جا کارتی تبلیغاتی

جاکارتی از جمله هدایای تبلیغاتی می باشد که هر شخص در لحظه آشنایی می تواند اطلاعات شخص یا شرکت را به مخاطب ارائه دهد و به عنوان یک هدیه تبلیغاتی خاص مورد استفاده قرار گیرد ...

لیست قیمت جا کارتی تبلیغاتی

ردیف نام محصول کد محصول قیمت فروش (به ریال)
1 جا کارتی تبلیغاتی j- 1 100,000
2 جا کارتی تبلیغاتی j-2 107,000
3 جا کارتی تبلیغاتی j- 3 100,000
4 جا کارتی تبلیغاتی j- 4 107,000


سررسید 1394

سالنامه شمسی 1395

سررسید 1394

چاپ سالنامه

سالنامه شمسی 1395

سررسید 93

چاپ سالنامه

سررسید حافظ

سررسید 93

سررسید و تقویم 94

سررسید حافظ

سالنامه حجامت 96

سررسید و تقویم 94

سالنامه جامع اقتصاد ایران

سالنامه حجامت 96

جداول سالنامه اماری

سالنامه جامع اقتصاد ایران

سالنامه اختصاصی 97

جداول سالنامه اماری

سایز سررسید اروپایی

سالنامه اختصاصی 97

سالنامه آماری استان گیلان

سایز سررسید اروپایی

سررسید فلش دار

سالنامه آماری استان گیلان

سالنامه یعنی چه

سررسید فلش دار

سالنامه ی آماری

سالنامه یعنی چه

سالنامه چرم

سالنامه ی آماری

ست کادویی سررسید

سالنامه چرم

سررسید ارزان

ست کادویی سررسید

سررسید حافظ 94

سررسید ارزان

سالنامه پالتویی

سررسید حافظ 94

سررسید طرح اروپایی

سالنامه پالتویی

سررسید چوبی

سررسید طرح اروپایی

سررسید جمعه جدا

سررسید چوبی

سالنامه به انگلیسی

سررسید جمعه جدا

چاپ تقویم 1397

سالنامه به انگلیسی

سالنامه حجامت 1396

چاپ تقویم 1397

سررسید ایران هنر

سالنامه حجامت 1396

سالنامه کتیبه عشق

سررسید ایران هنر

سررسید مهندسی

سالنامه کتیبه عشق

طراحی لت سررسید

سررسید مهندسی