سالنامه باستانی

تاریخ گاه‌شماری ایرانی به بیش از چهارهزار سال پیش بازمی‌گردد. با گذر زمان و در طول تاریخ گاه‌شماری در ایران تغییرات زیادی در خودش دیده‌است. یافته‌ها نشان می‌دهد که گاه‌شماری در ایران از گاه‌شماری بابلی، که گاه‌شماری خورشیدی-مهی بود ریشه گرفته‌است. اما ایرانیان نظام خورشیدی را برای گاهشماری‌ها بکار بردند. حدود ۲۵۰۰ سال پیش، یعنی بعد از میلاد زرتشت و شکل‌گیری حکومت هخامنشیان، گاه‌شماری در ایران تغییراتی کرد. با گسترش آیین زرتشت، گاه‌شماری زرتشتی در ایران رسمیت یافت. تغییرات گاه‌شماری در طول دوره پیش‌از اسلام، ادامه یافت و با ورود اسلام به ایران، برای قرن‌ها گاه‌شماری قمری در کنار گاه‌شماری خورشیدی کاربرد داشت. با توجه به نیاز اجتماعی و اقتصادی جامعه و همچنین پیشرفت علوم در دوره اسلامی، دانشمندان ایرانی زیادی دست به مطالعه و اصلاح گاه‌شماری زدند. خیام با ارائه گاه‌شمار جلالی که دقیق‌ترین نظام گاه‌شماری خورشیدی است، گام بزرگی در این راستا برداشت. در ادامه دوره اسلامی نیز گاه‌شماری ایرانی با دگرگونی‌های زیادی روبرو بود و انواع نظام‌های گاه‌شماری به صورت گسترده یا محدود در ایران کاربرد داشت. در ابتدای قرن چهاردهم هجری خورشیدی، گاه‌شماری رسمی ایران که یکی از پیشرفته‌ترین و دقیق‌ترین و منظم‌ترین نظام‌های گاه‌شماری است، با تصویب مجلس شورای ملی ایران کاربرد سراسری یافت.


سررسید خاص

سررسید مدیریتی

سررسید خاص

سررسید قطع اروپایی

سررسید مدیریتی

قیمت ست سررسید

سررسید قطع اروپایی

سررسید دانش آموزی

قیمت ست سررسید

سالنامه 87

سررسید دانش آموزی

سالنامه 96

سالنامه 87

سررسید و تقویم 94

سالنامه 96

طرح سررسید 94

سررسید و تقویم 94

سرر سید فانتزی

طرح سررسید 94

ست مدیریتی

سرر سید فانتزی

سررسید و تقویم 95

ست مدیریتی

سالنامه چيني

سررسید و تقویم 95

سالنامه دیواری

سالنامه چيني

2 سالانه نگارگری

سالنامه دیواری

ست سررسید 98

2 سالانه نگارگری

سررسید فرمبندی

ست سررسید 98

سالنامه فرهیختگان

سررسید فرمبندی

چاپ تقویم 1397

سالنامه فرهیختگان

سالنامه شیلات ایران

چاپ تقویم 1397

طرح صفحات سررسید

سالنامه شیلات ایران

سالنامه موفقیت 95

طرح صفحات سررسید

تفاوت سالنامه و سررسید

سالنامه موفقیت 95

سررسید تبلیغاتی

تفاوت سالنامه و سررسید

سالنامه اختصاصی 1398

سررسید تبلیغاتی

خرید سالنامه زرتشتی

سالنامه اختصاصی 1398

سررسید فانتزی

خرید سالنامه زرتشتی

articles-calendar-97/مقالات

سررسید فانتزی

سالنامه صالحین 94

articles-calendar-97/مقالات

سالنامه پالتویی

سالنامه صالحین 94