تقویم و سالنامه چیست؟

ما انسان ها برای اینکه بتوانیم حساب روزهای زندگی خود را داشته باشیم باید ایام روزگار را به شکلی تقسیم بندی کنیم تقویم زمانی اختراع شد که آدمی برای به یاد آوردن روز های مهم خود احساس نیاز کردندبه طور مثال به یاد آوردن و ثبت کردن زمان تولد و مرگ ، تعیین زمان معین برای قرارداد ها بین افراد و دولت ها چندی از این علل است .احتمالا در گذشته دور این کار با شمردن روز ها انجام می شده است اما با تکامل آدمی و آشنایی با علم ستاره شناسی و دیگر علوم تقویم ها به وجود آمدند .از انواع تقویم می توان به تقویم های میلادی ، شمسی ، قمری و غیره اشاره نمود .
تقویم های میلادی که تقریبا بیشترین مخاطبان را در سطح دنیا دارند و تاریخ آن به تولد حضرت مسیح (ع) بر میگردد و خود تاریخ 2017 ساله دارد.
تقویم های هجری قمری
بیشتردر کشور های مسلمان استفاده می شود و مبدا آن به هجرت پیامبر اکرم از مکه به مدینه برمیگردد . اما تقویم شمسی که اصول پیدایش آن بر اساس گردش زمین به دور خورشید و علم ستاره شناسی می باشد تقریبا کامل ترین و دقیق ترین تقویم می باشد که توسط ایرانیان و یونانیان کشف و اختراع شد.


سررسيد سال 1394

جداول سالنامه اماری

سررسيد سال 1394

سررسید 94

جداول سالنامه اماری

سررسید نفیس

سررسید 94

سالنامه العبد

سررسید نفیس

سر رسیدهای 97

سالنامه العبد

سالنامه به سوی ظهور

سر رسیدهای 97

سالنامه آماری سازمان ثبت احوال

سالنامه به سوی ظهور

سالنامه ورزشی

سالنامه آماری سازمان ثبت احوال

سررسید فنری

سالنامه ورزشی

سالنامه ی سلامت

سررسید فنری

سالنامه ی آماری استان کرمان

سالنامه ی سلامت

سالنامه روزنامه ایران

سالنامه ی آماری استان کرمان

سررسید عمرنامه

سالنامه روزنامه ایران

سالنامه حجامت 1395

سررسید عمرنامه

سفارش سررسید 97

سالنامه حجامت 1395

سالنامه نوروزی روزنامه اعتماد

سفارش سررسید 97

سالنامه جاودانه های ایران

سالنامه نوروزی روزنامه اعتماد

قیمت سررسید رقعی

سالنامه جاودانه های ایران

طرح سالنامه

قیمت سررسید رقعی

سالنامه طرح مبنا

طرح سالنامه

سالنامه صنعت بیمه 1393

سالنامه طرح مبنا

جلد سررسید لایه باز

سالنامه صنعت بیمه 1393

چاپ سالنامه اختصاصی 97

جلد سررسید لایه باز

سرر سیدهفتگی

چاپ سالنامه اختصاصی 97

سالنامه کردی

سرر سیدهفتگی

سالنامه صالحین 94

سالنامه کردی

سالنامه آماری قم

سالنامه صالحین 94

سررسید وزیری چیست

سالنامه آماری قم

سالنامه ی حجامت

سررسید وزیری چیست