سالنامه باستانی

تاریخ گاه‌شماری ایرانی به بیش از چهارهزار سال پیش بازمی‌گردد. با گذر زمان و در طول تاریخ گاه‌شماری در ایران تغییرات زیادی در خودش دیده‌است. یافته‌ها نشان می‌دهد که گاه‌شماری در ایران از گاه‌شماری بابلی، که گاه‌شماری خورشیدی-مهی بود ریشه گرفته‌است. اما ایرانیان نظام خورشیدی را برای گاهشماری‌ها بکار بردند. حدود ۲۵۰۰ سال پیش، یعنی بعد از میلاد زرتشت و شکل‌گیری حکومت هخامنشیان، گاه‌شماری در ایران تغییراتی کرد. با گسترش آیین زرتشت، گاه‌شماری زرتشتی در ایران رسمیت یافت. تغییرات گاه‌شماری در طول دوره پیش‌از اسلام، ادامه یافت و با ورود اسلام به ایران، برای قرن‌ها گاه‌شماری قمری در کنار گاه‌شماری خورشیدی کاربرد داشت. با توجه به نیاز اجتماعی و اقتصادی جامعه و همچنین پیشرفت علوم در دوره اسلامی، دانشمندان ایرانی زیادی دست به مطالعه و اصلاح گاه‌شماری زدند. خیام با ارائه گاه‌شمار جلالی که دقیق‌ترین نظام گاه‌شماری خورشیدی است، گام بزرگی در این راستا برداشت. در ادامه دوره اسلامی نیز گاه‌شماری ایرانی با دگرگونی‌های زیادی روبرو بود و انواع نظام‌های گاه‌شماری به صورت گسترده یا محدود در ایران کاربرد داشت. در ابتدای قرن چهاردهم هجری خورشیدی، گاه‌شماری رسمی ایران که یکی از پیشرفته‌ترین و دقیق‌ترین و منظم‌ترین نظام‌های گاه‌شماری است، با تصویب مجلس شورای ملی ایران کاربرد سراسری یافت.ست مدیریتی

سالنامه 89

ست مدیریتی

سالنامه شمسی و میلادی

سالنامه 89

سررسید زیبا

سالنامه شمسی و میلادی

سررسید ضمانت نامه

سررسید زیبا

سالنامه آماری صنعت بیمه

سررسید ضمانت نامه

تاریخچه صحافی

سالنامه آماری صنعت بیمه

سالنامه فرهیختگان

تاریخچه صحافی

طراحی صفحات داخلی سررسید

سالنامه فرهیختگان

اندازه سررسید اروپایی

طراحی صفحات داخلی سررسید

سالنامه زرتشتیان

اندازه سررسید اروپایی

سالنامه زنبورداری

سالنامه زرتشتیان

سالنامه به انگلیسی

سالنامه زنبورداری

سررسید پالتویی

سالنامه به انگلیسی

نرم افزار طراحی سررسید

سررسید پالتویی

سالنامه سلامت برای اندروید

نرم افزار طراحی سررسید

سررسید قطع رقعی

سالنامه سلامت برای اندروید

سررسید وزیری95

سررسید قطع رقعی

سالنامه 88

سررسید وزیری95

سررسید سال 98

سالنامه 88

طراحی سالنامه

سررسید سال 98

شاخص‌هاي كيفيت و انواع مقوا در جعبه‌سازي

طراحی سالنامه

روانشناسی رنگ قرمز

شاخص‌هاي كيفيت و انواع مقوا در جعبه‌سازي

سررسید رحلی

روانشناسی رنگ قرمز

سالنامه قرانی

سررسید رحلی

فروش سررسید

سالنامه قرانی

سررسید قطع وزیری

فروش سررسید

سررسید فنری

سررسید قطع وزیری

سالنامه فارسي

سررسید فنری

سررسید اختصاصی 97

سالنامه فارسي