سالنامه خورشیدی

این گاه‌شماری از ۳۶۵ روز در قالب ۱۲ ماه تشکیل شده‌است و براساس گاه‌شماری جلالی سرآغاز آن اعتدال بهاری در نیمکره شمالی است. با این تفاوت که مبدأ آن هجری است. طراحان گاه‌شماری جلالی، گروهی ریاضیدان و اخترشناس بودند که نامدارترین آن‌ها حکیم خیام ریاضیدان و شاعر ایرانی بود. اینان به سفارش ملکشاه سلجوقی و با اصلاح گاه‌شماری یزدگردی به این گاه‌شمار نوین دست یافتند. گاه‌شماری جلالی با حفظ سرآغاز و طول سال با تغییر مبدأ، اسامی و طول ماه‌ها در قالب گاه‌شماری هجری شمسی برجی درآمده و باز با تغییراتی در طول ماه‌ها ضمن تنوع اسامی آنها، عنوان تقویم هجری شمسی پیدا کرد. این تقویم بر پایه سال اعتدالی خورشیدی برابر با ۳۶۵٫۲۴۲۱۹۸۷۸ روز است؛ که سال تقویمی آن ۳۶۵ و ۳۶۶روزه (کبیسه) می‌باشد.


سالنامه 96

خرید سالنامه 97

سالنامه 96

سررسید برای اندروید

خرید سالنامه 97

سررسید مذهبی

سررسید برای اندروید

سررسید 98 اصفهان

سررسید مذهبی

سررسید چک در اکسل

سررسید 98 اصفهان

سالنامه آماری استان گیلان

سررسید چک در اکسل

سالنامه حجامت 96

سالنامه آماری استان گیلان

ست مدیریتی ارگانایزر

سالنامه حجامت 96

سالنامه آماری سال 75

ست مدیریتی ارگانایزر

سالنامه سال 95

سالنامه آماری سال 75

سالنامه زنبورداری

سالنامه سال 95

سررسيد وزيري دورنگ

سالنامه زنبورداری

سررسید یک روزه

سررسيد وزيري دورنگ

سررسید و تقویم 94

سررسید یک روزه

سالنامه بیمه

سررسید و تقویم 94

طرح صفحات سررسید

سالنامه بیمه

سالنامه حجامت سال 94

طرح صفحات سررسید

سالنامه آماری صنعت بیمه

سالنامه حجامت سال 94

خرید سالنامه زرتشتی

سالنامه آماری صنعت بیمه

ابعاد سررسید اروپایی

خرید سالنامه زرتشتی

سالنامه شرق 94

ابعاد سررسید اروپایی

تقویم چیست؟

سالنامه شرق 94

سررسید العبد

تقویم چیست؟

سررسید تبلیغاتی 94

سررسید العبد

ویدیو سررسیدها

سررسید تبلیغاتی 94

خرید سالنامه 98

ویدیو سررسیدها

چاپ تقویم 98

خرید سالنامه 98

سالنامه آماری لرستان

چاپ تقویم 98

ست هدیه سررسید

سالنامه آماری لرستان