سالنامه مدیریتی

سالنامه مدیریتی شامل انواع سررسید ارگانایزر 98 در سایزهای وزیری و اروپایی است ، این نوع سالنامه ها روزانه بوده و دارای جای خودکار، ماشین حساب، موبایل و ... می باشند. داخلی بیش تر سالنامه های مدیریتی با کاغذ تحریر 70 گرم کرم، چاپ دو رنگ و آستر بدرقه های فابریک می باشد. جلد سررسیدها عمدتاً چرم یا چرم مصنوعی با کیفیت بالا بوده و در صحافی های دوختی و کلاسوری عرضه می شود.سررسيد و تقويم

سررسيد سال 1398

سررسيد و تقويم

سررسید 1399

سررسيد سال 1398

سال 1399 سال کدام حیوان است؟

سررسید 1399

سالنامه هلال غم

سال 1399 سال کدام حیوان است؟

سالنامه شرق 94

سالنامه هلال غم

سررسید تبلیغاتی

سالنامه شرق 94

سررسید فلش دار

سررسید تبلیغاتی

سررسید اروپایی 95

سررسید فلش دار

سالنامه غدیر

سررسید اروپایی 95

سررسید حسابداری

سالنامه غدیر

روانشناسی رنگ سبز

سررسید حسابداری

تقویم رومیزی

روانشناسی رنگ سبز

سالنامه کشاورزی

تقویم رومیزی

سررسید عمده

سالنامه کشاورزی

سررسید سیمی

سررسید عمده

سالنامه بازرگانی خارجی جمهوری اسلامی

سررسید سیمی

سررسید طراحی

سالنامه بازرگانی خارجی جمهوری اسلامی

سررسید جلد چرمی

سررسید طراحی

سالنامه و هدایای تبلیغاتی

سررسید جلد چرمی

سررسید گنجینه آذربایجان

سالنامه و هدایای تبلیغاتی

سررسید فرمبندی

سررسید گنجینه آذربایجان

سررسید تیرداد

سررسید فرمبندی

ست مدیریتی

سررسید تیرداد

چاپ امنیتی(چاپ اسکناس)

ست مدیریتی

چاپ سالنامه 1397

چاپ امنیتی(چاپ اسکناس)

سالنامه العبد

چاپ سالنامه 1397

انواع تقویم رومیزی

سالنامه العبد

سالنامه زنبورداری(فصلنامه زنبورداري)

انواع تقویم رومیزی

چاپ سر رسید اختصاصی

سالنامه زنبورداری(فصلنامه زنبورداري)