سررسید

 سررسید

سررسید یا به عبارت صحیح تر سالنامه دفتر یا کتابی است دست نویس یا چاپ شده که در مورد رویدادهای اتفاق افتاده در یک سال اطلاعاتی می دهد . سررسید یا سالنامه ها ممکن است موضوعات مختلفی از جمله اقتصادی ، سیاسی یا اجتماعی را پوشش دهندو یا تنها به یـک موضـوع بپـردازند . سالنامه می تواند شامل فـهرست منـاسبت هایی باشـد کـه بنـا به تصمیماتی اتخاذ شده اندتا یاد و خاطره حوادث،اتفاقات یا انسان هایی نام آور را زنده نگه دارند.

 سالنامه های متفاوتی درسال های اخیر به چاپ رسیده اند که از میان آنها سررسید العبد ،   سررسـید جامه مهندسـان مشاور، سررسـید حرفه هنرمند ،سررسید حسابداری، سررسید خادم ملت ، سررسید دانش آموزی،سررسید دستیار مهندس ، سررسید زرتشت ، سررسید سبک زندگی ، سررسید شیعه ، عکس سررسید قرآنی  و ... را میتوان نام بردروانشناسی رنگ آبی

سالنامه لشگر ده سید الشهدا

روانشناسی رنگ آبی

سالنامه پارس

سالنامه لشگر ده سید الشهدا

چاپ سالنامه

سالنامه پارس

سالنامه هلال غم میبد

چاپ سالنامه

سالنامه اختصاصی

سالنامه هلال غم میبد

سررسید حسابداری

سالنامه اختصاصی

سررسید یک روزه

سررسید حسابداری

ست اداری سررسید

سررسید یک روزه

سالنامه قمر در عقرب

ست اداری سررسید

طراحی لت سررسید

سالنامه قمر در عقرب

سر رسید ارزان

طراحی لت سررسید

طراحی سالنامه

سر رسید ارزان

سالنامه آماری سال 75

طراحی سالنامه

سررسید خشتی

سالنامه آماری سال 75

سالنامه هواشناسی ایران

سررسید خشتی

سررسید جامعه مهندسان مشاور

سالنامه هواشناسی ایران

چاپ سررسید 98

سررسید جامعه مهندسان مشاور

سالنامه حجامت 94

چاپ سررسید 98

جداول سالنامه اماری

سالنامه حجامت 94

سالنامه سلامت برای اندروید

جداول سالنامه اماری

تاریخچه صحافی

سالنامه سلامت برای اندروید

سالنامه 97

تاریخچه صحافی

سررسید لایه باز 95

سالنامه 97

سالنامه گاد 5

سررسید لایه باز 95

سررسید قطع وزیری

سالنامه گاد 5

سررسید 98

سررسید قطع وزیری

سررسید و سالنامه

سررسید 98

قیمت چاپ سررسید 1397

سررسید و سالنامه

صحافی سالنامه

قیمت چاپ سررسید 1397