سالنامه کوردی

گاه‌شماری کردی یا کردی مادی، براساس گاه‌شماری هجری خورشیدی است و از آنجا که به‌طور معمول مبدأ آن، تأسیس حکومت مادها در ایران یا در بعضی مناطق، فتح نینوا بدست مادها، دانسته شده‌است به تقویم مادی نیز مشهور است.

گاه‌شماری کردی در گذشته از گاه‌شماری بابلی گرفته شده بود و به صورت گاه‌شماری‌های خورشیدی-مهی محاسبه می‌شد ولی الآن یک گاه‌شماری خورشیدی است با این تفاوت که مبدأ آن تأسیس دولت ماد می‌باشد. گاه‌شماری کردی یکی از گاه‌شماری‌های کردستان است که برخلاف سایر گاه‌شماری‌های دیگر مبدأیی متفاوت با مبدأ گاه‌شماری هجری شمسی دارد، مبدأ مفروضی مربوط به فتح نینوا (پایتخت امپراتوری باستانی آشور) به دست هووخشتره در ۶۱۲ ق. م نیز برای آن انتخاب شده‌است که امروزه نیز در تقویم‌های چاپی از آن استفاده می‌شود. بین نواحی کردنشین، صورت‌های مشابه نام کردی ماه‌ها وجود دارد این نام‌ها در گاه‌شماری کردی برگرفته از نام‌های اصیل و محلی کردی می‌باشد.سررسید اروپایی 95

رویداد نجومی قابل رویت در ایران در سال 1398. هجری شمسی

سررسید اروپایی 95

چاپ تقویم 98

رویداد نجومی قابل رویت در ایران در سال 1398. هجری شمسی

سالنامه آماری ثبت احوال

چاپ تقویم 98

سررسید به انگلیسی

سالنامه آماری ثبت احوال

سالنامه خراسان رضوی

سررسید به انگلیسی

سالنامه آماری آذربایجان غربی 1398

سالنامه خراسان رضوی

سالنامه و اطلاعات حقوقی ایران

سالنامه آماری آذربایجان غربی 1398

چاپ سررسید اروپایی

سالنامه و اطلاعات حقوقی ایران

سالنامه و سررسید

چاپ سررسید اروپایی

سالنامه فارسی اندروید

سالنامه و سررسید

سررسید وزیری چیست

سالنامه فارسی اندروید

سالنامه آماری استان لرستان

سررسید وزیری چیست

لوگو سالنامه

سالنامه آماری استان لرستان

سررسید

لوگو سالنامه

سالنامه چىست

سررسید

سالنامه آماری لرستان

سالنامه چىست

خرید سررسید 1398

سالنامه آماری لرستان

سفارش سررسید 97

خرید سررسید 1398

روبان سررسید

سفارش سررسید 97

قطع های سر رسید

روبان سررسید

سررسید هفتگی

قطع های سر رسید

سالنامه فارسی

سررسید هفتگی

پلنر چیست؟

سالنامه فارسی

سالنامه بیمه

پلنر چیست؟

سررسید فرمبندی

سالنامه بیمه

سر رسیدهای 98

سررسید فرمبندی

خرید دفتریادداشت لوکس

سر رسیدهای 98

چاپ تقویم 1397

خرید دفتریادداشت لوکس

سررسيد خادم ملت

چاپ تقویم 1397