جلد سررسید لایه باز

جلد سررسید لایه باز

 برای برش جلد سررسید اگر کار به صورتی است که بایدلیزر و یا دایکات شود می بایست ابتدا فایل لایه باز آن طراحی و سپس توسط قالب و یا لیزر اجرا شود در زیر چند نمونه فایل لایه باز جلد سررسید جهت آشنایی بیشتر شما آماده می باشد که می‏توانید آنها را دانلود نمایید.سالنامه گنجینه ماندگار

سررسید خرید

سالنامه گنجینه ماندگار

چاپ سالنامه

سررسید خرید

چاپ سالنامه در تهران

چاپ سالنامه

سالنامه ی آماری

چاپ سالنامه در تهران

سررسید وزیری موفقیت

سالنامه ی آماری

سررسيد 98

سررسید وزیری موفقیت

سالنامه میلادی 2015

سررسيد 98

سفارش سر رسید

سالنامه میلادی 2015

سررسید جی کادر

سفارش سر رسید

سالنامه 94 اندروید

سررسید جی کادر

چاپ سررسید تهران

سالنامه 94 اندروید

ست مدیریتی

چاپ سررسید تهران

سالنامه صهبا 98

ست مدیریتی

سالنامه 97

سالنامه صهبا 98

سالنامه تخصصی روابط عمومی

سالنامه 97

سررسید هدف گذاری

سالنامه تخصصی روابط عمومی

سررسید جمعه جدا

سررسید هدف گذاری

چاپ سالنامه اختصاصی

سررسید جمعه جدا

سالنامه مدیران

چاپ سالنامه اختصاصی

سالنامه سلامت 4

سالنامه مدیران

سرسید 97

سالنامه سلامت 4

سررسید زیبا

سرسید 97

صحافی سررسید اروپایی

سررسید زیبا

تقویم و سالنامه چیست ؟

صحافی سررسید اروپایی

پلنر تحصیلی چیست؟

تقویم و سالنامه چیست ؟

سررسید رقعی

پلنر تحصیلی چیست؟

سالنامه آماری لرستان

سررسید رقعی

لت گلاسه سر رسید

سالنامه آماری لرستان

سررسید چیست ؟

لت گلاسه سر رسید