جلد سررسید لایه باز

جلد سررسید لایه باز

 برای برش جلد سررسید اگر کار به صورتی است که بایدلیزر و یا دایکات شود می بایست ابتدا فایل لایه باز آن طراحی و سپس توسط قالب و یا لیزر اجرا شود در زیر چند نمونه فایل لایه باز جلد سررسید جهت آشنایی بیشتر شما آماده می باشد که می‏توانید آنها را دانلود نمایید.


سالنامه چيني

سررسید قطع وزیری

سالنامه چيني

چاپ سررسید 98

سررسید قطع وزیری

سالنامه آماری

چاپ سررسید 98

سالنامه به انگلیسی

سالنامه آماری

ست کادویی سررسید

سالنامه به انگلیسی

سالنامه آماری گمرک

ست کادویی سررسید

سالنامه آماری دانشگاه علوم پزشکی

سالنامه آماری گمرک

سالنامه چینی

سالنامه آماری دانشگاه علوم پزشکی

سالنامه کوهنوردی سیمرغ

سالنامه چینی

سررسید خشتی

سالنامه کوهنوردی سیمرغ

سررسید ضمانت نامه

سررسید خشتی

سالنامه عصر روح الله

سررسید ضمانت نامه

سررسید 98

سالنامه عصر روح الله

سالنامه 85

سررسید 98

سررسید وریزی چیست؟

سالنامه 85

سررسید ارزان 94

سررسید وریزی چیست؟

سالنامه حجامت 95

سررسید ارزان 94

خرید سالنامه 1394

سالنامه حجامت 95

تقویم و سالنامه 1398

خرید سالنامه 1394

سالنامه آماری ثبت احوال

تقویم و سالنامه 1398

ست سررسید

سالنامه آماری ثبت احوال

سالنامه زنبورداری(فصلنامه زنبورداري)

ست سررسید

سالنامه قمر در عقرب

سالنامه زنبورداری(فصلنامه زنبورداري)

سررسید 98 اصفهان

سالنامه قمر در عقرب

سررسید چرم

سررسید 98 اصفهان

سر رسید جلد نرم

سررسید چرم

سررسید مذهبی

سر رسید جلد نرم

سالنامه های قدیمی

سررسید مذهبی

سالنامه آماری وزارت بهداشت

سالنامه های قدیمی