جا کارتی تبلیغاتی

جاکارتی از جمله هدایای تبلیغاتی می باشد که هر شخص در لحظه آشنایی می تواند اطلاعات شخص یا شرکت را به مخاطب ارائه دهد و به عنوان یک هدیه تبلیغاتی خاص مورد استفاده قرار گیرد ...

لیست قیمت جا کارتی تبلیغاتی

ردیفنام محصولکد محصولقیمت فروش (به ریال)
1جا کارتی تبلیغاتیj- 1100,000
2جا کارتی تبلیغاتیj-2107,000
3جا کارتی تبلیغاتیj- 3100,000
4جا کارتی تبلیغاتیj- 4107,000


ار گانایزر

سررسید 2 روزه

ار گانایزر

سررسید طرح

سررسید 2 روزه

قیمت ست سررسید

سررسید طرح

دفترچه یادداشت فانتزی

قیمت ست سررسید

سررسید من

دفترچه یادداشت فانتزی

چاپ سررسید اختصاصی 97

سررسید من

سالنامه فرهیختگان

چاپ سررسید اختصاصی 97

اندازه سررسید رقعی

سالنامه فرهیختگان

سالنامه آماری آذربایجان غربی 98

اندازه سررسید رقعی

سر رسید ارزان

سالنامه آماری آذربایجان غربی 98

سررسید به انگلیسی

سر رسید ارزان

سررسید اروپایی

سررسید به انگلیسی

چاپ سالنامه اختصاصی 98

سررسید اروپایی

ست مدیریتی ارگانایزر

چاپ سالنامه اختصاصی 98

سالنامه فارسی 1394

ست مدیریتی ارگانایزر

سررسید پرداخت بیمه سامان

سالنامه فارسی 1394

سالنامه گاد 5

سررسید پرداخت بیمه سامان

پلنر هفتگی

سالنامه گاد 5

طرح سررسید لایه باز

پلنر هفتگی

فروش سررسید 98

طرح سررسید لایه باز

سررسید عکس

فروش سررسید 98

سالنامه صادرات و واردات گمرک

سررسید عکس

سررسید حواله های پدیده شاندیز

سالنامه صادرات و واردات گمرک

سالنامه شرق 94

سررسید حواله های پدیده شاندیز

سالنامه سلامت نسخه 4

سالنامه شرق 94

سررسید چرم

سالنامه سلامت نسخه 4

سالنامه آماری سازمان ثبت احوال

سررسید چرم

صحافی سررسید اروپایی

سالنامه آماری سازمان ثبت احوال

سالنامه صنعت بیمه 1398

صحافی سررسید اروپایی