سالنامه خورشیدی

این گاه‌شماری از ۳۶۵ روز در قالب ۱۲ ماه تشکیل شده‌است و براساس گاه‌شماری جلالی سرآغاز آن اعتدال بهاری در نیمکره شمالی است. با این تفاوت که مبدأ آن هجری است. طراحان گاه‌شماری جلالی، گروهی ریاضیدان و اخترشناس بودند که نامدارترین آن‌ها حکیم خیام ریاضیدان و شاعر ایرانی بود. اینان به سفارش ملکشاه سلجوقی و با اصلاح گاه‌شماری یزدگردی به این گاه‌شمار نوین دست یافتند. گاه‌شماری جلالی با حفظ سرآغاز و طول سال با تغییر مبدأ، اسامی و طول ماه‌ها در قالب گاه‌شماری هجری شمسی برجی درآمده و باز با تغییراتی در طول ماه‌ها ضمن تنوع اسامی آنها، عنوان تقویم هجری شمسی پیدا کرد. این تقویم بر پایه سال اعتدالی خورشیدی برابر با ۳۶۵٫۲۴۲۱۹۸۷۸ روز است؛ که سال تقویمی آن ۳۶۵ و ۳۶۶روزه (کبیسه) می‌باشد.


سالنامه سال 98

نکاتی در مورد تقویم رومیزی

سالنامه سال 98

سالنامه اختصاصی 98

نکاتی در مورد تقویم رومیزی

سررسید اروپایی 94

سالنامه اختصاصی 98

سررسید لاکچری

سررسید اروپایی 94

ار گانایزر

سررسید لاکچری

سررسید سال 98

ار گانایزر

سالنامه آماری سازمان ثبت احوال

سررسید سال 98

تجهیزات ما

سالنامه آماری سازمان ثبت احوال

سالنامه فانتزي

تجهیزات ما

دانلودها و مقالات

سالنامه فانتزي

سررسید 98

دانلودها و مقالات

سالنامه توفیق 1348

سررسید 98

ست مدیریتی با سررسید لوکس

سالنامه توفیق 1348

قیمت چاپ سررسید 97

ست مدیریتی با سررسید لوکس

سر رسید مهندسی

قیمت چاپ سررسید 97

صحافی سالنامه

سر رسید مهندسی

سررسید چرم

صحافی سالنامه

سررسید جلد چرم یا چرمی

سررسید چرم

چاپ سالنامه اختصاصی

سررسید جلد چرم یا چرمی

سررسید جمعه جدا

چاپ سالنامه اختصاصی

سالنامه استان لرستان

سررسید جمعه جدا

قیمت سررسید 95

سالنامه استان لرستان

خرید سالنامه زرتشتی

قیمت سررسید 95

سررسید 98ارزان

خرید سالنامه زرتشتی

سررسید برنامه ریزی

سررسید 98ارزان

سالنامه تبلیغاتی

سررسید برنامه ریزی

خرید دفتریادداشت لوکس

سالنامه تبلیغاتی

سالنامه صهبا 98

خرید دفتریادداشت لوکس

دانلود سالنامه 2574 شاهنشاهی

سالنامه صهبا 98