جا کارتی تبلیغاتی

جاکارتی از جمله هدایای تبلیغاتی می باشد که هر شخص در لحظه آشنایی می تواند اطلاعات شخص یا شرکت را به مخاطب ارائه دهد و به عنوان یک هدیه تبلیغاتی خاص مورد استفاده قرار گیرد ...

لیست قیمت جا کارتی تبلیغاتی

ردیفنام محصولکد محصولقیمت فروش (به ریال)
1جا کارتی تبلیغاتیj- 1100,000
2جا کارتی تبلیغاتیj-2107,000
3جا کارتی تبلیغاتیj- 3100,000
4جا کارتی تبلیغاتیj- 4107,000

سررسیدهای فانتزی

سررسید میلادی

سررسیدهای فانتزی

سالنامه 2019

سررسید میلادی

سالنامه حجامت 1394

سالنامه 2019

سررسید 98

سالنامه حجامت 1394

قطع سررسید

سررسید 98

سالنامه شیعه

قطع سررسید

ارگانایزر

سالنامه شیعه

سررسید گنجینه آذربایجان

ارگانایزر

سالنامه 1398

سررسید گنجینه آذربایجان

سررسید وزیری95

سالنامه 1398

سالنامه باستانی

سررسید وزیری95

سررسید کتیبه عشق

سالنامه باستانی

دفتریادداشت تبلیغاتی

سررسید کتیبه عشق

قیمت سررسید وزیری

دفتریادداشت تبلیغاتی

سالنامه 2019

قیمت سررسید وزیری

نمونه لت سررسید

سالنامه 2019

سررسید

نمونه لت سررسید

سررسید برای اندروید

سررسید

سررسید 1/8

سررسید برای اندروید

روی جلد سررسید

سررسید 1/8

سر رسید اختصاصی

روی جلد سررسید

سالنامه ی آماری ایران

سر رسید اختصاصی

سالنامه زیبا

سالنامه ی آماری ایران

تقویم رومیزی

سالنامه زیبا

سررسید 1399

تقویم رومیزی

سالنامه آماری سال 75

سررسید 1399

سررسید وزیری چیست

سالنامه آماری سال 75

سالنامه نودوچهار

سررسید وزیری چیست

سررسید زرتشتی

سالنامه نودوچهار