سالنامه باستانی

تاریخ گاه‌شماری ایرانی به بیش از چهارهزار سال پیش بازمی‌گردد. با گذر زمان و در طول تاریخ گاه‌شماری در ایران تغییرات زیادی در خودش دیده‌است. یافته‌ها نشان می‌دهد که گاه‌شماری در ایران از گاه‌شماری بابلی، که گاه‌شماری خورشیدی-مهی بود ریشه گرفته‌است. اما ایرانیان نظام خورشیدی را برای گاهشماری‌ها بکار بردند. حدود ۲۵۰۰ سال پیش، یعنی بعد از میلاد زرتشت و شکل‌گیری حکومت هخامنشیان، گاه‌شماری در ایران تغییراتی کرد. با گسترش آیین زرتشت، گاه‌شماری زرتشتی در ایران رسمیت یافت. تغییرات گاه‌شماری در طول دوره پیش‌از اسلام، ادامه یافت و با ورود اسلام به ایران، برای قرن‌ها گاه‌شماری قمری در کنار گاه‌شماری خورشیدی کاربرد داشت. با توجه به نیاز اجتماعی و اقتصادی جامعه و همچنین پیشرفت علوم در دوره اسلامی، دانشمندان ایرانی زیادی دست به مطالعه و اصلاح گاه‌شماری زدند. خیام با ارائه گاه‌شمار جلالی که دقیق‌ترین نظام گاه‌شماری خورشیدی است، گام بزرگی در این راستا برداشت. در ادامه دوره اسلامی نیز گاه‌شماری ایرانی با دگرگونی‌های زیادی روبرو بود و انواع نظام‌های گاه‌شماری به صورت گسترده یا محدود در ایران کاربرد داشت. در ابتدای قرن چهاردهم هجری خورشیدی، گاه‌شماری رسمی ایران که یکی از پیشرفته‌ترین و دقیق‌ترین و منظم‌ترین نظام‌های گاه‌شماری است، با تصویب مجلس شورای ملی ایران کاربرد سراسری یافت.


سررسید وزیری 94

سالنامه اعتماد

سررسید وزیری 94

سررسید و ارگانایزر نفیس

سالنامه اعتماد

سررسید پالتویی

سررسید و ارگانایزر نفیس

سررسید چوبی

سررسید پالتویی

سالنامه به سوی ظهور

سررسید چوبی

سررسید فانتزی

سالنامه به سوی ظهور

جداول سالنامه اماری

سررسید فانتزی

سررسید دستیار

جداول سالنامه اماری

سالنامه کتیبه عشق

سررسید دستیار

ست سررسید 98

سالنامه کتیبه عشق

مراحل صحافی

ست سررسید 98

سالنامه خورشیدی

مراحل صحافی

سررسید گذشته

سالنامه خورشیدی

سررسید ی

سررسید گذشته

روانشناسی رنگ بنفش

سررسید ی

سالنامه دستیار مهندس

روانشناسی رنگ بنفش

سالنامه حجامت سال 94

سالنامه دستیار مهندس

پلنر هفتگی

سالنامه حجامت سال 94

سالنامه استان لرستان

پلنر هفتگی

قیمت چاپ سر رسید 97

سالنامه استان لرستان

سالنامه 1385

قیمت چاپ سر رسید 97

سررسید جلد چرمی

سالنامه 1385

روی جلد سررسید

سررسید جلد چرمی

سالنامه قمری

روی جلد سررسید

سفارش سر رسید

سالنامه قمری

نمونه صفحات سررسید

سفارش سر رسید

تقویم و سالنامه چیست ؟

نمونه صفحات سررسید

سالنامه حجامت 1396

تقویم و سالنامه چیست ؟

سررسید وریزی چیست؟

سالنامه حجامت 1396