خرید دفتر فانتزی

خرید دفتر فانتزی

می توان گفت سبک فانتزی سبکی است که در آن قانون خاصی وجود ندارد و شما ممکن است هر آنچه خلاف طبیعت و واقعیت را در آن مشاهده کنید . استفاده از تخیلات و متنوع بودن و نو بودن این سبک موجب شود تا مخاطبان بسیار زیادی داشته باشد .

حال به چه دفترچه ای فانتزی گفته می شود :

1 – استفاده از شخصیت های کارتونی و کمیک که بسیاری معروف می باشند . در جلد دفترچه یادداشت ها آنها را تبدیل به دفترچه یادداشت فانتزی می کند.

2 – ترکیب رنگ های جذاب و اشکال مختلف.

3 – استفاده از تصویرگری های جذاب و با مزه که ممکن است کاملا تخیلی باشند و یا برعکس.  

از طریق لینک زیر می توانید دفترچه یاداشت های فانتزی مجموعه پارت را خریداری نمایید.

خرید دفتر فانتزی


سررسید پلنر

سفارش سررسید

سررسید پلنر

سررسید میلادی

سفارش سررسید

سررسید فانتزی

سررسید میلادی

قیمت سررسید 1397

سررسید فانتزی

سالنامه 2019

قیمت سررسید 1397

سررسید چک در اکسل

سالنامه 2019

سررسید وزیری موفقیت

سررسید چک در اکسل

سررسید اختصاصی 97

سررسید وزیری موفقیت

قیمت ست سررسید

سررسید اختصاصی 97

سرسید 1397

قیمت ست سررسید

سالنامه جامع اقتصاد ایران

سرسید 1397

سالنامه آماری سال 65

سالنامه جامع اقتصاد ایران

نکات مهم در سفارش سر رسید

سالنامه آماری سال 65

سالنامه هجری قمری

نکات مهم در سفارش سر رسید

سالنامه 95

سالنامه هجری قمری

نکاتی در مورد تقویم رومیزی

سالنامه 95

سالنامه نوروزی روزنامه اعتماد

نکاتی در مورد تقویم رومیزی

نمونه صفحات سررسید

سالنامه نوروزی روزنامه اعتماد

تقویم رومیزی

نمونه صفحات سررسید

سالنامه شمسی 1398

تقویم رومیزی

سررسید وزیری یک روزه فنری

سالنامه شمسی 1398

سالنامه آماری وزارت جهاد کشاورزی

سررسید وزیری یک روزه فنری

دفتر یادداشت اختصاصی - دفترچه یادداشت اختصاصی

سالنامه آماری وزارت جهاد کشاورزی

سالنامه حجامت 1394

دفتر یادداشت اختصاصی - دفترچه یادداشت اختصاصی

5 نکته برای طراحی تقویم

سالنامه حجامت 1394

سررسید های نفیس

5 نکته برای طراحی تقویم

سررسید چرم

سررسید های نفیس

سررسید جی کادر

سررسید چرم

سالنامه آماری صنعت بیمه

سررسید جی کادر