روی جلد سررسید

روی جلد سررسید 

روی جلد سررسید می‏توان براساس جنس سررسید خدمات متفاوتی جهت درج نام و لوگو شرکت سفارش دهنده انجام داد.برای مثال روی سررسید قرمز بیشترازداغی استفاده می‏شود

 روی چرم مصنوعی پلاک فلزی عموماً استفاده می‏شود. روی سررسید سلفونی طلاکوب و یا چاپ افست یا سیلک انجام می‏شود


سررسید خشکبیجار

چاپ امنیتی(چاپ اسکناس)

سررسید خشکبیجار

خرید سالنامه 1394

چاپ امنیتی(چاپ اسکناس)

سررسید تنها

خرید سالنامه 1394

سالنامه بازرگانی خارجی گمرک

سررسید تنها

آستر بدرقه چیست؟

سالنامه بازرگانی خارجی گمرک

روبان سررسید

آستر بدرقه چیست؟

سالنامه اختصاصی

روبان سررسید

سررسید زیبا

سالنامه اختصاصی

سررسید دستیار

سررسید زیبا

سررسید 98ارزان

سررسید دستیار

سالنامه نجومی

سررسید 98ارزان

سالنامه خراسان رضوی

سالنامه نجومی

روی جلد سررسید

سالنامه خراسان رضوی

سالنامه آماری آذربایجان غربی 98

روی جلد سررسید

سالنامه 1398

سالنامه آماری آذربایجان غربی 98

روانشناسی رنگ آبی

سالنامه 1398

سررسید جلد چرم یا چرمی

روانشناسی رنگ آبی

دفتریادداشت سیمی

سررسید جلد چرم یا چرمی

سررسید لایه باز

دفتریادداشت سیمی

سالنامه یعنی چه

سررسید لایه باز

سررسيد قيمت

سالنامه یعنی چه

سررسید تیرداد

سررسيد قيمت

نکاتی در مورد دوخت جلد

سررسید تیرداد

سررسيد وزيري دورنگ

نکاتی در مورد دوخت جلد

سالنامه لایه باز

سررسيد وزيري دورنگ

سررسید 1399

سالنامه لایه باز

گالری سررسید

سررسید 1399

سر رسیدمدیریتی

گالری سررسید

نمونه صفحات سررسید

سر رسیدمدیریتی