سالنامه عبری

سالنامه عبری که در میان ایرانیان یهودی‌تبار به آن تقویم مختط یا مختلط نیز گفته می‌شود، آغاز آفرینش و خلقت آدم بر اساس کتاب پیدایش را مبدأ خود می‌داند. بر اساس سال‌های خورشیدی و ماه‌های قمری استوار است و به لحاظ کسری ده روزه سال قمری نسبت به شمسی، هر چهارسال یک سال سیزده (۱۳) ماهه محاسبه می‌شود تا تناسب سالها و ماه‌ها برقرار بماند. بر سه‌پایه استوار است:

•سال خورشیدی

•ماه قمری

•هفته هفت روزه که هر یکشنبه آغاز می‌شود.

هر ماه جدید با طلوع ماه محاسبه می‌شود، که هر ۲۹٫۵۳ روز پدیدار می‌شود. تقویم متشکل از ۱۲ ماه ۲۹ یا ۳۰ روزه است.

هر سال قمری که دوازده ماه داشته باشد در نهایت ۳۵۴٫۳۶ روز خواهد بود.

یا این که هر سال (یک بار گردش کامل زمین به دور خورشید) ۳۶۵٫۲۵ روز خواهد بود.سررسید های فانتزی

سررسید تبلیغاتی 95

سررسید های فانتزی

سفارش سالنامه 98

سررسید تبلیغاتی 95

سالنامه 1393 هجری شمسی

سفارش سالنامه 98

لت گلاسه سر رسید

سالنامه 1393 هجری شمسی

ویدیوهای آموزشی

لت گلاسه سر رسید

سالنامه شیلات ایران

ویدیوهای آموزشی

سررسيد وزيري دورنگ

سالنامه شیلات ایران

سرسید اختصاصی

سررسيد وزيري دورنگ

سالنامه ي كوردى

سرسید اختصاصی

سالنامه آماری آذربایجان غربی 98

سالنامه ي كوردى

سررسید و ارگانایزر نفیس

سالنامه آماری آذربایجان غربی 98

سالنامه زرتشتي

سررسید و ارگانایزر نفیس

سالنامه

سالنامه زرتشتي

قیمت سر رسید

سالنامه

سررسید لیست قیمت

قیمت سر رسید

سالنامه 95

سررسید لیست قیمت

سالنامه چىست

سالنامه 95

سالنامه کردی

سالنامه چىست

سالنامه نجومی

سالنامه کردی

سرسید 97

سالنامه نجومی

سالنامه آماری وزارت جهاد کشاورزی

سرسید 97

سررسید سال 99

سالنامه آماری وزارت جهاد کشاورزی

سررسید کوچک

سررسید سال 99

سررسید دانش آموزی

سررسید کوچک

قیمت چاپ سررسید 1397

سررسید دانش آموزی

سرر سید فانتزی

قیمت چاپ سررسید 1397

سالنامه رسمی ایران

سرر سید فانتزی

روبان سررسید

سالنامه رسمی ایران

سالنامه ارزان

روبان سررسید