سررسید

سررسید یا به عبارت صحیح تر سالنامه دفتر یا کتابی است دست نویس یا چاپ شده که در مورد رویدادهای اتفاق افتاده در یک سال اطلاعاتی می دهد . سررسید یا سالنامه ها ممکن است موضوعات مختلفی از جمله اقتصادی ، سیاسی یا اجتماعی را پوشش دهندو یا تنها به یـک موضـوع بپـردازند . سالنامه می تواند شامل فـهرست منـاسبت هایی باشـد کـه بنـا به تصمیماتی اتخاذ شده اندتا یاد و خاطره حوادث،اتفاقات یا انسان هایی نام آور را زنده نگه دارند.;سالنامه های متفاوتی درسال های اخیر به چاپ رسیده اند که از میان آنها سررسید العبد، سررسـید جامه مهندسـان مشاور، سررسـید حرفه هنرمند ،سررسید حسابداری، سررسید خادم ملت ، سررسید دانش آموزی،سررسید دستیار مهندس ، سررسید زرتشت ، سررسید سبک زندگی ، سررسید شیعه ، عکس سررسید قرآنی، و ... را میتوان نام برد

اطلاعات صفحات داخلی سررسید: معمولاً از لحاظ محتوایی سر رسید دارای ۳ بخش است :

مقدمه : میتواند شامل تصاویری از نوروز و یا … باشد و همچنین صفحه ای به نام دارنده سالنامه میباشد.

صفحات داخلی سر رسید : که در واقع همان صفحات یادداشت روزانه تاریخ دار می باشد. البته خود صفحات داخلی معمولاً به ۴ مدل مختلف تقسیم بندی میشوند که در ادامه توضیحاتی در این مورد خواهیم داد.

بخش پایانی : این بخش معمولاً شامل صفحاتی است که در آن میتوان اطلاعات مهندسی و یا برگه هایی برای یادداشت تلفن و یا برای مشاهده تلفن های ضروری مانند آتش نشانی، اورژانس و غیره را یافت..سررسيد سال 1398

دانلود سالنامه 94

سررسيد سال 1398

سررسید نفیس

دانلود سالنامه 94

سررسید سال 1394

سررسید نفیس

سالنامه و اطلاعات حقوقی ایران

سررسید سال 1394

سالنامه سال 98

سالنامه و اطلاعات حقوقی ایران

سررسید تبلیغاتی

سالنامه سال 98

قیمت صحافی سررسید

سررسید تبلیغاتی

سررسید وزیری95

قیمت صحافی سررسید

سالنامه آماری وزارت جهاد کشاورزی

سررسید وزیری95

سررسید رومیزی

سالنامه آماری وزارت جهاد کشاورزی

سررسید 1/8

سررسید رومیزی

قیمت سر رسید

سررسید 1/8

قیمت سالنامه 98

قیمت سر رسید

سالنامه کوردی

قیمت سالنامه 98

سالنامه کشور

سالنامه کوردی

سالنامه حیوانات

سالنامه کشور

سررسید جیبی

سالنامه حیوانات

دانلودها و مقالات

سررسید جیبی

سررسید طرح

دانلودها و مقالات

روی جلد سررسید

سررسید طرح

سالنامه آماری آذربایجان غربی 1398

روی جلد سررسید

سالنامه 2019 میلادی

سالنامه آماری آذربایجان غربی 1398

سررسید برنامه ریزی

سالنامه 2019 میلادی

قیمت چاپ سالنامه 1397

سررسید برنامه ریزی

چاپ سررسید 1397

قیمت چاپ سالنامه 1397

سالنامه کوهنوردی سیمرغ

چاپ سررسید 1397

سررسید مهندسی

سالنامه کوهنوردی سیمرغ

لت گلاسه سر رسید

سررسید مهندسی

سالنامه ژوبین

لت گلاسه سر رسید