جا کارتی تبلیغاتی

جاکارتی از جمله هدایای تبلیغاتی می باشد که هر شخص در لحظه آشنایی می تواند اطلاعات شخص یا شرکت را به مخاطب ارائه دهد و به عنوان یک هدیه تبلیغاتی خاص مورد استفاده قرار گیرد ...

لیست قیمت جا کارتی تبلیغاتی

ردیفنام محصولکد محصولقیمت فروش (به ریال)
1جا کارتی تبلیغاتیj- 1100,000
2جا کارتی تبلیغاتیj-2107,000
3جا کارتی تبلیغاتیj- 3100,000
4جا کارتی تبلیغاتیj- 4107,000

سالنامه و چاپ

سررسید دیجیتال فارسی

سالنامه و چاپ

سالنامه آماری کشور 1394

سررسید دیجیتال فارسی

سالنامه 86

سالنامه آماری کشور 1394

سالنامه 1385

سالنامه 86

سالنامه آماری سازمان ثبت احوال

سالنامه 1385

سالنامه 1364

سالنامه آماری سازمان ثبت احوال

سررسید 98

سالنامه 1364

سالنامه حجامت 1394

سررسید 98

سالنامه سال 69

سالنامه حجامت 1394

سالنامه

سالنامه سال 69

سالنامه 1398

سالنامه

سالنامه حمل و نقل

سالنامه 1398

سالنامه کشاورزی

سالنامه حمل و نقل

سالنامه قمری

سالنامه کشاورزی

انواع جلد سر رسید

سالنامه قمری

سالنامه سلامت برای اندروید

انواع جلد سر رسید

لت گلاسه سر رسید

سالنامه سلامت برای اندروید

سالنامه شیلات ایران

لت گلاسه سر رسید

نمونه لت سررسید

سالنامه شیلات ایران

تقویم و سالنامه 98

نمونه لت سررسید

سالنامه هفت سین قرانی

تقویم و سالنامه 98

سالنامه حجامت 96

سالنامه هفت سین قرانی

دفترچه یادداشت فانتزی

سالنامه حجامت 96

سررسید قطع اروپایی

دفترچه یادداشت فانتزی

سالنامه فارسی اندروید

سررسید قطع اروپایی

سررسید قطع وزیری

سالنامه فارسی اندروید

صحافی سررسید اروپایی

سررسید قطع وزیری

سررسید طرح

صحافی سررسید اروپایی

سالنامه آماری استان گیلان

سررسید طرح