جستجوی: سالنامه غدیر

سالنامه غدیر

سالنامه غدیر

مراحل دریافت سررسید و تقویم پارت:


1- با توجه به نمونه کارها، کد نمونه مورد نظر خود را یادداشت نمایید.
2- ایمیل درخواست خود را با ذکر مشخصات به آدرس info@partads.ir ارسال فرمایید و یا با شماره 021-88500391 تماس بگیرید و همچنین می توانید از طریق telegram تلگرام با کارشناسان ما ارتباط برقرار نمایید.
3- همکاران ما به محض آماده شدن نمونه های درخواستی با شما تماس گرفته و هماهنگی لازم را جهت ارسال انجام می دهند.
هزینه نمونه ها به صورت امانی برای مدت 7 روز در اختیار مجموعه پارت خواهد بود و در طی این مدت در صورت عودت هزینه نمونه پس داده خواهد شد.

 هزینه ارسال نمونه به عهده مشتری میباشد.
نمونه صفحات سررسید

خرید سالنامه 98

نمونه صفحات سررسید

سالنامه 1394

خرید سالنامه 98

سررسید جیبی

سالنامه 1394

آستر بدرقه چیست؟

سررسید جیبی

سالنامه بازرگانی خارجی گمرک

آستر بدرقه چیست؟

سالنامه روزنامه ایران

سالنامه بازرگانی خارجی گمرک

سالنامه 91

سالنامه روزنامه ایران

سالنامه بیمه

سالنامه 91

سررسید پزشکی

سالنامه بیمه

سالنامه یعنی چه

سررسید پزشکی

چاپ سالنامه 1397

سالنامه یعنی چه

چاپ سررسید اروپایی

چاپ سالنامه 1397

قیمت چاپ سررسید 97

چاپ سررسید اروپایی

سالنامه 95

قیمت چاپ سررسید 97

سررسید شیعه

سالنامه 95

سالنامه ایران

سررسید شیعه

سررسید گذشته

سالنامه ایران

سالنامه قمری

سررسید گذشته

سررسید قطع اروپایی

سالنامه قمری

تقویم چیست؟

سررسید قطع اروپایی

سالنامه اختصاصی

تقویم چیست؟

سالنامه روزنامه شرق

سالنامه اختصاصی

سالنامه

سالنامه روزنامه شرق

سررسید اختصاصی

سالنامه

قیمت سالنامه 1397

سررسید اختصاصی

ست مدیریتی

قیمت سالنامه 1397

سررسید وزیری95

ست مدیریتی

سالنامه نجومی

سررسید وزیری95

نمونه لت سررسید

سالنامه نجومی