سالنامه عبری

سالنامه عبری که در میان ایرانیان یهودی‌تبار به آن تقویم مختط یا مختلط نیز گفته می‌شود، آغاز آفرینش و خلقت آدم بر اساس کتاب پیدایش را مبدأ خود می‌داند. بر اساس سال‌های خورشیدی و ماه‌های قمری استوار است و به لحاظ کسری ده روزه سال قمری نسبت به شمسی، هر چهارسال یک سال سیزده (۱۳) ماهه محاسبه می‌شود تا تناسب سالها و ماه‌ها برقرار بماند. بر سه‌پایه استوار است:

•سال خورشیدی

•ماه قمری

•هفته هفت روزه که هر یکشنبه آغاز می‌شود.

هر ماه جدید با طلوع ماه محاسبه می‌شود، که هر ۲۹٫۵۳ روز پدیدار می‌شود. تقویم متشکل از ۱۲ ماه ۲۹ یا ۳۰ روزه است.

هر سال قمری که دوازده ماه داشته باشد در نهایت ۳۵۴٫۳۶ روز خواهد بود.

یا این که هر سال (یک بار گردش کامل زمین به دور خورشید) ۳۶۵٫۲۵ روز خواهد بود.


سررسید عمده

قیمت سررسید 98

سررسید عمده

سالنامه لشگر عاشورا

قیمت سررسید 98

ار گانایزر

سالنامه لشگر عاشورا

ست سررسید 98

ار گانایزر

سر رسید مهندسی

ست سررسید 98

سررسید شیعه

سر رسید مهندسی

سایز سررسید رقعی

سررسید شیعه

سالنامه 98

سایز سررسید رقعی

سفارش سالنامه

سالنامه 98

سالنامه استان لرستان

سفارش سالنامه

سر رسیدهای 98

سالنامه استان لرستان

نرم افزار طراحی سررسید

سر رسیدهای 98

سالنامه بازرگانی خارجی جمهوری اسلامی

نرم افزار طراحی سررسید

سالنامه 1398

سالنامه بازرگانی خارجی جمهوری اسلامی

سررسید وزیری 94

سالنامه 1398

سالنامه 1364

سررسید وزیری 94

قیمت سر رسید

سالنامه 1364

سررسید رقعی

قیمت سر رسید

سررسید طراحی

سررسید رقعی

سررسید زیر دستی

سررسید طراحی

قیمت چاپ سالنامه

سررسید زیر دستی

سررسید 98 اصفهان

قیمت چاپ سالنامه

سالنامه آماری قم

سررسید 98 اصفهان

سالنامه ی آماری ایران

سالنامه آماری قم

قیمت سر رسید

سالنامه ی آماری ایران

5 نکته برای طراحی تقویم

قیمت سر رسید

سالنامه آماری جهاد کشاورزی

5 نکته برای طراحی تقویم

سررسید های 95

سالنامه آماری جهاد کشاورزی

چاپ امنیتی(چاپ اسکناس)

سررسید های 95