سالنامه خورشیدی

این گاه‌شماری از ۳۶۵ روز در قالب ۱۲ ماه تشکیل شده‌است و براساس گاه‌شماری جلالی سرآغاز آن اعتدال بهاری در نیمکره شمالی است. با این تفاوت که مبدأ آن هجری است. طراحان گاه‌شماری جلالی، گروهی ریاضیدان و اخترشناس بودند که نامدارترین آن‌ها حکیم خیام ریاضیدان و شاعر ایرانی بود. اینان به سفارش ملکشاه سلجوقی و با اصلاح گاه‌شماری یزدگردی به این گاه‌شمار نوین دست یافتند. گاه‌شماری جلالی با حفظ سرآغاز و طول سال با تغییر مبدأ، اسامی و طول ماه‌ها در قالب گاه‌شماری هجری شمسی برجی درآمده و باز با تغییراتی در طول ماه‌ها ضمن تنوع اسامی آنها، عنوان تقویم هجری شمسی پیدا کرد. این تقویم بر پایه سال اعتدالی خورشیدی برابر با ۳۶۵٫۲۴۲۱۹۸۷۸ روز است؛ که سال تقویمی آن ۳۶۵ و ۳۶۶روزه (کبیسه) می‌باشد.


سررسید میلادی

سررسید رومیزی

سررسید میلادی

سالنامه اماری ایران

سررسید رومیزی

سررسید 98

سالنامه اماری ایران

نکات مهم در سفارش سر رسید

سررسید 98

سالنامه ثبت احوال

نکات مهم در سفارش سر رسید

سررسید 1399

سالنامه ثبت احوال

سر رسیدمدیریتی

سررسید 1399

خرید سالنامه 97

سر رسیدمدیریتی

سررسید طرح اروپایی

خرید سالنامه 97

سررسيد و تقويم

سررسید طرح اروپایی

سالنامه صالحین

سررسيد و تقويم

سررسید اروپایی 95

سالنامه صالحین

روانشناسی رنگ زرد

سررسید اروپایی 95

سررسید هدف گذاری

روانشناسی رنگ زرد

سررسید وزیری یک روزه فنری

سررسید هدف گذاری

سررسید های نفیس

سررسید وزیری یک روزه فنری

سالنامه 1394

سررسید های نفیس

سال 1399 در یک نگاه

سالنامه 1394

سررسید دستیار مهندسی

سال 1399 در یک نگاه

فروش سررسید

سررسید دستیار مهندسی

لت داخلی سررسید

فروش سررسید

سررسید طلاکوب

لت داخلی سررسید

سالنامه چینی

سررسید طلاکوب

سالنامه سال 1398

سالنامه چینی

چاپ تقویم

سالنامه سال 1398

سالنامه 87

چاپ تقویم

نرم افزار طراحی سررسید

سالنامه 87

قیمت چاپ سر رسید

نرم افزار طراحی سررسید

سالنامه جامع اقتصاد ایران

قیمت چاپ سر رسید