سررسید

 سررسید

سررسید یا به عبارت صحیح تر سالنامه دفتر یا کتابی است دست نویس یا چاپ شده که در مورد رویدادهای اتفاق افتاده در یک سال اطلاعاتی می دهد . سررسید یا سالنامه ها ممکن است موضوعات مختلفی از جمله اقتصادی ، سیاسی یا اجتماعی را پوشش دهندو یا تنها به یـک موضـوع بپـردازند . سالنامه می تواند شامل فـهرست منـاسبت هایی باشـد کـه بنـا به تصمیماتی اتخاذ شده اندتا یاد و خاطره حوادث،اتفاقات یا انسان هایی نام آور را زنده نگه دارند.

 سالنامه های متفاوتی درسال های اخیر به چاپ رسیده اند که از میان آنها سررسید العبد ،   سررسـید جامه مهندسـان مشاور، سررسـید حرفه هنرمند ،سررسید حسابداری، سررسید خادم ملت ، سررسید دانش آموزی،سررسید دستیار مهندس ، سررسید زرتشت ، سررسید سبک زندگی ، سررسید شیعه ، عکس سررسید قرآنی  و ... را میتوان نام برد


سالنامه بیمه

سالنامه اختصاصی 98

سالنامه بیمه

سالنامه موفقیت 95

سالنامه اختصاصی 98

سررسید وزیری موفقیت

سالنامه موفقیت 95

سررسید و سالنامه

سررسید وزیری موفقیت

سالنامه ارزان

سررسید و سالنامه

ست سررسید 98

سالنامه ارزان

سالنامه 95

ست سررسید 98

کتاب سررسید 63

سالنامه 95

سالنامه سال 98

کتاب سررسید 63

سررسید لاکچری

سالنامه سال 98

سرسید 1397

سررسید لاکچری

قیمت سالنامه 98

سرسید 1397

سررسید هفتگی

قیمت سالنامه 98

سالنامه اماری

سررسید هفتگی

سررسید رقعی 95

سالنامه اماری

قیمت سر رسید

سررسید رقعی 95

سالنامه مدیریتی

قیمت سر رسید

قیمت چاپ سالنامه 1397

سالنامه مدیریتی

سررسید اختصاصی چیست؟

قیمت چاپ سالنامه 1397

سررسید 98 اصفهان

سررسید اختصاصی چیست؟

سالنامه فارسي

سررسید 98 اصفهان

سالنامه و اطلاعات حقوقی ایران

سالنامه فارسي

سالنامه سلامت 5

سالنامه و اطلاعات حقوقی ایران

سالنامه سال 56

سالنامه سلامت 5

سررسید تبلیغاتی

سالنامه سال 56

سالنامه جاودانه های ایران

سررسید تبلیغاتی

سالنامه دیواری

سالنامه جاودانه های ایران

سررسید خشتی

سالنامه دیواری

سررسید سال 98

سررسید خشتی