تجهیزات پارت

ویدئو ماشین آلات  واحد چاپ

مجموعه پارت ، با بیش از یک دهه سابقه درخشان در صنعت چاپ و صحافی

واحد چاپ پارت

مجهز به پیشرفته ترین دستگاههای روز دنیا

– دستگاه چاپ ۵ رنگ دو ورقی هایدلبرگ، اسپید مستر CD

– دستگاه چاپ ۲ رنگ دو ورقی هایدلبرگ، اسپید مستر CD

– دستگاه برش پلار با دهانه ۱۱۵ سانت

واحد صحافی تمام اتوماتیک

مجهز به کلیه دستگاههای صحافی و جلد سازی

مجهز به دستگاههای ورق تا کن، آستر چسبان، ترتیب، دوخت، چسب کشی، بادگیر عطف، برش، لب گرد و خط کامل جلد گذاری در قسمت صحافی و همچنین جلد سازی اتوماتیک، گرد کن جلد، طلاکوب و برش مقوا در قسمت جلد سازیویدئو ماشین آلات جلدسازی

 دستگاه جلد سازی اتوماتیک کلبوس DA36

قابلیت ساخت انواع جلد های صحافی و سراجی اعم از ترمو، سلفونی و گالینگور تا سایز ۳۵*۲۵ با سرعت ۲۰۰۰ جلد در ساعت

– دستگاه گرد کن جلد SCS

جهت گرد کردن گوشه جلد سخت تا سایز ۲۵*۳۵ با سرعت ۲۰۰۰ جلد در ساعت

– دستگاه طلاکوب تمام اتوماتیک کلبوس PE70

قابلیت طلاکوب، داغکوب و برجسته سازی تا سایز ۵۰*۳۵ ، با سرعت ۴۲۰۰ عدد در ساعت

– دستگاه برش مقوا نیمه اتوماتیک

پیشرو صنعت، دهانه ۱۴۰ سانت، قابلیت برش دو طرف همزمان

ویدئو ماشین آلات صحافی 1

– دستگاه ورق تا کن اشتال

 ۴ شانه پارالل، قابلیت تاکردن فرمهای ۸ و ۱۶ صفحه، با سرعت ۱۲۰۰۰ برگ در ساعت

– دستگاه ورق تا کن MBO

 ۶ شانه پارالل، قابلیت تا کردن فرم های ۳۲ صفحه، با سرعت ۱۲۰۰۰ برگ در ساعت

– دستگاه آستر چسبان هانکلر آلمان

 دهانه ۴۰ سانتیمتر، با سرعت ۶۰۰۰ برگ در ساعت

– دستگاه ترتیب کلبوس ZU804

سایز ۳۵*۵۰ ، ۲۸ خانه با قابلیت اسکن تمام خانه ها جهت جداسازی ضایعات،با سرعت ۶۰۰۰ برگ در ساعت

– دو دستگاه دوخت مولر مارتینی اینونتا پلاس

 سایز ۳۶*۳۲، با سرعت ۱۲۰۰۰ برگ در ساعت

ویدئو ماشین آلات صحافی 2

– دستگاه چسب کشی کلبوس RB461

 دارای خشک کن قوی بلافاصله پس از چسب کشی، با سرعت ۲۴۰۰ کتاب در ساعت

– دستگاه بادگیر کلبوس FN

 جهت پرس عطف کتاب، با سرعت ۲۴۰۰ کتاب رد ساعت

– دستگاه برش سه طرف هم زمان کلبوسHD140

 سایز ۵۰*۳۵،با سرعت ۴۲۰۰ کتاب در ساعت

– دستگاه برش لب گرد جوی

 سایز ۵۰*۳۵، با سرعت ۲۰۰۰ جلد در ساعت

– خط کامل جلد گذاری کلبوسBF522

با سرعت ۲۴۰۰ عدد جلد در ساعت، شامل قسمتهای گرد کن، ته کوب، پارچه تنظیف، قنداق و شیرازه، تو جلد ریز، پرس و جا ناخنی تا سایز ۵۰*۳۵سررسید اختصاصی 1398

سررسید 1399

سررسید اختصاصی 1398

قیمت چاپ سالنامه

سررسید 1399

سالنامه بیمه مرکزی

قیمت چاپ سالنامه

سالنامه ی آماری

سالنامه بیمه مرکزی

سررسید رحلی

سالنامه ی آماری

صحافی سررسید اروپایی

سررسید رحلی

سررسید چاپ

صحافی سررسید اروپایی

سرسید 97

سررسید چاپ

سالنامه قمر در عقرب

سرسید 97

سررسيد و تقويم

سالنامه قمر در عقرب

سالنامه و هدایای تبلیغاتی

سررسيد و تقويم

قیمت چاپ سررسید 1397

سالنامه و هدایای تبلیغاتی

سرسید اختصاصی

قیمت چاپ سررسید 1397

سررسید مشهد

سرسید اختصاصی

سررسید تبلیغاتی 94

سررسید مشهد

سالنامه 97

سررسید تبلیغاتی 94

سرر سید فانتزی

سالنامه 97

سررسید سایز اروپایی

سرر سید فانتزی

مراحل صحافی

سررسید سایز اروپایی

سفارش سالنامه

مراحل صحافی

سالنامه دستیار مهندس

سفارش سالنامه

سالنامه سلامت نسخه 4

سالنامه دستیار مهندس

سالنامه آماری کشور 1395

سالنامه سلامت نسخه 4

سررسید 1399

سالنامه آماری کشور 1395

سررسید وزیری 94

سررسید 1399

سالنامه شرق 94

سررسید وزیری 94

فروش سررسید

سالنامه شرق 94

سالنامه آماری

فروش سررسید

چاپ سررسید اختصاصی 1397

سالنامه آماری