دفتر یادداشت هولوگرامی

دفترچه یادداشت هولوگرامی از جمله دفترچه یادداشت های فانتزی محسوب می شوند که با جلد براق و جذاب خود زیبایی خاصی به دفتر یادداشت می بخشند.

برای تولید جلد این دفتر یادداشت ها از سه روش استفاده می شود که عبارتند از:-

- استفاده از چرم مصنوعی براق

- کاغذ گلاسه که روی آن سلفون متالایز قرار میگیرد.

- چاپ رنگی روی سلفون متالایز

از جمله ویژگی های جلدهای هولوگرامی این است که در مقابل آسیب های خارجی و آلودگی مقاوم می باشند و به راحتی با یک دستمال مرطوب می توان جلد آن را تمیز کرد.

اگر به فکر داشتن یک دفترچه یادداشت خاص و منحصربه فرد هستید میتوانید از دفتر یادداشت های هولوگرامی استفاده کنید.

انواع دفتر یادداشت هولوگرامی

سررسید 98 قیمت

سالنامه حجامت 1395

سررسید 98 قیمت

سالنامه بازرگانی خارجی جمهوری اسلامی

سالنامه حجامت 1395

سالنامه آماری وزارت جهاد کشاورزی

سالنامه بازرگانی خارجی جمهوری اسلامی

سررسید هدف گذاری

سالنامه آماری وزارت جهاد کشاورزی

قیمت سالنامه تبلیغاتی

سررسید هدف گذاری

تقویم و سررسید سال 1398

قیمت سالنامه تبلیغاتی

سالنامه آماری کشور 1394

تقویم و سررسید سال 1398

قیمت سررسید تبلیغاتی

سالنامه آماری کشور 1394

چاپ سالنامه اختصاصی 98

قیمت سررسید تبلیغاتی

قیمت سررسید 1397

چاپ سالنامه اختصاصی 98

سررسید حسابداری

قیمت سررسید 1397

سالنامه و چاپ

سررسید حسابداری

سررسید 1/8

سالنامه و چاپ

سالنامه 98

سررسید 1/8

سررسید خیلی سبز

سالنامه 98

انواع قطع سررسید

سررسید خیلی سبز

سررسید وزیری 95

انواع قطع سررسید

سررسید تبلیغاتی

سررسید وزیری 95

ویدیوهای آموزشی

سررسید تبلیغاتی

سالنامه لایه باز

ویدیوهای آموزشی

سررسید شیک

سالنامه لایه باز

سود در سررسید یکساله

سررسید شیک

سررسید من

سود در سررسید یکساله

قیمت سررسید

سررسید من

سالنامه اختصاصی 1398

قیمت سررسید

جلد سالنامه

سالنامه اختصاصی 1398

سالنامه قمری

جلد سالنامه

سالنامه عشق

سالنامه قمری

سررسید جی کادر

سالنامه عشق