دفتر یادداشت چوبی – دفترچه یادداشت چوبی

دفتر یادداشت چوبی – دفترچه یادداشت چوبی


دلنوشته ها، خاطرات، کارهاي روزانه، آموخته ها و يا حتي قرارهایمان برای هر کدام از افراد ممکن جز نوشته های ارزشمندی باشند که نیاز به محافظت و نگهداری داشته باشند.دفاتر چوبی حس متفاوت بودن در محيط کار، دانشگاه و يا مدرسه را به شما هديه مي کند.

جلد دفتر یادداشت های چوبی از ورق های چوبی می باشند که می توان نقوش مختلف را به کمک لیزر بر روی آنها حک کرد و به صورت سیمی آنها را صحافی کرد.

در روش های جدید با ایجاد شیارهای نزدیک و درکنار هم به کمک لیزر امکان منعطف بودن را برای جلد چوبی ایجاد می کنند و جلدی یکپارچه چوبی را برای دفترچه یادداشت ایجاد می کنند.سالنامه 98

سالنامه 96

سالنامه 98

سالنامه کشور

سالنامه 96

قیمت چاپ سررسید

سالنامه کشور

سررسید اروپایی 96

قیمت چاپ سررسید

سررسيد خادم ملت

سررسید اروپایی 96

قیمت سر رسید

سررسيد خادم ملت

سررسید خشتی

قیمت سر رسید

چاپ سالنامه 98

سررسید خشتی

سالنامه هجری شمسی

چاپ سالنامه 98

دفتر یادداشت اختصاصی - دفترچه یادداشت اختصاصی

سالنامه هجری شمسی

سالنامه جاودانه های ایران

دفتر یادداشت اختصاصی - دفترچه یادداشت اختصاصی

سالنامه فارسي

سالنامه جاودانه های ایران

سالنامه صنعت بیمه 1398

سالنامه فارسي

سررسید و تقویم

سالنامه صنعت بیمه 1398

سالنامه هواشناسی

سررسید و تقویم

سررسید حواله پدیده

سالنامه هواشناسی

سررسید 98 اصفهان

سررسید حواله پدیده

سررسید جمعه جدا

سررسید 98 اصفهان

سالنامه استان لرستان

سررسید جمعه جدا

سررسید چرم

سالنامه استان لرستان

سررسید یک هشتم

سررسید چرم

سالنامه میلادی

سررسید یک هشتم

سالنامه آماری آذربایجان غربی

سالنامه میلادی

سر رسید 1397

سالنامه آماری آذربایجان غربی

خرید سالنامه

سر رسید 1397

سررسید پزشکی

خرید سالنامه

سررسید قطع وزیری

سررسید پزشکی

سررسید و ارگانایزر نفیس

سررسید قطع وزیری

ست هدیه سررسید

سررسید و ارگانایزر نفیس