تقویم چیست؟


تقویم چیست؟ تقویم سیستمی برای تقسیم زمان به دوره های طولانی مدت مانند روزها، ماه ها و سال ها می باشد. چنین تقسیمی دارای یک نظم مشخص است. از تقویم برای تنظیم مراسم های مذهبی، تاریخی، علمی و … استفاده می شود. لاتین کلمه تقویم Calendae  یا Kalendae می باشد که اولین روز ماه در تقویم جمهوری روم می باشد.

اولین تقویم عملیاتی که رویدادهای مهم و الزامی را در خود جای داده بود، مربوط به تمدن مصریان بود. این تقویم ۱۵۰۰ سال قدمت دارد.

تقویم میلادی

تقویم میلادی پیشرفت بیشتری داشت که به طور جهانی پذیرفته شد. زیرا به جشن های مذهبی، فعالیت های فصلی به واسطه حرکت خورشید و … می پردازد. چنین سیستم تقویمی بسیار پیچیده است زیرا دوره های ماه و حرکت خورشید متغیر است. اما با استفاده از قوانین ساده، تقویم سالی را با خطای کمتر از نیم دقیقه تهیه کردند.

تقویم میلادی توسط ژولیوس سزار در سال ۴۵ قبل از میلاد معرفی شد و جایگزین تقویم رومی شد.


تقویم هجری شمسی

تقویم هجری شمسی کامل ترین تقویم می باشد. که اصول شمارش آن بر اساس فصل ها و چرخش زمین به دور خورشید می باشد و می تواند بهترین راه برای شمارش روز ها باشد. که پیدایش آن نیز توسط ستاره شناسان آریایی و یونانی ایجاد شده و مورد استفاده برای تقویم های کشور های آنها نیز قرار گرفته است.
سالنامه شیعه

خرید سالنامه 1397

سالنامه شیعه

چاپ سرسید

خرید سالنامه 1397

ثبت نام سررسید نظام مهندسی

چاپ سرسید

سالنامه آماری سازمان ثبت احوال

ثبت نام سررسید نظام مهندسی

سررسید چاپ

سالنامه آماری سازمان ثبت احوال

سررسید چوبی

سررسید چاپ

ست سررسید مدیریتی

سررسید چوبی

سالنامه طبری

ست سررسید مدیریتی

سالنامه 1393 هجری شمسی

سالنامه طبری

سررسید خیلی سبز

سالنامه 1393 هجری شمسی

سررسید لوکس

سررسید خیلی سبز

طرح سررسید وزیری

سررسید لوکس

سالنامه گل نرگس

طرح سررسید وزیری

قطع سررسید

سالنامه گل نرگس

سالنامه شیلات ایران

قطع سررسید

سالنامه به انگلیسی

سالنامه شیلات ایران

سالنامه 92

سالنامه به انگلیسی

سالنامه حجامت 1396

سالنامه 92

سررسید خادم ملت

سالنامه حجامت 1396

سررسید عمرنامه

سررسید خادم ملت

سالنامه 1394

سررسید عمرنامه

سالنامه آماری گمرک ایران

سالنامه 1394

10 نکته ضروری برای طراحی و چاپ تقویم و سررسید

سالنامه آماری گمرک ایران

سررسید جلد چرم یا چرمی

10 نکته ضروری برای طراحی و چاپ تقویم و سررسید

سالنامه آماری آذربایجان غربی

سررسید جلد چرم یا چرمی

سالنامه تبلیغاتی

سالنامه آماری آذربایجان غربی

سررسید دستیار مهندسی

سالنامه تبلیغاتی

سررسید قطع اروپایی

سررسید دستیار مهندسی

سالنامه قمری 94

سررسید قطع اروپایی