تجهیزات پارت

ویدئو ماشین آلات  واحد چاپ

مجموعه پارت ، با بیش از یک دهه سابقه درخشان در صنعت چاپ و صحافی

واحد چاپ پارت

مجهز به پیشرفته ترین دستگاههای روز دنیا

– دستگاه چاپ ۵ رنگ دو ورقی هایدلبرگ، اسپید مستر CD

– دستگاه چاپ ۲ رنگ دو ورقی هایدلبرگ، اسپید مستر CD

– دستگاه برش پلار با دهانه ۱۱۵ سانت

واحد صحافی تمام اتوماتیک

مجهز به کلیه دستگاههای صحافی و جلد سازی

مجهز به دستگاههای ورق تا کن، آستر چسبان، ترتیب، دوخت، چسب کشی، بادگیر عطف، برش، لب گرد و خط کامل جلد گذاری در قسمت صحافی و همچنین جلد سازی اتوماتیک، گرد کن جلد، طلاکوب و برش مقوا در قسمت جلد سازیویدئو ماشین آلات جلدسازی

 دستگاه جلد سازی اتوماتیک کلبوس DA36

قابلیت ساخت انواع جلد های صحافی و سراجی اعم از ترمو، سلفونی و گالینگور تا سایز ۳۵*۲۵ با سرعت ۲۰۰۰ جلد در ساعت

– دستگاه گرد کن جلد SCS

جهت گرد کردن گوشه جلد سخت تا سایز ۲۵*۳۵ با سرعت ۲۰۰۰ جلد در ساعت

– دستگاه طلاکوب تمام اتوماتیک کلبوس PE70

قابلیت طلاکوب، داغکوب و برجسته سازی تا سایز ۵۰*۳۵ ، با سرعت ۴۲۰۰ عدد در ساعت

– دستگاه برش مقوا نیمه اتوماتیک

پیشرو صنعت، دهانه ۱۴۰ سانت، قابلیت برش دو طرف همزمان

ویدئو ماشین آلات صحافی 1

– دستگاه ورق تا کن اشتال

 ۴ شانه پارالل، قابلیت تاکردن فرمهای ۸ و ۱۶ صفحه، با سرعت ۱۲۰۰۰ برگ در ساعت

– دستگاه ورق تا کن MBO

 ۶ شانه پارالل، قابلیت تا کردن فرم های ۳۲ صفحه، با سرعت ۱۲۰۰۰ برگ در ساعت

– دستگاه آستر چسبان هانکلر آلمان

 دهانه ۴۰ سانتیمتر، با سرعت ۶۰۰۰ برگ در ساعت

– دستگاه ترتیب کلبوس ZU804

سایز ۳۵*۵۰ ، ۲۸ خانه با قابلیت اسکن تمام خانه ها جهت جداسازی ضایعات،با سرعت ۶۰۰۰ برگ در ساعت

– دو دستگاه دوخت مولر مارتینی اینونتا پلاس

 سایز ۳۶*۳۲، با سرعت ۱۲۰۰۰ برگ در ساعت

ویدئو ماشین آلات صحافی 2

– دستگاه چسب کشی کلبوس RB461

 دارای خشک کن قوی بلافاصله پس از چسب کشی، با سرعت ۲۴۰۰ کتاب در ساعت

– دستگاه بادگیر کلبوس FN

 جهت پرس عطف کتاب، با سرعت ۲۴۰۰ کتاب رد ساعت

– دستگاه برش سه طرف هم زمان کلبوسHD140

 سایز ۵۰*۳۵،با سرعت ۴۲۰۰ کتاب در ساعت

– دستگاه برش لب گرد جوی

 سایز ۵۰*۳۵، با سرعت ۲۰۰۰ جلد در ساعت

– خط کامل جلد گذاری کلبوسBF522

با سرعت ۲۴۰۰ عدد جلد در ساعت، شامل قسمتهای گرد کن، ته کوب، پارچه تنظیف، قنداق و شیرازه، تو جلد ریز، پرس و جا ناخنی تا سایز ۵۰*۳۵


سررسید لوکس

سالنامه زنبورداری(فصلنامه زنبورداري)

سررسید لوکس

صحافی سررسید

سالنامه زنبورداری(فصلنامه زنبورداري)

سالنامه پارس

صحافی سررسید

سررسید وزیری 95

سالنامه پارس

تاریخچه صحافی

سررسید وزیری 95

روانشناسی رنگ زرد

تاریخچه صحافی

سالنامه 84

روانشناسی رنگ زرد

قیمت صحافی سررسید

سالنامه 84

سالنامه به انگلیسی

قیمت صحافی سررسید

سررسید اختصاصی 97

سالنامه به انگلیسی

سررسید تبریز

سررسید اختصاصی 97

سالنامه سال 1398

سررسید تبریز

سالنامه 1393

سالنامه سال 1398

سالنامه موفقیت 95

سالنامه 1393

سفارش سر رسید

سالنامه موفقیت 95

سالنامه رسمی ایران

سفارش سر رسید

دفتر یادداشت چوبی – دفترچه یادداشت چوبی

سالنامه رسمی ایران

چاپ سالنامه 95

دفتر یادداشت چوبی – دفترچه یادداشت چوبی

سالنامه 91

چاپ سالنامه 95

سالنامه بیمه

سالنامه 91

سالنامه آماری 85

سالنامه بیمه

سالنامه آماری گمرک

سالنامه آماری 85

چاپ تقویم 98

سالنامه آماری گمرک

سررسید زرتشتی

چاپ تقویم 98

سالنامه نجومی

سررسید زرتشتی

سال 1399 در یک نگاه

سالنامه نجومی

سالنامه 1393 هجری شمسی

سال 1399 در یک نگاه

دفتریادداشت سیمی

سالنامه 1393 هجری شمسی

سررسید چاپ اول

دفتریادداشت سیمی