سالنامه عبری

سالنامه عبری که در میان ایرانیان یهودی‌تبار به آن تقویم مختط یا مختلط نیز گفته می‌شود، آغاز آفرینش و خلقت آدم بر اساس کتاب پیدایش را مبدأ خود می‌داند. بر اساس سال‌های خورشیدی و ماه‌های قمری استوار است و به لحاظ کسری ده روزه سال قمری نسبت به شمسی، هر چهارسال یک سال سیزده (۱۳) ماهه محاسبه می‌شود تا تناسب سالها و ماه‌ها برقرار بماند. بر سه‌پایه استوار است:

•سال خورشیدی

•ماه قمری

•هفته هفت روزه که هر یکشنبه آغاز می‌شود.

هر ماه جدید با طلوع ماه محاسبه می‌شود، که هر ۲۹٫۵۳ روز پدیدار می‌شود. تقویم متشکل از ۱۲ ماه ۲۹ یا ۳۰ روزه است.

هر سال قمری که دوازده ماه داشته باشد در نهایت ۳۵۴٫۳۶ روز خواهد بود.

یا این که هر سال (یک بار گردش کامل زمین به دور خورشید) ۳۶۵٫۲۵ روز خواهد بود.سالنامه زردتشتی

سررسید رقعی

سالنامه زردتشتی

مراحل تولید سررسید

سررسید رقعی

سررسید طرح

مراحل تولید سررسید

سالنامه آماری وزارت جهاد کشاورزی

سررسید طرح

ابعاد سررسید رقعی

سالنامه آماری وزارت جهاد کشاورزی

سالنامه فرهیختگان

ابعاد سررسید رقعی

سررسید 98 اصفهان

سالنامه فرهیختگان

سالنامه فارسی اندروید

سررسید 98 اصفهان

سررسید چرم

سالنامه فارسی اندروید

سالنامه بازرگانی خارجی گمرک

سررسید چرم

سر رسید 1397

سالنامه بازرگانی خارجی گمرک

طرح سررسید لایه باز

سر رسید 1397

طراحی سالنامه

طرح سررسید لایه باز

سررسید رقعی 94

طراحی سالنامه

وام سررسید گذشته

سررسید رقعی 94

سال 1400 در یک نگاه

وام سررسید گذشته

اطلاعات صفحات داخلی سررسید

سال 1400 در یک نگاه

سررسید فارسی اندروید

اطلاعات صفحات داخلی سررسید

سررسید سال 98

سررسید فارسی اندروید

آستر بدرقه چیست؟

سررسید سال 98

سالنامه آماری لرستان

آستر بدرقه چیست؟

سالنامه 94 اندروید

سالنامه آماری لرستان

صحافی سررسید

سالنامه 94 اندروید

سالنامه آماری آموزش و پرورش

صحافی سررسید

سالنامه صنعت بیمه 1398

سالنامه آماری آموزش و پرورش

دفتریادداشت تبلیغاتی

سالنامه صنعت بیمه 1398

سالنامه شرق 94

دفتریادداشت تبلیغاتی

سررسید انگلیسی

سالنامه شرق 94

سررسید خیلی سبز

سررسید انگلیسی