سالنامه باستانی

تاریخ گاه‌شماری ایرانی به بیش از چهارهزار سال پیش بازمی‌گردد. با گذر زمان و در طول تاریخ گاه‌شماری در ایران تغییرات زیادی در خودش دیده‌است. یافته‌ها نشان می‌دهد که گاه‌شماری در ایران از گاه‌شماری بابلی، که گاه‌شماری خورشیدی-مهی بود ریشه گرفته‌است. اما ایرانیان نظام خورشیدی را برای گاهشماری‌ها بکار بردند. حدود ۲۵۰۰ سال پیش، یعنی بعد از میلاد زرتشت و شکل‌گیری حکومت هخامنشیان، گاه‌شماری در ایران تغییراتی کرد. با گسترش آیین زرتشت، گاه‌شماری زرتشتی در ایران رسمیت یافت. تغییرات گاه‌شماری در طول دوره پیش‌از اسلام، ادامه یافت و با ورود اسلام به ایران، برای قرن‌ها گاه‌شماری قمری در کنار گاه‌شماری خورشیدی کاربرد داشت. با توجه به نیاز اجتماعی و اقتصادی جامعه و همچنین پیشرفت علوم در دوره اسلامی، دانشمندان ایرانی زیادی دست به مطالعه و اصلاح گاه‌شماری زدند. خیام با ارائه گاه‌شمار جلالی که دقیق‌ترین نظام گاه‌شماری خورشیدی است، گام بزرگی در این راستا برداشت. در ادامه دوره اسلامی نیز گاه‌شماری ایرانی با دگرگونی‌های زیادی روبرو بود و انواع نظام‌های گاه‌شماری به صورت گسترده یا محدود در ایران کاربرد داشت. در ابتدای قرن چهاردهم هجری خورشیدی، گاه‌شماری رسمی ایران که یکی از پیشرفته‌ترین و دقیق‌ترین و منظم‌ترین نظام‌های گاه‌شماری است، با تصویب مجلس شورای ملی ایران کاربرد سراسری یافت.سالنامه تبلیغاتی

خرید سررسید 97

سالنامه تبلیغاتی

سررسید 98

خرید سررسید 97

سال 1399 در یک نگاه

سررسید 98

سررسید خشکبیجار

سال 1399 در یک نگاه

سالنامه صالحین 94

سررسید خشکبیجار

سالنامه قمر در عقرب

سالنامه صالحین 94

سالنامه 20

سالنامه قمر در عقرب

سالنامه ورزشی

سالنامه 20

سررسید تبریز

سالنامه ورزشی

چاپ سررسید اختصاصی

سررسید تبریز

سالنامه کشاورزی

چاپ سررسید اختصاصی

سالنامه هواشناسی کل کشور

سالنامه کشاورزی

سررسید پرداخت بیمه سامان

سالنامه هواشناسی کل کشور

سررسید در ایندیزاین

سررسید پرداخت بیمه سامان

سالنامه 1364

سررسید در ایندیزاین

سالنامه سال 63

سالنامه 1364

سررسید رقعی

سالنامه سال 63

سررسید کوچک

سررسید رقعی

سالنامه طرح مبنا

سررسید کوچک

سررسید 98 قیمت

سالنامه طرح مبنا

خرید سالنامه 97

سررسید 98 قیمت

سالنامه شاهنشاهی

خرید سالنامه 97

سالنامه ی کوردی

سالنامه شاهنشاهی

نکاتی در مورد تقویم دیواری

سالنامه ی کوردی

سررسيد و تقويم

نکاتی در مورد تقویم دیواری

سفارش سالنامه 98

سررسيد و تقويم

سالنامه شرق 94

سفارش سالنامه 98

چاپ سررسید اختصاصی 1397

سالنامه شرق 94

روی جلد سررسید

چاپ سررسید اختصاصی 1397