سالنامه عبری

سالنامه عبری که در میان ایرانیان یهودی‌تبار به آن تقویم مختط یا مختلط نیز گفته می‌شود، آغاز آفرینش و خلقت آدم بر اساس کتاب پیدایش را مبدأ خود می‌داند. بر اساس سال‌های خورشیدی و ماه‌های قمری استوار است و به لحاظ کسری ده روزه سال قمری نسبت به شمسی، هر چهارسال یک سال سیزده (۱۳) ماهه محاسبه می‌شود تا تناسب سالها و ماه‌ها برقرار بماند. بر سه‌پایه استوار است:

•سال خورشیدی

•ماه قمری

•هفته هفت روزه که هر یکشنبه آغاز می‌شود.

هر ماه جدید با طلوع ماه محاسبه می‌شود، که هر ۲۹٫۵۳ روز پدیدار می‌شود. تقویم متشکل از ۱۲ ماه ۲۹ یا ۳۰ روزه است.

هر سال قمری که دوازده ماه داشته باشد در نهایت ۳۵۴٫۳۶ روز خواهد بود.

یا این که هر سال (یک بار گردش کامل زمین به دور خورشید) ۳۶۵٫۲۵ روز خواهد بود.سالنامه یعنی چه

سررسید حافظ

سالنامه یعنی چه

صحافی سررسید 97

سررسید حافظ

سالنامه قیمت

صحافی سررسید 97

سررسید چیست ؟

سالنامه قیمت

نحوه سفارش سررسید

سررسید چیست ؟

سالنامه قمری

نحوه سفارش سررسید

سالنامه موفقیت 95

سالنامه قمری

سالنامه گاد 5

سالنامه موفقیت 95

سررسید رقعی 95

سالنامه گاد 5

سالنامه 84

سررسید رقعی 95

سالنامه حجامت 96

سالنامه 84

سررسید وریزی چیست؟

سالنامه حجامت 96

سالنامه 20

سررسید وریزی چیست؟

سفارش سررسید 97

سالنامه 20

سررسید لایه باز 94

سفارش سررسید 97

سررسید جی کادر

سررسید لایه باز 94

سالنامه نودوچهار

سررسید جی کادر

سررسید دستیار

سالنامه نودوچهار

سررسید اروپایی 95

سررسید دستیار

سالنامه فارسی

سررسید اروپایی 95

سررسید چاپ

سالنامه فارسی

انواع جلد سر رسید

سررسید چاپ

سررسید ی

انواع جلد سر رسید

سالنامه روزنامه فرهیختگان

سررسید ی

سالنامه سلامت

سالنامه روزنامه فرهیختگان

طراحی سررسید 98

سالنامه سلامت

خرید سالنامه 1394

طراحی سررسید 98

سررسید ضمانت نامه

خرید سالنامه 1394

سالنامه آماری سازمان ثبت احوال

سررسید ضمانت نامه