تجهیزات ما

ویدئو ماشین آلات  واحد چاپ

مجموعه پارت ، با بیش از یک دهه سابقه درخشان در صنعت چاپ و صحافی

واحد چاپ پارت

مجهز به پیشرفته ترین دستگاههای روز دنیا

– دستگاه چاپ ۵ رنگ دو ورقی هایدلبرگ، اسپید مستر CD

– دستگاه چاپ ۲ رنگ دو ورقی هایدلبرگ، اسپید مستر CD

– دستگاه برش پلار با دهانه ۱۱۵ سانت

واحد صحافی تمام اتوماتیک

مجهز به کلیه دستگاههای صحافی و جلد سازی

مجهز به دستگاههای ورق تا کن، آستر چسبان، ترتیب، دوخت، چسب کشی، بادگیر عطف، برش، لب گرد و خط کامل جلد گذاری در قسمت صحافی و همچنین جلد سازی اتوماتیک، گرد کن جلد، طلاکوب و برش مقوا در قسمت جلد سازی.


ویدئو ماشین آلات جلدسازی

 دستگاه جلد سازی اتوماتیک کلبوس DA36

قابلیت ساخت انواع جلد های صحافی و سراجی اعم از ترمو، سلفونی و گالینگور تا سایز ۳۵*۲۵ با سرعت ۲۰۰۰ جلد در ساعت

– دستگاه گرد کن جلد SCS

جهت گرد کردن گوشه جلد سخت تا سایز ۲۵*۳۵ با سرعت ۲۰۰۰ جلد در ساعت

– دستگاه طلاکوب تمام اتوماتیک کلبوس PE70

قابلیت طلاکوب، داغکوب و برجسته سازی تا سایز ۵۰*۳۵ ، با سرعت ۴۲۰۰ عدد در ساعت

– دستگاه برش مقوا نیمه اتوماتیک

پیشرو صنعت، دهانه ۱۴۰ سانت، قابلیت برش دو طرف همزمان


ویدئو ماشین آلات صحافی 1

– دستگاه ورق تا کن اشتال

 ۴ شانه پارالل، قابلیت تاکردن فرمهای ۸ و ۱۶ صفحه، با سرعت ۱۲۰۰۰ برگ در ساعت

– دستگاه ورق تا کن MBO

 ۶ شانه پارالل، قابلیت تا کردن فرم های ۳۲ صفحه، با سرعت ۱۲۰۰۰ برگ در ساعت

– دستگاه آستر چسبان هانکلر آلمان

 دهانه ۴۰ سانتیمتر، با سرعت ۶۰۰۰ برگ در ساعت

– دستگاه ترتیب کلبوس ZU804

سایز ۳۵*۵۰ ، ۲۸ خانه با قابلیت اسکن تمام خانه ها جهت جداسازی ضایعات،با سرعت ۶۰۰۰ برگ در ساعت

– دو دستگاه دوخت مولر مارتینی اینونتا پلاس

 سایز ۳۶*۳۲، با سرعت ۱۲۰۰۰ برگ در ساعت


ویدئو ماشین آلات صحافی 2

– دستگاه چسب کشی کلبوس RB461

 دارای خشک کن قوی بلافاصله پس از چسب کشی، با سرعت ۲۴۰۰ کتاب در ساعت

– دستگاه بادگیر کلبوس FN

 جهت پرس عطف کتاب، با سرعت ۲۴۰۰ کتاب رد ساعت

– دستگاه برش سه طرف هم زمان کلبوسHD140

 سایز ۵۰*۳۵،با سرعت ۴۲۰۰ کتاب در ساعت

– دستگاه برش لب گرد جوی

 سایز ۵۰*۳۵، با سرعت ۲۰۰۰ جلد در ساعت

– خط کامل جلد گذاری کلبوسBF522

با سرعت ۲۴۰۰ عدد جلد در ساعت، شامل قسمتهای گرد کن، ته کوب، پارچه تنظیف، قنداق و شیرازه، تو جلد ریز، پرس و جا ناخنی تا سایز ۵۰*۳۵قیمت سررسید اروپایی

قیمت چاپ سالنامه 1397

قیمت سررسید اروپایی

سررسید زیبا

قیمت چاپ سالنامه 1397

سررسید رومیزی

سررسید زیبا

سالنامه تبری

سررسید رومیزی

ابعاد سررسید وزیری

سالنامه تبری

سالنامه بیمه

ابعاد سررسید وزیری

صحافی سررسید و مزایا و معایب آن

سالنامه بیمه

سالنامه اختصاصی 98

صحافی سررسید و مزایا و معایب آن

سررسید و هدایای تبلیغاتی

سالنامه اختصاصی 98

سررسید 1398

سررسید و هدایای تبلیغاتی

سالنامه آماری آذربایجان غربی 1398

سررسید 1398

سالنامه به سوی ظهور

سالنامه آماری آذربایجان غربی 1398

سررسید بدهی

سالنامه به سوی ظهور

قیمت چاپ سالنامه

سررسید بدهی

سررسید تبریز

قیمت چاپ سالنامه

چاپ سرسید

سررسید تبریز

سالنامه هلال غم

چاپ سرسید

سالنامه 1364

سالنامه هلال غم

سررسید قطع اروپایی

سالنامه 1364

چاپ سررسید اروپایی

سررسید قطع اروپایی

سالنامه 58

چاپ سررسید اروپایی

سررسید سال 1394

سالنامه 58

سررسید وزیری

سررسید سال 1394

سررسید خرید

سررسید وزیری

سفارش سررسید 97

سررسید خرید

فرم بندی سررسید

سفارش سررسید 97

سالنامه 1398

فرم بندی سررسید

سالنامه آماری آذربایجان غربی

سالنامه 1398

طراحی لت سررسید

سالنامه آماری آذربایجان غربی