملت ، سررسید دانش آموزی،سررسید دستیار مهندس ، سررسید زرتشت ، سررسید سبک زندگی ، سررسید شیعه ، عکس سررسید قرآنی  و ... را میتوان نام برد2 سالانه

سالنامه زرتشتی 1393

2 سالانه

سالنامه لایه باز

سالنامه زرتشتی 1393

سالنامه کردی

سالنامه لایه باز

سالنامه عشق

سالنامه کردی

سالنامه 95

سالنامه عشق

تقویم و سالنامه 98

سالنامه 95

لت های داخلی سررسید

تقویم و سالنامه 98

سررسید شیعه

لت های داخلی سررسید

سررسید زرتشتی

سررسید شیعه

سالنامه 2019 میلادی

سررسید زرتشتی

خرید سالنامه

سالنامه 2019 میلادی

تقویم و سالنامه 1398

خرید سالنامه

سالنامه ی آماری

تقویم و سالنامه 1398

سررسید تیرداد

سالنامه ی آماری

سررسید مدل اروپایی

سررسید تیرداد

سالنامه مدیران

سررسید مدل اروپایی

سالنامه 86

سالنامه مدیران

تقویم رومیزی فانتزی

سالنامه 86

دفتر یادداشت چوبی – دفترچه یادداشت چوبی

تقویم رومیزی فانتزی

سررسید خادم ملت

دفتر یادداشت چوبی – دفترچه یادداشت چوبی

سالنامه 84

سررسید خادم ملت

ست سررسید 98

سالنامه 84

سررسید ی

ست سررسید 98

سالنامه آماری آذربایجان غربی

سررسید ی

چاپ سررسید 98

سالنامه آماری آذربایجان غربی

سررسید حقوقی

چاپ سررسید 98

سررسید رومیزی

سررسید حقوقی

ار گانایزر

سررسید رومیزی

سالنامه آماری صنعت بیمه

ار گانایزر