جلد سررسید لایه باز

جلد سررسید لایه باز

 برای برش جلد سررسید اگر کار به صورتی است که بایدلیزر و یا دایکات شود می بایست ابتدا فایل لایه باز آن طراحی و سپس توسط قالب و یا لیزر اجرا شود در زیر چند نمونه فایل لایه باز جلد سررسید جهت آشنایی بیشتر شما آماده می باشد که می‏توانید آنها را دانلود نمایید.سالنامه آماری آذربایجان غربی 1390

سررسید خشکبیجار

سالنامه آماری آذربایجان غربی 1390

سررسید 1399

سررسید خشکبیجار

سررسید گذشته بانک ملت

سررسید 1399

سالنامه چیست

سررسید گذشته بانک ملت

سالنامه گاد 5

سالنامه چیست

سررسید یادداشت پانیذ

سالنامه گاد 5

سالنامه 1395

سررسید یادداشت پانیذ

روانشناسی رنگ نارنجی

سالنامه 1395

نرم افزار طراحی سررسید

روانشناسی رنگ نارنجی

اندازه سررسید رقعی

نرم افزار طراحی سررسید

سالنامه آماری کشور 1395

اندازه سررسید رقعی

سالنامه نودوچهار

سالنامه آماری کشور 1395

سالنامه 97

سالنامه نودوچهار

سالنامه هجری شمسی

سالنامه 97

سررسید های فانتزی

سالنامه هجری شمسی

سالنامه سال 95

سررسید های فانتزی

سالنامه آماری سال 75

سالنامه سال 95

پلنر هفتگی

سالنامه آماری سال 75

سالنامه فارسی 1394

پلنر هفتگی

چاپ سالنامه 95

سالنامه فارسی 1394

ست مدیریتی با سررسید لوکس

چاپ سالنامه 95

سررسید تیرداد

ست مدیریتی با سررسید لوکس

سررسید وریزی چیست؟

سررسید تیرداد

اندازه سررسید وزیری

سررسید وریزی چیست؟

سالنامه هجری قمری

اندازه سررسید وزیری

سررسید در ایندیزاین

سالنامه هجری قمری

طراحی سالنامه

سررسید در ایندیزاین

سررسید پرداخت بیمه سامان

طراحی سالنامه

سررسید حقوقی

سررسید پرداخت بیمه سامان