دفتر یادداشت سیمی دخترانه – دفتر سیمی دخترانه

دفتر یادداشت سیمی دخترانه – دفتر سیمی دخترانه

در این مدل از دفترچه ها صحافی به صورت سیمی از بالا و یا بقل میباشد که برخلاف یادداشت با صحافی چسب گرم برگه ها به خودی خود و یا به مرور از آن جدا نمی شوند و حتی کندن برگه از این دفترچه ها بدون اینکه به صحافی یا سایر برگه ها آسیب بزند به راحتی امکان پذیر است.

از جمله ویژگی هایی که دفترچه یادداشت های سیمی دارند این است که جنس جلد آنها می تواند چوبی، مقوایی، پلاستیکی و .... باشد و این ویژگی، جذابیت این مدل دفترچه یادداشت ها را افزایش می دهد.
سررسید یک هشتم

سالنامه 1393

سررسید یک هشتم

سررسید 1399

سالنامه 1393

سالنامه ی آماری استان کرمان

سررسید 1399

سالنامه ثبت احوال

سالنامه ی آماری استان کرمان

سالنامه شرق 94

سالنامه ثبت احوال

سالنامه حجامت 95

سالنامه شرق 94

قیمت سر رسید

سالنامه حجامت 95

لحظه تحویل سال 1399

قیمت سر رسید

سررسید خیلی سبز

لحظه تحویل سال 1399

سررسید گنجینه آذربایجان

سررسید خیلی سبز

ست مدیریتی

سررسید گنجینه آذربایجان

سالنامه 58

ست مدیریتی

دفتر سفر

سالنامه 58

سررسید 98 قیمت

دفتر سفر

سالنامه به سوی ظهور

سررسید 98 قیمت

سالنامه ژوبین

سالنامه به سوی ظهور

پلنر چیست؟

سالنامه ژوبین

چاپ امنیتی(چاپ اسکناس)

پلنر چیست؟

سالنامه آماری طالقان

چاپ امنیتی(چاپ اسکناس)

سررسید کتیبه عشق 94

سالنامه آماری طالقان

مراحل صحافی

سررسید کتیبه عشق 94

سالنامه مرکز آمار ایران

مراحل صحافی

کتاب سررسید 63

سالنامه مرکز آمار ایران

روانشناسی رنگ نارنجی

کتاب سررسید 63

سررسید اروپایی 94

روانشناسی رنگ نارنجی

سالنامه فارسی

سررسید اروپایی 94

سررسید چاپ اول

سالنامه فارسی

سررسیدهای فانتزی

سررسید چاپ اول

ابعاد سررسید رقعی

سررسیدهای فانتزی