ست سررسید

ست های سررسید در واقع همان پک های هدیه می باشند که شرکت ها، سازمان ها و سایر نهادها به مشتریان ویژه، کارمندان خود و ... می دهند.

این ست ها شامل یک سررسید (که می تواند از هر کدام از قطع ها باشد)، خودکار، دفترچه یادداشت و ... می باشد. هر سازمان با توجه به بودجه و نیاز خود محتویات این ست های هدیه را مشخص می نماید.


خرید سالنامه نفیس

سالنامه چرمی

خرید سالنامه نفیس

سررسید جیبی

سالنامه چرمی

سررسید وریزی چیست؟

سررسید جیبی

سر رسید اختصاصی

سررسید وریزی چیست؟

گالری سررسید

سر رسید اختصاصی

تقویم رومیزی

گالری سررسید

سالنامه پارس

تقویم رومیزی

سررسید فانتزی 95

سالنامه پارس

سررسید گالینگور

سررسید فانتزی 95

سالنامه طرح مبنا

سررسید گالینگور

سالنامه عثمانيه

سالنامه طرح مبنا

سالنامه من

سالنامه عثمانيه

سر رسیدهای 98

سالنامه من

روانشناسی رنگ بنفش

سر رسیدهای 98

سالنامه 2019

روانشناسی رنگ بنفش

سالنامه میلادی 2015

سالنامه 2019

سالنامه حمل و نقل

سالنامه میلادی 2015

روانشناسی رنگ آبی

سالنامه حمل و نقل

سالنامه فارسی 1394

روانشناسی رنگ آبی

سررسید وزیری جلد سلفون

سالنامه فارسی 1394

سالنامه سال 95

سررسید وزیری جلد سلفون

سالنامه 2019 میلادی

سالنامه سال 95

سالنامه 2574

سالنامه 2019 میلادی

سر رسیدمدیریتی

سالنامه 2574

دانلود فایل صفحات داخلی سررسید 98

سر رسیدمدیریتی

چاپ سررسید 98

دانلود فایل صفحات داخلی سررسید 98

صحافی سررسید 97

چاپ سررسید 98

سررسید فانتزی

صحافی سررسید 97

سررسید عمرنامه

سررسید فانتزی