دفتر یادداشت چوبی – دفترچه یادداشت چوبی

دفتر یادداشت چوبی – دفترچه یادداشت چوبی


دلنوشته ها، خاطرات، کارهاي روزانه، آموخته ها و يا حتي قرارهایمان برای هر کدام از افراد ممکن جز نوشته های ارزشمندی باشند که نیاز به محافظت و نگهداری داشته باشند.دفاتر چوبی حس متفاوت بودن در محيط کار، دانشگاه و يا مدرسه را به شما هديه مي کند.

جلد دفتر یادداشت های چوبی از ورق های چوبی می باشند که می توان نقوش مختلف را به کمک لیزر بر روی آنها حک کرد و به صورت سیمی آنها را صحافی کرد.

در روش های جدید با ایجاد شیارهای نزدیک و درکنار هم به کمک لیزر امکان منعطف بودن را برای جلد چوبی ایجاد می کنند و جلدی یکپارچه چوبی را برای دفترچه یادداشت ایجاد می کنند.روانشناسی رنگ بنفش

تفاوت سالنامه و سررسید

روانشناسی رنگ بنفش

سالنامه آماری سال 65

تفاوت سالنامه و سررسید

سالنامه سلامت نسخه 4

سالنامه آماری سال 65

صحافی سررسید و مزایا و معایب آن

سالنامه سلامت نسخه 4

خرید سر رسید

صحافی سررسید و مزایا و معایب آن

سررسیدهای فانتزی

خرید سر رسید

سالنامه چرم

سررسیدهای فانتزی

سر رسید لوکس

سالنامه چرم

سررسید وزیری چیست

سر رسید لوکس

سالنامه گل نرگس

سررسید وزیری چیست

خرید سررسید 97

سالنامه گل نرگس

قیمت ست سررسید

خرید سررسید 97

سر رسید 1398

قیمت ست سررسید

سالنامه شمسی 1398

سر رسید 1398

انتخاب بین تقویم دیواری، تقویم رومیزی و تقویم جیبی

سالنامه شمسی 1398

دانلود تقویم سال 98

انتخاب بین تقویم دیواری، تقویم رومیزی و تقویم جیبی

قیمت چاپ سررسید 97

دانلود تقویم سال 98

سر رسید 1397

قیمت چاپ سررسید 97

جداول سالنامه اماری

سر رسید 1397

خرید سررسید

جداول سالنامه اماری

سررسید خرید

خرید سررسید

سالنامه زرتشتی 1394

سررسید خرید

سالنامه باستانی

سالنامه زرتشتی 1394

سالنامه 98

سالنامه باستانی

سالنامه 85

سالنامه 98

سالنامه حجامت 94

سالنامه 85

چاپ سرسید

سالنامه حجامت 94

سالنامه رومیزی

چاپ سرسید

روانشناسی رنگ خاکستری

سالنامه رومیزی