روانشناسی رنگ خاکستری
خاکستری به هرگونه طیف از رنگ‌های میان سیاه و سفید گفته می‌شود. در کل به رنگ سیاه، سفید، و پرده‌های گوناگون خاکستری میان آن دو، رنگ‌های خنثی گفته می‌شود. نقره ای، طوسی، خاکستری روشن و تیره، دودی، سربی و سربی تیره طیف‌های مختلف رنگ خاکستری محسوب می‌شوند.

رنگ خاکستری نماد اعتماد و اطمینان، بی طرفی، عقل و هوش، آرامش، سازش، استقلال و رسمیت است.

رنگ طوسی نماد آرامش و صرفه جویی است.

رنگ خاکستری تیره نماد غم و اندوه و افسردگی است.

عقل و هوش: خاکستری نماد عقل است، چون مغز ار ماده خاکستری تشکیل شده است.

بی طرفی: خاکستری نماد بی طرفی و عدم وابستگی است.

سازش: خاکستری بین دو رنگ سیاه و سفید قرار گرفته و نماد سازش بین دو جبهه‌ی مخالف است.

رنگ طوسی یا خاکستری نشانه چیست؟

- خاکستری نشانه بدبینی است.

- خاکستری نشانه پیری است، مو ها با افزایش سن به رنگ خاکستری در می آیند.

- در برخی فرهنگ ها، حیوانات خاکستری رنگ نشانه بدبختی هستند.

- رنگ طوسی و خاکستری از رنگ های پرکاربرد درطراحی دکوراسیون داخلیمدرن هستند، چون به راحتی با همه ی رنگ ها ست می شوند.

همه چیز درباره رنگ طوسی یا خاکستری

چشم انسان می تواند بیش از حدود ۵۰۰ سایه خاکستری را تشخیص دهد.
قیمت سالنامه 1398

سررسید وریزی چیست؟

قیمت سالنامه 1398

دفتر یادداشت چوبی – دفترچه یادداشت چوبی

سررسید وریزی چیست؟

سالنامه 86

دفتر یادداشت چوبی – دفترچه یادداشت چوبی

نکات مهم در سفارش سر رسید

سالنامه 86

سالنامه ثبت احوال

نکات مهم در سفارش سر رسید

سالنامه گاد 5

سالنامه ثبت احوال

تقویم رومیزی

سالنامه گاد 5

سررسید وزیری جلد سلفون

تقویم رومیزی

سررسید گل نرگس 95

سررسید وزیری جلد سلفون

سررسید نفیس

سررسید گل نرگس 95

سالنامه قمر در عقرب

سررسید نفیس

قیمت چاپ سر رسید

سالنامه قمر در عقرب

سررسید های نفیس

قیمت چاپ سر رسید

وام سررسیدی

سررسید های نفیس

سالنامه شرق 94

وام سررسیدی

سررسید دستیار مهندسی

سالنامه شرق 94

تقویم و سالنامه 1398

سررسید دستیار مهندسی

سررسید برنامه ریزی

تقویم و سالنامه 1398

چاپ تقویم 98

سررسید برنامه ریزی

سالنامه شمسی 1398

چاپ تقویم 98

سفارش سررسید 97

سالنامه شمسی 1398

سررسید اروپایی 96

سفارش سررسید 97

لت های داخلی سررسید

سررسید اروپایی 96

سررسید ارزان 94

لت های داخلی سررسید

سر رسید 1397

سررسید ارزان 94

صحافی سررسید و مزایا و معایب آن

سر رسید 1397

سررسید بدهی

صحافی سررسید و مزایا و معایب آن

2 سالانه

سررسید بدهی

اندازه سررسید وزیری

2 سالانه