دفتر یادداشت چوبی – دفترچه یادداشت چوبی

دفتر یادداشت چوبی – دفترچه یادداشت چوبی


دلنوشته ها، خاطرات، کارهاي روزانه، آموخته ها و يا حتي قرارهایمان برای هر کدام از افراد ممکن جز نوشته های ارزشمندی باشند که نیاز به محافظت و نگهداری داشته باشند.دفاتر چوبی حس متفاوت بودن در محيط کار، دانشگاه و يا مدرسه را به شما هديه مي کند.

جلد دفتر یادداشت های چوبی از ورق های چوبی می باشند که می توان نقوش مختلف را به کمک لیزر بر روی آنها حک کرد و به صورت سیمی آنها را صحافی کرد.

در روش های جدید با ایجاد شیارهای نزدیک و درکنار هم به کمک لیزر امکان منعطف بودن را برای جلد چوبی ایجاد می کنند و جلدی یکپارچه چوبی را برای دفترچه یادداشت ایجاد می کنند.سال 1399 در یک نگاه

سررسید ارزان

سال 1399 در یک نگاه

سالنامه مرکز آمار ایران

سررسید ارزان

سالنامه آماری گمرک ایران

سالنامه مرکز آمار ایران

قیمت سالنامه

سالنامه آماری گمرک ایران

خرید سالنامه زرتشتی

قیمت سالنامه

سررسید اروپایی 96

خرید سالنامه زرتشتی

سررسید تبلیغاتی

سررسید اروپایی 96

دفتریادداشت تبلیغاتی

سررسید تبلیغاتی

سررسید خاص

دفتریادداشت تبلیغاتی

سالنامه آماری آموزش و پرورش

سررسید خاص

سررسید حواله پدیده

سالنامه آماری آموزش و پرورش

سفارش سررسید

سررسید حواله پدیده

دانلود فایل صفحات داخلی سررسید 98

سفارش سررسید

سررسید تبلیغاتی

دانلود فایل صفحات داخلی سررسید 98

چاپ سررسید 98

سررسید تبلیغاتی

سررسید گذشته وام

چاپ سررسید 98

روانشناسی رنگ خاکستری

سررسید گذشته وام

سالنامه میلادی 2015

روانشناسی رنگ خاکستری

سالنامه بیمه

سالنامه میلادی 2015

شاخص‌هاي كيفيت و انواع مقوا در جعبه‌سازي

سالنامه بیمه

سالنامه حجامت سال 1394

شاخص‌هاي كيفيت و انواع مقوا در جعبه‌سازي

تقویم و سالنامه چیست ؟

سالنامه حجامت سال 1394

سررسید وزیری موفقیت

تقویم و سالنامه چیست ؟

سالنامه روزنامه شرق

سررسید وزیری موفقیت

قیمت سالنامه تبلیغاتی

سالنامه روزنامه شرق

دانلود تقویم سال 98

قیمت سالنامه تبلیغاتی

سالنامه ثبت احوال

دانلود تقویم سال 98

فروش سررسید 98

سالنامه ثبت احوال

سررسید فانتزی 95

فروش سررسید 98