سالنامه خورشیدی

این گاه‌شماری از ۳۶۵ روز در قالب ۱۲ ماه تشکیل شده‌است و براساس گاه‌شماری جلالی سرآغاز آن اعتدال بهاری در نیمکره شمالی است. با این تفاوت که مبدأ آن هجری است. طراحان گاه‌شماری جلالی، گروهی ریاضیدان و اخترشناس بودند که نامدارترین آن‌ها حکیم خیام ریاضیدان و شاعر ایرانی بود. اینان به سفارش ملکشاه سلجوقی و با اصلاح گاه‌شماری یزدگردی به این گاه‌شمار نوین دست یافتند. گاه‌شماری جلالی با حفظ سرآغاز و طول سال با تغییر مبدأ، اسامی و طول ماه‌ها در قالب گاه‌شماری هجری شمسی برجی درآمده و باز با تغییراتی در طول ماه‌ها ضمن تنوع اسامی آنها، عنوان تقویم هجری شمسی پیدا کرد. این تقویم بر پایه سال اعتدالی خورشیدی برابر با ۳۶۵٫۲۴۲۱۹۸۷۸ روز است؛ که سال تقویمی آن ۳۶۵ و ۳۶۶روزه (کبیسه) می‌باشد.


ست اداری سررسید

سالنامه بازرگانی خارجی گمرک

ست اداری سررسید

ویدیوهای آموزشی

سالنامه بازرگانی خارجی گمرک

انواع صحافی سررسید

ویدیوهای آموزشی

سررسید اختصاصی 97

انواع صحافی سررسید

سررسید مدل اروپایی

سررسید اختصاصی 97

سالنامه آماری سال 75

سررسید مدل اروپایی

قیمت سررسید وزیری

سالنامه آماری سال 75

سررسید پرداخت بیمه عمر سامان

قیمت سررسید وزیری

سررسید ارزان

سررسید پرداخت بیمه عمر سامان

سالنامه هخامنشی

سررسید ارزان

سالنامه رومیزی

سالنامه هخامنشی

چاپ سالنامه 95

سالنامه رومیزی

سررسید نفیس

چاپ سالنامه 95

سالنامه آماری آذربایجان غربی 98

سررسید نفیس

روانشناسی رنگ نارنجی

سالنامه آماری آذربایجان غربی 98

سالنامه آماری کشور 1395

روانشناسی رنگ نارنجی

سرسید 1397

سالنامه آماری کشور 1395

سالنامه شرق 93

سرسید 1397

پخش عمده سررسید

سالنامه شرق 93

سررسید فنری

پخش عمده سررسید

دفتر کلاسوری دخترانه

سررسید فنری

سالنامه ی كوردی

دفتر کلاسوری دخترانه

سررسید رقعی اروپایی

سالنامه ی كوردی

خرید سررسید

سررسید رقعی اروپایی

سال 1399 در یک نگاه

خرید سررسید

سالنامه 89

سال 1399 در یک نگاه

سالنامه چیست

سالنامه 89

سالنامه 1398 افغانستان

سالنامه چیست

قیمت سالنامه العبد

سالنامه 1398 افغانستان