تجهیزات پارت

ویدئو ماشین آلات  واحد چاپ

مجموعه پارت ، با بیش از یک دهه سابقه درخشان در صنعت چاپ و صحافی

واحد چاپ پارت

مجهز به پیشرفته ترین دستگاههای روز دنیا

– دستگاه چاپ ۵ رنگ دو ورقی هایدلبرگ، اسپید مستر CD

– دستگاه چاپ ۲ رنگ دو ورقی هایدلبرگ، اسپید مستر CD

– دستگاه برش پلار با دهانه ۱۱۵ سانت

واحد صحافی تمام اتوماتیک

مجهز به کلیه دستگاههای صحافی و جلد سازی

مجهز به دستگاههای ورق تا کن، آستر چسبان، ترتیب، دوخت، چسب کشی، بادگیر عطف، برش، لب گرد و خط کامل جلد گذاری در قسمت صحافی و همچنین جلد سازی اتوماتیک، گرد کن جلد، طلاکوب و برش مقوا در قسمت جلد سازیویدئو ماشین آلات جلدسازی

 دستگاه جلد سازی اتوماتیک کلبوس DA36

قابلیت ساخت انواع جلد های صحافی و سراجی اعم از ترمو، سلفونی و گالینگور تا سایز ۳۵*۲۵ با سرعت ۲۰۰۰ جلد در ساعت

– دستگاه گرد کن جلد SCS

جهت گرد کردن گوشه جلد سخت تا سایز ۲۵*۳۵ با سرعت ۲۰۰۰ جلد در ساعت

– دستگاه طلاکوب تمام اتوماتیک کلبوس PE70

قابلیت طلاکوب، داغکوب و برجسته سازی تا سایز ۵۰*۳۵ ، با سرعت ۴۲۰۰ عدد در ساعت

– دستگاه برش مقوا نیمه اتوماتیک

پیشرو صنعت، دهانه ۱۴۰ سانت، قابلیت برش دو طرف همزمان

ویدئو ماشین آلات صحافی 1

– دستگاه ورق تا کن اشتال

 ۴ شانه پارالل، قابلیت تاکردن فرمهای ۸ و ۱۶ صفحه، با سرعت ۱۲۰۰۰ برگ در ساعت

– دستگاه ورق تا کن MBO

 ۶ شانه پارالل، قابلیت تا کردن فرم های ۳۲ صفحه، با سرعت ۱۲۰۰۰ برگ در ساعت

– دستگاه آستر چسبان هانکلر آلمان

 دهانه ۴۰ سانتیمتر، با سرعت ۶۰۰۰ برگ در ساعت

– دستگاه ترتیب کلبوس ZU804

سایز ۳۵*۵۰ ، ۲۸ خانه با قابلیت اسکن تمام خانه ها جهت جداسازی ضایعات،با سرعت ۶۰۰۰ برگ در ساعت

– دو دستگاه دوخت مولر مارتینی اینونتا پلاس

 سایز ۳۶*۳۲، با سرعت ۱۲۰۰۰ برگ در ساعت

ویدئو ماشین آلات صحافی 2

– دستگاه چسب کشی کلبوس RB461

 دارای خشک کن قوی بلافاصله پس از چسب کشی، با سرعت ۲۴۰۰ کتاب در ساعت

– دستگاه بادگیر کلبوس FN

 جهت پرس عطف کتاب، با سرعت ۲۴۰۰ کتاب رد ساعت

– دستگاه برش سه طرف هم زمان کلبوسHD140

 سایز ۵۰*۳۵،با سرعت ۴۲۰۰ کتاب در ساعت

– دستگاه برش لب گرد جوی

 سایز ۵۰*۳۵، با سرعت ۲۰۰۰ جلد در ساعت

– خط کامل جلد گذاری کلبوسBF522

با سرعت ۲۴۰۰ عدد جلد در ساعت، شامل قسمتهای گرد کن، ته کوب، پارچه تنظیف، قنداق و شیرازه، تو جلد ریز، پرس و جا ناخنی تا سایز ۵۰*۳۵سالنامه گاد 5

سررسید 1399

سالنامه گاد 5

سررسید گالینگور

سررسید 1399

سالنامه اعتماد

سررسید گالینگور

سررسید حواله پدیده

سالنامه اعتماد

سررسید رقعی اروپایی

سررسید حواله پدیده

سالنامه سال 95

سررسید رقعی اروپایی

سررسید رقعی

سالنامه سال 95

سررسید وزیری چیست

سررسید رقعی

تاریخچه صحافی

سررسید وزیری چیست

سالنامه 98

تاریخچه صحافی

پخش عمده سررسید

سالنامه 98

سالنامه غدیر

پخش عمده سررسید

سررسید 98

سالنامه غدیر

سررسید تبریز

سررسید 98

قیمت سالنامه العبد

سررسید تبریز

سالنامه عبری

قیمت سالنامه العبد

انتخاب بین تقویم دیواری، تقویم رومیزی و تقویم جیبی

سالنامه عبری

سررسید طرح

انتخاب بین تقویم دیواری، تقویم رومیزی و تقویم جیبی

سررسید جامعه مهندسان مشاور

سررسید طرح

سررسید وزیری چیست

سررسید جامعه مهندسان مشاور

سالنامه بیمه

سررسید وزیری چیست

روانشناسی رنگ خاکستری

سالنامه بیمه

سالنامه آماری وزارت بهداشت

روانشناسی رنگ خاکستری

سالنامه هخامنشی

سالنامه آماری وزارت بهداشت

سالنامه ژوبین

سالنامه هخامنشی

سالنامه آماری سازمان ثبت احوال

سالنامه ژوبین

سالنامه استان لرستان

سالنامه آماری سازمان ثبت احوال

سررسيد و تقويم

سالنامه استان لرستان

خرید سالنامه

سررسيد و تقويم